Blog
Canabisgebruik Niet Gerelateerd Aan Daling In IQ Bij Tieners
2 min

Canabisgebruik Niet Gerelateerd Aan Daling In IQ Bij Tieners

2 min

Nieuw onderzoek ontdekt dat cannabis het IQ niet verlaagt.

In 2012 sprongen anti-cannabis activisten een gat in de lucht, dankzij onderzoek van de Duke University, waarin werd geconcludeerd dat zwaar marihuana gebruik een IQ daling veroorzaakte bij tieners. Het was een behoorlijk controversiële bevinding en het werd dan ook snel bekritiseerd door andere academische instituten, vanwege de generalisaties en de onjuiste methodes.

Nu is er in een nieuw onderzoek, uitgevoerd door de University College Londen, een van de hoogst aangeschreven academische instellingen in de wereld, geen enkel verband gevonden tussen het gebruik van cannabis en een lagere IQ score. Voor het onderzoek, een lengte-onderzoek, werden 2612 kinderen, geboren in 1991 en 1992, gevolgd tot zij 15 jaar werden.

Het IQ van elk kind werd getest op de leeftijd van 8 jaar en vervolgens op de leeftijd van 15 jaar. Elke deelnemer werd gevraagd een enquete in te vullen over cannabis gebruik. De resultaten werden geanalyseerd, in combinatie met de academische prestaties van elk individu om te bepalen of cannabis enige negatieve effecten had op de intellectuele of academische ontwikkeling. Rekening houdend met verstorende factoren, werd geconcludeerd dat er geen bewijs is dat marihuana geassocieerd is met een daling van het IQ. Verstorende factoren zijn alcohol, tabak en andere drugs, maar ook zaken zoals de opleiding van de moeder.

Het is interessant, maar niet verrassend, dat alcoholgebruik wel sterk kon worden geassocieerd met een afname in het IQ.

Het onderzoek ontdekte echter wel dat studenten, die zwaar marihuana gebruikten, iets slechter presteerden tijdens examens, waarbij ze ongeveer 3% lager scoorden dan diegenen die niet zwaar gebruikten.

Een verband, geen oorzaak

In een begeleidende verklaring van de hoofdauteur werd opgemerkt: "Dit is een mogelijk belangrijk bericht voor de volksgezondheid. Het geloof dat cannabis bijzonder schadelijk is, kan de aandacht en het bewustzijn afhalen van andere, mogelijk schadelijke gedragingen." Dit is een zeer krachtige verklaring. Het belangrijkste argument van tegenstanders van cannabis is dat cannabis schade toebrengt, maar dit bewijs wekt de suggestie dat we, door te focussen op cannabis, andere levensstijl keuzes negeren die wel schade kunnen veroorzaken en dat cannabis gebruik een correlatie kan zijn, maar geen oorzaak.

Een prachtig voorbeeld

Een geweldig voorbeeld van wat je niet moet doen komt van onze favoriet paniekzaaiers: The Daily Mail. The Daily Mail heeft de uitkomsten van dit onderzoek ook gepubliceerd, maar in plaats van het volledige verhaal te publiceren om de boodschap te verspreiden, hebben ze hier en daar informatie eruit geplukt en vastgehouden aan de uitkomst dat zware cannabis gebruikers 3% slechter presteerden op examens dan niet (zware) gebruikers. We willen vooral benadrukken dat de meeste, normale cannabis gebruikers hier niet onder vallen, alleen de zware gebruikers. Dit is wederom een prachtig voorbeeld van hoe anti-cannabis instellingen alles maar aangrijpen en falen om naar het grotere plaatje te kijken.

Begrijp ons niet verkeerd, we zijn geen voorstanders van onverantwoordelijk drugsgebruik door minderjarigen. Maar tieners gebruiken nu eenmaal cannabis en door de nadruk te leggen op het cannabis gebruik, waarvan is aangetoond dat het geen effect heeft op de intelligentie, in plaats van andere zaken zoals alcohol, is zeer misleidend. En als anti-cannabis actievoerders daadwerkelijk bezorgd zijn over de effecten op kinderen, dan moet cannabis zeker worden gelegaliseerd en gecontroleerd, waardoor alleen mensen boven de 18 of 21 het kunnen kopen, in plaats van iedereen met €20,- in hun hand.

Miguel Antonio Ordoñez
Miguel Antonio Ordoñez
Miguel Ordoñez bezit een AB Mass Media and Communications-diploma. Deze ervaren schrijver draait al 13 jaar mee en voorziet de lezer sinds 2017 van cannabisgerelateerde content. Hij heeft zijn diepgaande kennis over het onderwerp opgebouwd door persoonlijke ervaringen en nauwgezet onderzoek.
Nieuws Onderzoek
Zoeken in categorieën
of
Zoeken