Product toegevoegd aan winkelmandje
Afrekenen

Frisse lucht in kweekruimte

Bijna alle levende wezens zijn afhankelijk van lucht van voldoende kwaliteit. Dit betekent voor mensen dat er zuurstof in de lucht moet zitten en dat de lucht niet te vervuild moet zijn. Voor planten, en dus ook cannabis, betekent goede lucht dat er genoeg koolstofdioxide (CO2) in zit en geen (of niet te veel) vervuiling. Daarnaast spelen relatieve vochtigheid en temperatuur een grote rol in plantengroei.

Luchtcirculatie

DeLuchtcirculatie buitenlucht bevat ongeveer 0,03 - 0,04 % CO2. De hoeveelheid koolstofdioxide wordt ook gemeten in delen per miljoen (parts per million =ppm); 0,03% wordt dan 300 ppm. Planten hebben verschillende CO2-behoeften. Door het CO2-gehalte te verhogen, kan de groei versneld worden. Maar omdat de wet van de dalende meeropbrengsten hierop van toepassing is, heeft het verhogen van het CO2-gehalte zijn grenzen. Het verhogen van het CO2-gehalte tot ongeveer 1400 ppm (0,14%) geeft over het algemeen goede resultaten (een snellere groei). Boven 1400 ppm neemt het effect van CO2 toevoegen snel af. Zelfs voor planten is een te hoge concentratie CO2 giftig – voor de meeste planten is een CO2-concentratie van 1800 ppm of meer fataal.

Een eenvoudige manier om het CO2-gehalte op een veilig niveau te houden, is de ruimte te ventileren. Er moet voldoende ventilatie zijn zodat de planten altijd een verse toevoer van CO2 hebben.

Temperatuur

Luchtcirculatie kweekruimteEen tweede en belangrijke reden om te ventileren is het afvoeren van hitte. Als de temperatuur te hoog wordt, wordt de groei van de planten verstoord. Dit geldt niet alleen voor de temperatuur in de kweekruimte, maar ook voor de temperatuur van de plant zelf. Als de temperatuur van de plant te hoog is (bij mensen noemen dit koorts), neemt de sapstroom in de plant af en dit leidt tot groeivertraging.

Er is geen standaardoplossing voor luchtverversing. De hoeveelheid benodigde verse lucht is voor een groot deel afhankelijk van het volume van de kweekruimte (in m³). In principe moet iedere 2-3 minuten het gehele volume van de kweekruimte ververst worden. In het geval van een kweekruimte van 3 meter lang, 2 meter breed en 2 meter hoog (=12 m³), is een ventilatiecapaciteit van 30 x 12 = 360 m³ per uur nodig.

 

Terug naar kweken indoor

Terug naar Cannabis kweekgidsTop sellers