Blog
DEA herziet plan om Kratom te verbieden
2 min

DEA herziet plan om Kratom te verbieden

2 min
Legislation News

Kratom is sinds kort erg in populariteit toegenomen als alternatieve geneeswijze voor stemmingswisselingen, zoals angst en depressie. In augustus heeft de Amerikaanse DEA een poging gedaan om Kratom te verbieden. Deze poging wordt nu herzien: er is meer onderzoek nodig. Deze ongekende stap geeft voorstanders van het gebruik van Kratom hoop.

Kratom is een nieuwkomer onder de bewustzijnsveranderende kruiden en planten die we in het Westen kennen. Het is gemaakt van een inheemse boom uit Zuidoost-Azië en geeft opiumachtige, stimulerende effecten.

DEA HERZIET GEPLAND VERBOD OP KRATOM

Eerder deze maand heeft de in Amerika opererende DEA (Drug Enforcement Administration) aangegeven dat een volledig verbod op Kratom te haastig is voorgesteld.

De DEA heeft een bericht in het Federaal Register gepubliceerd, waarin zij aangeeft dat zij terugkomt op een eerder bericht waarin zij twee actieve stoffen die in Kratom aangetroffen zijn op verbodslijst 1 (Schedule 1) wil plaatsen. Het gaat om de stoffen mitragynine en 7-hydroxymitragynine. In de Verenigde Staten staan verboden middelen als heroïne en LSD op de lijst ‘Schedule 1’. De drugs op deze lijst staan bekend als het hebben van een hoog potentieel voor misbruik zonder bekende therapeutische voordelen.

Het oorspronkelijke voorstel tot verbod van de DEA werd alom bekritiseerd door pleiters vóór het gebruik van Kratom. Nu zegt de instantie dat zij een officiële periode zal toekennen waarin voorstanders hun standpunt kunnen toelichten. Deze periode duurt tot 1 december. De DEA heeft daarnaast aan de FDA gevraagd om een grondige wetenschappelijke en medische evaluatie, om zo een nieuwe aanbeveling te kunnen doen.

KRATOM ALS ALTERNATIEVE BEHANDELING VOOR STEMMINGSWISSELINGEN

Kratom is gemaakt van de bladeren van de Evergreenboom die in Zuidoost-Azië groeit. Het wordt soms vergeleken met koffie. De twee belangrijkste actieve stoffen hebben opiumachtige, verdovende en stimulerende effecten. Deze plant wordt in Azië al zeer lang gebruikt als traditioneel medicijn.

 

Kratom bali

Hoewel de DEA eerder haar bezorgdheid heeft geuit over de mogelijk verslavende werking en schade bij gebruik, is door de beslissing om terug te komen op het verbod, het gebruik van Kratom voorlopig nog legaal, alhoewel niet bekend is hoe lang dit zal duren.

Mocht de DEA na 1 december concluderen dat er voldoende bewijs voor mogelijk misbruik is, dan kan de instantie aanvullende actie ondernemen door een permanente of tijdelijke plaatsing op Schedule 1 af te geven. De DEA zal dan een extra aankondiging voor de voorgestelde regelgeving tot een permanent verbod moeten indienen.

Een ander mogelijk scenario is dat de DEA van mening is dat het met spoed op Schedule 1 plaatsen van Kratom noodzakelijk is om een gevaar voor de openbare veiligheid te vermijden. In dat geval zou de DEA opnieuw een voorstel tot verbod kunnen indienen dat binnen een maand van kracht zou kunnen zijn. Het is ook nog mogelijk dat de instantie beide wegen tegelijk bewandelt: zowel een spoedplaatsing als een permanente plaatsing op Schedule 1, of dat Kratom ongereguleerd blijft.

IS ER HOOP VOOR VOORSTANDERS VAN KRATOM?

Het is noemenswaardig om te vermelden dat de beslissing van de DEA om het voorgestelde verbod op Kratom terug te draaien, geen voorrang heeft. Deze actie is voor vele voorstanders van hervorming van het drugsbeleid – diegenen die tegen het verbod op Kratom zijn - een ware overwinning.

De adjunct-directeur van Nationale Zaken bij de Drug Policy Alliance, Grant Smith, stelt: “Het is een waar opmerkelijk moment om de DEA, een instantie die de wet handhaaft, maar daarbij in het verleden vaak zowel de wetenschappelijke als de publieke opinie genegeerd heeft, gedwongen te zien om het wetenschappelijk bewijs en de publieke opinie serieus te nemen, alvorens vervolgstappen te zetten ten aanzien van Kratom.”

Hij voegde daaraan toe dat mensen die tegen het verbod op Kratom zijn slechts zes weken de tijd hebben om de federale regering te informeren dat deze plant niet thuishoort in wat hij noemt: “Onze defecte drugslijst”.

Voorstanders van Kratom in de Verenigde Staten hopen duidelijk dat de huidige stop op Kratom’s classificatie als een Schedule 1 drug ervoor zal zorgen dat het gebruik van de plant geheel legaal zal blijven. Er staat echter nog niets vast en het is maar de vraag wat de uitkomst van dit proces zal zijn.

 

         
  Georg  

Geschreven door: Georg
Georg, gevestigd in Spanje, is een geek die veel tijd besteedt aan zijn computer maar ook aan zijn tuin. Met een vurige passie voor het kweken van cannabis en het onderzoeken van psychedelica, is Georg helemaal thuis in alles wat psychoactief is.

 
 
      Ontdek onze schrijvers  

Read more about
Legislation News
Zoeken in categorieën
of
Zoeken