Blog
Het Eerste Legale LSD Onderzoek Sinds Decennia
2 min

Het Eerste Legale LSD Onderzoek Sinds Decennia

2 min
Nieuws Onderzoek

Het zat er al even aan te komen; na meer dan 35 jaar is het eerste legale en volledig wetenschappelijke onderzoek naar de medische toepassing van LSD afgerond. En wat kwam eruit? Dat het nuttig is natuurlijk!

Het zat er al even aan te komen; na meer dan 35 jaar is het eerste legale en volledig wetenschappelijke onderzoek naar de medische toepassing van LSD afgerond. En wat kwam eruit? Dat het nuttig is natuurlijk!

Onderzoekers in Zwitserland hebben gekeken naar de gevolgen van het gebruik van LSD om de angst te behandelen die ontstaat bij een levensbedreigende ziekte. Hoewel LSD over het algemeen geassocieerd wordt met spiritualiteit en de hippie-bewegingen uit de jaren '60, werd het al vroeg herkend als een mogelijk hulpmiddel bij psychologische stoornissen. Onderzoek werd gestart, maar abrupt gestopt vanwege het verbod. Nu pas wordt er weer opnieuw naar gekeken.

LSD zeer nuttig bevonden, verlicht angst

Wat waren de onderzoekers precies aan het doen? Nou, onderzoekers, onder leiding van Dr. Peter Gasser, begonnen in 2007 met het testen van proefpersonen, gesteund door de Zwitserse overheid. Het onderzoek bestond uit 12 deelnemers, die doses LSD kregen toegediend, alsmede ook placebo's gedurende 30 sessies. Binnen deze sessies werden totaal geen bijwerkingen ervaren door de proefpersonen, en geen van hen had enige paranoïde, suïcidale of angstige trips of waanbeelden. Daarnaast gaven alle 12 deelnemers aan dat ze baat hadden bij de behandeling en minder bang waren voor de levensbedreigende ziekte waar ze tegen streden. Ze meldden dat ze zich meer bewust waren van de belangrijke dingen in het leven en meer ontspannen over wat hen overkwam. Slechts 2 van de 12 deelnemers had ooit eerder LSD genomen.

Omdat de deelnemers geen foute trips ervoeren en 100% van de deelnemers van mening waren dat ze er baat bij hadden, lijkt het erop dat LSD veilig kan worden toegediend in klinische omstandigheden. Opgemerkt moet worden dat meer onderzoek naar het onderwerp nodig is, voordat het kan worden overwogen voor algemeen gebruik, dus reken er nog maar even niet op dat je kan trippen terwijl je in het ziekenhuis ligt. Omdat dit experiment op zeer kleine schaal is uitgevoerd, heeft het statistisch niet veel betekenis. Maar er is wel aangetoond dat er een redelijk nut is voor het uitvoeren van meer experimenten. Daarnaast heeft het onderzoek de basis gelegd van wat in de toekomst wellicht zou kunnen leiden tot minder lijden over de hele wereld.

Baanbrekend onderzoek voor LSD psychotherapie

De uitvoerend Directeur van de Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, Rick Dobin, beschrijft de gevolgen van dit baanbrekende onderzoek als volgt: "Nu dat LSD in het laboratorium is teruggekeerd, zijn we begonnen aan de lange weg naar de integratie van LSD-ondersteunde psychotherapie."

Verder zei hij: "Binnen 10-15 jaar kunnen de nuttige eigenschappen van LSD legaal op recept verkrijgbaar zijn via speciaal opgeleide en gecertificeerde psychiaters/psychologen zonder de associaties van de tegencultuur, de overdreven angsten en de mythologie dat een dosis wonderen biedt."

Dit nieuws klinkt allemaal veelbelovend en hoewel degenen die nu lijden niet kunnen profiteren van wat dit onderzoek betekent, zullen onze kinderen, en de kinderen van onze kinderen, hopelijk in staat zijn dit wel te doen. Het volgt de oorspronkelijke droom van de ontdekker van LSD, Albert Hofmann die, terwijl zijn dood naderde, grote namen, zoals de overleden Steve Jobs, smeekte bekend te maken dat zij baat hadden bij LSD.


Read more about
Nieuws Onderzoek
Zoeken in categorieën
of
Zoeken