Blog
Onze Top 10 Redenen Om De Oorlog Tegen Drugs Te Stoppen
4 min

Onze Top 10 Redenen Om De Oorlog Tegen Drugs Te Stoppen

4 min
Legislation News

De Oorlog tegen Drugs duurt al veel te lang. Hier is onze Top 10 met redenen om deze waanzin te stoppen.

De Oorlog tegen Drugs, de rechtvaardige kruistocht om de productie, distributie en verkoop van illegale stoffen te beëindigen, en de zwarte markt die aanleiding is voor geweld en corruptie. Hoewel de bedoelingen wellicht goed zijn, heeft dit hele project dramatisch gefaald en het is grotendeels de weg kwijt. In plaats daarvan is de hele kruistocht gemuteerd in een gedrocht die vooral haar pijlen richt op de drugsgebruikers; een oorlog tegen de gewone man.

Count the Cost, een NGO die haar tijd besteedt aan het beoordelen van de schade die deze oorlog heeft veroorzaakt, heeft een rapport gepubliceerd met behoorlijk interessante bevindingen. Het is natuurlijk geen verrassing om te ontdekken dat de schade rampzalig is. Het is tijd om deze oorlog te stoppen.

Met dit in gedachte, vonden wij het een goed idee een lijst samen te stellen met onze top 10 redenen om de oorlog te beëindigen en de wereld een heleboel ellende te besparen:

10. HET IS EEN BELASTING VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

Je denkt misschien dat het omschakelen van de focus van drugsgebruik van criminele zorg naar gezondheidszorg een last veroorzaakt voor de gezondheidszorg. Maar je hoeft alleen maar naar Portugal te kijken, waar de Oorlog tegen Drugs is afgewezen en alle drugs zijn gedecriminaliseerd. Sinds de decriminalisering is het drugsmisbruik gedaald, wat geleid heeft tot een verlicht gezondheidssysteem in termen van zowel uitgaven als bedruimte op de eerste hulp, waardoor er dus bronnen vrijkomen voor andere patiënten. Het geld dat wordt uitgegeven aan de rehabilitatie van drugsgebruikers, had anders naar rechtbanken en gevangenissen gegaan, wat veel duurder is voor zowel de staat als de maatschappij.

9. EEN GEREGULEERDE DRUGSMARKT KAN BILJOENEN AAN BELASTING OPLEVEREN

Door de acceptatie van drugs, in plaats van een verbod, kunnen er biljoenen aan belasting worden gegenereerd. Daarnaast kan er een industrie worden gecreëerd met duizenden banen. Een fantastisch voorbeeld is de legale cannabis markt die nu in Colorado, Amerika is opgezet. Niet alleen is de economie gestimuleerd door de creatie van banen, maar er is zoveel belasting gegenereerd dat de staat nu moet overwegen belasting terug te betalen aan haar inwoners. Dit gegeneerde geld wordt allemaal weer in de staat geïnvesteerd, waarbij de infrastructuur en openbare services worden verbeterd.

8. DE OORLOG TEGEN DRUGS MOEDIGT EEN POLITIESTAAT AAN, GERICHT OP DRUGSGEBRUIKERS…

Over de hele wereld ontvangt de politie anti-drugs subsidies en financiële middelen, afhankelijk van hoe goed ze het doen bij de bestrijding van de illegale drugsmarkt. Het probleem is dat het veel gemakkelijker is de kleine drugsgebruikers te vangen om aan de cijfers te komen, dan te jagen op dealers en smokkelaars. Dit heeft geresulteerd in een industrie binnen het systeem van justitie en opsluiting, die vertrouwt op het arresteren van drugsgebruikers om een nieuw budget te waarborgen.

7. …WAT TOT GEVOLG HEEFT DAT NIET-GEWELDDADIGE, ONBEDUIDENDE DRUGSGEBRUIKERS IN DE GEVANGENIS BELANDEN, WAARDOOR HUN LEVENS WORDEN GERUÏNEERD.

Het gevolg van deze nadruk op onbeduidende drugsgebruikers is dat een buitensporig aantal van hen in de gevangenis belandt. Dit kost de belastingbetaler niet alleen een gigantische hoeveelheid geld, maar het verwoest ook de levens van niet-gewelddadige, normale mensen, die na hun vrijlating moeite hebben met het vinden van een baan en het opnieuw integreren in de maatschappij. Door de nadruk niet te leggen op kleinschalige drugsgebruikers, kunnen enorme besparingen worden doorgevoerd binnen het gevangenissysteem, wat weer kan worden besteed aan het bestrijden van daadwerkelijke, serieuze misdaad.

6. DE OORLOG TEGEN DRUGS REMT MEDISCH ONDERZOEK

Er is een onmiskenbare hoeveelheid onderzoek beschikbaar, waarin wordt aangetoond hoe illegale drugs, waarvan gedacht werd dat het schadelijk was (zoals cannabis, MDMA en psychedelica), niet alleen veiliger zijn dan we dachten, maar ook heuse, revolutionaire medische waarde bezitten. Het punt is echter dat deze drugs, vanwege de illegale en beperkte status, extreem lastig te onderzoeken zijn door wetenschappers. Wat ook ergerlijk is aan deze situatie, is dat het een catch 22, een oneindige lus, veroorzaakt. Deze stoffen kunnen medisch niet worden onderzocht, omdat ze als verboden worden gezien, maar ze zijn verboden omdat er meer medisch onderzoek nodig is. Door het vereenvoudigen van de beperkingen op deze drugs, via het beëindigen van de oorlog, kan het medisch onderzoek uit haar slakkentempo geraken. Mogelijk kunnen er dan levens veel sneller worden gered/veranderd.

5. DE MONETAIRE KOSTEN ZIJN BELACHELIJK…

Sinds de Oorlog tegen Drugs meer dan 40 jaar geleden begon, heeft alleen de VS al meer dan een triljoen dollar besteed aan drugsbestrijding en geschat wordt dat het bedrag rond de $100 biljoen per jaar ligt. Een belachelijke hoeveelheid geld.

4. ...EN HET IS GELD OVER DE BALK GOOIEN…

Ondanks het feit dat deze biljoenen worden besteed aan drugsbestrijding, groeit de wereldwijde drugsmarkt elk jaar. Meer mensen dan ooit gebruiken illegale drugs en de illegale misdaad geniet van de voordelen. Personen die de Oorlog tegen Drugs steunen, zouden beweren dat er dus successen zijn behaald bij het oppakken van kartels en de productie van drugs. Maar zodra ze in het ene land worden gepakt, schuiven ze gewoon door naar een ander land, waardoor de overwinning zinloos is. Een perfect voorbeeld hiervan is de cocaïne handel in Colombia. Colombia werd beschouwd als het wereldwijde epicentrum voor de productie van cocaïne en de, door de VS ondersteunde, pogingen om dit te bestrijden hebben dit enorm teruggedrongen. De drugsbaronnen zijn echter niet verdwenen, ze hebben hun onderneming gewoon naar Peru verplaatst, die nu een ongekende groei meemaakt in de teelt van cocaïne en de productie.

3. … GELD, WAT ELDERS KAN WORDEN BESTEED

Terwijl deze biljoenen worden verspild, maakt de wereld een harde periode van bezuinigingen mee. Dit geld kan worden besteed aan zaken die er echt toe doen, waardoor de kwaliteit van leven van vele mensen over de hele wereld kan worden verbeterd. Onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur, hernieuwbare energie, bestrijden van klimaatverandering en armoede kunnen enorm profiteren van dit geld.

2. DE OORLOG TEGEN DRUGS VOEDT CORRUPTIE, GEWELD EN OORLOG

Waarom willen politici en grote ondernemingen de Oorlog tegen Drugs niet beëindigen? Omdat er teveel grote partijen zijn met gevestigde belangen. Drugsgeld wordt gebruikt om politici en politie om te kopen, zeker in gebieden waar kartels het voor het zeggen hebben. Drugsbaronnen gebruiken de opbrengsten ook om oorlog en opstand mee te betalen en een mooi voorbeeld hiervan vinden we in Afghanistan. Grote industrieën en ondernemingen, zoals de tabaks- en alcohol industrie, hebben veel te verliezen als zaken als cannabis legaal zouden worden. Zelfs de DEA, die de Oorlog tegen Drugs leidt, is niet immuun voor de charmes van drugsgeld en DEA agenten zijn onlangs gepakt voor deelname aan kartel georganiseerde seksfeestjes!

1. DE OORLOG TEGEN DRUGS KOST ELK JAAR DUIZENDEN ONSCHULDIGE LEVENS

Het meest vreselijke bijproduct van de Oorlog tegen Drugs, en de allergrootste reden om de oorlog te stopen, is zonder twijfel het verlies van duizenden, onschuldige levens. Wanhopige, tot slaaf gemaakte, boeren, omstanders, protestanten en gebruikers worden elk jaar gedood in de vuurlinie van deze oorlog. Drugsbendes creëren ook een schrikbewind met martelingen, in gebieden die zij beheren.

Mexico is hier een fantastisch voorbeeld van. De voortdurende legalisatie, die op dit moment plaatsvindt in de VS, heeft de kartels behoorlijk wat schade toegebracht en als een gevolg hiervan is het aantal moordzaken met 20% gedaald. We hebben het hier over duizenden gespaarde levens en het is een van de grootste prestaties van de cannabis legalisatie.

Als het erop aankomt, is het duidelijk dat de Oorlog tegen Drugs moet stoppen en we zijn niet de enigen die er zo over denken. Meerdere wereldleiders hebben opgeroepen de zinloze kruistocht te beëindigen. De progressieve landen, maar ook sociaal en wetenschappelijk onderzoek, hebben aangetoond dat er alternatieven zijn voor deze dood, verwoesting en vervreemding. Het wordt tijd dat de achterlijke overheden van de wereld zich dit ook gaan realiseren.


Read more about
Legislation News
Zoeken in categorieën
of
Zoeken