Cannabis verslechtert niet de hersenfunctie

Gepubliceerd op:
Categorieën : BlogCannabisWetenschap

Cannabis verslechtert niet de hersenfunctie


Een drie jaar durend onderzoek naar intensief cannabisgebruik en geheugenfuncties suggereert dat de gevaren zwaar overschat zijn en dat cannabis niet noodzakelijk de hersenfunctie aantast.

De term ‘werkgeheugen’ werd in de jaren 60 opgeworpen en begon langzamerhand de oudere termen ‘kortetermijngeheugen’ of ‘langetermijngeheugen’ te vervangen naarmate steeds meer onderzoekers het concept van werkgeheugen begonnen te gebruiken om het oudere begrip van kortetermijngeheugen te vervangen. Ze legden nu meer nadruk op het concept van de manipulatie van informatie in plaats van het passieve behoud ervan.

Het onderzoek, dat gepubliceerd werd in de maarteditie van Addiction Biology, werd uitgevoerd door een team van Nederlandse wetenschappers die 49 intensieve cannabisgebruikers onderzochten. De onderzoekers onderzochten de hersenactiviteit van de deelnemers terwijl die een werkgeheugentaak verrichten. In het follow up onderzoek drie jaar later herhaalden ze de test bij 22 deelnemers die beschouwd werden als intensieve cannabisgebruikers en die drie jaar lang gemiddeld vijf dagen per week cannabis gebruikten, 4 matige gebruikers en 23 deelnemers die geen cannabis gebruikten en die als controlepersonen werden gebruikt.

Eerdere onderzoeken hadden aangetoond dat cannabis een tijdelijk effect kan hebben op bepaalde cognitieve functies, waaronder aandacht en geheugen, maar in dit nieuwe onderzoek vonden ze geen veranderingen in het functioneren van het werkgeheugen. Binnen de groep cannabisgebruikers vertoonde de functie van het werkgeheugen geen correlatie met cannabisgebruik. Dit resultaat suggereert dat intensief cannabisgebruik het functioneren van het werkgeheugen niet aantast en dat bovendien de impact van cannabis op het geheugen zwaar overschat is en niet zo schadelijk is als sommigen denken.

Cannabis does not impair brain function

Hoewel de impact van cannabis op de hersenen nog steeds onderwerp van debat is, is er uiteindelijk weinig bewijs dat het gebruik ervan onvermijdelijk leidt tot achteruitgang van het langetermijngeheugen. Er zijn echter wel mogelijke risicofactoren, zoals reeds bestaande stoornissen die van invloed kunnen zijn op de effecten van langdurig gebruik van cannabis.