Blog
LSD
7 min

LSD 101: Een Overzicht

7 min

Hier is een uitgebreide gids over LSD, bedoeld voor iedereen die wil kennismaken met de drug. We bespreken de ontdekking en geschiedenis van LSD, evenals de impact op kunst en cultuur. Je leert ook meer over de effecten van LSD en hoe je het verantwoordelijk gebruikt. Zo ervaar je een uitgesproken en positieve trip.

LSD is ook bekend onder de bijnamen "acid", "California sunshine" en "blotter" (onder andere). Het is een krachtig, door mensen gemaakt hallucinogeen middel. Maar hoe is LSD ontstaan? En wat is de invloed ervan op onze cultuur en medische wereld, niet te vergeten de gebruikers? Hieronder duiken we diep in de oorsprong van LSD en het trippy erfgoed.

HOE IS LSD ONTDEKT?

Hoe Is LSD Ontdekt?

LSD is in 1938 per toeval ontdekt door de Zwitserse chemicus Albert Hofmann. Hij werkte toen bij Sandoz in Basel, op de farmaceutische-chemische afdeling. Hofmann probeerde een stimulerend middel te synthetiseren voor het centrale zenuwstelsel, maar deed een geheel nieuwe ontdekking. Hij bestudeerde derivaten van lyserginezuur. Hij liet dit reageren met verschillende reactieve stoffen om bijbehorende amiden, anhydriden en esters te produceren. Diethylamide was een van deze derivaten. Het lab gaf het de codenaam LSD-25. Het was namelijk de 25ste verbinding van de serie lyserginezuuramiden.

Deze nieuw ontdekte verbinding leek geen medicinale toepassingen te bezitten. Dit ondanks het feit dat er wel "duidelijke excitatie" werd waargenomen tijdens dierproeven. LSD verdween dus een aantal jaren in de kast. Vijf jaar later deed men aanvullend onderzoek en werd de stof opnieuw gesynthetiseerd. Hofmann absorbeerde per ongeluk een kleine hoeveelheid ervan via zijn vingertoppen en ontdekte de krachtige psychedelische effecten.

Op deze gedenkwaardige dag in 1943 was Hofmann de eerste persoon die een LSD-trip ervoer. Sinds die tijd staat 19 april bekend als "Bicycle Day". Hoe zit dat? Nou, Hofmann voelde de effecten van LSD voor het eerst op de fiets naar huis. Moderne psychonauten hebben de uitdrukking geadopteerd om Hofmann en zijn ontdekking te herdenken.

DE EFFECTEN VAN LSD

DE EFFECTEN VAN LSD

LSD heeft diverse effecten op lichaam en geest. Het bezit het vermogen je waarneming van de realiteit aanzienlijk te veranderen. De effecten van LSD zijn afhankelijk van de dosis. Mogelijk ervaar je hallucinaties en andere visuele en auditieve effecten. Deze omvatten het zien van kleurrijke patronen en geometrische vormen. Soms zie je simpelweg de wereld vanuit een nieuw perspectief. Vaak helpt de drug bij het verkrijgen van waardevolle inzichten in je persoonlijke en spirituele leven. Je denkt namelijk anders over zaken na.

Gerelateerd artikel

Gids Over De Effecten Van LSD Op Lichaam En Geest

Een kleinere dosis LSD maakt mensen meestal gelukkig, euforisch en verkwikt. Dit hoopt zich op tot een positieve, droomachtige ervaring met mogelijkheden voor verlichting. Dit geldt ook voor grotere doses, al zijn deze volledige trips vaak meer uitgesproken. Een enkele LSD-trip is soms genoeg om je kijk op de wereld te veranderen, evenals eerder vooringenomen opvattingen.

Aan de andere kant veroorzaakt LSD soms angst. Traumatische herinneringen, die verwarrend of lastig te behappen zijn, komen soms omhoog. Daarnaast zijn de aanwezige visuele en auditieve veranderingen soms ronduit angstaanjagend als je onvoorbereid bent of je in een oncomfortabele setting bevindt. Dit staat bekend als een "foute trip". Deze trips zijn niet fataal, maar voeden zich met je angst, waardoor een zelfvervullende cyclus ontstaan. Dit is precies de reden waarom goed onderzoek belangrijk is voordat je LSD gebruikt.

SET EN SETTING

Set En Setting LSD

Dat brengt ons op de belangrijke kwestie van set en setting. Het succes van de trip hangt niet alleen af van hoeveel je gebruikt, maar ook je omgeving en gemoedstoestand. Het begrip "set en setting" is in de jaren '60 voor het eerst gebruikt door Timothy Leary, een bekende voorstander van LSD. De term verwijst naar de belangrijke overwegingen van hoe je je voelt, waar je bent en met wie. De set, of "mindset", is met name cruciaal, omdat een slechte bui of ziekte de LSD-ervaring erg onprettig kan maken. Meestal vergroot LSD je huidige stemming uit. Negatieve gevoelens verergeren dus. LSD is daarom ook geen partydrug en het helpt ook niet "je gedachten te verzetten", zoals met andere drugs soms wel het geval is. Een LSD-ervaring is soms letterlijk levensveranderend. Respecteer LSD en gebruik het alleen als je er klaar voor bent.

Voor de setting, is het belangrijk jezelf te omringen met mensen die je vertrouwt. Onder deze mensen bevindt zich het liefst ook een tripsitter. Dit is een nuchter persoon met veel ervaring met psychedelica. Deze persoon helpt je op je trip als dit nodig blijkt. Voor de omgeving, is het belangrijk dat je niet in de buurt van lawaai of in een grote groep bent. Ga voor een comfortabele en vetrouwde omgeving. 

MYTHES OVER LSD

MYTHES OVER LSD

Bijna elke illegale stof komt met een behoorlijk aantal mythes, fabeltjes en/of pure propaganda. LSD is niet anders. Niet lang na de ontdekking, is de stof in de ban gedaan door de gevestigde orde. Hierna is het op grote schaal gedemoniseerd (waaronder publiekelijk door de Amerikaanse President Nixon). Het is niet lastig onwaarheden te vinden over LSD.

Een van de mythes over LSD is dat gebruikers mogelijk "flashbacks" ervaren. Dan trippen ze spontaan, soms jaren na het gebruik van LSD. Flashbacks zijn al enige tijd onderzocht, maar er is geen bewijs om het bestaan te bevestigen. Nu neemt men aan dat mensen, die beweren flashbacks te ervaren, in feite een paniekaanval hebben. Mogelijk is de aanval verergerd door schuldgevoel over vroeger drugsgebruik.

Een ander fabeltje is dat ervaringen op LSD slechts illusies en hallucinaties zijn, zonder enige betekenis. Recente studies suggereren dat LSD meer doet dan slechts een trip opwekken. En inderdaad zijn er positieve effecten van LSD geobserveerd. Wel moeten we opmerken dat onderzoek naar de effecten van psychedelica nog pril is. Toch suggereert bewijs ook dat psychedelica als LSD de hersenen kunnen "herprogrammeren" of "resetten".

Het tijdschrift Proceedings van de National Academy of Sciences publiceerde een studie. Hierin beweert professor David J. Nutt, een Britse neuropsychopharmacoloog, het volgende: "Mogelijk keert de drug het beperkte denken om dat we ontwikkelen van onze jeugd tot volwassenheid. Mogelijk maakt dit onderzoek de weg vrij om psychiatrische stoornissen te behandelen met LSD of aanverwante chemische stoffen. Het trekt het brein uit bepaalde denkpatronen die we vaak zien bij depressie en verslaving."

Dus zelfs als de LSD-ervaring niet "echt" is, houdt dit niet in dat deze niets betekent. Het leven van veel mensen is veranderd door de waardevolle inzichten van LSD en dit is dus bewijs van het tegendeel.

DE INVLOED VAN LSD OP DE MAATSCHAPPIJ

Sommigen denken dat psychedelica als LSD uitsluitend worden gebruikt door tegencultuur stereotypes, zoals hippies. Hetzelfde geldt voor andere drugs, zoals cannabis. Ze geloven niet dat deze drugs voordelen bieden aan de "normale" gemeenschap. Ze demoniseren deze drugs puur uit onwetendheid. Maar de impact van LSD en andere drugs op onze cultuur is zinvol en daar komt geen verandering in.

RECREATIEF GEBRUIK VAN LSD

RECREATIEF GEBRUIK VAN LSD

Na de ontdekking van LSD trok de stof al snel de aandacht van psychiaters en andere medische professionals. En inderdaad, in die tijd dacht men dat LSD medicinaal nut had bij psychologische aandoeningen. Sommigen beweerden zelfs dat LSD het nieuwe wondermiddel was dat vrede en geluk op aarde zou genereren als iedereen het zou gebruiken.

Deze professionele opwinding rondom LSD duurde echter niet lang. De drug raakte snel uit de gratie onder machtshebbers. Dit deed echter niets af aan de populariteit van LSD, integendeel!

Aangedreven door protesten tegen de oorlog in Vietnam, ontstond er in de jaren '60 een enorme tegencultuur in de VS en grote delen van de westerse wereld. Publieke figuren, voornamelijk Timothy Leary, klinisch psycholoog aan Harvard University, en de schrijver Aldous Huxley, waren openlijk voorstander van de drug. Ze roemden het vanwege de voordelen voor de verbetering van de mensheid. LSD heeft wellicht geen vrede op aarde gebracht, maar werd desalniettemin de favoriete drug voor mensen op zoek naar spirituele groei en een verbrede horizon.

THERAPEUTISCHE TOEPASSINGEN VAN LSD

THERAPEUTISCHE TOEPASSINGEN VAN LSD

Toegegeven, in de eerste jaren van LSD-onderzoek leken de resultaten niet bijzonder nuttig. Studies waren echter schaars. Ook werden deelnemers soms tegen hun wil gedoseerd. Ze beschreven hun bizarre ervaringen van de trip aan onderzoekers, zonder enige hypothese.

Dankzij het latere verbod op LSD werd wetenschappelijke toegang erg lastig. Dit markeerde het begin van de lange "ijstijd" binnen LSD-onderzoek. Het enige "onderzoek" dat werd uitgevoerd, werd gedaan door voorstanders van recreatieve drugs, of gebruikt als onethische tactiek op onwillige personen.

Tegenwoordig zien we een opleving in serieus onderzoek naar de effecten van klassieke psychedelica als LSD en psilocybine. De wetenschap kan nu deze drugs observeren, ongehinderd door het voormalige stigma.

Het laatste onderzoek betreft psychedelische stoffen voor psychedelische therapie. In recent onderzoek is aangetoond dat psychedelica mogelijk zinvol zijn bij obsessief-compulsieve stoornis, posttraumatische stressstoornis, alcoholisme, depressie en clusterhoofdpijn. Naast LSD en psilocybine, lijken ook andere psychedelica veelbelovend. Denk aan DMT en mescaline. Aan de andere kant staan we nog in de beginfase. De effecten van LSD verschillen per persoon, dus mogelijk is het niet voor iedereen geschikt. Klinische proeven in dit veelbelovende veld zijn momenteel in volle gang.

MICRODOSEREN

MICRODOSEREN LSD

Microdoseren kun je uitvoeren met diverse stoffen. In principe gebruik je een dosis LSD die zo klein is dat er uitsluitend "subperceptuele effecten" zijn. Dit zijn effecten die je niet echt voelt. Hoogstens ervaar je een iets verbeterde gemoedstoestand, maar je bent niet bedwelmd of high. Mensen die microdoseren met LSD functioneren gewoon en vervolgen hun dagelijkse routine.

Gerelateerd artikel

Microdoseren Van Psychedelica En Cannabis

Recente studies suggereren dat microdoseren mogelijk een zinvolle behandelingsoptie is voor mensen met depressie of mensen die stoppen met roken. In professionele settings, geven steeds meer personen aan dat LSD de creativiteit, focus en energie verhoogt.

In een onderzoek is aangetoond dat microdoseren neurogenese stimuleert. Dit is de aanmaak van nieuwe neuronen in de hippocampus. Neuronale groei in de hippocampus is in verband gebracht met verbeteringen in cognitie en focus, stemming en energieniveau.

In andere woorden heeft de consumptie van LSD mogelijk nuttige langetermijneffecten op de hersenen.

LSD IN DE POPULAIRE CULTUUR

LSD IN DE POPULAIRE CULTUUR

LSD heeft niet alleen invloed gehad op een handjevol New Age-groepen in Laurel Canyon. Verre van. De drug werd in de jaren '60 populair. Sindsdien heeft het een enorme invloed op kunst, muziek en cultuur in het algemeen.

The Beatles haalden inspiratie uit LSD. Dit is duidelijk in nummers als "Lucy in the Sky with Diamonds". De band ontkende dat het nummer over LSD gaat. Toch is het lastig om de twee niet te associëren. Afgezien hiervan zijn de psychedelische afbeeldingen op hun elpees genoeg om te bevestigen dat ze wel degelijk werden beïnvloed door de culturele impact van LSD.

Naast The Beatles, leidden psychedelica tot een geheel nieuw muziekgenre: psychedelische rock. Pink Floyd, Jimi Hendrix, The Grateful Dead, Jefferson Airplane, Iron Butterfly en vele anderen beïnvloedden hele generaties tot de dag van vandaag.

Psychedelica hebben ook altijd een grote rol gespeeld in visuele kunst en film. De invloed van psychedelica is overal. Denk aan "Underground Comix" en de Freak Brothers, maar ook psychedelische posters van artiesten als Rick Griffin, Victor Moscoso, Bonnie MacLean. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden.

Een aantal van de meer bekende psychedelische films zijn 2001: A Space Odyssey, Easy Rider en Yellow Submarine. Meer recentere werken bestaan ook. Voorbeelden zijn Enter the Void, Requiem for a Dream, Suspiria en Fear and Loathing in Las Vegas. Deze psychedelische films werden ofwel geïnspireerd door psychedelica of krijgen aandacht in het plot.

HOE GEBRUIK JE LSD?

HOE GEBRUIK JE LSD?

LSD is een krachtig, vaak onvoorspelbaar, lang-werkend hallucinogeen middel. Als je het wilt gebruiken, moet je wat voorzorgsmaatregelen treffen. Het is geen partydrug. Je neemt het ook niet om de "stemming te verbeteren".

Zoals vermeld, spelen set en setting behoorlijk grote rollen in de ervaring. Je wilt niet trippen als je je down of boos voelt. Gebruik ook geen LSD als je je onveilig of oncomfortabel voelt of als de sfeer niet goed is. Als er iemand is die je niet vertrouwt, kan dit je ervaring verwoesten. Blijf bij mensen die je kent en goede vibes toevoegen aan de sessie.

Alleen als je ervaring hebt met psychedelica kun je eventueel experimenteren met het gebruik van LSD in een onbekende setting. Denk aan openbare gelegenheden, een festival of een andere locatie. Maar over het algemeen is het verstandig om ergens te trippen waar je je bekend en comfortabel voelt, vooral als je onbekend bent met de stof

Begin met een gepaste dosis. Voor beginners bedraagt dit ongeveer 30–70µg. Dit maximaliseert ook de effecten op de lange termijn. Las een pauze in van minimaal een week tussen trips. Zo bouw je geen tolerantie op. Als je niet minimaal 3-4 vrije dagen inlast, heb je een steeds hogere dosis nodig om hetzelfde effect te bereiken. Op een gegeven moment blijven de effecten van LSD helemaal weg.

Gerelateerd artikel

De Psychedelische Gids Voor Trip-Sitters

Een laatste opmerking voor nieuwe trippers: Overweeg echt om de hulp van een tripsitter in te schakelen. Vaak is de aanwezigheid al genoeg om een foute trip te voorkomen. Je tripsitter blijft nuchter en heeft bij voorkeur ervaring met de effecten van LSD of, nog beter, psychedelica in het algemeen.

RISICO'S EN GEVAREN

RISICO'S EN GEVAREN LSD

Kleven er risico's of gevaren aan het gebruik van LSD? Nou, LSD heeft een goed veiligheidsprofiel. Dit betekent dat er geen nadelige bijwerkingen zijn van het gebruik. Het is ook niet verslavend. Als er gevaren zijn, komen deze van onverantwoordelijk of onveilig gebruik van de stof. LSD verandert je waarneming van de realiteit. Trip dus niet als je moet autorijden of zware machines bestuurt. Drink ook geen alcohol en combineer LSD niet met andere drugs.

Onthoud dat LSD niet voor iedereen is. Ben je angstig, depressief of kamp je met psychische aandoeningen? Sla dan even over.

Een ander probleem met LSD is dat het (nog steeds) illegaal is. Het kopen en bezitten ervan komt weer met heel andere risico's, afhankelijk van je lokale wetgeving. Omdat je LSD niet legaal kunt verkrijgen, weet je ook niet wat je koopt tenzij je het kunt testen (zie hieronder). Daarom is er altijd het gevaar dat jouw gekochte product geen LSD is. Soms is het (gedeeltelijk) vermengd met andere, mogelijk onveilige stoffen.

Gelukkig is Zamnesia je graag van dienst. Test je LSD met de simpele EZ Test LSD. Met deze test vind je razendsnel uit of er LSD of andere indolen aanwezig zijn in jouw product. Dit geeft je vast extra gemoedsrust.

Miguel Antonio Ordoñez
Miguel Antonio Ordoñez
Miguel Ordoñez bezit een AB Mass Media and Communications-diploma. Deze ervaren schrijver draait al 13 jaar mee en voorziet de lezer sinds 2017 van cannabisgerelateerde content. Hij heeft zijn diepgaande kennis over het onderwerp opgebouwd door persoonlijke ervaringen en nauwgezet onderzoek.
Bronnen
  • (n.d.). Neural correlates of the LSD experience revealed by multimodal neuroimaging | PNAS - https://www.pnas.org
  • Catlow BJ, Song S, Paredes DA, Kirstein CL, & Sanchez-Ramos J. (2013 Aug). Effects of Psilocybin on Hippocampal Neurogenesis and Extinction of Trace Fear Conditioning - PubMed - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
  • David Nutt. (2019, June). Psychedelic drugs—a new era inpsychiatry?
 - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
Nieuws Onderzoek
Zoeken in categorieën
of
Zoeken