Het eerste gebruik van cannabis

Gepubliceerd op:
Categorieën : Blog

Het eerste gebruik van cannabis


Volgens Humboldt Homegrown is gebleken dat ‘cannabis’ wereldwijd de meest gezochte term is. We weten niet waarom mensen er informatie over opzoeken, maar het is een bewezen feit dat door de hele mense

Volgens Humboldt Homegrown is gebleken dat ‘cannabis’ wereldwijd de meest gezochte term is. We weten niet waarom mensen er informatie over opzoeken, maar het is een bewezen feit dat door de hele menselijke geschiedenis heen in verschillende oude culturen gebruikt werd gemaakt van cannabis voor spirituele en ritualistische doeleinden. En met de groeiende belangstelling voor het ‘groene medicijn’ tegenwoordig zien we tevens een toegenomen behoefte de oorsprong van de relatie tussen mens en cannabis en haar potentiële kracht en psychoactieve voordelen te achterhalen. Zelfs op Wikipedia kun je een uitgebreide paragraaf vinden die gewijd is aan de geschiedenis van cannabis.

In zijn publicatie ‘Lost Civilizations of the Stone Age’, suggereert Richard Rudgley dat een kunstmatig komfoor die werd gevonden op een begraafplaats in wat nu Roemenië is, verkoolde cannabiszaadjes bevatte, wat er een aanwijzing voor is dat men cannabisrook inhaleerde.

In de Encyclopedia of Psychoactive Substances kun je het verslag van Rudgley nalezen. Hierin zegt hij dat van de Hindoes in India en Nepal bekend is dat ze in vroeger tijden cannabis gebruikten en dat in de Veda’s sommige verwijzingen naar de drug ‘Soma’ met cannabis in verband moeten worden gebracht. In het Sanskriet wordt cannabis ‘Ganjika’ genoemd (klinkt bekend?).

Heel lang geleden brachten de Ariërs de magische plant naar de Assyriers, Scythen, Thraciërs en Dacianen. Vindplaatsen bij een archeologische opgraving in Pazyrk wijzen erop dat er tijdens ceremoniële handelingen van de Scythen tussen de vijfde en tweede eeuw voor Christus hennepzaadjes werden gegeten, aldus Barry W. Cunliffe’s verslag in The Oxford Illustrated History of Prehistoric Europe. ‘Le haschich et l’extase’ van Ibn Taymiyya vermeldt het gebruik van cannabis door Moslims in bepaalde Soefi orden, bijvoorbeeld de Qalandars, die uit de Mamluk periode stammen.

Linguïstische wetenschappers ontdekten dat de termen ‘qanabbos’ of ‘qené bósem’, oftewel het ‘aromatische riet’ dat door de Joden en vroege Christenen gebruikt werd voor de productie van oliën en zalfjes voor religieuze handelingen en genezing, met cannabis in verband konden worden gebracht. Dus zelfs Bijbelse teksten verwijzen naar het gebruik van cannabis. Interessant, of niet?

Maar even serieus, in het boek Exodus (30: 22-23) uit het Oude Testament staat: “Meer dan negen pond cannabistoppen, het Hebreeuwse ‘kaneh-bosm’(speel met de klemtoon, klinkt weer bekend?) werden geëxtraheerd en toegevoegd aan (ongeveer 6,5 liter) olijfolie, samen met een heleboel ander kruiden en specerijen’ en ‘De oude uitverkorenen werden letterlijk in deze heilige, krachtige cannabisolie gedompeld.’ Dit is wat Chris Bennett van Cannabis Culture ontdekte.

Hij merkt op dat de slepende ‘m’ het woord kaneh-bos tot een meervoud maakt, waarbij kaneh-bos erg lijkt op de huidige term cannabis. Hoewel het vaak verkeerd vertaald werd als ‘calamus’ vertalen de meeste Bijbels het als ‘geurig riet’, een benaming die vooral de aromatische, bloeiende toppen van cannabis beschrijft.

De kweek van cannabis kwam volgens Peter Stafford (dit kun je nalezen in de Psychedelics Encyclopedia) ten minste 10.000 jaar al in Taiwan voor.

Opmerking: Het Chinese karakter voor hennep (má) beeldt twee planten onder een dakje uit.