Blog
Israël gaat over tot verspreiding van cannabis in apotheken
4 min

Israël gaat over tot verspreiding van cannabis in apotheken

4 min
Nieuws Wetgeving

De Israëlische regering heeft besloten om de distributie van cannabis aan apotheken in het hele land toe te staan.

Israël, dat sinds lange tijd de wereldwijde leider is op het gebied van cannabisonderzoek en van medicinaal gebruik van de drug, zal binnenkort toestaan dat medicinale cannabis verkrijgbaar wordt in gewone apotheken en niet langer alleen in gespecialiseerde pijnklinieken. Door het beperkte aantal faciliteiten, zijn de klinieken overstelpt door het grote aantal aanvragen van patiënten die het geneesmiddel willen hebben.

Daarnaast heeft ’s lands grootste geneesmiddelenketen, Super-Pharm, onlangs een bijeenkomst met de regering gehad over hoe en wanneer te beginnen met de distributie en verkoop van medische cannabis in meer dan 225 apotheken in het hele land.

Volgens de regering komt er geen beperking op het aantal apotheken dat een licentie krijgt om medicinale wiet te verkopen. Zij moeten echter wel aan strenge eisen voldoen voor de opslag van het medicijn.

Ongeveer 27.000 Israëliërs mogen momenteel cannabis gebruiken voor verschillende chronische aandoeningen.

De farmaceutische industrie van Israël steunt het voorstel van de regering ook.

VOORTDURENDE HERVORMINGEN

Israël heeft de oudste cannabisindustrie van de wereld. Zo was het de Israëlische Dr. Raphael Mechoulam, die in 1960 niet alleen de hoofdbestanddelen van de drug ontdekte, maar later ook het bestaan van het endocannabinoïde systeem in het menselijk lichaam. In 1992 werd door het Ministerie van Gezondheid een medicinaal cannabis programma opgezet.

Cannabis medicijn

In juni van dit jaar kondigde de Israëlisch regering aan dat zij nationale richtlijnen gaat opstellen voor het medicinaal gebruik van cannabis en voor onderzoek. De regering kondigde ook aan dat de Ministeries van Gezondheid en Landbouw gaan samenwerken bij alle aspecten die met cannabis te maken hebben. Hiervoor komt een nieuwe faciliteit, namelijk een nationaal centrum voor onderzoek naar cannabis voor medisch gebruik. De planning is dat dit centrum in 2017 geopend wordt.
Er liggen ook plannen op tafel om het recreatieve gebruik te legaliseren, hoewel niet-medische gebruikers nog steeds zullen worden beboet voor het in het bezit hebben van cannabis.
Israël heeft, net als elk ander land behalve Duitsland, geen plannen om cannabis van schema I te veranderen. Dit kan echter in de toekomst nog veranderen. Israël, het land voor startende ondernemingen, is ook de mogelijkheden aan het bekijken voor mogelijke veranderingen van de introductie van cannabis op de landbouwindustrie (naast de veranderingen in de farmaceutische industrie).

Dit betekent dat het beginnend ecosysteem van startende ondernemingen in dit land enorm beïnvloed zal worden. Volgens sommige experts zal in de komende tien jaar iedere versneller en incubator in het land een aan cannabis gerelateerde start-up hebben – van agrarische vernieuwing, tot volgsystemen, tot medische apparaten.

VAN GRIJZE NAAR GROENE MARKT

De nieuwe initiatieven, waaronder het verspreiden en faciliteren van meer toegang voor medische patiënten, wordt in Israël gezien als de volgende stap om cannabis volledig in de economie te integreren. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor zowel de ondernemers als de regering.
Vooral de laatste paar jaar is Israël wereldwijd het middelpunt geweest van alle aan cannabis gerelateerd onderzoeken. Gebaseerd op Israëlisch R&D-inspanningen, hebben vooral bedrijven in de Verenigde Staten meer dan $50 miljoen geïnvesteerd in onderzoek naar cannabis.

Eind juli heeft het Israëlische Ministerie van Gezondheid de voorwaarden gepubliceerd waaraan voldaan moet worden om deel te kunnen nemen aan de Israëlische cannabisindustrie. Het resultaat daarvan was dat ze aanvragen vanuit het hele land kregen, van individuele boeren tot georganiseerde kibboetsen en Moshav-collectieven, om met het kweken van dit dure gewas te beginnen. Alleen al de laatste twee maanden heeft het Ministerie van Gezondheid meer dan 200
aanvragen gekregen van bedrijven die hopen dat ze medicinale cannabis mogen kweken, distribueren of verkopen.

Het economisch potentieel van cannabis is ook een van de redenen dat de regering eindelijk formele regels en richtlijnen heeft vastgesteld voor de ontluikende industrie van commerciële en medicinale doeleinden. Het is nu nog niet bekend of Israël ook begint met de export van cannabis. Tot nu toe heeft de regering, tenminste publiekelijk, fel tegenstand tegen dit idee geboden. Zij wijst erop dat de belangrijkste focus ligt op de technologie om cannabis te kweken en niet op de export van de plant zelf. In augustus leek het Ministerie van Landbouw echter terug te krabbelen en kondigde aan dat zij bezig was om het concept te onderzoeken.

WAT DIT WERELDWIJD BETEKENT

cannabis wereldwijd

Aan de ene kant moet Israël ervoor zorgen dat de reeds lang bestaande industrie gelijke tred houdt met de hervormingen in de rest van de wereld. Canada heeft al een federaal agentschap voor cannabis en exporteert medicinale cannabis op internationale schaal. Duitsland en Australië lopen daar niet ver op achter. Het is niet ondenkbaar dat Israël, vooral na Duitsland, haar eigen regelgevende infrastructuur opstelt. Het zal de mogelijkheid voor het exporteren van cannabis op eenzelfde wijze onderzoeken als de export van auto’s.

In tegenstelling tot andere landen, heeft Israëls’ R&D-infrastructuur en zijn lange onderzoek naar de medische eigenschappen van cannabis gezorgd voor een grote voorsprong op het gebied van zowel klinisch onderzoek als testen.

Als Israël besluit om cannabis te exporteren, net zoals Canada dit pas besloten heeft, blijft het nog onduidelijk wat de invloed op andere landen zal zijn die proberen om eigen productiefaciliteiten op te zetten, zelfs al is het alleen maar voor medicinaal gebruik.
Geïmporteerde cannabis is natuurlijk duurder dan lokaal geproduceerde cannabis.

Strikt vanuit medisch perspectief bezien, is het importeren van cannabis dat in eigen land gebruikt wordt niet logisch. Deze drug wordt namelijk gebruikt door de ziekste (en bijna altijd per definitie de armste) patiënten. Hun medische behoeften worden meestal gedekt door de nationale gezondheidsverzekering of ze krijgen regeringsbijstand.

Israël zelf, dat begon met het importeren van cannabis uit Nederland voor haar patiënten, kweekt cannabis nu in eigen land vanwege de lagere kosten. Door een drug te exporteren die voor de Israëlische patiënten nodig is, kan de regering uiteindelijk ook binnenlandse tekorten creëren.

Canada, die dit jaar met de export begonnen is, deed dit alleen omdat de grootste kwekers van het land niet voldoende medische klanten konden vinden.

Export uit Israël is veel interessanter voor de ultrahoge en ontwikkelde wereldwijde kennismarkt.
Vooral als wereldwijde handel in cannabis steeds belangrijker wordt en recreatief gebruik uiteindelijk net zo geaccepteerd wordt als medicinaal gebruik.

Israël kan ook een wereldwijd leidende pionier worden voor baanbrekende onderzoeken en ontwikkelingen in andere landen.

HET NORMALISEREN VAN DE INTERNATIONALE REGELGEVING

Door dit initiatief van de regering zal weer een land, het land dat het langs met cannabis geëxperimenteerd heeft, overgaan tot acceptatie van cannabis als een agricultureel en medicinaal goed, ook als het nu nog slechts voor medicinaal gebruik.

Dit zal, net zoals het recente besluit van Canada om haar eigen gewassen naar het buitenland (met name naar Europa) te exporteren, op zijn beurt grotere internationale hervormingen afdwingen voor de wereldwijde cannabishandel, zelfs al is het nu nog voor medisch gebruik.

 

         
  Guest Writer  

Gastschrijver
Zo af en toe dragen gastschrijvers bij aan ons blog op Zamnesia. Ze hebben allemaal een andere achtergrond en verschillende ervaringen, waardoor hun kennis van onschatbare waarde is.

 
 
      Ontdek onze schrijvers  

Read more about
Nieuws Wetgeving
Zoeken in categorieën
of
Zoeken