Blog
Het psychedelische medicijn van de toekomst
2 min

Het psychedelische medicijn van de toekomst

2 min
News Research
Psychologische stoornissen als depressie, PTSS en OCS zijn moeilijk te behandelen. Maar is er toenemend bewijs voor dat psychedelica wel eens de sleutel zouden kunnen zijn tot een succesvolle behandeling.

Als je onlangs nog onze blog hebt bezocht, is het je misschien opgevallen dat er steeds meer artikelen vermeld worden over onderzoek naar de potentiële medische toepassing van psychedelica. Veel wetenschappers beginnen zich langzamerhand te interesseren voor deze groep geestverruimende drugs. En wat gaat er in hun hoofd om? Wel, dat psychedelica de toekomst zijn.

Een heel leven aan mogelijkheden tenietgedaan door de War on Drugs

In de jaren 40, toen wetenschap wat minder terughoudend was als het om drugs ging, steeg het aantal onderzoeken naar de medische toepassingen explosief toen de hallucinogene eigenschappen van LSD werden ontdekt. De onderzoekers hadden hoge verwachtingen en ontdekten al snel de toepassingen ervan bij de behandeling van angst, PTSS, OCS en depressie. Helaas werd dit onderzoek al gauw om zeep geholpen door de War on Drugs toen een totaalverbod ieder onderzoek naar LSD onmogelijk maakte.

Net iets meer dan 70 jaar later pikt men het onderzoek weer op, nu duidelijk wordt dat de War on Drugs een mislukking van epische proporties is. Hoewel het onderzoek pas net weer van start is gegaan, hebben de eerste tests wel al bemoedigende resultaten laten zien. Er is tot nog toe onderzoek gedaan naar vier belangrijke psychedelica, nl. LSD, psilocybine (magic mushrooms), ketamine en MDMA. Men ontdekte dat LSD kan helpen bij de behandeling van angst en alcoholisme; psilocybine helpt bij angst, PTSS en OCS, ketamine helpt bij depressie; en MDMA helpt bij PTSS en angst.

Het draait allemaal om de behandeling van psychologische stoornissen, en wel degene die maar moeilijk met traditionele farmaceutica te behandelen zijn. Het zal geen verrassing zijn voor degenen die ervaring hebben met de drug – het helende vermogen van psychedelica is individueel snel ontdekt, en ze worden al duizenden jaren lang gebruikt in medische en entheogene settings.

De toekomst van psychedelische geneeskunde

Hoewel het onderzoek langzaamaan weer begint, is het omgekeerde denken dat het gevolg is van de War on Drugs nog steeds duidelijk merkbaar, en het gaat maar door met het blokkeren en bemoeilijken van wetenschappelijke sprongen voorwaarts. Laten we de VS eens als voorbeeld nemen, daar zijn psychedelica geclassificeerd als Schedule I drugs. Deze drugs worden gezien als middelen die een hoog misbruikpotentieel hebben en geen medische waarde. Ook al er is veel onderzoek dat het tegenovergestelde beweert, de DEA, die verantwoordelijk is voor de handhaving van de drugswetgeving, weigert om het te erkennen, bewerende dat het onderzoek niet toereikend is. Het probleem is dat verder onderzoek niet mogelijk is zolang de drugs geclassificeerd worden als Schedule I, wat een paradoxale situatie creëert.

Natuurlijk is het belangrijk om er bewust van te blijven dat de rol van de DEA en andere agentschappen niet in de eerste plaats is om de potentie van drugs te evalueren. Economische belangen en maatschappelijke controle bepalen de War on Drugs, en de agentschappen zijn slechts de sterke arm van het systeem. De werkelijke evaluatie van het succes van de War on Drugs gebeurt op iemands bankrekening.

Gelukkig zijn de VS invloed aan het verliezen en beginnen andere landen onafhankelijk onderzoek te doen naar die substanties. Het is wellicht een verrassing, maar het onderzoek begint in de UK. De UK wordt gezien als behoorlijk conservatief als het gaat om drugswetgeving, en het koninkrijk heeft een zelfde soort drugsbeleid als de VS, waarin psychedelica tot de ergste soort drugs worden gerekend. Het verschil met de VS is echter dat onderzoek wel mag plaatsvinden, mits het de toestemming kan wegdragen van het Home Office – zo wordt een paradoxale situatie voorkomen. En het Home Office heeft toestemming gegeven voor een select aantal onderzoeken. Hopelijk zullen deze onderzoeken hetzelfde sneeuwbaleffect hebben als het geval was bij cannabis en zo in de toekomst grootschaligere onderzoeken mogelijk maken. Psychedelica hebben de potentie om de levens van veel mensen te verbeteren, en in de juiste settings kunnen ze veilig gebruikt worden. Er zal een dag komen waarop het algemeen geaccepteerd is dat psychedelica de sleutel zijn tot ware genezing.


Read more about
News Research
Zoeken in categorieën
of
Zoeken