Blog
Het Vreedzame Kruid: Wat Is Er Met Kava Kava Gebeurd?
3 min

Het Vreedzame Kruid: Wat Is Er Met Kava Kava Gebeurd?

3 min

Kava Kava wordt al duizenden jaren zowel recreatief als medisch gebruikt, maar de laatste tien jaar is het alleen maar negatief in het nieuws. Hoe zit dat en wat zijn de echte gevaren?

Door de inheemse bevolking van de eilanden in de Stille Zuidzee, wordt Kava Kava al eeuwen gebruikt. De gedroogde wortel wordt gemengd in een niet-alcoholisch drankje dat ontspant, de stemming verbetert en zelfs lustopwekkende eigenschappen laat zien. Van het drankje wordt altijd met een groep genoten, hetzij in een samenzijn na het werk of een groter, sociaal evenement. In het kort staat Kava voor een prettige en sociale tijd.

Tot een paar jaar geleden behoorde Kava tot de meest populaire kruidensupplementen, die verkocht werden in Europa en de VS, waarbij alternatieve artsen het vaak voorschreven om angst-, slaap- en stemmingsstoornissen te verbeteren. In 2001 werden echter allerlei zorgen uitgesproken over de veiligheid en rapporten koppelden Kava aan leverbeschadigng. In Europa werd Kava al snel een gecontroleerde stof en de verkoop kwam tot stilstand. De rechtmatigheid van deze ban is vaak openlijk in twijfel getrokken, omdat er voor 2001 geen verslagen van leverbeschadiging zijn gevonden en zelfs vervolgstudies konden geen verband vinden. Maar voordat we verder kijken naar het verbod, kijken we eerst naar het kruid zelf.

Het verhaal van Kava

De geschiedenis van Kava in de Stille Zuidzee is nauw verbonden met seksualiteit en seksueel genot. Er zijn vele volksverhalen over haar ontdekking onder de diverse mensen die het gebied bewonen, maar de meeste van deze verhalen gaan over een vorm van een seksuele ontmoeting met de plant. Het meest bekende verhaal gaat ongeveer als volgt:

Vele eeuwigheden geleden, waren twee zusters bezig wilde yams te wassen aan de kust van de eilanden die nu bekend staan als Vanuatu. Zij wisten niet dat een paar dagen geleden een reiziger was gearriveerd met een speciaal specimen van Kava en dat hij zijn specimen precies op die plek had verstopt. Terwijl de zusters bezig waren met de yams, ontkiemde de Kava plant een nieuwe scheut en kietelde zachtjes het intieme plekje van een van de vrouwen. Ze was aangenaam verrast en onderzocht de bron van haar opwinding; zo werd Kava ontdekt. De twee vrouwen onderzochten de plant en besloten haar mee naar huis te nemen, waar ze de plant in hun eigen tuin plantten en haar in het geheim verzorgden in de jaren die volgden.

Toentertijd waren er "minder" wilde varianten van Kava in gebruik, soorten die soms geluk opwekten en andere keren doffe hoofdpijnen, waardoor het gebruik van wilde Kava een gok was. Zodra de Kava van de zussen volwassen was, brachten zij het naar de andere dorpelingen in hun gemeenschap en prezen het als echte Kava: "Als je van deze Kava drinkt, zal je nooit meer wilde Kava drinken. Deze Kava zal je het grootste genot schenken," zeiden zij.

Natuurlijk wilden iedereen het proberen. Een speciaal geselecteerde maagd uit het dorp werd geselecteerd om de Kava te bereiden voor de mannen in het dorp. De mannen werden overmand door het immense genot van de Kava en waren het erover eens dat dit de echte Kava moest zijn. Vanaf dat moment, gebruiken de zusters stekjes van het origineel om Kava te kweken, wat tot op heden de wereldwijd gebruikte Kava is.

Waarom is er dan zoveel drama?

Hoewel Kava Kava dus al duizenden jaren wordt gebruikt, zonder gedocumenteerde bijwerkingen, suggereren recente verslagen dat Kava leverfalen kan veroorzaken, wat weer kan leiden tot hepatotoxiciteit. Als een gevolg hiervan is Kava nu gereguleerd in diverse landen.

Er zijn twee redenen waarmee de gedocumenteerde leverbeschadigingen kunnen worden uitgelegd. Allereerst worden uitsluitend de wortels van de plant gebruikt om het drankje te bereiden. Het bovenste deel van de plant, inclusief de bladeren, staat als giftig bekend en wordt nooit gebruikt. Echter, sommige gewetenloze verkopers, belust op winst, verkochten ook de bladeren, ongeacht de giftigheid. Sommige Kava leveranciers van de Fiji eilanden rapporteerden dat Europese bedrijven grote hoeveelheden Kava bladeren en stelen kochten, die traditioneel nooit werden gebruikt. Er was dus een "slechte partij" in omloop.

Het tweede punt van kritiek betreft het Zwitsers-Duitse onderzoek zelf. Dit onderzoek analyseerde 30 gevallen van gerapporteerde, door Kava opgewekte, lever toxiciteit en direct werd het kruid bestempeld als de boosdoener. Het onderzoek was echter gebrekkig omdat niet werd verwerkt of de personen zwaar alcohol gebruikten of voorgeschreven medicatie gebruikten. Het is bekend dat alcohol en medicijnen de lever aantasten en een combinatie met Kava wordt dan ook afgeraden. Het is nogal duidelijk dat hier scheve logica werd gebruikt. Of, zoals sommigen suggereren, het gaat niet om het gebrek aan goede beslissingen, maar meer over een zeer bewuste beslissing om een goed verkopend kruid uit het schap te halen. Van Kava is tenslotte aangetoond dat het zeer effectief is, wellicht voor sommige invloedrijke farmaceutische bedrijven te effectief.

Samengevat lijkt het verbod op Kava een resultaat te zijn van diverse factoren. Het onderzoek werd allereerst gesponsord door een farmaceutisch bedrijf, vervolgens werden de giftige bladeren gebruikt in preparaties en uiteindelijk werd niet opgenomen of proefpersonen leden aan reeds bestaande leveraandoeningen. Dit onderzoek werd gebruikt als de belangrijkste motivering voor het verbod op Kava in Europa, hoe duidelijk gebrekkig de resultaten ook waren.

Dus Kava is veilig?

Het kruid wordt al duizenden jaren gebruikt zonder meldingen van giftigheid. Slechts een enkel onderzoek, duidelijk een gebrekkige, heeft getwijfeld aan het veiligheidsprofiel. Indien het correct wordt gebruikt en er geen sprake is van een reeds bestaande leverbeschadiging, is er maar weinig bewijs om aan te nemen dat Kava onveilig zou zijn. Zoals voor alles geldt, kan ook Kava onverantwoordelijk worden gebruikt en misbruikt. Maar wanneer correct en met mate genomen, is Kava een veilige manier om te ontspannen en tot rust te komen.

Steven Voser
Steven Voser
Steven Voser is een onafhankelijke cannabisjournalist met meer dan zes jaar ervaring in het schrijven over alles omtrent wiet: hoe je het kweekt, hoe je er optimaal van geniet, maar ook de groeiende industrie en het onduidelijke juridische landschap eromheen.
Nieuws Onderzoek
Zoeken in categorieën
of
Zoeken