Product toegevoegd aan winkelmandje
Afrekenen

Meeldauw - Meeldauw en wiet kweken

Meeldauw is een algemene benaming voor bepaalde schimmelinfecties, die planten aantasten en daarbij verschillende delen van de plant bedekken met een witte of grijze, pluizige schimmel. Echte meeldauw (Erysiphe graminis) komt veel voor bij meerdere graansoorten en er zijn verschillende gespecialiseerde vormen (forma specialis) die zich hebben aangepast aan de verschillende graansoorten.

Echte meeldauw.

Echte meeldauw: Echte meeldauw vormt een pluizige schimmellaag op het oppervlak van het blad.

Valse meeldauw.

Valse meeldauw: Valse meeldauw verschijnt aan de onderkant van het blad. Valse meeldauw wordt aangetroffen op komkommer, sla en andere planten.

Enkele foto’s om meeldauw te herkennen:

Meeldauw:

Echte meeldauw:

Valse meeldauw:

Schimmels, meeldauw tot toprot

Schimmels gedijen het best in vochtige omstandigheden, helemaal als er weinig lucht gecirculeerd wordt. Onder deze omstandigheden kunnen schimmelsporen, die altijd in de lucht aanwezig zijn, op een plek terechtkomen waar ze zich kunnen nestelen en uitgroeien tot volwassen schimmels. Als het je niet gelukt is om deze schimmelgroei tegen te houden, moet je dit probleem zo snel mogelijk aanpakken.

Als er nog sprake is van een lichte schimmelvorming, verwijder dan direct alle aangetaste delen en wees er zeker van dat de kweekomgeving ideaal is voor de cannabisplant en niet voor de schimmel; dat wil zeggen dat de ventilatie goed is, de luchtvochtigheid en de temperatuur geregeld kunnen worden en dat je planten niet in een te nat medium staan.

Als de plaag ernstiger is, is er geen andere optie dan te spuiten met gif (fungicide). Herhaal na een paar dagen de behandeling, zelfs wanneer je denkt dat de eerste behandeling voldoende resultaat heeft opgeleverd. Maar dan geldt nog steeds dat je je klimaat beter moet gaan beheersen. De aanwending van een fungicide moet je als een laatste redmiddel zien. Het is voor jonge planten en voor mensen niet gezond, dus dit is nog een voorbeeld waarbij preventie veel beter is dan genezen.

Pythium is een veel voorkomende schimmelinfectie bij cannabisplanten. Deze schimmel veroorzaakt wortelrot en rotting van het lagere deel van hoofdstengel. Jonge planten en klonen zijn meestal het slachtoffer. Grotere, gezondere planten zijn minder vatbaar voor een pythiuminfectie. In ernstigere gevallen kunnen de planten geveld worden door de ‘vallende ziekte’. Je kunt wel raden wat de symptomen zijn.

Je kunt pythium herkennen doordat de schors bij de stengelvoet bruin kleurt. In het beginstadium van de infectie is het nog eenvoudig om dit eraf te pellen, maar later zal het rottingsproces dieper in de voet van de plant doordringen.

Pythium is een schimmel, die in vochtige omstandigheden het best groeit. De sporen van pythium worden alleen via water verspreid. Pythium kan twee soorten sporen produceren: mobiele ‘zwemmende’ sporen en ‘rustsporen’. De zwemmende sporen ontwikkelen zich het best bij een temperatuur van zo’n 15?C, terwijl de rustsporen een temperatuur nodig hebben van rond de 28?C.

Als je een pythiumplaag wilt vermijden, moet je om te beginnen de grondtemperatuur constant houden. Grote temperatuurschommelingen moeten vermeden worden. Verder moet je de luchtvochtigheid op het juiste peil houden (dus niet te hoog).

Bladschimmels (zoals meeldauw) en draadschimmels komen minder vaak voor dan pythium. Meeldauw kan onder andere toprot veroorzaken. Ook hier kun je baat hebben bij dezelfde voorzorgsmaatregelen: houd het klimaat zoveel mogelijk zelf in de hand. In tegenstelling tot andere schimmelsoorten gedijt meeldauw ook goed wanneer het luchtvochtigheidgehalte laag is.

Toprot slaat meestal toe aan het eind van de bloeifase. Hoe compacter de plant, hoe groter de kans dat hij zijn lelijke kop laat zien. Je kunt toprot herkennen doordat de topblaadjes ineens geel worden. Deze gele blaadjes komen bij de geringste aanraking los van de top. Ik ben bang dat je, om te voorkomen dat de hele plant geïnfecteerd raakt, de hele top zult moeten verwijderen.

Je kunt toprot tot op zekere hoogte voorkomen door ervoor te zorgen dat het luchtvochtigheidgehalte in je kweekruimte gedurende de donkere perioden relatief laag is.

Bestrijding

Het is nog maar drie jaar geleden dat Zuid-Amerikaanse onderzoekers op de proppen kwamen met een alternatieve preventiemethode voor echte meeldauw. De Braziliaanse wetenschapper Wagner Bettiol kwam erachter dat je echte meeldauw net zo goed onder controle kunt houden door wekelijks met melk te besproeien als met synthetische pesticiden.

Melk bleek niet alleen een goede plantenbeschermer te zijn, maar tevens een nuttig voedingssupplement voor de bladeren. Ook had het een gunstig effect op het immuunsysteem van de plant. Uit de resultaten van zijn experimenten kwam naar voren dat een wekelijkse sproeisessie met een concentratie van ten minste 10% (1 deel melk op 9 delen water) de omvang van de meeldauwplaag met 90% verminderde. Zorg er alleen wel voor dat je de concentratie niet te sterk maakt, want boven de 30% wordt het een voedingsbron voor een andere bladschimmel.