Blog
Cannabis Vermindert Rugpijn
1 min

Cannabis Vermindert Rugpijn

1 min
Nieuws Onderzoek

Bij een recente, jaarlijkse bijeenkomst van de Noord-Amerikaanse Spine Society presenteerden onderzoeksteams van de Universiteit van Colorado onderzoeksresultaten die aantoonden dat de consumptie van cannabis voordelen kan opleveren voor mensen die lijden

Bij een recente, jaarlijkse bijeenkomst van de Noord-Amerikaanse Spine Society presenteerden onderzoeksteams van de Universiteit van Colorado onderzoeksresultaten die aantoonden dat de consumptie van cannabis voordelen kan opleveren voor mensen die lijden aan chronische rugpijn. Ze ontdekten dat 90% van de mensen die aan chronische rugpijn lijden een significante vermindering van hun klachten ervoeren. 81% van deze gebruikers zei dat de klachtenvermindering groter was dan bij traditionele pijnverlichtende middelen.

Dit onderzoek, dat werd uitgevoerd door Michael Finn, MD, legde uit hoe men 184 patiënten onderzocht bij het Colorado Spine Center. 19% van de mensen verklaarde regelmatig cannabis te gebruiken als onderdeel van de behandeling, en bij minder dan de helft was dit door een arts voorgeschreven.

90% van de patiënten die toegaven cannabis te gebruiken deed dit door middel van inhalering. 45% daarvan zei dat dit de enige methode was die ze toepasten, de rest gaf aan de cannabis voor de afwisseling soms ook oraal in te nemen. 29% gaf aan gebruik te maken van een vaporisator.

Dit is absoluut geen onweerlegbaar bewijs, want het is gebaseerd op de feedback van patiënten. Er is meer onderzoek nodig naar dit onderwerp, maar het lijkt erop dat cannabis serieuze toepassingsmogelijkheden heeft bij de behandeling van rugpijn. Deze kunnen we toevoegen aan de lijst van goede eigenschappen van marihuana!


Read more about
Nieuws Onderzoek
Zoeken in categorieën
of
Zoeken