Blog
Zebravis High
3 min

Dieren Die Graag High Worden: De Zebravis

3 min
Nieuws Onderzoek

Vanaf de tijd dat we nog niet veel over drugs wisten, tot op de dag van vandaag, is verslaving een probleem dat al heel lang het leven van mensen beïnvloedt. Maar, geloof het of niet, dit onderzoek met zebravisjes zou ons inzicht kunnen geven in hoe we verslavingen bij mensen moeten behandelen.

Mensen zijn niet de enige levende wezens die graag geestverruimende middelen gebruiken. Verschillende dieren gaan actief op zoek naar substanties om high te worden. Van muizen, vissen, apen, rupsen en zelfs van gewone vliegen is bekend dat ze high worden. In bepaalde gevallen raken ze zelfs verslaafd.

Dat is erg interessant. Het zou ons mensen kunnen helpen een beter inzicht te krijgen in verslavingen. Waarom willen we high zijn, zelfs met substanties waar we door kunnen overlijden?

Sinds de eerste groepen jagers-verzamelaars hebben mensen substanties gebruikt die een bewustzijnsverandering teweegbrengen. Daar zijn een aantal redenen voor. In diverse culturen worden al duizenden jaren drugs gebruikt tijdens ceremoniële- en stamrituelen. In de westerse cultuur is het pas sinds kort een trend dat men psychedelische ontdekkingsreizen onderneemt. Dit toont tevens onze drang naar alternatieve ervaringen aan.

De zebravis vertoont genetische overeenkomsten met de mens. Dat is handig voor het doen van onderzoek naar bijvoorbeeld psychische stoornissen. Deze kleine waterschepsels vertonen voor 70% gelijkenis met het menselijk genoom. Omdat ze doorzichtige schedeltjes hebben, wordt het onderzoek een stuk eenvoudiger.

Genetische Overeenkomsten Met De Mens

Vanwege dit alles maakten ze aan de University of Utah Health gebruik van het zebravisje om onderzoek te verrichten naar opioïde-verslaving. De resultaten zijn bijzonder verrassend te noemen.

ONDERZOEKSOPZET EN UITVOERING

De onderzoekers ontwierpen een volledig geautomatiseerd systeem voor de zelftoediening van opioïden. Hierdoor werd het mogelijk de drang van de deelnemende zebravisjes om te scoren in kaart te brengen. De zebravisjes zwommen rond in een tank waarin zich een geel platform bevond. Daarmee kon beweging in de hoek geconstateerd worden. Telkens als het platform geactiveerd werd, kwamen er opioïden vrij. De visjes moesten vijf dagen in de tank doorbrengen.

Hierna deden de onderzoeker de visjes in een tweede tank. Daarin was het platform in een ondieper deel van de tank opgesteld. Zebravisjes zwemmen niet graag in ondiep water. Zo vergroten ze hun overlevingskansen en blijven ze beschermd tegen viseters, zoals vogels en amfibieën.

Dit overlevingsgedrag zit al duizenden jaren opgeslagen in het DNA van de visjes. Om iets dit gedrag te laten veranderen, zou het zeer invloedrijk moeten zijn, wat het derhalve een diepteanalyse waard maakt.

Het onderzoek werd gevalideerd door de bevestiging dat zelftoediening van middelen door zebravisjes afhankelijk is van dezelfde moleculaire routes als bij de mens. Dat is de reden waarom de onderzoekers zebravisjes gebruikten voor de studie. Het identificeren van de routes die overgevoeligheid voor verslavingen reguleren, zou kunnen leiden tot revolutionaire methoden voor het behandelen van verslaving bij mensen.

BEVINDINGEN

De deelnemende zebravisjes mochten elke dag vijftig minuten rondzwemmen in de tank met het opioïde doseersysteem. Op de eerste dag zagen de onderzoekers dat de visjes netjes verspreid door de hele tank zwommen. Dit veranderde echter drastisch na een periode van vijf dagen. Op de vijfde dag besteedden de visjes geen aandacht meer aan de rest van de tank.

Ze zwommen alleen maar boven het gele platform. Naderhand werd het platform dus in ondieper water geplaatst. De visjes die wisten wat het platform inhield, vonden de diepte van het water geen probleem. Ze zwommen er alsnog overheen. Een controlegroep visjes vermeed dit ondiepe gedeelte echter zoveel mogelijk.

Zwemmen boven het gele platform

Randall Peterson, mede-auteur van de studie, maakt al gebruik van deze methode om behandelingen bij verslavingen te testen. Door het geven van een substantie aan de vissen en het analyseren van hun gedrag in de watertank is het niet moeilijk te begrijpen hoe cruciaal dit kan zijn bij het bestuderen van verslavingen. Als het voor vissen werkt, bestaat er een grote kans dat het ook bij mensen werkt.

Peterson heeft tijdens een interview met The Verge gesteld: "De hoop leeft dat deze middelen, als we ze vinden, bruikbaar zouden kunnen zijn bij mensen voor het verminderen van de impuls om opioïden te scoren."

Het is tevens van belang op te merken dat de visjes tekenen van ongemak en angst vertoonden na de onthouding van de opioïden. Dat toont nogmaals de overeenkomst met menselijk gedrag aan.

WAT DIT BETEKENT VOOR DE TOEKOMST VAN VERSLAVINGEN BIJ DE MENS

Het is fantastisch dat er onderzoek op dit gebied gedaan wordt. Verslaving is namelijk iets wat veel levens ruïneert. Door de toename van de algemeen verspreide legalisering en decriminalisering van cannabis in de Verenigde Staten en andere landen, wordt er uiteindelijk meer onderzoek verricht naar medicinale cannabis.

Hierdoor lijken de onderzoekers van mening te zijn dat de cannabisplant een minder gevaarlijk alternatief zou kunnen zijn voor het behandelen van verschillende soorten middelenverslaving. Een onlangs gepubliceerd onderzoek in het tijdschrift The Journal of Pain gaat verder hierop in. Het stelt dat mensen die aan chronische pijn lijden minder afhankelijk worden van opioïden wanneer ze toegang tot cannabis hebben.

Medicinale Cannabis

De steekproefgroep van het onderzoek was uitermate tevreden met de resultaten. Ze stelden niet alleen dat hun kwaliteit van leven verbeterd was. Ze vonden tevens dat cannabis effectiever hielp bij het verminderen van hun pijn dan opioïden.

Dat is werkelijk verbazingwekkend. Opioïden zijn uitermate verslavend en veroorzaken afschuwelijke afkickverschijnselen. Had de hele wereld maar toegang tot medicinale cannabis. Dan zouden we de strijd tegen opioïden met groter vertrouwen tegemoet kunnen zien.

IS CANNABIS EEN MOGELIJKE VERVANGER VOOR OPIOÏDEN?

De onderzoekers van de hierboven vermelde studie concluderen: "Onder de deelnemers werd het consumeren van medicinale cannabis geassocieerd met een afname van 64% in het opioïdegebruik. Tevens namen de bijwerkingen van de geneesmiddelen af en verbeterde de kwaliteit van leven. Het onderzoek suggereert dat veel chronische pijnpatiënten liever medicinale cannabis gebruiken dan opioïden. Maar ook liever dan andere medicijnen voor de behandeling van chronische pijn. Ze vinden de voordelen en de eventuele neveneffecten van cannabis groter dan deze anders geklasseerde medicijnen."

Alleen verder onderzoek zal uitwijzen wat de toekomst van verslavingsbehandeling ons brengt. Het zou fantastisch zijn als de afkickklinieken voortaan gewoon de apotheken op de hoek van de straat zijn. En waar je misschien wel je wiet koopt. Het is positief om te zien dat er verstandige mensen zijn die hun tijd en geld investeren in deze belangrijke kwestie.

Hopelijk ziet de toekomst er voor verslaafden wat rooskleuriger uit. Met meer toegang tot betere middelen. Voorlopig kunnen we niets anders dan afwachten en zien hoe het zich verder ontwikkelt.

Zamnesia

Geschreven door: Zamnesia
Zamnesia verbetert continu haar psychedelische producten, assortiment en kennis. Gedreven door de geest van Zammi, streeft Zamnesia ernaar om jou nauwkeurige, feitelijke en informatieve content te bieden.

Ontdek onze schrijvers

Read more about
Nieuws Onderzoek
Zoeken in categorieën
of
Zoeken