5 Fabels rondom cannabis

Gepubliceerd op:
Categorieën : BlogCannabis

5 Fabels rondom cannabis


Het is belangrijk om te weten wat de leugens en fabels zijn rond cannabis. Het zijn deze mythen, die al zo lang de ronde doen, die de reden zijn waarom mensen tegen legalisatie zijn en het is dus belangrijk deze te ontmaskeren.

Cannabis wordt al duizenden jaren door mensen gebruikt voor recreatieve en medicinale doelen. Door de geschiedenis heen is het vrijelijk gebruikt en gedeeld zonder vervolging of discriminatie. Slechts de laatste honderd jaar hebben we het een illegale stof gemaakt en dit allemaal zonder wetenschappelijke onderbouwing. Het verbieden van marihuana is grotendeels het resultaat van bangmakerij door industriëlen en politici, die het zowel als een bedreiging zagen als een zondebok voor xenofobie (angst voor alles wat vreemd is). Echter, nu de drug gewoon nog wordt gebruikt en steeds populairder wordt, doet de wetenschappelijke gemeenschap onderzoek naar wat marihuana exact met ons doet en hoe we hier medische voordelen uit kunnen halen.

De resultaten van veel van dit onderzoek zijn ook onthullend en mensen worden zich veel bewuster van wat deze drug kan betekenen voor de mensheid. Dit heeft geleid tot steeds meer steun voor de cannabis beweging en een veel positiever imago. Hoewel dit allemaal leuk en aardig is, doen fabels nog steeds de ronde, mythes waar anti-cannabis activisten en voorstanders snel en achteloos mee strooien, zonder bewijs.

Hier volgen 5 grote mythen, die moeten worden ontkracht om de frustraties te stoppen waar voorstanders van cannabis vaak mee te maken krijgen.

1. "Cannabis is gevaarlijk"

Dit is waarschijnlijk de meest hardnekkige mythe die er is. Cannabis is gevaarlijk en het gebruik van cannabis zal je schaden. Complete onzin. Tot op heden is er niet een sterfgeval bekend als direct gevolg van het gebruik van marihuana. Het is waar dat cannabis een verzwarende factor is geweest in sterfgevallen, maar deze gebeurtenissen hebben meestal te maken met het gevaar rondom de illegale handel (bendegeweld en smokkel), of vanwege ongelukken met onverantwoordelijk gebruik. Er is geen bewijs dat suggereert dat de stoffen in cannabis werkelijk schadelijk zijn.

Er zijn veel tegenstanders van cannabis die zeggen dat het roken ervan schadelijk is. Dit is, alweer, de halve waarheid. De cannabis zelf is niet het probleem. Het roken van elke willekeurige plant is slecht voor je. Het proces van verbranding wekt gifstoffen op die, op den duur, je gezondheid zullen schaden. Als je echter vaporiseert, of cannabis eet of drinkt, dan worden deze gifstoffen niet gecreëerd.

We beweren niet dat cannabis 100% waterdicht en veilig is. Net zoals bij alcohol, moet ook van cannabis verantwoordelijk en met mate worden genoten. Teveel van iets consumeren is altijd slecht voor je, zelfs gewoon water. Het komt uiteindelijk altijd neer op de persoon zelf. Maar als je overweegt dat veel wetenschappers geloven dat alcohol en tabak veel schadelijker zijn dan cannabis, voor zowel de maatschappij als het individu, dan lijkt het vreemd dat cannabis illegaal is en die andere stoffen niet.

2. "Marihuana is de springplank naar zwaardere drugs"

Dit is een argument waar veel personen snel naar grijpen, zeker mensen met kinderen, die een voorbeeld proberen te geven over het gevaar van drugs.

Er is een relatie tussen het gebruik van cannabis en het gebruik van harddrugs. Een relatie betekent echter geen oorzakelijk verband. Veel gebruikers van harddrugs, gebruiken ook cannabis, niet andersom. In 1999 diende het Institute of Medicine van de National Academy of Sciences een rapport in bij het Amerikaanse Congres, waarin werd uitgelegd dat er geen overtuigend bewijs is om te suggereren dat het gebruik van medicinale en recreatieve marihuana fungeerde als een toegangspoort naar zwaardere drugs.

Een aantal onderzoeken na die tijd suggereren echter dat het veel waarschijnlijker is dat alcohol leidt tot harddrug gebruik en, als de meerderheid van de mensen kan genieten van alcohol zonder naar harddrugs te grijpen, dan kunnen ze dat met marihuana ook doen.

3. "Marihuana veroorzaakt hersenbeschadiging"

Velen geloven dat wiet hersencellen doodt en effect heeft op het cognitief functioneren, waaronder geheugen en intelligentie, wat marihuana de bijnaam "dope" heeft opgeleverd. Dit is echter complete onzin. Recente onderzoeken suggereren dat marihuana de hersencellen beschermt tegen schade, veroorzaakt door andere celdodende stoffen zoals alcohol en het kan zelfs neurogenese stimuleren (de aanmaak van nieuwe hersencellen).

Dit gaat hand in hand met het idee dat cannabis je lui en ongemotiveerd maakt. Sommige cannabis gebruikers zullen inderdaad in deze categorie vallen, maar tegelijkertijd zijn andere gebruikers directeuren, hoog opgeleid, bekleden een hoge functie, lopen marathons en leiden hele normale levens. De media heeft dit onjuist geportretteerd en denkt aan het stereotype "hippie" wanneer de term cannabis wordt genoemd. Het is niet cannabis die luiheid veroorzaakt. In plaats daarvan is cannabis aantrekkelijk voor personen die uit zichzelf lui en ontspannen zijn, maar het is ook aantrekkelijk voor personen die een actief leven leiden. Natuurlijk hebben bepaalde cannabis soorten een direct kalmerend effect, maar dit leidt niet tot luiheid, apathie of niet gemotiveerd zijn op de lange termijn. Dit wordt ondersteund door onderzoeken die suggereren dat er maar weinig bewijs is dat chronisch cannabis gebruik een niet-gemotiveerd syndroom veroorzaakt.

4. "Het verbod op cannabis wordt gehandhaafd met een reden"

Dit is een van de meer frustrerende mythes rondom cannabis, hoewel ze allemaal wel behoorlijk frustrerend zijn. Velen zullen het argument gebruiken dat het illegaal is en dat daar vast een reden voor is. Die reden is echter hebzucht en politieke manipulatie. Het verbod op marihuana en zijn neefje hennep, was niet het gevolg van wetenschappelijke ontdekkingen of gevaar. Grote industriëlen, wiens bedrijven werden bedreigd door hennep, lobbyden om hennep en marihuana te verbieden. Dit deden zij via een campagne om angst te zaaien en hard te roepen dat misdaden, begaan door etnische minderheden, het gevolg waren van het roken van wiet.

Je zult je wellicht afvragen welke industrieën zich dan bedreigd voelden? Voornamelijk de papier- en olie industrieën, omdat hennep de mogelijkheid heeft voor beiden te worden gebruikt. Toevallig waren het ook 2 zeer prominente namen in deze industrieën, die waarschuwden voor het "gevaar" van cannabis. Onthoud dat de werkelijke dreiging hennep was en niet cannabis, maar cannabis werd gebruikt als een zondebok om beide stoffen te laten verbieden.

Nu beginnen mensen zich te realiseren dat zij zijn voorgelogen over de aard van cannabis en zij laten hun stem horen aan diegenen die drugshervormingen willen. Een geweldig voorbeeld hiervan is Dr. Gupta, een prominente Amerikaanse dokter die eerst tegen legalisatie was, maar van mening veranderde nadat hij zelf de waarheid en leugens onderzocht. Hij heeft zelfs publiek gezegd dat we allemaal "systematisch zijn misleid" over de aard van de plant.

5. "Cannabis veroorzaakt psychoses"

Een mythe waar veel mensen zich zorgen om maken, als het gaat om cannabis, is dat langdurig gebruik psychoses en andere psychische problemen veroorzaakt. Er is echter maar weinig bewijs om dit te ondersteunen en sommigen weerleggen het helemaal (gebaseerd op specifieke psychische aandoeningen). Een zeer recent onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Schizophrenia Research, ontdekte dat marihuana in feite geen enkel effect had op het risico van het ontwikkelen van een psychose, zelfs niet bij patiënten met een hoog risico.