Blog
Een Interview Met Octavo Rettig
17 min

Een Interview Met Octavo Rettig

17 min
Celebrities News

Octavio is één van de weinige mensen op deze aarde die werkt met 5-meo-DMT in een rituele setting - met goedkeuring van de UN. Wij waren in de gelegenheid hem aan de tand te voelen. Hier volgt wat hij te vertellen had.

5-meo-DMT wordt door velen als het sterkste hallucinogene middel beschouwd dat momenteel in de samenleving bekend is. Voor degenen die spirituele healing beoefenen door gebruik van psychedelica is dit de sleutel om de deur naar het zelf te openen en het wezen als geen ander te ontsluiten.

5 MeO DMT

Één van die beoefenaars die gebruik maakt van, het in de praktijk toepast en lezingen geeft over de diepzinnige aard van zulke substanties is Dr. Octavio Rettig. Na zelf zijn eigen verslaving aan chemische drugs te hebben overwonnen met gebruik van de verbinding heeft hij de magie van de pad opnieuw ingevoerd bij de inheemse bevolking van de Sonoran-woestijn - een pad die beroemd is vanwege de 5-meo-DMT. Zijn ervaring en inzichten over deze healing-praktijken met het gebruik van de verbinding heeft hem ertoe aangezet een boek over het onderwerp te schrijven -The Toad of Dawn: 5-meo-DMT and the Rising of Cosmic Consciousness - evenals het spelen van een belangrijke rol in tal van documentaires, zoals "Shamans of the Global Village" en de "Toad Prophet", tevens trad hij op als spreker tijdens TEDx talks over spirituele healing.

De Ontmoeting Met Octavio Rettig

Na maanden op reis geweest te zijn, heeft Zamnesia schrijver Bardot gelegenheid onze held te ontmoeten tijdens een heilige medicijn-ceremonie. Tijdens deze ceremonies werd gebruik gemaakt van zijn specialiteit: een combinatie van Kambo, een ontgiftende vergif van padden en het gif van de Bufo alvarius pad (wat bufotenine en 5-meo-DMT bevat). De ceremonie zelf was intens en overweldigend, en aan het einde van de eerste nacht slaagden wij erin Octavio alleen te treffen voor een gesprek.

(Nota Bene: Dit gesprek is uit het Engels vertaald, wat betekent dat er afgeweken kan zijn van de exacte bewoordingen.)

Bardot: Om te beginnen wordt U bedankt voor het vrijmaken van Uw tijd voor dit gesprek. Ik begrijp heel goed dat het toestaan van journalisten bij een serieus ritueel zoals dit, ongebruikelijk is. En U moet een lange dag achter de rug hebben!

Octavio: Ja, ik heb Kambo gebruikt, ik heb bijna geen energie meer, en het was echt een lange dag.

B: Dat zag er ook zo naar uit. Ik zag dat U zelf ook 5-meo-DMT ingenomen hebt, terwijl U het padden-medicijn ook bij anderen toediende. Dat moet erg vermoeiend zijn. Wat is het doel daarvan, en wat levert dat voor Uzelf op?

O: Wel, in het begin had ik de gewoonte één-op-één te werken. Ik nam dan dezelfde dosis die de patiënt ook nam. Ik ben ooit met het gebruik van dit medicijn begonnen om mijzelf te helen van mijn destructieve gedrag en mijn verslavingen aan synthetische drugs.

In mijn geval zou het bijna onmogelijk zijn om gedurende deze groep-ceremonies met zoveel mensen te genezen, zonder zelf ook iets van het medicijn te gebruiken. Maar ik begon, geloof ik, op een bepaald moment aan te voelen dat het voor mij niet langer noodzakelijk was het medicijn te gebruiken, dus ben ik ermee gestopt. Gedurende de winter begon ik te voelen dat ik wederom de verbondenheid met die energie verloor. Later, op een bepaald moment, begon mijn lichaam op natuurlijke wijze de ervaring te herscheppen, na het zo veel malen gedaan te hebben.

5 MeO DMT glazen pijp

Het medicijn is het voertuig; het is de taal waarmee wij spreken. Dat is dus de enige manier om het samen met anderen te doen - soms neem ik iets meer, soms iets minder - het komt ook voor dat, wanneer ik iemand de pijp verstrek, en zij die niet aannemen, ik de hele dosis neem ... want ik hou niet van verspilling. Dat is voor mij de belangrijkste reden om het te gebruiken. Soms neem ik de restjes; en soms de volle pijp. Soms, als ik zie dat sommige ervaringen meer energie vereisen dan andere, neem ik ook meer medicijn. Het medicijn geeft mij richting. Het medicijn veroorzaakt de healing, niet ik. Het is de persoon en het medicijn, Ik dien op dezelfde golf mee te deinen.

B: Dus, met dat in het achterhoofd, wat voor rol speelt het geratel, en het Seri gezang?

O: Dat is gewoon om een stemming te scheppen - een "zilveren koord" of de riem die realiteit verbind met deze. Het draagt er ook bij toe om rust in de zintuigen van de mensen te creëren, zodat ze niet volledig op hun gevoelens focussen, of wat er met hen op dat moment gebeurd. Het werkt als een herkenningspunt. En ook, zoals ik heb gemerkt, dat de vibratie hen helpt bij het navigeren en op de melodie in te haken. Dat maakt het voor hen eenvoudiger om met de golf mee te deinen. Ik ben van mening dat het een instrument is om mensen te vergezellen, en ook om een cultuur rond het medicijn te creëren.

In het verleden gebruikte ik slechts idiote kreten en mijn stem, maar dat was soms gevaarlijk voor wat ik wilde bereiken. Om een voorbeeld te noemen: als ik het woord "angst" uitsprak tegen mensen, voelden zij ogenblikkelijk angst. Ik denk dat de Seri-gezangen daar een voorbeeld van zijn, of een klein voorbeeld, over hoe belangrijk de wisselwerking met de natuur in het verleden was. De legende van deze stam gaat over gouden wezens, die de kennis en de leer meebrachten. Dat zijn dezelfde legendes die bij de Midden-Amerikaanse stammen voorkomen: de Azteken en de Maya's. Ik zie dat er een direct verband is tussen hoe de mensen hun bestaan verklaren, en hoe mensen hun eigen leven leiden.

Alle monumenten en alle kunstvoorwerpen die we over de hele wereld zien, zijn verbonden met de goddelijke staat en met dingen die wij niet kunnen waarnemen; alles wat verborgen is voor waarneming in de realiteit. Dan kun je je bewust worden van al deze verschillende energieën en beginselen, door entheogene middelen. In Mexico bestonden in het verleden alleen nog de culten rond de peyote, paddo's en Salvia. De kennis van de padden was volledig verloren gegaan. Voor mij persoonlijk was het een immense taak om dit weer te her-introduceren bij de mensen die in de woestijn leven. Zij zijn degenen die in de toekomst voor de padden gaan zorgen, en ik ben van mening dat het bij hen hoort. Het is een manier om te proberen om de diepe wond, die wij bij alle inheemse mensen op deze wereld hebben veroorzaakt, te repareren.

Pad 5 MeO DMT

De Westerse samenleving heeft al deze oude kennis gewoonweg uitgeroeid en afgeslacht. Sommige hebben stand gehouden; geïsoleerd in de jungle bestaan er nog stammen die gebruik maken van Ayahuasca, Iboga en andere medicijnen, maar ook daar is kennis verloren gegaan. Het is daarom een reddingspoging en tevens het scheppen van een band... en die band wordt niet door mij bedacht, en komt ook niet door wat ik doe, maar is een uitwerking. Het werd door het medicijn zelf bloot gelegd; door het werken met het medicijn, door met de inheemsen samen te werken. Ik werkte in het begin vooral met synthetische drugs - crystal meth, crack, cocaïne en alcohol - totdat de ouderlingen van deze gemeenschap deze medicijnen ook begonnen te gebruiken. De gezangen stroomden uit hun mond onder invloed van het medicijn. Het is een volledig orale traditie. Er bestonden geen geschriften of andere manieren voor het delen of doorgeven van generatie op generatie. De taal en het gezang waren de enige manier om het levend te houden.

In het begin van de 15de eeuw waren er ongeveer 300.000 Seri-indianen in de Sonoran-woestijn. Aan het begin van de 20ste eeuw leefden er nog slechts 300. Ik ben van menig dat het gezang een schat is, net als het medicijn. En voor mij persoonlijk is het de meest effectieve manier om dit medicijn met mensen te delen - rechtopstaand ... starend naar de zon ... met open ogen en ego om dit medicijn te ontvangen ... trachtend om in het heden te blijven en bewust en ontwaakt in deze realiteit. In plaats van te proberen de realiteit te ontvluchten, probeer ik deze werkelijkheid tot stand te brengen in samenwerking met het universum. Het is alleen de mens zelf, die de taak in hun leven van transformatie en groei kunnen bewerkstelligen.

We moeten de rest van ons leven, 24/7 werken. Het is niet zo dat wanneer je het medicijn gebruikt, alles weer in orde is; je moet zelf de veranderingen tot stand brengen. Ik heb gezien dat deze methode, deze technieken, mensen heeft geholpen weer in contact te komen met onderdrukte gevoelens en emoties. Tegelijkertijd bracht het hun aandacht weer terug naar het hier & nu. Ik heb geconstateerd dat de gezangen daar enorm aan bijdragen.

B: Dus het medicijn is iets dat gedurende de geschiedenis verloren is gegaan. Misschien is dit medicijn wel het legendarische "Soma" wat in oude religies vermeld wordt?

O: Oh ja, ongetwijfeld. En niet uitsluitend het padden-medicijn maar ook andere entheogene stoffen.

B: Heeft U die andere entheogene stoffen zelf ook geprobeerd?

O: Ik heb alle heilige medicijnen die ik tegengekomen ben in mijn leven geprobeerd. Ook substanties die door de mens gemaakt zijn, en ik in mijn hart voel, en ken ik de verschillen die er zijn. Voor mijzelf zou ik kunnen beweren dat alle verschillende planten leermeesters zijn, en ik volg al hun lessen.

B: Van de pad?

O: Van alle planten, en ook van de pad. Alle verschillende medicijnen zijn gelijk, maar ook verschillend. Ze brengen een ander deel van jezelf aan het licht. Door elk van hen zie je jezelf vanuit een andere hoek, en het is noodzakelijk dat je al die kennis in je hebt. Je kunt er over lezen en de verhalen beluisteren, maar de geest kent het verschil.

B: Het medicijn van de pad is eenvoudig te vervoeren, en U bent van menig dat dit een van de redenen is waardoor het alom in het oude Midden-Amerika gebruikt werd?

O: Ik maak tegenwoordig van dezelfde methode gebruik.

B: Voor alle duidelijkheid; zij gebruikten een stukje glas, zoals een pijp?

O: Het kan elk soort vat zijn, elk stukje keramiek - klei, glas of zelfs metaal. Het maakt niet uit hoe je deze substantie in het vuur houdt, het zal verbranden. Ik denk dat ze het ook in zweethutten hebben gebruikt, zoals die bij de Mezcal stam bekend was. Niet alleen om te zweten, maar ook om te ademen. Zij bezitten ook van die grote vindingen - copaleras genoemd - om kopal te verbranden, een soort wierook. Zij hadden meerdere soorten van dit soort vindingen in hun tempels.

B: En hebben ze ook gif in de copaleras geplaatst?

O: Wie weet? Maar ik ben er van overtuigd dat het bij hen bekend was. De aanwezigheid van de pad zie je overal in de vorm van afbeeldingen en kunstvoorwerpen, en bevinden zich in alle musea, bouwwerken, constructies, in de mythologie en de legendes... en in het medicijn zelf, wist je dat? Nadat je de samenhang van alles aanvoelt, kun je werkelijk eenvoudig begrijpen waarom ze dit symbool op de vijf kardinale punten, of het universum geuit hebben. Dit is geen geografisch punt, het is iets wat iedereen in zich heeft, het zit in onszelf. En vervolgens ben ik in staat de relatie te zien, tussen de verering van de gevederde slang, en deze staat, als gevolg van 5-neo-DMT.

Copaleras

Tegen de tijd dat mensen over de pad hoorden, wisten wij al alles over planten. Als wij slechts mensachtigen zijn door de eeuwen heen geëvolueerd zijn op deze planeet, gelet op onze voeding en onze gewoontes, denk ik dat er een punt is geweest dat we de scheidslijn overschreden van rauw naar gekookt voedsel. We zijn ook dingen gaan roken. Ik kan het me levendig voorstellen dat iemand een van die padden op een stok heeft geprikt en vervolgens in het vuur in een grot heeft gehouden. Het kan goed zijn dat toen mensen de 5-meo-DMT opsnoven, waarna ze naar een staat vervoerd werden die al bekend was... Want 5-meo-DMT zit ook in planten. En deze planten waren al heilige medicijnen, zoals Yopo, dat ook 5-meo-DMT bevat en in oude beschavingen werd gebruikt. In Bolivia bijvoorbeeld heb je de Yawanaco, en daar zie je de aanwezigheid van instrumenten om Yopo te snuiven. Dat gebeurde al vanaf 4.500 vC. Dus dit bestaat al lang, en mensen gebruikten het - en planten zoals Ayahuasca, mushrooms en peyote worden nog steeds gebruikt - en ze zijn allemaal verbonden met de goddelijke staat. Maar volgens mijn ervaring ... de pad, dat is anders ... Naar mijn ervaring schijnt dit het meest krachtige medicijn te zijn dat in deze natuurlijke vorm op deze planeet voorkomt.

Ik kan zien dat mensen dit in het verleden hebben gebruikt. We hebben de pijpen, we zijn in het bezit van al het bewijs, en ik ga ervan uit dat dit niet de enige soort was die in die tijd leefde. We kunnen het gewoonweg niet weten, misschien waren ze al uitgestorven. Ik weet dat er andere padden zijn die ook sporen van tryptaminen bevatten. Voor zover mij bekend, is de Bufo alvarius echter de enige soort die zowel bufotenine als 5-meo-DMT bevat. Aan ons is de taak om het bestaan hiervan met mensen te delen, maar ook om een cultuur van respect voor deze soort in het leven roepen, en een heiligdom creëren om de padden te beschermen - een soort reservaat. Ik ben dus gewoon aan het werk, praat er veel over, en deel dagelijks dit medicijn. Dat is denk ik de enige manier om mensen te laten inzien waarom dit zo belangrijk is.

B: Amerikaanse wetenschappers beginnen nu te experimenteren met het intraveneus toedienen van DMT. Heeft U het op andere manieren van toediening geprobeerd?

O: Ja, maar zij gebruiken niet het medicijn van de pad. Zij gebruiken N,N-5-meo-DMT, wat uit planten geëxtraheerd wordt, of synthetische in een laboratorium. Ik heb zowel de synthetische als de plantaardige extracten geprobeerd. Naar mijn bescheiden mening is dat niet hetzelfde.

Synthetische 5 MeO DMT

B: Als iemand zou zeggen, snuif het gif van de pad...

O: Nee, als je het medicijn eet of snuift, neem je geen 5-meo-DMT op. 5-Meo-DMT komt alleen vrij bij verbranding met vuur. Als je het snuift of inneemt, neem je vooral bufotenine in. Dat is ook psychoactief, maar dodelijk bij een dosis van 400mg/kg. Met andere woorden, als een persoon van 70 kilo kan zichzelf doden door ongeveer 21 gram van dit chemische middel in te nemen. Maar met 21 gram bufotenine kan je de 5-meo-DMT bij honderden mensen op een veilige manier toedienen. Dus het is niet alleen verspilling van het medicijn, maar ook van tijd en het is gevaarlijk en ondoelmatig.

B: En vaporizing, heeft U dat geprobeerd?

O: Ik heb het medicijn van de pad ook gevaporiseerd, maar dat is ook een verspilling. Je voelt de effecten wel, maar het begin is zwak. Het effect duurt een beetje langer, maar ... het is trager ... het is zachter ... en je hebt meer nodig. Je hebt een veel hogere dosis nodig om de juiste plek te bereiken. Ik heb geen andere manier gezien om dit te doen. Ik heb ook andere pijpen met vrienden uitgeprobeerd, maar met hetzelfde resultaat.

B: Hoe zit het met de Volcano digitale vaporizer?

O: Hetzelfde. Het is goed om een zachte eerste ervaring met die energie te creëren - maar om de effecten echt goed te voelen, zijn een klein gasbrandertje en een kristallen pijp echt vereist.

B: Kunt U ons iets vertellen over het Indigenous Medicine Tours Project?

O: Ik werk samen met de United Nations Association voor Venezuela. De UN heeft voor vele jaren een project gehad met Ayahuasca en Yopo, bijna tien jaar, en tweeënhalf jaar geleden werd ik in Venezuela uitgenodigd. Ik heb daar het medicijn met bijna 150 mensen gedeeld, inclusief de directeur. Ze begonnen mijn werk te controleren - en daarna zijn we met de rondleidingen begonnen, werkende met mijn project.

Nu hebben we deze rustoorden, waar verschillende aanvullende medicijnen gecombineerd worden. Hier is dat de Kambo, voor fysieke reiniging, en vervolgens de pad. We voeren ook een Yopo ceremonie uit, voor wie de pad al gedaan had. Tijdens de retraite kunnen mensen om een integratietherapie vragen. Dit helpt mensen te ontspannen, en overgebleven werk-gerelateerde spanning loslaten. Ik vind dat een goede manier om mensen bij te staan, door kameraadschap te scheppen tussen de deelnemers; een familie creëren. Voor mij is het echt goed om een ondersteunend team te hebben dat voor me uitkijkt. Ook voor al die mensen die komen om hun medicijn te ontvangen. Zo kunnen zij meer volledige aandacht krijgen. En dit is pas het begin! De toekomst zal bestaan uit het scheppen van dit soort plekken in verschillende landen, met allerlei verschillende medicijnen, oude healing tradities en reiniging. Ook op kunstacademies.

Indigenous Medicine Tours Project

Dus ik ben echt happy om samen te mogen werken met de Venezolanen. Tot dusver heb ik bijna 30 landen met dit medicijn bezocht. Ik heb zo'n 6000 ceremonies gehouden, en het maakt me zó blij om te zien dat de wereld verandert ... Tenminste, mijn wereld is zo veel veranderd in de afgelopen jaren, en ik wil dat graag delen.

B: Regeringssteun is vast erg aangenaam!

O: Ja, we hebben alle institutionele steun. Het ziet er goed uit, en we doen dit onderzoek als een formeel internationaal wetenschappelijk ondernemen. We proberen gegevens te verzamelen en onze doelen uit te breiden voor het creëren van een reservaat voor de padden, en te ontdekken en te verklaren hoe deze medicijnen tot het voordeel van de mensen werken. Dus ja, stap voor stap, heel voorzichtig en met heel veel tijd onderzoeken wij deze gelegenheid - en het is voor iedereen een zegen.

B: Dus U bent van plan hetgeen U geleerd heeft aan andere mensen te door te geven zodat zij Uw werk kunnen voortzetten?

O: Ja, bijvoorbeeld nu ben ik aan het schrijven. Mijn eerste boek ging over mijn verhaal, en het tweede boek - waar ik nu voorbereidingen voor tref - gaat helemaal over de ervaringen die ik heb opgedaan tijdens mijn werk met dit medicijn. Al die jaren, zoveel mensen, en zoveel plaatsen. En ik wil die kennis delen, omdat zo denk ik, net als een nalatenschap, mensen meer over mij te weten kunnen komen. Op een bepaalde manier is het ook mijn visie om deze kennis te delen. Er komt een school voor dit soort zaken, zodat het niet allemaal meer op mij neerkomt. Maar eerst heb ik steun van meer mensen nodig. En ik moet ook ouder worden, dus daar begin ik maar mee.

Er zijn veel mensen die mij benaderen op een manier van: "Hé, ik wil graag leren!". Maar dat kan ik nu niet doen, want de toekomst van de pad is onzeker. Daar wil ik niet nog meer druk op leggen. Ik ben van mening dat alles tegelijkertijd moet gebeuren; met de golf meedeinen ... en ik wacht gewoon op een miljonair die me wil helpen met dit project. Als ik zie hoe de mensen door dit medicijn geraakt worden, dat is meer dan ik durf te vragen. Maar het zou een beter gevoel geven als ik wist dat de pad beschermd zou zijn en meer mensen op deze wereld toegang tot het medicijn zouden hebben. Dat geeft voor mij de uiteindelijke doorslag.

B: U merkte eerder op dat U Yopo alleen aanbiedt aan diegenen die de pad al gedaan hebben.

O: In dit soort rustoord wel, inderdaad.

B: Waarom is dat zo?

Omdat de uitwerking van Yopo enkele uren aanhoudt ... en het vraagt veel van mij om de mensen gedurende dit erg lange proces te verzorgen. Dus de mensen die de bevrijding van de pad en van de Kambo al gehad hebben, daarvan ben ik van mening dat ze Yopo kunnen doen. Ik heb veel medicijnen uitgeprobeerd, maar Yopo is erg krachtig, en het vraagt qua energie erg veel van mij. Ik denk ook niet dat het voor iedereen geschikt is. Ik ben van mening dat mensen het niet onvoorbereid moeten gebruiken.

Yopo zaden

B: 5-Meo-DMT is een stuk zeldzamer dan de zuivere kristallen DMT. Hoe zou U het verschil tussen deze twee willen omschrijven?

O: 5-Meo-DMT is totaal verschillend van de andere soorten DMT. De N,N-DMT die afkomstig is van de Mimosa of Jurerma of andere planten, werkt erg visueel ... het is kleurrijk ... het is rechtschapen ... het is mooi ... Maar het is niet iets wat je kunt vergelijken met 5-meo-DMT. 5-Meo-DMT gaat over vibratie, het gaat over het ontbinden van het zelfbesef, niet over iets waar je over nadenkt. Je bent eenheid, je bent één met alles. En daarom is er tussen dit en gewone DMT, geen enkele overeenkomst.

B: Zou U de pad als een intelligent bewustzijn willen omschrijven?

O: Ik ben van mening dat het universeel is, kosmisch, perfecte intelligentie - door liefde gemaakt, en ... geluiden en vibraties, en heilige geometrie ... Ik denk dat het wijs is, omdat het zuivere schoonheid is, perfectie en wiskunde. Het is een universele taal die iedereen kan verstaan. Het is liefde. Het zijn onze emoties. Het gaat verder dan de geest, verder dan het bevattingsvermogen, verhalen, of iets wat aan jezelf gerelateerd is, of je persoonlijke oerbeelden. Dit is groter dan dat alles samen. En tegelijkertijd, zijn er mensen die zeggen dat het niets is, omdat het een soort lege ruimte is. Maar ik geloof niet dat het leegte is. Ik denk dat het niets, gevuld is met alles.

B: In Uw boek, "Shamans of the Global Village" merkt U kort op dat elke pad een andere ervaring oplevert. Kunt U dat een beetje toelichten?

O: Welnu, net als elk verschillend ding in de natuur zijn er overeenkomsten en verschillen. In het geval van de pad zijn er verschillende leeftijden, verschillende geslachten en ook of de pad zijn afscheiding wel of niet gebruikt heeft. Al deze variabelen betekenen dat je niet altijd dezelfde ervaring krijgt met het medicijn. Verschillende padden hebben verschillende concentraties. Er moeten hier meer studies naar gedaan worden - om al deze verschillen en overeenkomsten te proberen te verklaren, en aan het licht te brengen.

Shamans of the village

Zoals ik het ervaren heb, was de enige manier om een standaarddosis te maken, het mixen van een poeder met al het medicijn dat ik verzameld had tot een homogene massa. De ervaring met de vlokken van één of twee padden was niet hetzelfde.

B: Ik heb in een documentaire waarin U een patiënt het medicijn toedient een grote pot met vlokken gezien. Zoekt U er willekeurig één uit?

O: Nee, dat is niet willekeurig. Ik zie het medicijn, en door de kleur, de dichtheid, en de witheid van het medicijn zie ik welke het krachtigste is. Ik heb heel veel met dit medicijn gewerkt; ik pas de dosis aan de individuele persoon aan. Het medicijn wat ik gebruik is het medicijn wat ikzelf verzameld heb. Zo ben ik er zeker van dat het om het medicijn van de pad gaat.

Glazen pot vlokken 5 MeO DMT

Ik ben verbaasd over de kracht van het medicijn, en ook over de sterkte, de moed en de wilskracht van de mensen. Dit is geen eenvoudige ervaring om aan te zien. Het is eenvoudig om te doen, omdat het zo luidruchtig is; mensen moeten kotsen en schreeuwen het uit, en buitenstaanders denken dat ze lijden, maar dat is niet zo. Dat is slechts de buitenkant; binnenin is het een heel ander verhaal. Maar ik kan niet zeggen dat er een bepaalde verhouding of hoeveelheid van het medicijn is die mensen moeten gebruiken. Met dit medicijn kan ik dat niet zeggen. Ik ben het niet eens met mensen die zeggen dat "ik denk dat tussen zo- en zoveel milligrammen een kleine dosis is". Dit soort voorspellingen kunnen wel met synthetische producten of extracten gedaan worden, maar met het echte medicijn van de pad, moeten we niet werken met enige vorm van categorisatie. Dat is niet te doen. De enige manier om het medicijn te begrijpen is door ervaring, en dat betekent dat je er veel mee moet werken.

Ik vind dat niemand dit medicijn aan iemand zou moeten toedienen als ze onervaren zijn. Dat is heel belangrijk. En ik vind dat dit medicijn niet recreatief gebruikt moet worden, of zonder toezicht. Daarnaast geloof ik ook dat dit medicijn alleen gehanteerd moet worden door mensen die getraind zijn in het bieden van eerste hulp en echte geneeskunde - zoals fysiologie, pathologie en farmacologie. Dit is niet zomaar een joint. Ik heb mensen zien doodgaan tijdens de padden-ervaring. Niet door de werking van de pad, maar omdat zij een aandoening hadden die niet door hen, de doktoren of iemand anders, vastgesteld was. Het is voor mij of iedere ander arts onmogelijk om een diagnose vast te stellen over aandoeningen die mensen mogelijk kunnen hebben.

Dit medicijn is meer te vergelijken met open chirurgie, of het beoefenen van een extreme sport; er zijn altijd risico's aan verbonden met dit soort zaken. Ik ben van mening dat mensen verantwoordelijk en bewust dienen te zijn. Dit is een serieuze aangelegenheid en niet iets wat je alleen maar voor de lol doet. De mensen die dit toedienen, dienen zich te realiseren dat ze met vuur spelen. Dat is waarom ik van menig ben dat de medische wetenschap er ook bij betrokken moet worden. Je kunt dit niet uitvoeren als je slechts een training in rituele ceremoniën op basis van sjamanisme gevolgd hebt. Ik ben een geneesheer, en zonder die kennis is zou ik dit nooit en te nimmer op andere mensen, of mijzelf, uitproberen. Maar ik heb het al toegediend aan mijn moeder, mijn kinderen, mijn geliefde familie en beste vrienden, omdat ik geloof in het medicijn, en er bekend mee ben. Zelfs na er jaren mee gewerkt te hebben, en met de dodelijke ongevallen of de slachtoffers die ik heb gehad, durf ik te stellen dat een ervaring met het medicijn veilig is. Maar het is niet voor iedereen. En mensen moeten onder de toezicht staan van iemand die werkelijk getraind is in reanimatie, beademing en dat soort zaken.

B: Voor het geval dat.

O: Voor het geval dat. Het is beter om het beschikbaar te hebben en er geen gebruik van te maken, dan het nodig te hebben en er niet over te beschikken. Ik denk dat we alle soorten geneeskunde nodig hebben, niet slechts één. We hebben de tijd nodig om er meer over te leren - en de vrijheid om dat te doen. Ik geloof ook dat het verbieden ervan stom is. Ik ben van mening dat verboden verantwoordelijk zijn voor de verwarring bij de mensen, en alle mensen die ... de weg kwijt zijn. Verboden veroorzaken een gebrek aan ontwikkeling en begrip. Dus, de enige manier om dit recht te zetten is door de waarheid te vertellen, en door het scheppen van een collectief bewustzijn door alle individuele ervaringen die we hebben.

Natuurlijke 5 MeO DMT

Op een gegeven moment zullen we weer thuis zijn in een prachtige tuin met alles wat we nodig hebben . En op een bepaald moment kunnen we de dingen die we niet meer nodig hebben gewoon vergeten, en dit leven overstijgen. Dat kan een beetje idealistisch klinken, maar ik vind dat normaal. We moeten gewoon de medicijnen begrijpen en delen, en ons gelijkwaardig voelen.

B: Denkt U dat dit zonder hen bereikt kan worden?

O: Nee, ik geloof niet dat ik ooit iemand heb ontmoet die het medicijn heeft gebruikt en gezegd heeft "Oh yeah! Dat heb ik gedaan! Ik heb dit punt bereikt door deze positie aan te nemen, of ik heb dit gedaan, of ik heb zo gedaan, of ik heb dat niet gedaan!". Ik denk niet dat ik hoef uit te leggen waarom deze medicijnen zo belangrijk zijn. Ze zijn met de gehele mensheid op deze planeet verbonden. Ik ben van mening dat ze de weg zijn om de krankzinnigheid die wij scheppen te verlaten. Al deze ontkoppeling van de bron, en de gedachte dat wedijver tussen mensen zal aantonen dat wij beter zijn, of méér. Ik denk dat deze medicijnen een bevrijding zijn; een manier om te weten te komen dat jij alles bent - dat je één bent met alles. En ik zie geen andere, en ik weet geen betere manier om dit voor bijna iedereen beschikbaar te maken.

Shamans of the Global Village

B: Denkt U dat dit medicijn ook nuttig kan zijn voor hen die niet op een bepaalde manier beschadigd of gewond zijn?

O: Echt wel. Ik denk zelfs dat het nuttiger is voor mensen die denken dat ze gezond zijn - zodat ze niet iets specifieks zoeken.

B: Toont het hen dat ze naar iets op zoek zijn ?

O: Welzeker, Het toont je ook dat je meer bent dan je verwachtingen. Je bent altijd groter dan je geest, en de dingen die je denkt dat je bent. Maar ik denk dat dit een instrument is dat verandering teweeg brengt bij mensen. Het maakt niet uit of ze ziek zijn of niet, omdat ik geloof dat we uiteindelijk allemaal verslaafd zijn. We zijn zoekende, en we kunnen altijd verbeteren. Het maakt niet uit wie je denkt dat je bent. Je kunt altijd beter zijn, en dat is blijvend. Ik denk dat dit medicijn eenvoudig, snel en effectief is. Het zou gedaan moeten worden, het móet gedaan worden door zoveel mogelijk mensen.

B: Precies! We hebben vandaag al zo veel mensen veranderd zien worden onder Uw begeleiding. Ik moet zeggen, na het werk te hebben gezien... wat U doet en hoe dankbaar de mensen voor deze ervaring zijn, U heeft mij overtuigd van Uw echtheid. Voordat we arriveerden hebben we Uw naam met Google opgezocht, en het eerste resultaat dat verscheen beweerde dat U een bedrieger bent!

O: Oh dat, ja dat is gedaan door een stel van mijn ex-vrienden. Ze hebben er een hoop tijd mee verspild, maar dat is het enige dat op het hele internet verschijnt. Mij kan het niet schelen. Als iemand het over je heeft is dat altijd nuttig. En wanneer mensen oordelen, met de vinger wijzen of dat soort dingen, schept het nieuwsgierigheid.

Ik hoef niets te verbergen of mezelf anders voor te doen. Ik ben ik, en ik ben altijd mijzelf, en ik doe dit omdat ik vertrouwen heb en kennis. Dat hebben sommige mensen niet en daarom beschuldigen ze. Ik kan niet voor de anderen spreken, ik kan slechts mijn eigen verhaal vertellen, en over mijzelf spreken. En al deze mensen, zelfs die mij van achteren aanvallen, heb ik lief. Want aan het einde van de rit gaan we allemaal naar dezelfde plaats. Ik geloof niet in oordelen, maar ik geloof wel dat iedereen vroeger of later krijgt wat hij verdient. Dus ik heb een vredig hart, en ik zal het universum toestaan om mijzelf en de rest van de mensen te laten zien wie wie is - en wie liegt of niet. Dus ik wacht gewoon af tot dat gebeurd, en geniet al die tijd gewoon van elke dag - omdat ik niet weet of ik morgen nog leef. Het doet er niet toe.

Wij zijn Octavio heel erg dankbaar voor het geven van dit interview, en tevens het UN Indigenous Medicine Tours Project voor de hartelijke en vriendelijke ontvangst in de retraite. Meer informatie over 5-meo-DMT en het verhaal van Octavio vindt U terug in zijn boek "The Toad of Dawn: 5-meo-DMT and the Rising of Cosmic Consciousness", en is verkrijgbaar bij Amazon.

The Toad of Dawn

 

         
  Bardot Walker  

Geschreven door: Bardot Walker
Bardot Walker is een reizende muzikant en schrijver die zijn tijd besteed aan het verkennen van de wereld en het beleven van de wonderen der natuur - met inbegrip van die van de psychoactieve soort.

 
 
      Ontdek onze schrijvers  

Read more about
Celebrities News
Zoeken in categorieën
of
Zoeken