Blog
Verslavingen Overkomen Met Psychedelica
4 min

Verslavingen Overkomen Met Psychedelica

4 min
News Research

Een verslaving opgeven is moeilijk en zelfs nog moeilijker als het een hardnekkige verslaving is die op weinig manieren te behandelen is. Zoals het er nu op lijkt, zijn psychedelica wellicht de oplossing waar we naar zochten.

Volgens meerdere onderzoeken hebben psychedelica een grote toepassingsmogelijkheid bij de behandeling van ernstige verslavingen, waaronder alcohol- en rookverslaving. Dit is een belangrijk resultaat en het heeft veel implicaties als je je bedenkt dat een ongevaarlijke stof als psilocybine ingezet zou kunnen worden om drugsrehabilitatie te ondersteunen en mogelijk levens te redden.

Alcoholisme verslaan met behulp van LSD

Uit retrospectieve analyse van onderzoek naar LSD voordat het verboden werd, blijkt dat er stevig bewijs voor is dat LSD gebruikt kan worden om alcoholisten te helpen van hun verslaving af te komen.

Onderzoekers van de Noorse Universiteit van Wetenschap en Technologie in Trondheim hebben data geanalyseerd die voor het eerst verzameld werden bij onderzoeken in de jaren 60 en 70 die de effecten van LSD op verschillende soorten verslavingen onderzochten.

Men kwam erachter dat patiënten die LSD namen significant gunstige effecten ondervonden, die maanden lang aanhielden. Het onderzoek wees uit hoe sommige patiënten die deelnamen aan een alcohol behandelprogramma één enkele dosis LSD kregen, die varieerde tussen de 210 en 800 milligram. 59% van de groep die LSD kreeg, vertoonde een verminderde mate van alcoholmisbruik. De groep die geen LSD kreeg, vertoonde een vermindering van slechts 38%. Onder degenen die LSD namen waren er meer mensen die volledig gestopt waren met alcohol dan onder de mensen die geen LSD hadden genomen.

De effecten bleken na ongeveer zes maanden af te nemen. De schrijvers van het verslag suggereren dat de reguliere dosis zou kunnen helpen om de voordelen in stand te houden en dat één enkele dosis een belangrijke stap is in de strijd tegen de verslaving. “Gezien het bewijs voor een gunstig effect van LSD bij alcoholisme is het onduidelijk waarom deze behandeling zo weinig aandacht heeft gekregen”, was tevens hun commentaar.

Niet alleen wetenschappers denken er zo over. Bill Wilson, mede-oprichter van de Alcoholics Anonymous dacht ook dat LSD een belangrijk middel kan zijn bij het afkicken van alcohol.

Ongeveer 20 jaar na de soberheidsbeweging in 1935 begon Wilson in LSD te geloven en het vermogen ervan om de creatie van een spiritueel en diep zelfbewustzijn in de patiënt te bevorderen. Wilson was in het begin terughoudend, zoals zovelen. Het idee om een drug te gebruiken om de verslaving aan een andere drug te overkomen, kan enigszins vreemd lijken; maar nadat hij zelf LSD had genomen in het Veterans Administration ziekenhuis in 1956, raakte hij ervan overtuigd dat de inzichten die LSD biedt een bruikbaar middel kunnen zijn in de strijd tegen alcoholisme. Hij waarschuwde: “Ik geloof niet dat LSD een of andere wonderlijke eigenschap heeft waarmee het in één nacht spiritueel en emotioneel zieke mensen kan veranderen in gezonde mensen. Het kan wel een oplichtend doel opstellen aan de positieve kant, het is immers slechts een tijdelijke ego-verzwakker.”

Hiermee zouden degenen die geen vertrouwen hebben in zichzelf of te cynisch zijn, deze gedachten en emoties voor even aan de kant kunnen schuiven om eens goed en geconcentreerd na te denken over hun situatie. Het feit dat hij de mede-oprichter is van Alcoholics Anonymous en het openlijk voor LSD opneemt, maakt wel duidelijk wat de potentie van het gebruik is.

Professor David Nutt, drugsadviseur voor de regering van de UK, pleitte voor minder strenge drugswetten om verder onderzoek mogelijk te maken. Hij zei over voorgaande onderzoek dat het genezen van een alcoholverslaving vereist dat de patiënt anders tegen zichzelf aan moet gaan kijken en dat dit is wat LSD doet. Hij zei ook nog dat LSD grote mogelijkheden biedt en dat we niets vergelijkbaars hebben wat betreft effectiviteit om alcoholisme mee te behandelen, en dat we iets heel handigs mislopen door het niet te gebruiken.

Dit wordt bevestigd door veel psychiaters. Humphrey Osmond, de bekende Britse psychiater die de term ‘psychedelisch’ heeft bedacht, zei in de jaren 70 tegen Bill Wilson dat LSD “iets goed is” en dat het veel potentie heeft.

Wilson wist LSD op een gunstige manier te gebruiken en beschreef hoe het de blokkaden van zijn ego omlaag haalde en hoe het zijn reactie in bepaalde situaties verbeterde.

Helaas was de AA het niet met Wilson eens. Het was waarschijnlijk vanwege de conservatieve aard van de autoriteiten dat veel mensen binnen de organisatie niet geïnteresseerd waren in een geestveranderende drug. Wilson ging uiteindelijk weg bij de organisatie om zijn eigen experimenten uit te voeren. Het zou er vandaag de dag heel anders voor hebben kunnen staan als hij zich niet had vastgebeten in LSD en het onderzoek ernaar gestimuleerd had.

Hulp bij nicotineverslaving

Alcoholverslaving is niet het enige waarbij psychedelica behulpzaam kunnen zijn. er wordt nu onderzoek gedaan naar de effecten van psychedelica op nicotineverslaving.

De Beckley Foundation bouwt voort op onderzoek uit de jaren 60 en onderzoekt de effecten van hallucinogene middelen op verslavingen. Met het historische onderzoek als uitgangspunt geloven ze dat hallucinogene middelen, zoals psilocybine in magic mushrooms, en LSD aangewend kunnen worden om de cyclus van verslaving aan nicotine en andere drugs te doorbreken en dat ze behulpzaam kunnen zijn bij psychotherapie.

In hun onderzoek waren alle deelnemers rokers die al eens een vruchteloze poging hadden ondernomen om van hun verslaving af te komen. De deelnemers deden mee aan drie sessies, waarin ze een speciaal geprepareerde dosis psilocybine kregen, cognitieve gedragstherapie en voortdurende interpersoonlijke ondersteuning.

Er waren vier rokers die al lang rookten, en allemaal slaagden ze erin om af te kicken en langer dan een jaar geen sigaretten aan te raken. In een zelf afgenomen meting gaven drie van de deelnemers aan dat ze sinds hun eerste psilocybinesessie geen enkele hijs van tabak meer hadden genomen.

De groep is nu van plan om een iets groter replicatieonderzoek uit te voeren met vijftien deelnemers, dat gevolgd zal worden dor een groot klinisch onderzoek in het geval dat deze resultaten positief blijken te zijn. Dat is bemoedigend nieuws en het geeft aan dat hallucinogene middelen veel effectiever zijn dan alles wat we nu tot onze beschikking hebben gehad om ernstige verslavingen te overkomen.

Het is de moeite waard om te vermelden dat het gebruik van LSD of psilocybine om een verslaving te bestrijden niet de ene verslaving vervangt door de andere –zowel LSD als psilocybine zijn niet verslavend.

Alle resultaten wijzen erop dat het een effectief en veilig middel is dat opzij werd geschoven omwille van de oorlog tegen drugs. Gelukkig hebben wetenschappers hernieuwde belangstelling getoond voor sommige van deze illegaal verklaarde stoffen om te zien wat de daadwerkelijke gevolgen ervan zijn. Overheden willen nog steeds niet luisteren, en in sommige gevallen, zoals bij David Nutt, ontslaan ze wetenschappers en adviseurs die hen niet vertellen wat ze willen horen. Naarmate er in de wetenschap weer meer aandacht voor komt, zullen wij hopelijk meer te weten komen over de ware aard van hallucinogene middelen en de praktische toepassingen ervan.


Read more about
News Research
Zoeken in categorieën
of
Zoeken