Blog
Onderzoek: Alcohol versterkt agressie, cannabis ontspant
3 min

Onderzoek: Alcohol versterkt agressie, cannabis ontspant

3 min
Headshop Producten
Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de effecten van cannabis en alcohol op agressie. Recente bevindingen suggereren dat de een het kan versterken terwijl de ander het vermindert. Raad eens?

De mensheid ontdekte alcohol en cannabis ongeveer 7 tot 10 duizend jaar geleden. Dit was lang voordat we te maken hadden met de westerse beschaving, de wetenschap en regelgeving rondom enig gebruik van stoffen. Het lijkt erop dat het in onze aard zit om nieuwe ervaringen op te zoeken en dat is waarschijnlijk waarom mensen genieten van geestverruimende stoffen. In de oude geneeskunde waren er toepassingen voor zowel alcohol als cannabis en beiden hebben tot op heden de tand des tijds doorstaan als een tijdverdrijf en onderdeel van alternatieve geneeskunde.

Cannabis wordt dus al eeuwenlang gebruikt en het is slechts een fractie van die tijd illegaal. Het wereldwijde verbod op cannabis vond plaats in de eerste helft van de 20ste eeuw. De campagne werd in de VS gestart en verspreidde zich al snel naar Europa en vervolgens de rest van de wereld. Tijdens de campagne, bracht de anti-cannabis propaganda valse informatie naar buiten over de stof en de effecten, waardoor de publieke mening werd verdraaid en het erfgoed en het nadelige effect hiervan is tot op heden blijven bestaan.

Tegelijkertijd kreeg ook de productie en distributie van alcohol te maken met een kort verbod in de westerse wereld, waaronder de VS en Oost-Europa. Opgemerkt moet worden dat alcohol ook nu nog verboden is in sommige delen van de wereld, namelijk in Moslim landen.

Gelukkig hebben we de laatste honderd jaar veel bereikt. Financiële interesses dicteren nog steeds veel van het beleid, maar het bewustzijn onder het volk is nog nooit zo hoog geweest. Het lijkt er misschien niet op, maar het internet, voorlichting en onafhankelijke media hebben onze maatschappij gevormd in een meer kritisch denkende, die zich niet meer zo gemakkelijk laat manipuleren. Dat is waarom voorstanders van cannabis tegenwoordig een sterke stem hebben die met de dag groeit en mensen laat twijfelen aan de autoriteiten en de achterhaalde regelgeving over cannabis die zo strikt gehandhaafd wordt.

Alcohol en agressie

Er zijn veel onderzoeken geweest waarin de effecten van alcohol en cannabis op het menselijke gedrag werden onderzocht. In dit artikel wordt de nadruk op agressie gelegd, een van die eigenschappen waar cannabis een slechte reputatie om heeft. Zulke onderzoeken zijn extreem lastig te produceren omdat onderzoeken van hoge kwaliteit uitgebreide financiering nodig hebben en het gedrag beïnvloed wordt door een groot aantal factoren die niet eenvoudig te identificeren of te controleren zijn.

Ondanks de aanwezige uitdagingen in dit soort onderzoeken, vanwege de zo'n uitgebreid en algemeen gebruik van alcohol, is het mogelijk om een duidelijk verband tussen geweld en het gebruik van alcohol af te leiden. Deze correlatie wordt ook ondersteund door misdaadstatistieken, waarin staat dat tot 30% van de gewelddadige misdaden kunnen worden gelinkt aan het gebruik van alcohol. Als het gaat om slachtoffers van de geweldpleging, is ook opgemerkt dat iets meer dan een derde van alle slachtoffers onder de invloed waren van alcohol. Alcohol is ook sterk geassocieerd met huiselijk geweld en de intensiteit van zulke gebeurtenissen is veel hoger wanneer de misbruiker onder invloed is van alcohol. De kans op geweld is acht keer hoger op dagen wanneer mannen drinken en de kans op zwaar geweld is 11 keer hoger. Zulk roekeloos en agressief gedrag werd met name vertoond door mensen die reeds geneigd zijn tot agressief gedrag, dus de sterke correlatie is wellicht niet indicatief dat de alcohol de oorzaak is van dit gedrag. Dat gezegd hebbende, zijn er onderzoeken waarin wordt beweerd dat alcohol in feite wel agressief gedrag opwekt, zelfs bij personen die niet eerder geassocieerd konden worden met dit gedrag. Zelfs zonder toegang tot wetenschappelijke gegevens, vertrouwend op dagelijks, op ervaring gebaseerd bewijs, kunnen we met behoorlijke zekerheid zeggen dat het gebruik van alcohol bepaalde personen agressief maakt, maar dat gematigd gebruik voor de meesten behoorlijk veilig is. Personen die in hun dagelijks leven geen agressief gedrag vertonen, zullen nauwelijks kwaad of agressief worden, zelfs niet onder de invloed van grote doses alcohol.

Het onderzoek

Onderzoekers hebben succesvol aangetoond dat cannabis niet alleen geen agressie veroorzaakt, maar dat er een omgekeerde correlatie bestaat tussen high zijn en agressief handelen.

In het eerste onderzoek(1), werden deelnemers geïnformeerd dat ze concurreerden in een reactie-tijd test met een andere persoon in de aangrenzende kamer. Aan het begin van elk onderzoek, werd de deelnemers gevraagd een van de elf intensiteiten van shock te selecteren, die de tegenstander moest ondergaan als ze wonnen. De frequentie van de winsten en verliezen en de schok zelf werd geprogrammeerd door de experimentleider. Er waren drie groepen, elke groep onder een progressief sterkere invloed van cannabis. Het werd duidelijk dat de personen die het meest high waren, het minste agressief gedrag vertoonden. Precies wat iemand die cannabis rookt zou verwachten.

In het tweede onderzoek (2) werden getrouwde, cannabis rokende stellen geobserveerd en ondervraagd. Ontdekt werd dat er een aanzienlijke statistieke afname was in zowel het verbale als fysieke geweld van man tot vrouw tussen intieme partners die cannabis rookten, vergeleken met stellen die dit niet deden. Daarentegen was er wel een lichte stijging in het geweld van vrouw naar man in cannabis rokende stellen, maar alleen als dit gedrag al voor het huwelijk aanwezig was.

_________________________________________________________

1 The effects of marijuana on human physical aggression. Myerscough, Rodney; Taylor, Stuart P.

Journal of Personality and Social Psychology, Vol 49(6), Dec 1985, 1541-1546.

2 Couples’ marijuana use is inversely related to their intimate partner violence over the first 9 years of marriage. Smith, Philip H.; Homish, Gregory G.; Collins, R. Lorraine; Giovino, Gary A.; White, Helene R.; Leonard, Kenneth E. Psychology of Addictive Behaviors, Vol 28(3), Sep 2014, 734-742.

 

         
  Guest Writer  

Gastschrijver
Zo af en toe dragen gastschrijvers bij aan ons blog op Zamnesia. Ze hebben allemaal een andere achtergrond en verschillende ervaringen, waardoor hun kennis van onschatbare waarde is.

 
 
      Ontdek onze schrijvers  

Read more about
Headshop Producten
Zoeken in categorieën
of
Zoeken