Blog
Ketamine Microdoseren: Alles Wat Je Moet Weten
3 min

Ketamine Microdoseren: Alles Wat Je Moet Weten

3 min

Ketamine staat vooral bekend om de sterke, verdovende en dissociatieve effecten die het kan opwekken. Het is onder velen een populaire partydrug en wordt vaak geassocieerd met overmatig gebruik. Daarmee heeft ketamine lang in een negatief daglicht gestaan. In weerwil daarvan wenden steeds meer mensen zich tot microdosing om mogelijke gezondheidsvoordelen van ketamine te ervaren. Hoewel onderzoek op dit gebied nog in de kinderschoenen staat, zijn er genoeg verhalen te vinden. Ontdek samen met ons alles wat je over het microdoseren van ketamine moet weten.

Vanwege de unieke, dissociatieve effecten, wordt er steeds meer onderzoek naar ketamine verricht. Zoals met wel meer substanties het geval is, heeft ketamine meerdere gezichten: het kan worden gebruikt voor verdoving, als partydrug en als nieuw medicijn.

Misschien ben je al langer benieuwd naar ketamine, of heb je het al eens geprobeerd. Ketamine is daarmee een goed voorbeeld van een drug die van 'berucht' naar 'beroemd' overgaat. Maar wat zit er achter deze draai van 180 graden?

De stijgende populariteit van ketamine ging gelijk op met die van microdosing. Maar wat gebeurt er eigenlijk als je ketamine microdoseert? In dit artikel gaan we hier dieper op in. Voordat we echter beginnen, moeten we onderstrepen dat zowel het onderzoek naar ketamine als dat naar microdosing nog in de kinderschoenen staat. Ook onderzoeken naar het specifiek microdoseren van ketamine zijn nog pril, dus niets in dit artikel moet je als bewezen beschouwen.

Wat is ketamine?

Wat Is Ketamine?

Ketamine wordt vaak gebruikt als kalmerend middel voor dieren. Het wordt ook wel eens 'paardenmiddel' genoemd. Vanaf de jaren 70 wordt het tevens gebruikt om mensen te verdoven. Het gebruik varieert van gedeeltelijke verdoving voor de verlichting van extreme pijn tot volledige narcose.

Ketamine staat in de farmacologie bekend als een 'dissociatief verdovingsmiddel'. Dit betekent dat het een trance-achtige, verdoofde toestand opwekt. Hierbij kan degene die het ondergaat buitenlichamelijke ervaringen krijgen.

Ketamine komt vooral voor in de vorm van wit poeder of vloeistof. Eerstgenoemde wordt vaak gesnoven. Vloeibare ketamine kan daarentegen worden geïnjecteerd of 'gekookt' om ketaminepoeder te produceren.

Gerelateerd artikel

Microdoseren Van Psychedelica En Cannabis

Wat zijn de effecten van ketamine?

Ketamine wordt dus geclassificeerd als een 'dissociatief verdovingsmiddel'. Bij hoge doseringen kan de gebruiker of patiënt zelfs bewusteloos raken. Het is echter onduidelijk of mensen bij een hoge dosering nog enige vorm van perceptie hebben. Onderzoekers vermoeden dat, hoewel mensen zich bij hoge doseringen misschien niet kunnen herinneren wat er gebeurt, ze toch iets ervaren.

In lage doses wordt ketamine regelmatig als pijnstiller gebruikt, vooral bij ernstig letsel. Recentelijk wordt het ook ingezet bij het behandelen van therapieresistente gevallen van depressie, en de resultaten hiervan zijn veelbelovend.

Op recreatief niveau gebruiken mensen ketamine vanwege de tripachtige effecten. De drug staat bekend om zijn vermogen de sensorische stimulatie te versterken. Bovendien gaan de effecten van ketamine goed samen met die van sommige andere drugs. Maar weet wel: middelen combineren kan ook tot gevaarlijke interacties leiden!

Waarom zou je ketamine microdoseren?

Waarom Zou Je Ketamine Microdoseren?

In een medische context wordt ketamine zelden in sub-perceptuele doses gebruikt. Ondanks dat kiezen sommige mensen ervoor om het te microdoseren. Van microdosing word je niet high, maar je kunt op de lange termijn toch subtiele effecten opmerken.

Recent onderzoek suggereert dat lage doseringen ketamine therapeutisch potentieel hebben. Een studie met ratten ontdekte namelijk dat lage doses ketamine hielpen de aandacht en motivatie bij "slecht presterende ratten" te verbeteren (Higgins, 2021).

Ook sommige mensen beweren dat ketamine, wanneer het regelmatig in microdoses wordt gebruikt, de focus en creativiteit kan verbeteren.

Het ontbreekt echter nog aan wetenschappelijk onderzoek dat deze persoonlijke ervaringen onderschrijft. Een andere studie vond zelfs helemaal geen bewijs voor de voordelen van het microdoseren van ketamine. Ook bleek hieruit dat het bij Wistar-ratten juist angstgevoelens opwekte (Horsely 2018).

Hoe kun je ketamine microdoseren?

Het microdoseren van ketamine is lastig. Bovendien hangt de dosering af van de gebruiksmethode. Gesnoven ketamine heeft bijvoorbeeld een lagere biologische beschikbaarheid dan geïnjecteerde ketamine, wat betekent dat de dosis hoger moet zijn.

Experimenten met proefpersonen maakten gebruik van orale doses ketamine hydrochloride (Irwin, 2013). Hierbij werden gedurende 28 dagen dagelijks doseringen van 0,5mg/kg gegeven. Dit wordt beschouwd als de standaardhoeveelheid voor microdosing. De resultaten lieten een "significante verbetering" zien wat depressieve symptomen betrof.

Drugs microdoseren moet je echter altijd eerst een paar keer proberen. Gebruik het bovenstaande daarom alleen als richtlijn. En onthoud: als je meteen effecten kunt voelen, ben je niet aan het microdoseren.

De effecten van het microdoseren van ketamine

De Effecten Van Het Microdoseren Van Ketamine

Je moet dus eigenlijk niet meteen effecten voelen. Na verloop van tijd zeggen mensen wel dat ze zich over het algemeen beter voelen; vaak in verband met meer creativiteit, focus en motivatie. Maar een merkbare high moet dus achterwege blijven.

Lichamelijk kunnen je pupillen wat groter worden en kunnen je hartslag en bloeddruk stijgen. Maar uiteindelijk is het idee achter microdosing dat het sub-perceptueel is.

Wat zijn de risico's?

Ketamine kan een zeer gevaarlijke drug zijn, zeker in vergelijking met soortgelijke psychedelica die voor microdosing gebruikt kunnen worden. In hogere doses heeft het sterke dissociatieve effecten die zelfs de eenvoudigste situaties lastig kunnen maken.

Bovendien kan ketamine, in tegenstelling tot andere psychedelica, sterke fysieke effecten hebben die, vooral in combinatie met andere drugs en alcohol, dodelijke gevolgen kunnen hebben.

Het is daarnaast een drug die behoorlijk verslavend kan zijn. Regelmatig ketaminegebruik kan dan ook serieuze gevolgen hebben. Vooral structureel hoge doseringen kunnen in een verslaving uitmonden. Het is echter onduidelijk of dit ook voor lagere doses, waaronder microdoses, geldt. Kortom, wees altijd voorzichtig en neem geen enkel risico!

Zou je ketamine moeten microdoseren?

Zou Je Ketamine Moeten Microdoseren?

We kunnen niet zeggen of je ketamine nou wel of niet zou moeten microdoseren. Er is simpelweg niet genoeg informatie over de effecten en de veiligheid ervan beschikbaar. Als je het doet, wees dan ongelooflijk voorzichtig. Het belangrijkste daarbij is dat je je inleest in de verslavende aard van ketamine. Daarnaast is het essentieel dat je goed leert doseren.

Als je de mogelijkheid hebt, schakel dan een professional in die je kan helpen bij het microdoseren. Therapie op basis van ketamine komt in steeds meer landen op, dus wellicht dat het ook iets voor jou kan zijn. Wees echter altijd verstandig en ga niet zomaar zelf aan de slag.

Miguel Antonio Ordoñez
Miguel Antonio Ordoñez
Miguel Ordoñez bezit een AB Mass Media and Communications-diploma. Deze ervaren schrijver draait al 13 jaar mee en voorziet de lezer sinds 2017 van cannabisgerelateerde content. Hij heeft zijn diepgaande kennis over het onderwerp opgebouwd door persoonlijke ervaringen en nauwgezet onderzoek.
Bronnen
  • Higgins GA, Carroll NK, Brown M, MacMillan C, Silenieks LB, Thevarkunnel S, Izhakova J, Magomedova L, DeLannoy I, & Sellers EM. (02/26/2021). Low Doses of Psilocybin and Ketamine Enhance Motivation and Attention in Poor Performing Rats: Evidence for an Antidepressant Property - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  • Horsley RR, Páleníček T, Kolin J, & Valeš K. (2018 Sep). Psilocin and ketamine microdosing: effects of subchronic intermittent microdoses in the elevated plus-maze in male Wistar rats - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  • Scott A. Irwin, Alana Iglewicz, Richard A. Nelesen, Jessica Y. Lo, Connie H. Carr, Sheilani D. Romero, & Linda S. Lloyd. (2013, August). Daily Oral Ketamine for the Treatment of Depression and Anxiety in Patients Receiving Hospice Care: A 28-Day Open-Label Proof-of-Concept Trial - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
Nieuws Onderzoek
Zoeken in categorieën
of
Zoeken