Stimuleert cannabis de creativiteit?

Gepubliceerd op:
Categorieën : BlogCannabisWetenschap

Stimuleert cannabis de creativiteit?


Velen hebben slechts een opwekkende knuffel nodig van een sativa om een writers' block op te heffen, of met frisse ogen naar een schilderij te kijken. Maar zou deze creatieve uitbarsting een illusie van de geest zijn?

De beleving van creativiteit en cannabis is er een die grotendeels beschouwd wordt als een hemelse match; gedacht wordt dat het de deuren opent naar nieuwe gedachten en inzichten. Een recent onderzoek, uitgevoerd door Nederlandse onderzoekers aan de Universiteit van Leiden, lijkt deze marihuana mythe te ontkrachten.

Assistent professor van neuromodulatie en cognitie van de universiteit, Dr. Lorenza Colzato, zei in een verklaring: "Als je een writer's block of andere creatieve kloof wil overbruggen, is het opsteken van een joint niet de beste oplossing. Het roken van diverse joints na elkaar kan zelfs een averechts effect hebben op de creativiteit."

Samen met collega Dr. Mikael Kowal, rekruteerde Colzato 54 marihuana rokende deelnemers voor het onderzoek. De groep werd vervolgens onderverdeeld in drie groepen van 18. De eerste groep kreeg 22mg THC, de tweede 5,5mg THC en de derde een placebo. De marihuana werd geconsumeerd met een vaporizer en aan de deelnemers werd niet verteld welke dosis zij ontvingen.

Eenmaal gedoseerd, kregen de deelnemers een aantal cognitieve taken. Deze taken legden de nadruk op twee types creatieve denkprocessen; de eerste 'divergent denken' (het snel bedenken van creatieve oplossingen, de tweede 'convergerend denken', het vermogen om het enige juiste antwoord op een vraag te bedenken.

Tijdens het analyseren van de resultaten, ontdekten de onderzoekers dat deelnemers, die de hoogste dosering THC hadden ontvangen, het slechtst presteerden op de taken. De THC had een algemeen negatief effect op hun vermogen om oplossingen te bedenken voor de gespecificeerde taken. De deelnemers met een lagere dosis, of een placebo, lieten veel betere creatieve denkvaardigheden zien, vergeleken met de hoog gedoseerde groep. Dat gezegd hebbende, waren er ook geen tekenen van verhoogde creativiteit in hun daadwerkelijke prestaties.

Zaak gesloten?

Over het beoordelen van deelnemers op snelheid, waarmee een oplossing kan worden bedacht, kan worden gediscussieerd. Het is nogal duidelijk dat de resultaten van het onderzoek de ervaringen van cannabis gebruikers tegenspreken, wat twijfel zaait over de werkwijze van het onderzoek. Cannabis werkt niet perse op een cerebraal, intellectueel niveau en lijkt deze vaardigheden zelfs uit te schakelen. Het meten van creativiteit op precies dat cerebrale niveau lijkt dus compleet zinloos. Zoals Einstein al eens gezegd heeft: "Je kan geen vis beoordelen op zijn vermogen om in een boom te klimmen."

Hoewel dit onderzoek grondig was op diverse gebieden, ontbreken er nog genoeg. Alleen al daarom zouden de resultaten opnieuw moeten worden getoetst. Hoe kan creativiteit worden uitgedrukt in een enkele, cognitieve taak? Het feit dat de deelnemers in een onbekende en onnatuurlijke omgeving werden geplaatst, zal toch ook wel een rol spelen in de algehele uitkomst? Zouden de uitkomsten anders zijn als ze comfortabel in hun eigen huis waren geweest, waardoor ook een meer creatieve plek kon worden gecreëerd?

Hoewel dit onderzoek blijkbaar meer vragen oproept dan antwoorden, toont het maar weer eens aan dat de wereld niet zwart-wit is. Dat gezegd hebbende, zal het misschien wel de deuren openen voor meer onderzoeken naar de losgeslagen wereld van cannabis en creativiteit. Voor nu kunnen we in ieder geval alles denken wat we willen.