Blog
Hoe Start Je Een Cannabis Social Club
5 min

Hoe Start Je Een Cannabis Social Club

5 min

Cannabis Social Clubs verrijzen door heel Europa; ze zijn de volgende, logische stap naar een veilige en gereguleerde cannabis markt. Hier lees je hoe ze werken en hoe je er een begint.

Cannabis Social Clubs verrijzen door heel Europa; ze zijn de volgende, logische stap naar een veilige en gereguleerde cannabis markt. Hier lees je hoe ze werken en hoe je er een begint.

Cannabis Social Clubs zijn een nieuw en veelbelovend fenomeen, die we meer en meer tegenkomen, met name in Spanje en Frankrijk. Het aantal social clubs is het afgelopen jaar drastisch gestegen, gedeeltelijk aangespoord door de wereldwijde hervormingen in de drugswetgeving.

Wat is precies een cannabis social club?

Het concept van de cannabis social club is het idee van de non-profit en niet-gouvermentele organisatie ENCOD, die hard strijdt voor hervormingen in het drugsbeleid in Europa. De club is een legale vereniging van volwassen cannabis gebruikers die de kweek van cannabis voor persoonlijk gebruik vergemakkelijkt. De club houdt toezicht op de productie en verdeling van hoogwaardige cannabis voor haar leden. Elke club kweekt precies genoeg voor haar eigen leden, adverteert niet en probeert ook geen cannabis te verkopen aan niet-leden. Als gevolg hiervan, is een cannabis social club een gesloten netwerk, of een kring privé-gebruikers, die een veilig, gereguleerd en transparant alternatief biedt ten opzichte van de straatmarkt.

Hoe gaan cannabis social clubs te werk?

In feite regelt de club de gehele zaad-tot-wiet keten: kweek, kwaliteitscontrole, transport en distributie. Omdat zij non-profit zijn, worden de clubs gefinancierd door abonnementskosten van elk lid. Elk lid geeft exact aan wat en hoeveel hij nodig heeft, voor medicinaal of recreatief gebruik. Elk lid betaalt dan een vergoeding, overeenkomstig met de hoeveelheid cannabis waar zij om verzoeken. Die vergoeding dekt alle kweek-, onderhoud- en distributiekosten. Om een cannabis social club te laten functioneren, is er een actieve participatie nodig van de meerderheid van haar leden. Dit betekent dat de leden zelf betrokken zijn in het kweek- en distributieproces.

Wat zijn de voordelen van een cannabis social club?

Het meest belangrijke en logische voordeel van de club is dat er veiligheid geboden wordt in diverse opzichten. Algemene zwarte markt problemen, zoals straatgeweld, aanlengen van een product, hoge prijzen en lage kwaliteit worden allemaal vermeden. Verder voorzien de clubs in banen en een aanzienlijke hoeveelheid belastbare producten en diensten.

Cannabis social clubs hebben ook een educatieve rol, omdat zij hun leden adviseren over de effecten van cannabis gebruik en een plek bieden om hun ervaring en kennis te delen.

Zijn ze legaal?

Dat is een lastige vraag en er is geen duidelijk antwoord. In Spanje, waar zo'n 500 clubs actief zijn, hebben diverse rechtbanken hun legaliteit verklaard. Tegelijkertijd is Spanje op dit moment actief bezig een van de oudste cannabis clubs te vervolgen; de Pannagh. De voorzitter wordt beschuldigd van een "drugshandel misdrijf met een uitzonderlijk groot belang", waarin 4,5 jaar gevangenisstraf wordt geëist en een boete tot wel 2,5 miljoen euro. Het lijkt erop dat de Spaanse rechtbanken een voorbeeld willen stellen, waarop andere zaken kunnen worden gebaseerd.
In het Verenigd Koninkrijk, is de formatie van een cannabis club legaal, maar de eigenlijke kweek en distributie niet. Het afgelopen jaar zijn er echter enorm veel cannabis clubs ontstaan in het Verenigd Koninkrijk. In deze situatie functioneren de clubs wel, al moeten zij oppassen.

Het starten van een cannabis social club

ENCOD, (de Europese Coalitie voor Juist en Effectief Drugsbeleid), heeft het proces van het starten van een club in details uitgewerkt. Wat je moet onthouden bij het oprichten van een cannabis social club, zeker in landen waar het illegaal is, is dat een cannabis social club een gesloten operatie van kweek en distributie is, zonder gelinkt te zijn aan georganiseerde misdaad of anderszins illegale activiteiten. Dit is niet alleen belangrijk voor het imago van de cannabis social club en hun rol in beleidshervormingen, maar ook op een meer praktisch niveau, mocht de club ooit voor de rechter moeten verschijnen. Het is ook slim om een advocaat bij de hand te hebben, mocht een verdedigings-zaak nodig zijn.

Stap 1: Publiek bewustzijn van het voornemen

De eerste stap in het oprichten van een cannabis social club is het voornemen bekend te maken. Om dit te doen, moet er een openbare presentatie zijn, waarbij lokale media aanwezig is.

Op deze presentatie, moet de taakomschrijving van het initiatief duidelijk worden beschreven; hoe het uitsluitend levert aan volwassen leden en hoe het een veilige, verantwoordelijke, transparante en zelfregulerende manier is, waarmee de leden cannabis verkrijgen zonder zaken te doen met georganiseerde misdaad.

Het is ook aangeraden om een prominent publiek figuur te laten verschijnen die het plan ondersteunt. Dit zal extra media-aandacht opleveren en het risico op vervolging verkleinen vanwege de publieke steun.

Hierna zullen jij en andere leden een tijdje moeten wachten. Als er geen reactie of indicatie volgt van lokale autoriteiten dat het initiatief wordt vervolgd, ga je door met stap 2.

Stap 2: het creëren van de club.

Nu volgt de officiële formatie van de cannabis social club als een legale dienst. Start met het aanstellen van een bestuur om de club te draaien. Je hebt hiervoor een president, secretaris en penningmeester nodig. Hierdoor ben je in staat transparante en democratische beslissingen te nemen.

Maak vervolgens de club statuten en zorg ervoor dat deze het doel van de club bevatten, namelijk: het voorkomen van gezondheidsrisico's en gevaar in verband met illegaal verkregen cannabis. Het is ook slim om te verwijzen naar het doel van het onderzoek van cannabis en de meest groene en beste manieren waarop dit kan worden gekweekt. Als je niet weet hoe je moet beginnen, is het mogelijk een voorbeeld van statuten te krijgen van ENCOD, gebaseerd op reeds opgerichte cannabis social clubs in Spanje en België.

Om transparantie te behouden, moeten de statuten worden geregistreerd en goedgekeurd door de lokale autoriteit.

Als dit gedaan is, kan je leden gaan accepteren en abonnementskosten heffen. Het is belangrijk alleen leden te accepteren die momenteel cannabis gebruiken of erkende medische aandoeningen hebben, die niet worden verergerd door cannabis gebruik.

Nu kan de club starten met het kweken van cannabis. Het is slim om de plantage op te zetten op land in particulier eigendom, uit het zicht van het publiek. De planten moeten biologisch worden gekweekt met een hoge kwaliteit in gedachte. Door dit te doen, en het aanbieden van diverse soorten, zorg je ervoor dat je leden hoogwaardige keuzes beschikbaar hebben.

Het is ook belangrijk dat iedereen, die betrokken is bij de club, altijd legale documenten bij zich dragen waarmee hun lidmaatschap kan worden bewezen. Dit is cruciaal, mocht een medewerker worden aangehouden of gearresteerd vanwege hun betrokkenheid.

Distributie en consumptie vindt plaats op de club.

Stap 3: Maak je organisatie professioneel

Mettertijd, en zolang je niet tegen juridische problemen aanloopt, zal je club vermoedelijk groeien. Als de organisatie zich uitbreidt, en meer transport en kweek nodig is, zal het professioneel maken van je organisatie een verstandige beslissing zijn.

Een voorbeeld is het creëren van meerdere kleine plantages, waardoor een betere kwaliteitscontrole van het gewas mogelijk is. Overweeg ook een aantal regels voor leden die de statuten van de club ten goede komen. Denk bijvoorbeeld aan distributie aan niet-leden, gebruik van de club kamer, kweek en distributie, etc.

Het is slim om wederom de autoriteiten te informeren dat je handelt als een collectief om cannabis te kweken, met name de lokale politie. Sommige clubs doen dit door een brief aan elk gezaghebbend bureau, anderen volstaan met het uitzenden van een algemeen persbericht.

De social club is een non-profit collectief en het behouden van financiële transparantie naar je leden, maar ook naar buiten, is enorm belangrijk. Zorg ervoor dat de prijzen eerlijk zijn en maak een compleet jaarlijks budget waarin de volledige uitgaven en inkomsten staan vermeld.

Mocht je winst maken, is het belangrijk dit te herinvesteren in de club, dit kan door bijvoorbeeld het verbeteren van faciliteiten of door het gebruiken van de winsten om de abonnementskosten te verminderen.

Het bijhouden van transparante en complete boeken is belangrijk voor het collectief; het is enorm belangrijk om documentatie en bonnetjes te bewaren. Dit papieren bewijs is ook een factor die de club scheidt van de illegale markt en essentieel in het bewijzen van de bedoelingen en transparantie van de club, mocht je ooit voor een rechter komen.

Over het algemeen is het ook slim om een derde, of organisatie van buiten, te betrekken in de club, zoals een advocaat of een gekwalificeerde juridisch adviseur. Deze kunnen je voorzien van een onpartijdige mening over of de manier waarop de club wordt gedraaid voldoet aan de standaard die waarschijnlijk door andere partijen wordt verwacht.

Stap 4: campagne voeren voor juridische regulatie en acceptatie van cannabis social clubs.

Nu de club volledig functioneert, is het verstandig om meer betrokken te raken bij de politiek en de campagne voor regulatie. Cannabis social clubs zijn een nieuw concept en vele politici, politiebureaus en overheidslichamen, zoal lokaal als federaal, weten niet hoe ze ermee om moeten gaan. Bewijs je club als een transparante en verantwoordelijke omgeving, die werkgelegenheid creëert, bijdraagt aan de economie en een alternatief biedt voor de zwarte markt.

Natuurlijk hangt je succes af van de wetten in het land waar je woont. Het is bijvoorbeeld veel moeilijker om erkend te worden als een medisch nuttige en onschadelijke organisatie in het Verenigd Koninkrijk, waar cannabis door de wet niet wordt erkend als medisch nuttig, vergeleken met een land waar dit wel het geval is. Hoe dan ook is het belangrijk om een reputatie op te bouwen als een organisatie die verstandige en verantwoordelijke beslissingen neemt, maar ook actief adviseert hoe social clubs beter kunnen worden gereguleerd en geïntegreerd in de wet.

Over ENCOD

Dit artikel is gebaseerd op de officiële 4-stappen aanpak, zoals beschreven door ENCOD. Deze organisatie is een Europees netwerk, opgemaakt uit meer dan 140 NGO's en individuele experts die dagelijks betrokken zijn bij drugsproblemen en -beleid. Zij bieden advies aan cannabis social clubs, maar voeren ook actief actie voor hun legalisatie en regulatie. Als je het opstarten van een cannabis social club overweegt, kan het slim zijn contact op te nemen voor advies en lid te worden. Het is vanwege feitelijke, open en vooruitstrevende organisaties als deze, en de informatie waarin zij voorzien, dat overheden drugshervormingen overwegen en de informatie die ze hebben opnieuw beoordelen.

Miguel Antonio Ordoñez
Miguel Antonio Ordoñez
Miguel Ordoñez bezit een AB Mass Media and Communications-diploma. Deze ervaren schrijver draait al 13 jaar mee en voorziet de lezer sinds 2017 van cannabisgerelateerde content. Hij heeft zijn diepgaande kennis over het onderwerp opgebouwd door persoonlijke ervaringen en nauwgezet onderzoek.
Nieuws Wetgeving
Zoeken in categorieën
of
Zoeken