Blog
Paddo’s
3 min

Paddo’s Zijn De Veiligste Drug

3 min
Research Shroomshop

Na al die tijd beginnen paddo’s eindelijk de waardering te krijgen die ze altijd hebben verdiend. De Global Drug Survey 2017 toont aan dat paddo’s voor gebruikers de kleinste bedreiging vormen en dat ze zelfs veel medicinale mogelijkheden bieden.

Psychonauten, wees blij! Nieuw onderzoek heeft bevestigd wat we in de gemeenschap altijd al als de waarheid hebben beschouwd: paddo’s zijn de veiligste recreatieve drug. De Global Drug Survey, afgenomen in 2016 en uitgegeven in 2017, heeft gegevens van meer dan 120.000 menselijke participanten uit meer dan 50 landen verzameld. De studie onderzoekt de mate van spoedeisende medische zorg die nodig is na het consumeren van een breed scala aan recreatieve drugs, van MDMA en LSD tot alcohol.

DE DATA

Uit de enquête blijkt dat de mogelijke schade van het innemen van psychedelische paddenstoelen significant kleiner is dan bij andere drugs, zoals het psychedelische middel LSD en het verslavende, stimulerende middel cocaïne. Gerapporteerde gegevens over spoedeisende medische zorg waren bij het gebruik van deze drugs bijna 5 keer zo hoog als bij het gebruik van paddo’s.

Van de 12.000 participanten die psychedelische paddenstoelen hadden ingenomen, had uiteindelijk slechts 0,2% medische hulp nodig. Bij LSD-gebruikers, daarentegen, was dat percentage aanzienlijk hoger: 1%. Ongeveer 28.000 deelnemers van de enquête claimden dat ze in hun leven een keer paddo’s hadden gebruikt, en meer dan een vijfde van de respondenten gaf aan dat ze een psychedelische reactie hadden ervaren.

Grafiek Medische Behandeling Paddo's

WAT ZIJN PADDO’S?

De term 'paddo’s' verwijst naar een breed scala aan psychedelische paddenstoelen die ingenomen kunnen worden om visualisaties te stimuleren en een tijdelijke gewijzigde staat van bewustzijn op te wekken. De bestanddelen die verantwoordelijk zijn voor de psychotrope effecten van paddo’s zijn psilocybine, psilocine en baeocystine – componenten die in meer dan 100 verschillende soorten paddenstoelen aanwezig zijn.

De ervaring van het innemen van paddo’s hangt af van verschillende factoren, zoals het type, de hoeveelheid en de setting. Veel mensen die paddo’s hebben gebruikt, geven aan dat hun ervaring gepaard ging met verschillende maten van visualisaties, een diepe verbinding met de natuur en gevoelens van euforie of verlichting. Toch is het mogelijk dat twee individuen die in dezelfde setting dezelfde dosis van hetzelfde soort paddenstoel gebruiken volledig verschillende ervaringen hebben.

Historisch gezien worden paddo’s al eeuwenlang gebruikt in ceremoniële rituelen en culturele praktijken. Tot op de dag van vandaag bieden paddenstoelen individuen en gemeenschappen een kans om onder veilige omstandigheden een verhoogde staat van bewustzijn te ervaren.

WAAROM ZIJN ZE VEILIG?

In tegenstelling tot veel recreatieve drugs zijn paddo’s 100 procent natuurlijk. Alhoewel sommige mensen gevoelens van misselijkheid beschrijven na het innemen van paddenstoelen, is de dood als gevolg van toxiciteit niet aan de orde. Elke trip is anders, maar waar je zeker van kunt zijn, is dat het bijna onmogelijk is om een overdosis paddo’s in te nemen. Om de kans op een bevredigende trip te vergroten, kun
je psychedelica daarom het beste onder kalme en veilige omstandigheden consumeren.

Het blijkt zelfs dat het consumeren van andere soorten non-psychedelische, giftige paddenstoelen veel gevaarlijker is en dat deze veel meer schadelijke effecten hebben op gebruikers. Wat paddo’s betreft: het beste protocol voor nieuwe gebruikers is om te beginnen met een milde dosis in het bijzijn van een nuchtere trip-sitter die je begeleidt (of op zijn minst steun biedt wanneer je dat nodig hebt).

Gebruik Onze Paddo Doseringscalculator

GEVAREN VAN PADDO’S?

Paddo's veilig

De gevaren van paddo’s treden vooral op bij de aanwezigheid van andere, dodelijkere drugs. Wanneer het gebruikt wordt in combinatie met substanties zoals alcohol, is de kans op zelfverwonding substantieel hoger. Nu culturen wereldwijd het stigma omtrent psychedelica doorbreken, is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de substantie die je inneemt, en om de veiligheid van jezelf en anderen tijdens de trip te respecteren.

Sommige mensen die nog geen ervaring met paddo’s hebben, zijn bang voor de beruchte symptomen van paranoia en paniek waar sommige trips mee gepaard gaan. Hoewel gevoelens van mentale en emotionele kracht tijdens een paddo-trip inderdaad plaats kunnen vinden, zijn deze gevoelens geen teken van daadwerkelijke lichamelijke of mentale schade; het zijn mentale manifestaties die worden aangewakkerd door een psychoactieve drug. Als je bij het consumeren van paddo’s inderdaad angsten of paniek ervaart, weet dan dat de gevoelens weer zullen wegebben.

WAT IS EEN ‘BAD TRIP’?

Zoals een onderzoek, onder leiding van Roland Griffiths van de Johns Hopkins University, weerklinkt, bestaan er substantiële rapportages van gebruikers over “bad trips” die uiteindelijk positieve gevolgen hadden of betekenisvolle interne dialogen opwekten.

Voor iedereen die overweegt om psychedelische substanties te consumeren, is het belangrijk om te weten dat psychedelica de manier waarop je jezelf en anderen ervaart, kan veranderen – dit, in tegenstelling tot andere soorten drugs. Paddenstoelen kunnen bij sommige gebruikers herinneringen uit het verleden naar boven halen en een gevoelige snaar raken, waardoor ze uit angst kunnen denken dat ze in een “bad trip” zitten.

HOE KUNNEN PADDO’S ONS HELPEN?

Naast hun klaarblijkelijke recreatieve functies hebben de psychedelische bestanddelen van paddo’s ook medicinale voordelen. Recentelijk hebben twee onderzoeken aangetoond dat kankerpatiënten die last hadden van angsten en depressie significante opbeurende effecten ervoeren na het innemen van paddo’s.

Hoe kunnen paddo's ons helpen?

De beschreven resultaten hielden bij de patiënten twee weken aan, wat verder onderzoek naar dit onderwerp vanuit de medische gemeenschap stimuleert. Bovendien hebben gerenommeerde psychiaters tien aanvullende constateringen gedaan die de vervolgstudie naar psilocybine bij de behandeling van psychologische aandoeningen ondersteunen.

Paddo’s kunnen helpen om een eerlijkere dialoog binnen onszelf en met anderen te stimuleren. Door gewijzigde staten van bewustzijn te ervaren, kun je je bewustzijn vergroten op een manier die positief is voor je dagelijks leven.

WAT BETEKENT DIT VOOR GEBRUIKERS?

Hoewel de resultaten van de Global Drug Survey een broodnodige nieuwe kijk op paddo's bieden, moet er over de hele wereld nog steeds veel werk worden verricht om de recreatieve acceptatie en het medicinale gebruik van deze substantie op gang te helpen. Veel landen in Europa, Noord-Amerika en in de rest van de wereld verbieden de verkoop van paddo’s nog steeds, zelfs nu er meer onderzoeken verschijnen, zoals we hier besproken hebben.

Naast de hierboven besproken bevindingen omtrent paddo’s concludeert de Global Drug Survey dat cannabis de tweede veiligste recreatieve drug is; slechts 0.6% van het grote aantal respondenten bleek na consumptie van cannabis spoedeisende medische zorg te hebben gezocht. Dit wijst op de gigantische mogelijkheden en de "intrinsieke veiligheid" van natuurlijke, psychedelische substanties zoals paddo’s en cannabis.

 

         
  Guest Writer  

Gastschrijver
Zo af en toe dragen gastschrijvers bij aan ons blog op Zamnesia. Ze hebben allemaal een andere achtergrond en verschillende ervaringen, waardoor hun kennis van onschatbare waarde is.

 
 
      Ontdek onze schrijvers  

Read more about
Research Shroomshop
Zoeken in categorieën
of
Zoeken