Blog
Kan CBD slaap verbeteren bij patiënten met Parkinson?
1 min

Kan CBD slaap verbeteren bij patiënten met Parkinson?

1 min
CBDshop Research
Een klein onderzoek, uitgevoerd in Sao Paulo, Brazilië, onthulde dat CBD nuttig kan zijn voor patiënten die lijden aan de Ziekte van Parkinson en kampen met dysfunctionele slaapproblemen.

Vier patiënten met Parkinson, lijdend aan REM-slaap gedragsstoornissen (RBD), werkten mee aan dit zes weken durende onderzoek. Deze stoornis manifesteert zich door nachtmerries en onvrijwillig actief gedrag tijdens het dromen, waaronder praten, schreeuwen en complexe bewegingen. De stoornis komt vaak voor bij Parkinson patiënten en is lastig te behandelen.

De onderzoekers meldden dat een dagelijkse behandeling met CBD leidde tot een "onmiddellijke en aanzienlijke vermindering in de frequentie van RBD-gerelateerde gebeurtenissen, zonder bijwerkingen" bij alle vier patiënten. Het stoppen van het toedienen van CBD zorgde ervoor dat de symptomen met dezelfde intensiteit en frequentie terugkeerden. Dit onderzoek werd gepubliceerd in mei 2014, als onderdeel van een serie samenvattingen in het Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, en werd uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Sao Paulo, in samenwerking met de Medische Universiteit in Minnesota.

Drie patiënten ontvingen 75mg CBD per dag, terwijl 1 patiënt 300mg per dag ontving. Er is maar weinig bekend over het actiemechanisme van CBD bij slaapstoornissen, maar de onderzoekers veronderstelden dat de effecten, die in het onderzoek werden geobserveerd, het gevolg zijn van de anticholinerge activiteit. De auteurs beweerden: "Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat CBD een breed actiespectrum bezit, waaronder hypnotische, antipsychotische, anxiolytische en neuroprotectieve eigenschappen."

Vanwege het beperkte aantal proefpersonen, concludeerden de onderzoekers dat verder onderzoek nodig is om hun bevindingen te bevestigen, dat CBD "nuttige effecten" kan hebben als een behandeling voor de REM-slaap gedragsstoornissen bij patiënten met Parkinson.

In 2009, voerde dezelfde groep onderzoekers van de Universiteit van Sao Paulo een baanbrekend onderzoek uit, waarin CBD werd gebruikt. Zij ontdekten dat het de symptomen van een psychose bij Parkinson patiënten kon verbeteren. Gebaseerd op de eerdere hypothese dat CBD antipsychotische en neuroprotectieve effecten heeft, was dit onderzoek de eerste die de werkzaamheid, verdraagbaarheid en veiligheid van CBD kon evalueren bij Parkinson-patiënten met psychotische symptomen.

In een ander onderzoek, gepubliceerd in de maart/april 2014 editie van het tijdschrift Clinical Neuropharmacology, werd een aanzienlijke verbetering van tremor, stijfheid en bewegingsvertraging waargenomen, nadat patiënten cannabis hadden geïnhaleerd. Een tweede ontdekking in dit onderzoek was een aanzienlijke verbetering in slaap- en pijn scores.

De verlichting van de symptomen die door Parkinson patiënten wordt ervaren, in onderzoeken waarbij cannabis in al haar vormen wordt benut, kan zomaar een effectieve therapeutische behandeling worden, zeker omdat er maar weinig bijwerkingen worden gemeld.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24845114

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24614667


Read more about
CBDshop Research
Zoeken in categorieën
of
Zoeken