Blog
Langdurig gebruik van Ayahuasca kan de fysieke structuur van de hersenen veranderen
2 min

Langdurig gebruik van Ayahuasca kan de fysieke structuur van de hersenen veranderen

2 min
Research Smartshop

Ayahuasca is meer dan slechts een inzicht leverend hallucinogeen; het kan de manier waarop we denken permanent veranderen.

Ayahuasca wordt al lang gebruikt als traditioneel medicijn en geestverruimend middel, waardoor gebruikers de diepten van hun ziel, hun geest en hun zelf kunnen ontdekken. Het resultaat is vaak een gevoel van eenheid, spiritualiteit en tevredenheid over het leven. Daarom is het een geweldige behandeling voor mensen die lijden aan verslaving, tot het punt waarop de Westerse geneeskunde de mogelijke toepassingen aan het onderzoeken is.

Maar wanneer de wetenschap de mogelijke, therapeutische effecten van een stof gaat onderzoeken, proberen wetenschappers natuurlijk zoveel mogelijk te ontdekken en met reden: Er valt namelijk altijd nog wat te leren, zelfs na decennia onderzoek. Een recente ontdekking over Ayahuasca is dat langdurig gebruik de structuur van regio's in de hersenen zelf lijkt te veranderen, samen met de persoonlijkheid en cognitieve vaardigheden die in deze regio's worden beheerd.

HET ONDERZOEK

In 2012 startte een groep wetenschappers van het Sant Pau Institute in Barcelona een wetenschappelijk onderzoek om te bepalen of langdurig gebruik van Ayahuasca veilig was. Het is natuurlijk allemaal leuk en aardig als het middel in staat is verslaving te behandelen, maar zorgde het niet voor enige, onderliggende schade, waarvan we nog niet wisten? Gelukkig concludeerde de groep dat Ayahuasca geen langdurige schade toebrengt aan gebruikers.

Rond diezelfde periode, besloot een andere groep wetenschappers ook te onderzoeken wat de effecten zijn van langdurig Ayahuasca gebruik, maar ze kozen voor een iets andere aanpak. In plaats van beoordelen of er schade zou ontstaan, wilden ze onderzoeken of er veranderingen plaatsvonden en hun ontdekking is extreem belangrijk.

De onderzoekers vergeleken de MRI-hersenscans van 22 regelmatig Ayahuasca gebruikers met een controlegroep van 22 afgestemde deelnemers, die het middel nog nooit hadden gebruikt. De Ayahuasca gebruikers hadden het middel in het laatste jaar tenminste 50 maal genomen voor spirituele doeleinden, wat overeenkomt met grofweg eenmaal per week. Er werd zorgvuldig gecontroleerd dat de deelnemers in het verleden niet te maken hebben gehad met cognitieve of psychiatrische stoornissen en ook geen aanzienlijke hoeveelheid andere drugs gebruikten, waarmee kon worden verzekerd dat enige verandering hoogstwaarschijnlijk door het gebruik van Ayahuasca werd veroorzaakt.

Ontdekt werd dat de corticale dikte van acht regio's in de hersenen aanzienlijk was veranderd, in vergelijking met de scans van de controle tegenhanger. De meest waarneembare verandering was te zien in de posterior cingulate cortex, die was verdund. Dit is het gedeelte van de hersenen dat grotendeels verantwoordelijk is voor het ego en het zelf. De anterior cingulate cortex, de regio verantwoordelijk voor aandacht en controle, was daarentegen verdikt. Er werd ook een correlatie gevonden tussen de jaren van regelmatig Ayahuasca gebruik en de significantie van de veranderingen in de hersenen.

HOE KAN AYAHUASCA DE HERSENEN VERANDEREN?

De auteurs wijten de verandering aan de door Ayahuasca geactiveerde genen, die verantwoordelijk zijn voor het moduleren van de groei van neurale verbindingen. Omdat deze genen worden geactiveerd wanneer die regio's van de hersenen door Ayahuasca worden geactiveerd, kan het logisch zijn dat ze in structuur veranderen.

In de exacte woorden van de onderzoekers: "Het is aannemelijk dat de directe farmacologische werking van DMT de waargenomen structurele verschillen verklaart na herhaalde blootstelling aan Ayahuasca."

DE PRAKTISCHE GEVOLGEN

Wat betekent dit nou allemaal? Nou, een verschuiving in de hersenstructuur is geen slecht iets. Veel zaken beïnvloeden de ontwikkeling van de hersenen. Dit is slechts een waar te nemen voorbeeld, maar er is natuurlijk meer onderzoek nodig om te ontdekken van de gevolgen hiervan kunnen zijn.

Uit dit onderzoek bleek dat er een paar belangrijke verschillen waren die veroorzaakt werd door de verandering in de structuur van de hersenen. Allereerst hadden deelnemers verschillende scores, vergeleken met hun controlepersoon, bij zowel persoonlijkheids- als neuropsychologische testen: Ayahuasca gebruikers scoorden lager in persoonlijkheidskenmerken geassocieerd met pessimisme en zorgen, en hoger op zelf-transcendentie.

Op een praktisch niveau scoorden Ayahuasca gebruikers aanzienlijk beter dan hun controlepersoon in testen die het geheugen, planning en set-shifting beoordeelden. Er werden geen negatieve effecten gevonden. Omdat dit onderzoek echter slechts een tijdopname is, kan niet onomstotelijk een oorzakelijk verband worden vastgesteld en ook kan niet worden beweerd dat er geen negatieve effecten volgen. Veel meer onderzoek en herhaling van dit onderzoek op een grotere schaal is nodig.

Een ding is echter zeker. Deze resultaten zijn extreem interessant en hebben grote gevolgen voor de toekomst van Ayahuasca gebruik en deze toekomst ziet er zonnig uit. We wachten met smart op de volgende set met bevindingen over wat Ayahuasca wel en niet kan doen!


Read more about
Research Smartshop
Zoeken in categorieën
of
Zoeken