Blog
Microdosing MDMA: Dit Moet Je Weten
4 min

Microdosing MDMA: Dit Moet Je Weten

4 min

Microdosing wint aan populariteit, vooral met LSD en psilocybine. Maar hoe zit het met andere drugs? In dit artikel bespreken we de mogelijke voordelen en risico's van microdosing met MDMA. Hoewel er nog weinig onderzoek naar is gedaan, zijn er wel een aantal dingen waar je rekening mee moet houden.

Microdosing met psychedelica wint in rap tempo aan populariteit. Het wordt steeds meer geaccepteerd, zeker als het om psilocybine en LSD gaat. Daarnaast worden verschillende andere soorten (illegale) drugs onderzocht op hun mogelijke voordelen in de context van psychotherapie. Een daarvan is MDMA, ook wel 'M' of ecstasy genoemd. Het staat vooral bekend als een recreatief middel. Microdosing met MDMA komt veel minder vaak voor en is nauwelijks wetenschappelijk onderzocht. Hier zetten we de beschikbare informatie op een rij. Daarna behandelen we enkele veelgestelde vragen over microdosing met MDMA.

Wat is MDMA?

Wat Is MDMA?

MDMA (3,4-methyleendioxymetamfetamine) is een synthetische (door de mens gemaakte) psychoactieve stof die stimulerende en hallucinogene effecten veroorzaakt.

MDMA werd voor het eerst gesynthetiseerd in 1912. Twee jaar later werd het middel gepatenteerd vanwege de veronderstelde potentie als medicijn. Psychiaters gebruikten het tientallen jaren voor therapeutische doeleinden, voordat het in 1980 werd verboden onder het mom van de 'War on Drugs'

Wetenschappers bekijken nu de potentie van MDMA om psychotherapie te ondersteunen. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht of het middel kan helpen bij behandelingsresistente depressie, posttraumatische stressstoornis en relatietherapie.

Wat zijn de effecten van MDMA?

Wat Zijn De Effecten Van MDMA?

MDMA verhoogt de activiteit van (minstens) drie neurotransmitters in de hersenen, namelijk serotonine, dopamine en noradrenaline. De stof activeert de afgifte van deze neurotransmitters, waarbij de serotoninespiegel het sterkst beïnvloed wordt. Daarnaast wordt de heropname tijdelijk geblokkeerd. Bovendien vermindert MDMA de activiteit in het angstcentrum van de hersenen (de amygdala).

Hieronder geven we een opsomming van de meest voorkomende acute effecten van MDMA. Houd er echter rekening mee dat de stof iedereen anders kan (en zal) beïnvloeden. Je persoonlijke ervaring hangt af van de dosis, kwaliteit/zuiverheid van het middel, de individuele lichaamssamenstelling, dieet, etc. Daarnaast zijn ook je stemming, psychisch welzijn en de set en setting van belang.

Mogelijke negatieve acute effecten van MDMA zijn hoge bloeddruk, neurotoxiciteit, flauwvallen en paniekaanvallen. In ernstige gevallen kunnen bewustzijnsverlies en epileptische aanvallen voorkomen. Hoge doses MDMA zijn bijna nooit fataal, maar kunnen wel levensbedreigend zijn.

De meest voorkomende acute effecten van een volledige dosis MDMA zijn:

  • Euforie
  • Gevoel van emotioneel welzijn
  • Meer extraversie en sociale openheid
  • Emotionele warmte en toegenomen empathie (MDMA wordt ook wel een 'empathogeen' genoemd)
  • Minder terughoudendheid in het aanraken van anderen
  • Meer openheid om te praten over intieme, emotioneel beladen zaken

MDMA geeft een enorme hoeveelheid serotonine vrij, wat kan leiden tot een aanzienlijke uitputting van de neurotransmitter. Dit betekent dat de drug in de dagen na gebruik negatieve psychologische nawerkingen kan veroorzaken.

Waarom kiezen mensen voor microdosing met MDMA?

Waarom Kiezen Mensen Voor Microdosing Met MDMA?
Microdosing met MDMA is veel minder gebruikelijk dan microdosing met psychedelica zoals LSD of paddo's. Mensen gebruiken microdosing met MDMA meestal om hun energieniveau te verhogen, hun bereidheid/vermogen om te socializen te vergroten of trauma's uit het verleden te verwerken.

MDMA is onderzocht in de context van psychotherapie, maar dat geldt niet voor microdosing met het middel. Wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar de potentiële voordelen van een volledige dosis, die tot driemaal werd ingenomen onder toezicht van een ervaren team van behandelaars.

Risico's van microdosing met MDMA

Risico's Van Microdosing Met MDMA

Vanwege een gebrek aan onderzoek naar microdosing met MDMA, is het nog gissen naar de veiligheid en effectiviteit ervan. De potentiële risico’s zijn afhankelijk van de regelmaat waarmee je microdosing gebruikt, of je dit onder begeleiding van een professional doet, maar ook van de kwaliteit/zuiverheid van de MDMA.

Er is een verschil tussen enerzijds sporadisch een microdosis nemen en anderzijds met regelmaat kleine doses gebruiken volgens een vast protocol. Bij de laatste methode neemt je tolerantie snel toe en is het mogelijk dat de effecten na een of twee opeenvolgende dagen niet meer werken (tenzij je de dosis gestaag blijft verhogen).

Omdat MDMA een soort van roofbouw pleegt op de activiteit van neurotransmitters, kan het meerdere keren per week gebruiken van MDMA ten koste gaan van je serotoninegehalte. Dit kan op zijn beurt een negatieve impact hebben op je mentale gezondheid en psychologische stabiliteit.

Daarnaast kan regelmatig MDMA gebruik ook voor je fysiologische gezondheid negatief uitpakken. Het kan mogelijk leiden tot hoge bloeddruk en overbelasting van het hart.

Critici benadrukken dat tolerantie en de effecten van MDMA op het lichaam kunnen leiden tot fysieke afhankelijkheid en zelfs verslaving.

Bovendien is het moeilijk om de kwaliteit en zuiverheid van het product te bepalen, omdat MDMA in alle landen verboden is. Of je nu naar een feestje gaat en een volledige dosis MDMA wilt nemen, of de voorkeur geeft aan microdosing voor therapeutische doeleinden; je wilt zo puur mogelijke MDMA. Niemand wil drugs die vervuild zijn met een ander middel. Ook wil je de sterkte weten van hetgeen je gaat gebruiken. Vaak heeft MDMA niet de gewenste zuiverheid, want je weet natuurlijk niet uit welk laboratorium het komt. Om risico’s te beperken, zijn er drugstesten die je thuis kunt gebruiken.

Gerelateerd artikel

Is Het MDMA Of Niet? Ontdek Het Met Deze Kits

Wat is een microdosis MDMA?

Wat Is Een Microdosis MDMA?

Over het algemeen gebruik je bij microdosing van een middel een minimale dosis onder de drempelwaarde. Het heeft geen merkbare effecten, hoewel het je op cellulair niveau wel beïnvloedt. Bij MDMA is 5–25mg de meeste gangbare microdosis. Sommige gebruikers adviseren om met 3mg te beginnen, terwijl anderen zweren bij een microdosis van een twintigste tot een tiende van een recreatieve dosis.

Zoals gezegd, is er een verschil tussen sporadisch een microdosis nemen en microdosing op een regelmatige basis. Houd hier rekening mee bij het bepalen van de juiste dosis.

Wat is gangbaar bij microdosing met MDMA?

Tot nu toe bestaat er geen consensus over de beste manier van microdosing met MDMA. Het wordt echter vaak aanbevolen om minstens een week tussen elke dosis te houden.

De meeste gebruikers kiezen dus voor een dosis van tussen de 5 en 25 milligram. Anderen beginnen met nog kleinere hoeveelheden, bijvoorbeeld 200mcg.

Vergeet niet dat het gevaarlijk is om vaak MDMA te gebruiken (zie hierboven).

Welke effecten kun je verwachten bij microdosing met MDMA?

Welke Effecten Kun Je Verwachten Bij Microdosing Met MDMA?

Van een microdosis wordt je niet high, dus verwacht niet de ingrijpende effecten van een volledige dosis MDMA. Deze staan hierboven vermeld onder 'de meest voorkomende acute effecten'.

Omdat er geen wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar microdosing van MDMA en er slechts beperkt anekdotisch bewijs is, valt moeilijk te zeggen welke impact het op je kan hebben.

Er zijn dosis-responsstudies gedaan waarbij lage doses MDMA werden toegediend aan deelnemers met een posttraumatische stressstoornis. Dit gebeurde in twee sessies, met een tussenpoos van 3 tot 5 weken. Deze lage doses lagen echter niet direct onder de drempelwaarde, maar begonnen bij 25mg en liepen op tot 40mg. Deelnemers die lagere doses kregen toegediend, gaven vaak aan last te hebben van angst en concentratieproblemen. Zij hadden meer kans op hoofdpijn en vermoeidheid in vergelijking met patiënten die hoge doses kregen toegediend.

We benadrukken nogmaals dat er nauwelijks informatie beschikbaar is over de specifieke effecten van microdosing.

Microdosing met MDMA: doen of niet?

Microdosing Met MDMA: Doen Of Niet?

We kunnen concluderen dat microdosing met MDMA allesbehalve simpel is. Er is een gebrek aan wetenschappelijk onderzoek en slechts een beperkte beschikbaarheid van betrouwbare informatie. Dit maakt het ongelooflijk lastig om te beoordelen of microdosing een goed idee is of niet, en is tevens de reden dat het vaak wordt afgeraden.

Zamnesia
Zamnesia
Zamnesia is expert in alles omtrent wiet en psychedelica. Door specialistische kennis te combineren met diepgaand onderzoek, creëert Zamnesia continu hoogwaardige content. Zamnesia is daarmee dé deskundige op het gebied van geestverruimende middelen.
Nieuws Onderzoek
Zoeken in categorieën
of
Zoeken