Blog
Farid Ghehioueche vertelt over Cannabis Clubs
3 min

Farid Ghehioueche vertelt over Cannabis Clubs

3 min
De laatste jaren, schieten "Cannabis Clubs" en "Cannabis Social Clubs" in Frankrijk als paddestoelen uit de grond. In wezen, zijn deze verzonnen door kleine groepen mensen die samen komen en cannabis

De laatste jaren schieten "Cannabis Clubs" en "Cannabis Social Clubs" in Frankrijk als paddestoelen uit de grond. In wezen, zijn deze verzonnen door kleine groepen mensen die samen komen en cannabis kweken voor eigen gebruik en de illegale cannabis die het land in komt niet steunen.

Leden van Cannabis Clubs roken cannabis openlijk in joints of waterpijpen, thuis of in de tuin. Sommigen kweken hun planten in hun tuinen, op de patio of in de kast. Niet alle Cannabis Club leden zijn natuurlijk zo dapper en veel van hen houden hun cannabisgebruik liever voor zichzelf. Maar de Cannabis Club beweging en hun principes groeien enorm.

Farid Ghehioueche werkt bij de Europese Coalitie voor Rechtvaardig en Effectief Drugsbeleid (ENCOD). Hij is naar eigen zeggen ook de oprichter van de Cannabis Club beweging. Toen hem hiernaar gevraagd werd, zei hij het volgende:

"Onderdeel van de oplossing, niet het probleem." Ghehioueche praat eerst over de twee gezichten van de cannabis wereld. Aan de ene kant, verkrijgt cannabis meer en meer aanzien als een natuurlijk en zeer nuttig medicinaal kruid. Aan de andere kant is het onmogelijk de georganiseerde misdaad en het geweld die met de drugsoorlog wordt geassocieerd te negeren, net als de rol die cannabis speelt in deze problemen.

Ghehioueche legt uit dat iedereen naar hetzelfde doel werkt. Noch cannabis activisten en Cannabis Club leden, noch groepen tegen de legalisatie steunen de drugsoorlog die op dit moment de wereld in zijn ban houdt. Ze verschillen slechts over de voorgestelde oplossingen voor het probleem.

Volgens Ghehioueche zijn Cannabis Clubs onderdeel van de oplossing, niet het probleem. Cannabis Clubs moedigen de teelt van cannabis aan en dit zorgen voor een afname in de verkoop van illegale drugs en, als het breed wordt overgenomen, zal ook het aantal drugscriminelen landelijk afnemen (met dit punt doelt hij op het feit dat leden van Cannabis Clubs cannabis zelf voor eigen gebruik kweken, zonder in contact te komen met criminele dealers). Ghehioueche geeft aan dat, zolang hij doorgaat met het informeren van mensen over het "Cannabis Club model" en haar principes, de mensen zullen zien hoe goed het allemaal in elkaar past en vaak besluiten om deze oplossing te ondersteunen.

Verder beweert hij: "We verwachten niet perse van de autoriteiten dat zij onze activiteiten ondersteunen, maar we hopen dat wij kunnen bewijzen dat zij ons kunnen vertrouwen om te helpen drugshandel aan te pakken, met al haar negatieve effecten op de maatschappij. Op dit moment weten we niet of onze 'cannabis clubs' zullen worden gesloten."

Ghehioueche vertelt over het proces van Dominique Broc, nationaal coördinator van de Franse Cannabis Social Clubs. Hij werd in februari door de Franse politie gearresteerd voor het kweken van zijn eigen cannabis planten. Zijn planten werden in beslag genomen en zijn rechtszaak duurt voort. Ghehioueche merkt op dat "het resultaat ons veel kan vertellen over de mening van het Franse rechtssysteem over cannabis clubs."

Verder klaagt hij over de mentaliteit van de Franse wet inzake cannabisgebruikers, die activisten en persoonlijke gebruikers behandelt als criminelen in plaats van belangengroepen en medische gebruikers. In de jaren 70, toen harddrugs zich wijd verspreidde onder de contracultuur van die periode, voerde het land diverse wetten in om een einde te maken aan de bloeiende drugshandel. Vanwege deze wetten, zegt hij, heeft het Franse beleid zichzelf opgesloten in een periode van "regressie in plaats van progressie". Hij wijst erop dat vandaag de dag ongeveer een miljoen cannabisgebruikers in het land zijn. Ongeveer een vijfde daarvan "raakt jaarlijks verstrikt in het strafrechtelijke systeem van Frankrijk".

Ghehioueche vindt dat ook de handhaving van het buitensporige gevangenis beleid, de gerechtelijke bemoeienis en arrestaties met betrekking tot cannabis een vreselijk misbruik zijn van het geld van de belastingbetaler en een verspilling van het budget dat landelijk wordt toegewezen aan de politie.

De cannabis wetten van Frankrijk zijn ook buitensporig zwaar, in vergelijking met de meeste landen, zo stelt hij. Nederland is volgens Ghehioueche een prachtig voorbeeld, waar "mensen cannabis roken op openbare plaatsen, zoals cafes, parken en op straat, zonder dat ze de wet hoeven te breken. In Frankrijk, daarentegen, moeten we lijden onder de ondraaglijke hinder die komt met de straffen van illegale straathandel."

Na het interview volgden echter nog een aantal overwinningen, waaronder de federale legalisering van medicinale cannabis. Maar toch leiden de wetten van het land op andere manieren niet tot vooruitgang. Ghehioueche wijst erop dat de manier waarop het drugsbeleid door de Franse politie wordt uitgevoerd, zich oneerlijk richt op onder meer jongeren en minderheidsgroepen. Verder, omdat de wetten alle cannabisbezit en -verkoop beperken, maar de wiet nog steeds illegaal landelijk verkrijgbaar is, stelt hij dat de wetten het alleen maar makkelijker maken voor minderjarige gebruikers om een constante aanvoer van cannabis te vinden.

Samengevat, vindt hij dat de hardere wetten van Frankrijk ervoor zorgen dat illegale drugs meer grip op het land krijgen. De inspanningen en wetgeving, aangeduid als 'schade beperkend beleid' zorgen ervoor dat illegale drugs juist meer schade aanricht.

Ghehioueche hoopt dat de Franse wetgevers het standpunt van de activisten zullen begrijpen terwijl zij zoeken naar een eventuele hervorming van de gezondheidswetten. Het lijkt erop dat men op de goede weg is, omdat sinds begin juni medicinale cannabis landelijk is gelegaliseerd. Maar er is nog een lange weg te gaan.

Luke Sumpter
Luke Sumpter
Luke Sumpter heeft een diploma in de Klinische Gezondheidswetenschappen en een passie voor het kweken van planten. Inmiddels werkt hij al zeven jaar als professioneel journalist en schrijver op het gebied van cannabis en de wetenschap.
Celebrities Nieuws
Zoeken in categorieën
of
Zoeken