Blog
Cannabis is het meest populair in de EU
2 min

Cannabis is het meest populair in de EU

2 min
Nieuws Wetgeving
Het Europese drugs rapport is binnen en de bevindingen zijn behoorlijk interessant.

Het laatste rapport van het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) is recentelijk gepubliceerd, waarin de huidige drugssituatie in EU-lidstaten wordt beschreven. Hoewel de resultaten niet direct verrassend zijn, kunnen ze niettemin wel interessant worden genoemd.

Het meest interessant zijn de gegevens met betrekking tot zowel het gebruik van cannabis als opiaten.

CANNABIS

Volgens het verslag blijft cannabis de meest populaire drug in de EU. Van de mensen tussen de 16-64 jaar heeft 23,3% het tenminste eenmaal in hun leven gebruikt. Ook wordt beweerd dat het gebruik toeneemt en dat cannabis meer beschikbaar is dan ooit, waarmee het falen van de Oorlog tegen Drugs wordt benadrukt en het huidige beleid om het gebruik te stoppen.

HEROÏNE

Het is bemoedigend dat in het verslag ook ontdekt werd dat het gebruik van heroïne in de EU zeldzaam is en dat er ongeveer 1,3 miljoen gebruikers in de EU zijn (wat in grote het geheel een klein aantal is). Het was ook geweldig te lezen dat deze kleine hoeveelheid gebruikers ook in aantal afneemt. Het aantal mensen dat behandeling zoekt om van hun opiaten verslaving af te komen is ook gehalveerd van 175.000 in 2013. Desondanks blijven heroïne en andere opiaten nog steeds het meest geassocieerd met drugsgerelateerde sterfgevallen.

COCAÏNE

In het verslag werd geconcludeerd dat cocaïne de tweede meest gebruikte drug in de EU was. Het wordt vooral gebruikt als weekend drug of op vakantie. Geschat wordt dat 4,6% van de bevolking ten minste eenmaal cocaïne heeft gebruikt.

XTC

Net zoals cocaïne, wordt ook XTC beschouwd als party drug, die vaak wordt gebruikt door clubbezoekers. 36% Heeft aangegeven tenminste eenmaal in hun leven XTC te hebben gebruikt.

AMFETAMINEN

Van de ondervraagden heeft 3,5% aangegeven tenminste eenmaal in hun leven amfetaminen te hebben gebruikt. Hoewel gemeld werd dat de meeste amfetaminen in eigen land werd gebruikt, werd er ook een aanzienlijke hoeveelheid geproduceerd voor export naar buiten de EU.

Deze informatie is niet echt verrassend, maar het is zeker interessant om te lezen en het feit dat de gegevens zijn opgeslagen, is geweldig. Het geeft ons een duidelijk inzicht in gebruikstrends en het kan helpen aantonen hoe erg de Oorlog tegen Drugs faalt.

-- UPDATE --

Sinds het schrijven van dit artikel, heeft het EU Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs besloten het verslag te bespreken, geleid door EU Drug Agency Directeur Wolfgang Götz. Elk punt werd tot in detail besproken, waarbij Götz de meeste resultaten als positief beschouwde. Toen het onderwerp cannabis besproken werd, erkende Götz de stroom van legalisatie in de VS en beweerde dat dit van groot belang was voor de EU. In de EU bestaat 80% van alle drugsvangsten uit cannabis en arrestaties voor persoonlijk gebruik liggen op 60% van de 1,25 miljoen drugsovertredingen per jaar.

Het is duidelijk een probleem en daarom indiceerde Götz dat het tijd was voor de EU om de aandacht te verschuiven van een op ideologie gebaseerd beleid naar een beleid gebaseerd op rationele wetenschap en ook dat we anders moeten omgaan met drugs. Nu de algemene vergadering van de VN over drugs in 2016 plaats zal vinden, moedigt Götz de EU aan op te staan en wetenschappelijk bewijs te omarmen, zodat dit als basis kan worden gebruikt voor politieke discussies en het maken van een nieuw beleid. In zijn eigen woorden: "Dames en heren, ik ben ervan overtuigd dat we meer vertrouwen moeten hebben in het bewijs, en een internationaal Europa, voor een meer effectieve aanpak van het drugsbeleid in de toekomst."

** SEAN – VIDEO LINK (although it is very boring) - http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150611IPR65732/html/Committee-on-Civil-Liberties-Justice-and-Home-Affairs-meeting-17062015 **


Read more about
Nieuws Wetgeving
Zoeken in categorieën
of
Zoeken