Blog
De FDA Stemt In Met Psilocybineproeven Voor De Behandeling Van Depressies
4 min

De FDA Stemt In Met Psilocybineproeven Voor De Behandeling Van Depressies

4 min
News Research

Psilocybine, het actieve ingrediënt van paddo’s, maakt al sinds de oudheid onderdeel uit van de geneeskunde. De FDA staat nu onderzoek naar de stof bij de behandeling van ernstige depressies toe.

De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft klinisch onderzoek goedgekeurd naar psilocybine bij de behandeling van therapieresistente depressie. De FDA heeft eind augustus toestemming gegeven aan Compass Pathways. Dit is een bedrijf in Life Sciences uit het Verenigd Koninkrijk.

Compass Pathways verzamelt voor hun studie momenteel deelnemers uit Groot-Brittannië, Canada, Nederland en - in navolging op de goedkeuring van de FDA - de VS. Het onderzoek moet meer dan 200 proefpersonen omvatten, verspreid over studiecentra in deze landen. De kandidaten dienen de diagnose depressie te hebben. Bovendien moet gebleken zijn dat diverse antidepressiva niet werken.

Elke deelnemer krijgt een dosis psilocybine toegediend en wordt vervolgens geobserveerd door therapeuten. De behandeling duurt naar verwachting 6 uur. Daarna houdt Compass Pathways de deelnemers in de gaten om de effecten te volgen.

De studie is een “fase IIb-proef” die is ontworpen om de werkzaamheid van het middel te testen. Mocht het effectief blijken? Dan wordt er middels fase III proeven gekeken naar de optimale dosis psilocybine. Daarbij wordt de dosering getest in vergelijking met placebo's en standaard behandelingen met antidepressiva.

EERDERE BAANBREKENDE STUDIES NAAR DE THERAPEUTISCHE WERKING VAN PSILOCYBINE

STUDIES NAAR DE THERAPEUTISCHE WERKING VAN PSILOCYBINE

Compass Pathways heeft al proeven lopen in Nederland (Utrecht en Groningen) en Groot-Brittannië (Londen, Manchester en Newcastle). Andere, kleinere studies naar psilocybine hebben reeds laten zien dat het zowel directe als aanhoudende verlichting bij depressie en angst biedt. En dan met name voor mensen die niet reageren op reguliere behandelingen met antidepressiva.

Met een kleine steekproef uit 20161 onder mensen met vergevorderde kanker laten onderzoekers aan de New York University bijvoorbeeld zien dat psilocybine depressieklachten drastisch vermindert. De studie is dubbelblind en placebogecontroleerd uitgevoerd.

Een studie die in 20112 gepubliceerd werd in JAMA Psychiatry behelsde een vergelijkbare test met 12 patiënten. Ook zij leden aan een moeilijk behandelbare depressie die samenhing met een vergevorderde tumor. Elke deelnemer onderging twee behandelsessies, waar een paar weken tussen zat. Bij de ene sessie kreeg iemand een dosis psilocybine, bij de andere een placebo. Hoewel de onderzoekers een aanmerkelijk lagere dosis gebruikten dan bij de eerdere studies, merkten ze evengoed op dat psilocybine depressieklachten kan helpen verminderen.

Dit zijn niet de enige studies naar de therapeutische potentie van psilocybine. Ander onderzoek heeft bijvoorbeeld gekeken naar de behandeling van verslavingen en obsessieve compulsieve stoornissen.

PSILOCYBINE “RESET” MOGELIJK DE HERSENEN BIJ MENSEN MET EEN DEPRESSIE

PSILOCYBINE “RESET” MOGELIJK DE HERSENEN

Hoe psilocybine op de hersenen inwerkt, is nog niet volledig duidelijk. Sommige mediakanalen geloven dat het te maken heeft met de invloed ervan op serotoninereceptoren in het brein. Diverse studies laten echter zien dat een depressie niet door lage gehaltes serotonine ontstaat.

Toonaangevend onderzoek in dit vakgebied is deels afkomstig van de Psychedelic Research Group aan het Imperial College London. Dit jaar is de groep begonnen met een nieuwe, gerandomiseerde dubbelblinde proef. Hierin wordt gekeken naar psilocybine en de effecten ervan op een ernstige depressie.

Volgens het onderzoek van de Psychedelic Research Group, heeft het effect van psilocybine op depressie weinig met serotonine te maken. De onderzoekers geloven dat het van doen heeft met de mogelijkheid van het middel om delen van de hersenen uit te schakelen die betrokken zijn bij piekeren (of herhaaldelijk negatief denken).

Ook blijkt uit onderzoek van de groep dat psilocybine mogelijk de hersenen "reset"3. Op die manier kunnen patiënten uit herhaaldelijk negatief gedrag en denkpatronen gehaald worden. Wil je meer gedetailleerde info over de Psychedelic Research Group? Bekijk dit interview met dr. Rosalind Watts en deze TED Talk van dr. Robin Carhart-Harris.

WAT IS PSILOCYBINE?

WAT IS PSILOCYBINE?

Psilocybine is de belangrijkste actieve stof in paddo’s. Het is in 1958 voor het eerst geïsoleerd door Albert Hofmann, de beroemde Zwitserse scheikundige die tevens LSD heeft gesynthetiseerd. Hofmann heeft het stofje geïsoleerd uit paddenstoelen uit Frankrijk, gekweekt door Roger Heim. Heim was een botanist met een specialisatie in mycologie. De soort paddenstoel betrof het Mexicaans kaalkopje (Psilocybe mexicana).

Er bestaan meer dan 200 verschillende typen “magische paddenstoelen” die psilocybine bevatten. In veel oude culturen blijken deze een sleutelrol te hebben gespeeld bij spirituele ceremonies en genezing. Zo geven muurschilderingen4 uit de Sahara van wel 9000 voor Christus gehoornde dansers en goddelijke wezens weer die paddenstoelen vasthouden. Ook zijn er beelden van oogsten en offers met paddo's te zien. 6000 jaar oude muurschilderingen uit Villar del Humo, Spanje, beelden eveneens paddenstoelen af. Het gaat hier volgens onderzoekers om het type Psilocybe.

Ander bewijs uit ruïnes van de Azteken en Maya’s wijst eveneens richting spiritueel en ceremonieel gebruik van psychedelische paddenstoelen. Ook oude historische getuigenissen van Spaanse kolonisten in de Amerika’s beschrijven hoe deze oude culturen psilocybine paddo's hebben gebruikt bij ceremonies.

HEEFT PSILOCYBINE MEER THERAPEUTISCHE EIGENSCHAPPEN?

Uit onderzoek blijkt dat psilocybine ook andere gunstige effecten kan hebben, naast het helpen bij depressies. Hieronder vallen:

Groei van hersencellen

Psilocybine stimuleert de groei van gezonde hersencellen bij muizen. Het helpt de dieren ook tegen trace angst5 waarbij een specifieke stimulus als bedreigend of gevaarlijk wordt ervaren.

Vermindering van obsessief gedrag

In 2006 onderzocht de Universiteit van Texas in Austin de werking van psilocybine bij 9 mensen met OCD. Het middel bleek goed getolereerd te worden6 en veilig en effectief te zijn in het significant verminderen van obsessieve gedragingen die samenhangen met een obsessieve-compulsieve dwangstoornis.

Spirituele ontdekkingen

Onderzoek7 van de Johns Hopkins University in Maryland, VS, toont aan dat gebruikers de psilocybine ervaring een van de meest spiritueel overtuigende ervaringen van hun leven vinden. De onderzoekers geloven dat het veel mysteries van ons bewustzijn kan blootleggen.

Nieuwe hersenverbindingen

Bij TEDx in 2017 vertelt Robin Carhart-Harris over de effecten van psilocybine op de hersencommunicatie. Met hersenscans uit zijn onderzoek laat hij zien dat psilocybine delen van de hersenen kan verbinden die, bij regulier bewustzijn, niet verbonden zijn. Hij vergelijkt deze ervaring met die van de droomtoestand en suggereert dat we met het stofje meer kunnen leren over ons onderbewustzijn.

PSILOCYBINE KRIJGT FDA-GOEDKEURING ALS BAANBREKENDE BEHANDELMETHODE

De situatie voor therapeutisch gebruik van de nederige magic mushroom en haar actieve ingrediënt is aanzienlijk verbeterd. Zo heeft de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) onlangs al het lopende onderzoek naar psilocybine als behandelmethode voor therapieresistente depressie als "Breakthrough Therapy" bestempeld. Deze classificatie bevestigt dat de stof veelbetekenende mogelijkheden heeft laten zien in wetenschappelijke studies, gestaafd door klinisch bewijs.

De aanduiding Breakthrough Therapy werd in 2012 in het leven geroepen. Het is ontwikkeld om sneller te zorgen voor goedkeuring van geneesmiddelen met mogelijk therapeutische voordelen bij levensbedreigende en ernstige ziektes waarbij huidige behandelingen niet altijd werken. Niet alle middelen die de status Breakthrough Therapy krijgen toebedeeld, komen uiteindelijk op de markt. Het wordt echter beschouwd als een ruggensteuntje van de FDA; het stimuleert onderzoek naar drugs, zoals psilocybine, die mogelijk vele voordelen bieden.

De nieuwe Breakthrough Therapy classificatie werd toebedeeld met bijzondere aandacht voor de fase IIB-proef die momenteel wordt ontwikkeld in Europa en Noord-Amerika. Deze proef richt zich op de optimale dosering psilocybine bij chronische depressie. Eerder onderzoek heeft bij een of twee doses in een klinische omgeving positieve veranderingen aangetoond bij mensen met ernstige depressies.

Dit is fantastisch nieuws voor pleitbezorgers van veel Schedule I drugs, die als verslavend en medisch waardeloos beschouwd worden. Met inbegrip van MDMA - vroeg onderzoek laat positieve resultaten zien bij de behandeling van PTSS - en cannabis heeft een aantal therapeutische verbindingen hun potentie bewezen bij diverse ziektes.

De FDA-goedkeuring wordt vaak gevolgd door een herindeling, waarbij de DEA meestal geneesmiddelen van de Schedule I lijst haalt. Dat leidt tot minder obstakels voor onderzoek en klinische proeven. Ook kijkt de mainstream er hierdoor minder stigmatiserend naar. De DEA blijft echter koppig inzake cannabis en MDMA. De overheidsorganisatie weigert deze middelen momenteel opnieuw in te delen.

Related Story

De 5 Beste Cannabis Soorten Tegen Depressie

Steven Voser

Geschreven door: Steven Voser
Steven Voser is een Emmy genomineerde freelance journalist die een hoop ervaring heeft opgedaan in de loop van de tijd. Mede door zijn passie voor alles wat met cannabis te maken heeft, spendeert hij nou veel tijd aan het ontdekken van de wereld van wiet.

Ontdek onze schrijvers
Disclaimer:
Wij proberen ons verre te houden van medische beweringen. Dit artikel is slechts bedoeld ter lering en gebaseerd op wetenschappelijke onderzoekspublicaties van andere externe bronnen.


Read more about
News Research
Zoeken in categorieën
of
Zoeken