Blog
LSD
7 min

Gids Over De Effecten Van LSD Op Lichaam En Geest

7 min

LSD of "acid" is een van de populairste en krachtigste psychedelische middelen. Het is daarbij al werkzaam in minuscule doses. Wat gebeurt er precies in je hersenen onder invloed van LSD?

Lyserginezuurdiethylamide (LSD), in de volksmond aangeduid als "acid", is de bekendste en meest uitgebreid onderzochte psychedelische stof. Het is effectief in extreem kleine doseringen, ook bij slechts 20 microgram. Daarbij leidt het gebruik ervan vaak tot een veranderde bewustzijnstoestand en diverse psychedelische effecten. Een volledige LSD-"trip" omvat soms visuele en auditieve hallucinaties. Daarnaast leidt deze trip mogelijk tot een gelukzalige toestand, uitgesproken nieuwe inzichten en spirituele verlichting. Negatieve effecten, zoals angst, komen echter ook voor.

Laten we de geschiedenis van LSD eens onderzoeken. Ook bespreken we de medicinale toepassingen en de effecten ervan op lichaam en geest.

EEN KORTE GESCHIEDENIS VAN LSD

LSD is per ongeluk ontdekt. Dit gebeurde in 1938 en de verantwoordelijke was de Zwitserse chemicus Albert Hofmann. Hij synthetiseerde LSD in de Sandoz Laboratories in Bazel, tijdens zijn zoektocht naar een circulatoir stimulerend middel. Vijf jaar later synthetiseerde hij de stof opnieuw. Onbedoeld, kreeg hij daarbij een minuscule hoeveelheid binnen via zijn vingertoppen. De daaropvolgende buitengewone effecten beschreef hij als een droomachtige, zeer creatieve toestand.

Na de ontdekking van LSD begonnen wetenschappers, waaronder medici, over de hele wereld met het onderzoeken van deze opvallende nieuwe stof. Meerdere experimenten volgden, in de zoektocht naar hoe het stofje het bewustzijn beïnvloedt.

Deze interesse bleef niet beperkt tot wetenschappelijke kringen. Ook psychiaters gebruikten de drug recreatief. Ze deelden het daarbij met hun vrienden. In de vroege jaren '60 experimenteerde dr. Timothy Leary van Harvard University bijvoorbeeld met LSD. Hij raadde de nieuwe stof daarbij aan aan het grote publiek. Mettertijd werd de drug gedemoniseerd, evenals de aanhangers ervan. President Richard Nixon noemde Leary zelfs "de gevaarlijkste man in Amerika".

Gerelateerd artikel

VIP's Die De Psychedelische Revolutie Leiden

Dit stopte de populariteit van LSD echter niet. In de opkomende tegencultuur werd het al snel de populairste drug. Dit werd aangevoerd door de standpunten tegen de gevestigde orde, veroorzaakt door de oorlog in Vietnam. Voorstanders van LSD loofden de drug daarbij als het nieuwe wondermiddel. Het zou mensen bevrijden van sociale beperkingen, helpen bij spirituele groei en de ware betekenis van het bestaan laten zien.

Tegenwoordig is LSD nog steeds populair onder psychonauten. Hetzelfde geldt voor andere psychedelica, zoals paddo's. LSD is echter geclassificeerd als een Schedule I-drug. Dit is de zwaarste klasse drugs, met een "hoog risico op misbruik" en "geen geaccepteerde medicinale toepassingen." Recentelijk verschijnt er echter steeds meer bewijs waaruit blijkt dat psychedelica als LSD wel degelijk therapeutische voordelen bieden.

HOE WERKT LSD?

Het actiemechanisme van LSD is nog niet helemaal duidelijk. We weten echter wel dat de stof zich bindt aan serotonine-receptoren (5-HT) in de hersenen. Serotonine is een van nature voorkomende neurotransmitter. Deze beïnvloedt onder andere de stemming, eetlust en seksueel gedrag. Serotonine-receptoren zijn ook gevonden in delen van de hersenen die betrokken zijn bij het leren. Een tekort aan serotonine of problemen met het serotonerge systeem treft men vaak aan bij mensen met een chronische depressie.

Hoe Werkt LSD?

Het opvallende aan serotonine is dat het invloed uitoefent op hoe de hersenen informatie verwerken. Dit gebeurt mogelijk middels aanpassingen van de elektrische signalering. Dat verklaart deels hoe de consumptie van LSD leidt tot visuele en auditieve hallucinaties en hoe het de zintuigen kan beïnvloeden, zoals de smaak en tastzin.

Wanneer je LSD gebruikt, neemt het spijsverteringsstelsel de stof razendsnel op. De lever verwerkt het daarbij. Vervolgens komt het in de bloedbaan terecht. Uiteindelijk bereikt het de serotonine-receptoren in de hersenen. Soms duurt het een aantal uren voordat de piek van een LSD-trip plaatsvindt. De psychedelische effecten houden daarbij soms wel twaalf uur aan, afhankelijk van de dosering. Na consumptie, scheidt het lichaam binnen een aantal dagen de resterende LSD weer uit.

DE EFFECTEN VAN LSD

De Effecten Van LSD

LSD heeft verscheidene effecten op lichaam en geest. Deze zijn te verdelen in een aantal groepen: lichamelijke effecten, visuele en auditieve effecten, cognitieve effecten, multi-sensorische effecten, transpersoonlijke effecten en combinatie-effecten. Weet echter dat de onderstaande informatie gebaseerd is op verhalen. Al deze effecten ervaar je maar zelden tegelijkertijd. De ervaring verschilt daarbij van persoon tot persoon en van trip tot trip. Ook hangt de intensiteit af van de gebruikte dosis.

LICHAMELIJKE EFFECTEN

Onder de lichamelijke effecten van LSD valt ook een stimulerend effect. Dit kenmerken we door veranderingen in de lichaamstemperatuur, bloeddruk en hartslag. Mogelijk verwijden hierbij je pupillen en voel je warme sensaties door je lichaam trekken. Soms is er ook sprake van een verandering in het gezichtsvermogen, de tastzin of reuk. LSD heeft daarnaast bijwijlen invloed op de eetlust en kan uitdroging, zweten en misselijkheid veroorzaken.

VISUELE EN AUDITIEVE EFFECTEN

Na gebruik van LSD ervaar je soms ook visuele en auditieve effecten. Deze zijn tevens onder te verdelen: versterkingen, vervormingen, het zien van geometrische vormen en hallucinaties.

Versterkingen ontstaan wanneer LSD de zintuigen verbetert. Voorbeelden zijn het zien van helderdere en intensere kleuren, duidelijkere of grotere beelden ("uitvergroting") en een verscherpt gehoor.

Vervormingen omvatten visuele verstoringen. Denk hierbij aan nabeelden, verschuivende kleuren en vormen, texturen en patronen.

Gebruikers van LSD zien vaak geometrische vormen en caleidoscopische beelden. Deze variëren daarbij in complexiteit en structuur. Ze kunnen helder of kleurrijk, natuurlijk of synthetisch en statisch of bewegend zijn.

Een andere component van een LSD-trip zijn hallucinaties. Deze kunnen intern of extern zijn. Soms neem je entiteiten of landschappen waar of zie je de wereld in een ander perspectief. Interne hallucinaties vinden plaats in een ingebeelde omgeving die in de echte wereld niet bestaat. Deze ervaar je meestal als je je ogen sluit tijdens een trip. Externe hallucinaties gebeuren in de omgeving en lijken echt. Samen met visuele hallucinaties, ervaar je soms ook auditieve hallucinaties. Een voorbeeld is dat je je naam hoort, terwijl niemand wat zegt.

COGNITIEVE EFFECTEN

Deze effecten veranderen de manier waarop we denken en de realiteit waarnemen. Hierbij is het mogelijk verschillende sensaties waar te nemen. Voorbeelden zijn een verbeterd vermogen om te focussen, betere analytische vaardigheden, een versnelde gedachtegang, sterkere emoties en empathie, déjà vu en een verhoogd libido. Daarnaast steken soms negatieve effecten de kop op, zoals angst en paranoia.

MULTI-SENSORISCHE EFFECTEN

LSD veroorzaakt soms ook synesthesie. Hierbij smelten zintuigen als het ware samen die normaal niet met elkaar verbonden zijn. Onder invloed van LSD ga je bijvoorbeeld kleuren "horen" of geluiden "zien".

TRANSPERSOONLIJKE EFFECTEN

Gebruikers van LSD geven vaak aan dat de drug hen helpt bij existentiële zelfrealisatie. Daarbij wekt het een gevoel op van eenheid, spirituele groei en verbondenheid. Soms zijn de effecten van LSD zo verreikend dat mensen afstappen van hun eerdere opvattingen en overtuigingen. De drug onthult dan als het ware de waarheid. De kennis en inzichten die je vergaart bij een LSD-ervaring kunnen levensveranderend zijn, soms tot jaren na de trip.

DE LANGETERMIJNEFFECTEN VAN LSD

De Langetermijneffecten Van LSD

LSD stond lang bekend als drug van de tegencultuur. Het was daarbij een soort hulpmiddel voor mensen om zich los te breken uit de ketenen van de maatschappij en de grenzen te ontdekken van de realiteit en zichzelf. De drug trok echter ook de aandacht van new-age psychotherapeuten. Zij zagen het als een veelbelovend therapeutisch middel, niet alleen voor individuele problemen, maar voor de maatschappij als geheel. Tegenwoordig suggereert nieuw bewijs dat psychedelica als LSD inderdaad mogelijk het psychologische welzijn verbeteren.

De Imperial College of London deed in 2016 onderzoek hiernaar. Twintig gezonde deelnemers kregen hierbij 75µg LSD toegediend. Dit is een lage tot gemiddelde dosering. Vervolgens ondergingen de deelnemers een aantal optimisme- en persoonlijkheidstests. De resultaten werden gepubliceerd in de Cambridge University Journals. Men stelde daarbij meer optimisme en openheid vast, zonder enige vorm van waandenkbeelden.

LSD VERBETERT MOGELIJK DE TAALVAARDIGHEID

LSD Verbetert Mogelijk De Taalvaardigheid

In hetzelfde jaar is nog een studie uitgevoerd, namelijk “Semantic activation in LSD: Evidence from picture naming”. Hierin heeft men het verband onderzocht tussen LSD en taal. Tien deelnemers kregen een gematigde dosis LSD toegediend en moesten afbeeldingen benoemen. De resultaten van het experiment werden vergeleken met een placebogroep. De drug vertraagde daarbij de reactietijd niet. Toch was er sprake van een aanzienlijk effect op de nauwkeurigheid en foutcorrectie. Deze effecten kwamen overeen "met een verhoogde [...] semantische activering". Volgens de onderzoekers suggereert dit dat LSD een "entropisch" effect heeft op de geest.

LSD lijkt het semantische netwerk van de hersenen te activeren. Hierbij beïnvloedt het hoe ideeën en woorden worden opgeslagen in relatie tot elkaar. Een voorbeeld: een persoon ziet een afbeelding en kan meer begrippen bedenken uit dezelfde betekenisfamilie. Deze bevindingen zijn belangrijk voor zowel ons neurobiologische begrip van de activatie van het semantische netwerk als voor het mogelijke gebruik van LSD in de wereld van de psychedelische psychotherapie. Voor wat betreft psychotherapie, helpt het effect van LSD op de taal de geest mogelijk ver opgeslagen concepten te bereiken middels talrijke associaties. Ook kan het ons helpen de automatische processen beter te begrijpen die onderdeel uitmaken van het uiten van gedachten via woorden.

LSD EN FLASHBACKS

LSD En Flashbacks

Sommige gebruikers ervaren zogenaamde "acid flashbacks". Dit zijn vooral mensen die LSD in hun jeugd hebben gebruikt. Deze personen trippen uit het niets, zelfs na jaren geen LSD te hebben genomen.

Het valt echter te betwisten of LSD-gebruik echt deze flashbacks veroorzaakt, in ieder geval op de manier die sommigen beschrijven. Mocht het daadwerkelijk voorkomen, dan gaat het om het Hallucinogen Persisting Perception Disorder (HPPD). Dit fenomeen is extreem zeldzaam.

Sommige onderzoekers denken dat deze "acid-flashbacks" ontstaan door een angststoornis. Gebruikers wijten het daarbij aan drugsgebruik uit het verleden. Tegenwoordig neemt men aan dat acid-flashbacks een verzinsel zijn.

In 2002 concludeerde psychiater John Halpern bovendien in een onderzoek dat men in eerdere studies niet goed had vastgesteld of de gerapporteerde HPPD-symptomen ook te koppelen waren aan andere factoren. Denk aan het gebruik van andere drugs of neurologische en psychische stoornissen.

MEDICINAAL GEBRUIK VAN LSD

Medicinaal Gebruik Van LSD

De laatste jaren zijn psychedelica steeds vaker gebruikt in experimentele medicinale settings voor de behandeling van diverse aandoeningen. Er zijn veel redenen voor deze trend. Er is nu bijvoorbeeld sprake van meer acceptatie voor eerder gedemoniseerde middelen, zoals cannabis en psilocybine. De academische en reguliere geneeskunde zijn daarbij opener geworden. De vooroordelen voor wat betreft onderzoek naar psychedelica als LSD zijn verdwenen.

Ook de FDA heeft in 2008 nieuw leven ingeblazen in onderzoek naar LSD voor terminaal zieken. In een studie uit 2012 heeft men daarbij het vermogen van de stof onderzocht om alcoholisten te helpen met hun verslaving en ontwenningsverschijnselen. Dit heeft vervolgens geleid tot aanvullende proeven met de drug.

LSD EN HET BESTRIJDEN VAN DEPRESSIE

In het Journal of Psychopharmacology vinden we een studie die stelt dat LSD mogelijk depressie helpt bestrijden. Een team van de University of Dundee verzamelde hiertoe vrijwilligers. Eén groep kreeg LSD toegediend, de andere een placebo. De onderzoekers keken daarbij naar taalkundige constructies, genaamd "theta-rollen". Deze wijzen op mentale tijdreizen naar het verleden en de toekomst. De vrijwilligers in de groep die LSD had gekregen, verwezen minder vaak naar gebeurtenissen uit het verleden dan de placebogroep. Dit is opmerkelijk, omdat "mentaal tijdreizen" (overmatige reflectie op het verleden) en zorgen maken over de toekomst een belangrijke factor zijn bij mensen met een depressie.

HET MICRODOSEREN VAN LSD

Het Microdoseren Van LSD

Microdoseren van psychedelica draait om het gebruik van zeer kleine doses. Deze zijn zo klein dat een trip niet mogelijk is. In plaats daarvan, ervaar je "subperceptuele" effecten die het normale functioneren licht versterken. Een microdosis is meestal een tiende van een normale dosis. Ervaringsdeskundigen melden dat het helpt bij het verbeteren van de creativiteit. Daarnaast zou het positieve en stimulerende effecten hebben op de geest.

Men is al sinds de jaren '60 op zoek naar de mogelijke voordelen van LSD om de mentale- en leervermogens te verbeteren. In één experiment ontving een groep werkenden een kleine dosis LSD. Hierna moesten ze moeilijke taken oplossen in hun vakgebied. Met behulp van LSD kwamen de deelnemers tot diepgaande oplossingen voor problemen waar ze maandenlang op vastliepen. Voorbeelden: een "wiskundige stelling voor NOR-poortschakelingen, een conceptueel model van een foton, een straaloriëntatie-optie voor een lineaire elektronenversneller" en andere complexe zaken.

Tegenwoordig is het microdoseren van LSD en paddo's vooral populair onder werkenden in Silicon Valley. Het is echter ook gebruikelijk op andere plaatsen waar veel innovators en artiesten wonen.

WAT ZIJN DE RISICO'S VAN LSD?

Wat Zijn De Risico'S Van LSD?

Het veiligheidsprofiel van LSD is goed, zeker in vergelijking met andere drugs. Ook is het niet verslavend. De risico's van LSD-gebruik hebben dan ook niet veel te maken met de stof zelf, maar meer met onverantwoordelijk gebruik, zoals rijden onder invloed.

Vanwege de krachtige, geestverruimende effecten ervan zijn psychedelica echter niet voor iedereen weggelegd. Het zijn ook zeker geen "partydrugs". Psychedelica vergroten je huidige geestestoestand uit en dit kan op twee manieren uitpakken. Trip je met een boel negatieve emoties? Dan loop je het risico op een "bad trip". Deze kenmerken we door angst, paranoia en ongemak. Gebruik ook geen LSD als je aanleg hebt voor psychoses of paranoia of als je een geestelijke aandoening hebt, zoals schizofrenie.

Houd rekening met de "set", je mindset, en de "setting", de plaats waar je psychedelica gebruikt. Deze zaken spelen een belangrijke rol bij hoe je trip verloopt. Zorg ook altijd voor een ervaren (en nuchtere!) tripsitter. Deze persoon kan je geruststellen als de zaken niet lopen zoals gepland. Bereid je dus voor op een LSD-trip en gebruik verantwoordelijk. Zo geniet je optimaal van het trippen.

Miguel Antonio Ordoñez
Miguel Antonio Ordoñez
Miguel Ordoñez bezit een AB Mass Media and Communications-diploma. Deze ervaren schrijver draait al 13 jaar mee en voorziet de lezer sinds 2017 van cannabisgerelateerde content. Hij heeft zijn diepgaande kennis over het onderwerp opgebouwd door persoonlijke ervaringen en nauwgezet onderzoek.
Bronnen
  • (n.d.). - https://www.tandfonline.com
  • (n.d.). - http://www.erowid.org
  • Giovanni Martinotti, Rita Santacroce, Mauro Pettorruso, Chiara Montemitro, Maria Chiara Spano, Marco Lorusso, Massimo di Giannantonio, & Arturo G. Lerner. (2018, March). Hallucinogen Persisting Perception Disorder: Etiology, Clinical Features, and Therapeutic Perspectives - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
  • R. L. Carhart-Harris, M. Kaelen, M. Bolstridge, T. M. Williams, L. T. Williams, R. Underwood, A. Feilding, & D. J. Nutt. (2016, May). The paradoxical psychological effects of lysergic acid diethylamide (LSD) - https://www.cambridge.org
  • Speth J, Speth C, Kaelen M, Schloerscheidt AM, Feilding A, Nutt DJ, & Carhart-Harris RL. (2016 Apr). Decreased mental time travel to the past correlates with default-mode network disintegration under lysergic acid diethylamide. - PubMed - NCBI - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
  • TS Krebs, & PO Johansen. (2012). Lysergic acid diethylamide (LSD) for alcoholism: meta-analysis of randomized controlled trials - Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE): Quality-assessed Reviews - NCBI Bookshelf - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
Nieuws Onderzoek
Zoeken in categorieën
of
Zoeken