Blog
Onderzoek: CBD verbetert botgenezing
1 min

Onderzoek: CBD verbetert botgenezing

1 min
CBDshop Research

Het lijkt erop dat CBD meer structurele toepassingen in het lichaam kan hebben dan we eerst dachten, nu onderzoekers hebben ontdekt dat het de genezing van gebroken botten kan verbeteren.

CBD, de belangrijkste niet-psychoactieve stof in cannabis, heeft al een lange lijst met voordelen en toepassingen. De laatste paar jaar heeft de wetenschap veel nieuwe, opwindende manieren ontdekt waarmee CBD mogelijk van nut kan zijn voor de mensheid. De lijst groeit maar door, nu onderzoekers van de Hebrew University Bone Laboratory in Israël preklinische resultaten hebben gepubliceerd, waarin gesuggereerd wordt dat CBD de genezing van gebroken botten van versnellen en verbeteren.

Het onderzoek in kwestie werd uitgevoerd op ratten met botbreuken in het dijbeen. Ratten komen qua lichaamsfuncties erg overeen met mensen. Elke rat kreeg acht weken lang CBD, gevolgd door een onderzoek via Fourier Transform Infrared Spectroscopy. De verkregen resultaten bevestigden dat "CBD zorgde voor sterke verbeteringen in de biomechanische eigenschappen van het genezingsproces in het dijbeen na 8 weken."

Het is interessant om te weten dat ook een mix van CBD en THC werd toegediend, maar er werden geen aanvullende voordelen gevonden. Dit suggereert dat de bot genezende kwaliteiten specifiek gelinkt kunnen worden aan CBD.

De onderzoekers concludeerden: "CBD alleen is voldoende effectief in het verbeteren van de genezing van fracturen. Meerdere experimentele en klinische onderzoeken hebben bewezen dat CBD een veilig middel is. Hierdoor zijn verdere onderzoeken op mensen geïndiceerd om het nut voor het verbeteren van het helen van botbreuken te beoordelen."

Dit ondersteunt eerder onderzoek, waarin werd ontdekt dat CBD de mogelijkheid heeft botverlies te remmen en zelfs nieuwe aangroei te stimuleren. Gehoopt wordt dat het voortzetten van onderzoek in dit gebied zal leiden tot op cannabis gebaseerde medicijnen om osteoporose te bestrijden. Hoewel het dus nog wel klinisch bewezen moet worden, lijkt het erop dat CBD nog een vinkje op haar lijstje mag zetten!

Zamnesia schrijver

Geschreven door: Zamnesia
Zo af en toe dragen schrijvers bij aan ons blog op Zamnesia. Ze hebben allemaal een andere achtergrond en verschillende ervaringen, waardoor hun kennis van onschatbare waarde is.

Ontdek onze schrijvers

Read more about
CBDshop Research
Zoeken in categorieën
of
Zoeken