Product toegevoegd aan winkelmandje
Afrekenen

Hoe Ontdek Je Of Jouw Cannabis Planten Ziek Zijn

Cannabis Ziektes

Cannabis is een sterke plant. Maar geen enkele plantensoort is onverwoestbaar. Marihuana is zeker een van de sterkste gewassen, die op elk continent groeit. Als we er tenminste van uitgaan dat er in de piramides die zijn verborgen op Antarctica een aantal kweekkamers zijn. Of je er nu voor kiest om cannabis binnenshuis of buiten te verbouwen en dat doet met de grootste zorg en aandacht; toch kunnen er dingen misgaan. Maar je kunt je een aantal preventieve maatregelen nemen om de kans op een gezond, probleemloos gewas, te vergroten.

Kwekers die binnenshuis verbouwen, hebben veel meer invloed op de omgeving. Maar zelfs als je buitenshuis verbouwt, kunnen en moeten twee basisprincipes worden toegepast. Allereerst moet de kweekruimte schoon en opgeruimd zijn. Ten tweede moet invloed van buitenaf zoveel mogelijk worden voorkomen. Met goed beheer, kom je een heel eind bij wiet. Slechte hygiëne in de kweekomgeving is een uitnodiging voor ziekteverwekkers. Het afschermen van cannabis planten helpt om ongewenste indringers buiten de deur te houden.

Je cannabis planten kunnen je niet vertellen wat er met ze aan de hand is. Maar ze laten wel symptomen zien. Het is de verantwoordelijkheid van de kweker om de juiste diagnose te stellen en de goede behandeling te geven. Dat kan alleen worden gedaan als je weet waar je naar moet kijken. Bestudeer je ongezonde cannabis planten en lees aandachtig het volgende deel om te ontdekken welke oplossing we voor je hebben.

Zieke Wiet - De Slechte Soort! Alles Cannabis Ziektes

Meeldauw

Meeldauw

Meeldauw is een algemene benaming voor bepaalde schimmelinfecties, die planten aantasten en daarbij verschillende delen van de plant bedekken met een witte of grijze, pluizige schimmel. Echte meeldauw (Erysiphe graminis) komt veel voor bij meerdere graansoorten en er zijn verschillende gespecialiseerde vormen (forma specialis) die zich hebben aangepast aan de verschillende graansoorten.

Echte meeldauw

Echte meeldauw: Echte meeldauw vormt een pluizige schimmellaag op het oppervlak van het blad.

Valse meeldauw

Valse meeldauw: Valse meeldauw verschijnt aan de onderkant van het blad. Valse meeldauw wordt aangetroffen op komkommer, sla en andere planten.

Schimmels, meeldauw tot toprot

Schimmels gedijen het best in vochtige omstandigheden, helemaal als er weinig lucht gecirculeerd wordt. Onder deze omstandigheden kunnen schimmelsporen, die altijd in de lucht aanwezig zijn, op een plek terechtkomen waar ze zich kunnen nestelen en uitgroeien tot volwassen schimmels. Als het je niet gelukt is om deze schimmelgroei tegen te houden, moet je dit probleem zo snel mogelijk aanpakken.

Als er nog sprake is van een lichte schimmelvorming, verwijder dan direct alle aangetaste delen en wees er zeker van dat de kweekomgeving ideaal is voor de cannabisplant en niet voor de schimmel; dat wil zeggen dat de ventilatie goed is, de luchtvochtigheid en de temperatuur geregeld kunnen worden en dat je planten niet in een te nat medium staan.

Als de plaag ernstiger is, is er geen andere optie dan te spuiten met gif (fungicide). Herhaal na een paar dagen de behandeling, zelfs wanneer je denkt dat de eerste behandeling voldoende resultaat heeft opgeleverd. Maar dan geldt nog steeds dat je je klimaat beter moet gaan beheersen. De aanwending van een fungicide moet je als een laatste redmiddel zien. Het is voor jonge planten en voor mensen niet gezond, dus dit is nog een voorbeeld waarbij preventie veel beter is dan genezen.

Bladschimmels (zoals meeldauw) en draadschimmels komen minder vaak voor dan pythium. Meeldauw kan onder andere toprot veroorzaken. Ook hier kun je baat hebben bij dezelfde voorzorgsmaatregelen: houd het klimaat zoveel mogelijk zelf in de hand. In tegenstelling tot andere schimmelsoorten gedijt meeldauw ook goed wanneer het luchtvochtigheidgehalte laag is.

Toprot slaat meestal toe aan het eind van de bloeifase. Hoe compacter de plant, hoe groter de kans dat hij zijn lelijke kop laat zien. Je kunt toprot herkennen doordat de topblaadjes ineens geel worden. Deze gele blaadjes komen bij de geringste aanraking los van de top. Ik ben bang dat je, om te voorkomen dat de hele plant geïnfecteerd raakt, de hele top zult moeten verwijderen.

Je kunt toprot tot op zekere hoogte voorkomen door ervoor te zorgen dat het luchtvochtigheidgehalte in je kweekruimte gedurende de donkere perioden relatief laag is.

Bestrijding Schimmels En Meeldauw

Bestrijding Schimmels En Meeldauw

Het is nog maar drie jaar geleden dat Zuid-Amerikaanse onderzoekers op de proppen kwamen met een alternatieve preventiemethode voor echte meeldauw. De Braziliaanse wetenschapper Wagner Bettiol kwam erachter dat je echte meeldauw net zo goed onder controle kunt houden door wekelijks met melk te besproeien als met synthetische pesticiden.

Melk bleek niet alleen een goede plantenbeschermer te zijn, maar tevens een nuttig voedingssupplement voor de bladeren. Ook had het een gunstig effect op het immuunsysteem van de plant. Uit de resultaten van zijn experimenten kwam naar voren dat een wekelijkse sproeisessie met een concentratie van ten minste 10% (1 deel melk op 9 delen water) de omvang van de meeldauwplaag met 90% verminderde. Zorg er alleen wel voor dat je de concentratie niet te sterk maakt, want boven de 30% wordt het een voedingsbron voor een andere bladschimmel.

Tabaksmozaïekvirus (TMV)

Tabaksmozaïekvirus (TMV)

TMV is een virus uit de Potyviridae-familie dat bestaat uit kleine staafjes van ongeveer 700 nanometer lang. Een geïnfecteerde plant ontwikkelt op zijn jongste bladeren ringvormige, geelgroene plekjes, cirkelvormige figuren en slingerende lijnen. De oudere bladeren ontwikkelen een gelig mozaïek. Het blad wordt in een zeer korte tijdsspanne geel. Soms voltrekt de infectie zich zonder de zichtbare symptomen van het virus.

Een aanval van het mozaïekvirus vindt meestal in de zomer en de herfst plaats, als er veel vliegende bladluizen zijn. Bladluizen kunnen makkelijk het virus overbrengen. Als je tussen je gewassen aan het werk bent, kun je zelf het virus ook onbedoeld verspreiden, zij het in mindere mate. Verspreiding door zaden of door de grond is niet mogelijk.

Het virus heeft veel dragers, onder andere sla en verschillende onkruiden; in deze planten kan het overleven. Het infecteert ook andere commerciële gewassen, waaronder tabak, komkommer, tomaten enz. Kruisinfectie is mogelijk (van cannabis naar tomaat en andersom).

Als het virus de plant binnen is gekomen, is het er met geen mogelijkheid weer uit te krijgen; ook klonen van deze plant zullen geïnfecteerd zijn.

Waarschuwing: het TMV-virus kan ook door sigaretten of shag worden overgebracht!!

Effecten op de plant

De effecten op de plant zijn zeer divers en de plant zal nooit zijn vroegere vitaliteit terugkrijgen, want door de conditie van de bladeren is de capaciteit tot fotosynthese afgenomen. De plant zal nooit groot worden, dat staat vast, en hij zal over het algemeen altijd onderontwikkeld zijn.

TMV bestrijden

Zoals eerder al opgemerkt is er geen echte genezing, aangezien je er niet vanaf komt als het eenmaal in de plant zit. Maar omgevingsfactoren zijn wel belangrijk; een plant die in een constante omgevingstemperatuur van 21?C staat, zal minder hinder van het virus ondervinden. Daarom is het essentieel om een constante temperatuur 21?C te handhaven.

Preventie tegen TMV

Preventie Tegen TMV

Je zult je er eerst van moeten vergewissen dat je in een schone ruimte begint te kweken. Zorg er dus voor dat er zo min mogelijk insecten zijn en was je handen voordat je de planten aanraakt.

Als het virus in de moederplant terechtkomt, is er een kans van 99% dat het ook in je kweekruimte terecht komt. In principe is het al mogelijk om in een kloon de aanwezigheid van het virus vast te stellen. Inspecteer dus zorgvuldig. Als de plant wat voor vreemde kenmerken dan ook vertoont, gooi hem dan gewoon weg en gebruik een andere.

Om de kans op een infectie te elimineren, moet je goede klonen kopen of er zelf zorg voor dragen dat je goede klonen maakt. Je kunt er ook voor kiezen om met zaden te beginnen; dat brengt de kans op een TMV-infectie tot een minimum.

Opbrengst

De belangrijkste vraag is natuurlijk: Hoe groot is de schade die het virus aan je oogst kan toebrengen? Het antwoord is: behoorlijk groot. Omdat je plant het virus in zich draagt, zal hij minder bladeren maken en dus minder oogst produceren. Als je de temperatuur op 21 graden of hoger houdt, is de schade te overzien, maar planten die buiten staan, zullen veel meer schade ondervinden van de infectie als je in een land woont waar de buitentemperatuur doorgaans onder de 21 graden komt.

Toprot

Toprot

Herkennen van Bud Rot (ook wel bekend als Botrytis cinerea of Grijze schimmel). Een manier om de aanwezigheid van toprot tijdig te ondervangen is het blad dat uit de top groeit in de gaten te houden. Wanneer dit een vreemde kleur krijgt (zie foto's hieronder) en moeiteloos met een klein rukje wordt verwijderd van de top, dan kun je er 99% zeker van zijn dat er rot in de top zit.

Verspreiding van toprot

De oorzaken van toprot zijn dode bladeren die vallen als de herfst begint, spinnenwebben, de larven en cocons van insecten... ze brengen allemaal rot in je plant. De meest gebruikelijke oorzaak, en een veel voorkomende schimmelziekte in cannabis, is pythium. Deze schimmel leidt tot wortelrot en rot in het onderste deel van de stengel. Het komt meestal voor bij jonge planten en klonen. Grotere, gezondere planten zijn veel minder gevoelig voor pythium. Bij ernstige aantasting van Pythium krijgt de plant 'toppling (omval) ziekte'. We hoeven niet uit te leggen wat dat betekent.

Pythium is te herkennen aan de manier waarop de schors bruin wordt aan de voet van de steel. In het begin kan de bruine schors eenvoudig worden verwijderd, later gaat het rottingsproces nog dieper in de basis van de plant.

Pythium is een schimmel, die het best gedijt in natte en vochtige omgevingen. De sporen van Pythium worden alleen verspreid via water. Er worden twee soorten sporen gevormd: zwerm sporen en rust sporen. De zwerm sporen ontkiemen het beste bij een temperatuur van rond de 15 graden C., terwijl de rest sporen beginnen te groeien in de warmte, dus bij ongeveer 28 graden C.

Om besmetting door Pythium te voorkomen is een constante bodemtemperatuur wenselijk. Grote temperatuurschommelingen moeten worden vermeden. Je moet ook een goed vochtniveau hebben (dus niet een te hoge RV).

Blad schimmels, meeldauw en filament schimmels komen minder vaak voor dan pythium. Meeldauw kan, naast andere symptomen, leiden tot toprot. Andere oorzaken van toprot zijn de bladeren die vallen in de herfst, spinnenwebben en de larven en cocons van insecten.

Het voorkomen van toprot

Preventing Bud Rot

Preventie is moeilijk in een West-Europees klimaat omdat deze schimmel de voorkeur geeft aan lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid- iets dat in dit deel van de wereld vrij onvermijdelijk is. Probeer de planten zo droog mogelijk te houden. Het is een idee om bijvoorbeeld dagelijks de ochtenddauw af te schudden van je planten en ze in direct zonlicht te plaatsen, op een plek waar de wind voor voldoende ventilatie zorgt. De meest optimale situatie is om je planten elke nacht binnen te halen, zodat de ergste vocht en kou vermeden wordt. Het een beetje boven de grond plaatsen van de planten zal ook de bodemtemperatuur wat stabieler maken, waardoor hun weerstand minder sterk daalt en ze beter in staat zijn te vechten tegen ziektes.

Een andere oplossing voor volgend jaar is het eerder donker te maken bij de planten, zodat ze eerder bloeien, voordat het najaar haar natte kop opsteekt. De toppen zullen ook gebruik kunnen maken van de kracht van de zon tijdens de zomermaanden, met waarschijnlijk een betere kwaliteit als gevolg.

Het is het ook waard om preventief te spuiten met Teldor Bayer tijdens de groeiperiode, tweemaal (of 1 x Teldor en 1 x Finesse om resistentie te vermijden) en nogmaals wanneer de bloei begint. Tijdens de bloei spuit je alleen op de stengels. Teldor bindt met de wasachtige bladlaag en kan dus niet gemakkelijk worden afgewassen.

Bestrijding van toprot

Het enige wat ertegen kunt doen tijdens de bloei is het afsnijden van besmette takken. Vergeet niet je schaar te steriliseren tussen elke knip. Je hebt te maken met een schimmel en schimmels laten sporen vrij die heel gemakkelijk andere delen van je plant kunnen besmetten. Het is het proberen waard om de besmette bladeren te bedekken met een plastic zak voordat je ze afknipt, om de verspreiding van sporen te verminderen.

Werk dus nauwkeurig en zeer schoon en controleer continu je planten op nieuwe infecties. Zodra toprot voorkomt in je plant is het meestal een verloren strijd, dus in een echte noodsituatie is het het beste om je plantjes goed en vroeg te oogsten in de hoop daarmee een gedeelte van je oogst te redden.

In het geval dat schimmel de stammen en takken infecteert, kan het redelijk onder controle worden gehouden door het getroffen gebied in te smeren met een kleine borstel met ouderwetse 'groene zeep', een dik pasta achtig schoonmaakmiddel, wat je koopt in een pot. De basis (alkalische) omgeving zal de schimmel stoppen, de plek zal zwart kleuren en de aantasting zal stoppen. Maar niet wrijven in de toppen! Wij gebruiken het al jaren in gevallen van infectie en het zorgt ervoor dat de tak of steel of een tijdje langer intact blijft en het voorkomt het vrijkomen van sporen.

Een andere optie is om zo veel mogelijk van de getroffen gebieden te verwijderen en vervolgens licht te schrobben met een oplossing waterstofperoxide van 3-10%. De stengels en stelen kunnen ook worden ingesmeerd met een mix van Teldor, bleekwater en Dettol (niet morsen op de wortels!).

Toprot oogsten en roken?

Roken van wiet met toprot of andere schimmels wordt afgeraden! De beste kans je hebt om iets te redden is het gebruik van water behandeling (zie toelichting op het onderwerp).