Blog
De Stoned Aap Theorie van Menselijke Evolutie
1 min

De Stoned Aap Theorie van Menselijke Evolutie

1 min
Feiten Nieuws

Als je Europees bent, is de kans groot dat je wat weet over Darwin en de evolutietheorie. Minder waarschijnlijk is dat je hebt gehoord van de "Stoned Aap" theorie van Terence McKenna. Gelukkig zijn wij hier om alles hierover uit de doeken te doen.

Terence McKenna was een Amerikaanse filosoof, die zijn levenswerk richtte op de aard van het bewustzijn. Hij verrichte baanbrekend werk voor het gebruik van hoog-gedoseerde psychedelische stoffen. In zijn vele boeken beschrijft hij diverse vergezochte theorieën. Een behoorlijk fascinerende theorie gaat over hoe psychedelische stoffen de menselijke evolutie hebben gevormd; hoe zij de Homo erectus hielpen Homo sapiens te worden. Dit is wat nu bekend staat als "De Stoned Aap Theorie van Menselijke Evolutie."

De Theorie

Volgens de theorie van McKenna, beschreven in zijn boek "Food of the Gods", maakte de Noordafrikaanse jungle, tegen het einde van de meest recente ijstijd, ruimte voor grote delen grasland. Onze voorvaderen, die daarvoor in de bomen woonden, moesten zich aanpassen om te kunnen overleven. Hij beweert dat onze voorvaderen kuddes dieren volgden, en op ze jaagden, maar tegelijkertijd ook van het land leefden. Omdat zij de kuddes volgden, is het zeer waarschijnlijk dat zij magische paddestoelen vonden die groeiden in de achtergelaten uitwerpselen van de dieren. Gedacht wordt, dat het de introductie van deze paddestoelen in het dieet van de vroege mens is, die ons naar de top van de voedselketen hebben gebracht.

Alex Grey - The Visionary Origin of Language

Alex Grey - The Visionary Origin of Language

Huh? Hoe hebben deze magische paddestoelen onze evolutie geholpen?

Allereerst, volgens McKenna, zou het verbeterde gezichtsvermogen, verkregen door een kleine dosis psilocybine, hen een enorm evolutionair voordeel hebben gegeven bij het jagen, zeker vergeleken met degenen die geen paddestoelen aten. Het zou veel gemakkelijker zijn om een prooi te vinden en te volgen. Dit houdt in dat de gemeenschap meer voedsel heeft, wat weer resulteert in een gezondere groep en een hogere snelheid van voortplanting en dit is eigenlijk waar het met evolutie om draait.

Op een iets hogere dosering fungeert psilocybine als een seksuele stimulans, nog een evolutionair voordeel, omdat dit logischerwijs leidt tot meer nakomelingen. Een nog hogere dosering kan onze denkwijze veranderen en grenzen wegnemen. Als dit het geval was met onze voorvaderen, dan zouden hogere doses een gemeenschapsgevoel hebben gepromoot, waardoor mensen meer begaan waren met elkaar en het groepsgevoel werd versterkt.

Wat ook zeer interessant is aan deze theorie, is dat McKenna aandraagt dat de psychoactieve stimulatie van magische paddestoelen de vocale communicatie zou hebben bevorderd. Dat op zichzelf is al een revolutionaire gedachte. Hij beweert dat de magische paddestoelen in feite het taalkundige denken bevorderen, de ontwikkeling van woorden promoten en uiteindelijk complexe taal.

Zoals je hebt gelezen, is dit een behoorlijk interessante theorie. Het mag misschien vreemd klinken voor sommigen, maar het is niet direct onwaarschijnlijk. Dit is geen theorie die beweert dat anderen ongelijk hebben en dit is precies hoe we zijn geëvolueerd tot wat we vandaag zijn; het lijkt te willen zeggen dat magische paddestoelen een sturende kracht waren, in samenhang met het grotere plaatje.


Read more about
Feiten Nieuws
Zoeken in categorieën
of
Zoeken