Blog
Medicinale Versus Recreatieve Wiet
8 min

Medicinale Versus Recreatieve Wiet: Wat Is Het Verschil?

8 min

Het is soms lastig te bepalen waar de grens tussen recreatieve en medicinale wiet ligt. In dit artikel gaan we dieper in op de verschillen tussen de twee. Zo heb je een veel beter begrip van wat wiet voor de wereld en voor jou betekent.

De woorden 'medicinaal' en 'recreatief' worden veel gebruikt in de cannabiswereld. Als je echter nog niet zo lang wiet gebruikt, kan het lastig zijn om de verschillen tussen deze termen te begrijpen.

In dit artikel leren we je alles wat je moet weten over medicinale en recreatieve wiet, inclusief hun verschillen en overeenkomsten. Zo krijg je hopelijk een beter inzicht van wiet en de talloze toepassingen ervan.

Wiettermen begrijpen

Wiettermen begrijpen

Als je nieuw bent in de wondere wereld van wiet, kan het soms lastig zijn het onderscheid te maken tussen de vele termen. Zo gebruiken de media en cannabisprofessionals voortdurend de begrippen 'medicinale wiet' en 'recreatieve cannabis'. De betekenis ervan is echter niet altijd duidelijk. Daarom gebruiken veel mensen de termen door elkaar ('recreatieve wiet' en 'medicinale cannabis').

Het is echter heel belangrijk dat je de gebruikte terminologie voor wiet goed begrijpt. Dit schept namelijk veel duidelijkheid bij het bespreken van deze oude plant en hoe we van plan zijn haar te gebruiken.

Wat zijn de verschillen tussen medicinale en recreatieve wiet?

Er zijn veel misvattingen over de verschillen tussen medicinale en recreatieve wiet. Hieronder zullen we enkele van deze mythen bespreken. Ook laten we zien wat de daadwerkelijke verschillen zijn.

Het gehalte cannabinoïden

Het gehalte cannabinoïden

Veel mensen denken dat het belangrijkste verschil tussen medicinale en recreatieve wiet het gehalte cannabinoïden betreft. Dit komt grotendeels doordat bedrijven producten met veel CBD promoten als 'medicinaal'. Toch kun je elke wietsoort voor holistische doeleinden gebruiken. Bijna alle belangrijke cannabinoïden zijn tenslotte onderzocht op hun klinische mogelijkheden.

Medicinale wiet

De media heeft CBD lange tijd ten onrechte bestempeld als de medicinale of therapeutische stof in wiet en THC als datgene waar we high van worden. Veel mensen denken daarom dat therapeutische wiet rijk moet zijn aan CBD. Sterker nog, ook zadenbanken en apotheken labelden hun producten met CBD jarenlang als 'medicinaal' of 'therapeutisch' en hun THC-rijke aanbod als 'recreatief'.

Uit nieuw onderzoek, plus het daarbij behorende betere begrip van wiet, blijkt echter dat THC, CBG, CBC, CBDV, THCV en vele andere cannabinoïden (evenals terpenen) net zo'n belangrijke rol spelen in het klinische potentieel van cannabis als CBD.

✔️ Bevat heel veel CBD en/of THC, evenals andere cannabinoïden
✔️ Richt zich meer op holistische voordelen en minder op high worden
❌ Heeft de misvatting dat medicinale wiet alleen niet-bedwelmende cannabinoïden (CBD) bevat

Recreatieve wiet

Historisch gezien, zijn recreatieve soorten gekweekt om veel THC te ontwikkelen. Dat komt doordat THC lange tijd werd beschouwd als het enige interessante actieve ingrediënt. Breeders richtten zich op het veredelen van soorten met heel veel THC. Ze schonken nauwelijks aandacht aan andere cannabinoïden en terpenen.

Dankzij nieuw onderzoek is dit echter aan het veranderen. Inmiddels vind je naast THC ook veel andere cannabinoïden in recreatieve soorten.

✔️ THC katalyseert een euforische high
✔️ Nu ook vaak samen met andere cannabinoïden
✔️ Rijk aan terpenen voor extra smaak en aroma
❌ De high is niet voor iedereen
❌ Gebrek aan uitgebreide informatie over cannabinoïde-gehalte
❌ Door het hoge THC-gehalte is het in sommige landen illegaal

Gerelateerd artikel

Alles Wat Je Moet Weten Over THC

Gebruiksdoel

Gebruiksdoel

Dit is misschien wel het grootste verschil tussen de twee: het gebruiksdoel. Waarom gebruik je wiet?

Medicinale wiet

Medicinale of therapeutische wiet wordt over het algemeen gebruikt om symptomen van een acute of chronische aandoening te verzachten.

Tegenwoordig is er echter een groeiende trend om therapeutische wiet breder in te zetten. Toch is het belangrijk om te beseffen dat de meeste landen met een gelegaliseerde markt duidelijke bepalingen hebben voor wat betreft therapeutische toepassingen. De meeste overheden erkennen bijvoorbeeld maar een beperkt aantal symptomen of aandoeningen die in aanmerking komen voor behandeling met wiet. In Amerika schrijven bepaalde staten wiet uitsluitend voor om de bijwerkingen van chemotherapie, ernstige epilepsie of antiretrovirale therapie te behandelen.

Maar er zijn ook landen met een meer liberale aanpak als het gaat om therapeutische wiet. Zo is de lijst van kwalificerende symptomen of kwalen veel langer in Argentinië, Chili en Duitsland. Toch vereist elk land met een programma voor therapeutische wiet dat patiënten hun aandoening en voorgenomen gebruik van wiet laten registreren. Dit wordt meestal ondersteund door een doktersrecept voor behandeling met wiet.

✔️ Wordt over het algemeen gebruikt om specifieke aandoeningen of symptomen te behandelen
✔️ Meestal verkregen via een legaal, geregistreerd medicinaal wietprogramma
❌ Sommige wetten beperken het gebruik van medicinale wiet tot patiënten met specifieke kwalen of symptomen
❌ Patiënten moeten hun cannabisgebruik registreren en een recept krijgen

Recreatieve wiet

Over het algemeen is recreatieve cannabis gericht op mensen die wiet gebruiken om ervan te genieten. Ze verlichten er dus niet per se aandoeningen of symptomen mee. Recreatieve wiet is gereguleerd op plaatsen waar het legaal is. Het wordt op dezelfde manier verkocht als alcohol, tabak of andere legale recreatieve drugs.

Gelukkig leven we in een tijdperk waarin de opvattingen over wiet snel veranderen. Veel professionals en cannabisactivisten beweren tegenwoordig zelfs dat alle gebruik van wiet therapeutisch is. Het maakt niet uit of je het gebruikt om je motivatie en focus te verbeteren of om simpelweg na een lange dag te ontspannen en te chillen.

✔️ Is verkrijgbaar voor iedereen die ouder is dan de wettelijk toegestane leeftijd (18 in sommige landen, 21 in andere)
✔️ Wordt gebruikt voor persoonlijk en sociaal genot
✔️ Sommigen vinden dat recreatief gebruik een holistische waarde heeft
❌ Sommige landen vereisen dat recreatieve gebruikers zich bij de overheid laten registreren (zoals Uruguay)
❌ Wordt niet altijd voor holistische effecten gekweekt

Gerelateerd artikel

Top 10 Cannabis Strains Voor Relaxen

Verkrijgbaarheid

Verkrijgbaarheid

Een ander groot verschil tussen recreatieve en medicinale wiet heeft te maken met de verkrijgbaarheid. Hier heeft de terminologie een grote impact op de legaliteit en uiteindelijk ook op het gehalte cannabinoïden.

Medicinale wiet

Over het algemeen is het therapeutische gebruik van wiet in meer landen toegestaan dan recreatieve wiet.

In de VS hebben 36 staten het therapeutisch gebruik van wiet tot op zekere hoogte gelegaliseerd. Slechts 18 staten staan recreatief gebruik toe. De exacte regelgeving over de toegang tot wiet varieert sterk in de 50 staten.

In Californië mogen therapeutische wietgebruikers bijvoorbeeld veel meer wiet bezitten en kweken dan recreatieve gebruikers. Dispensaria in Californië hebben ook vaak aparte balies, producten en kassa's voor recreatieve gebruikers en medicinale gebruikers.

En dat niet alleen, want sommige staten beschouwen wiet alleen als medicinaal als het veel CBD en weinig THC bevat.

Buiten de VS maken andere landen een duidelijk onderscheid tussen recreatieve en medicinale wiet. Gebaseerd hierop stellen ze de verkrijgbaarheid vast. In Nederland wordt medicinale wiet via apotheken verkocht aan patiënten met een recept. Het is onderworpen aan de Nederlandse Geneesmiddelenwet en er is strenge regelgeving met betrekking tot de teelt en verkoop ervan.

✔️ Over het algemeen toegankelijker dan recreatieve wiet
✔️ Aandoeningen en symptomen die in aanmerking komen variëren afhankelijk van de regio
❌ Verkrijgbaarheid kan beperkt zijn tot mensen met bepaalde ziekten
❌ Patiënten mogen maar een bepaalde hoeveelheid wiet per huishouden kopen of kweken

Recreatieve wiet

Recreatieve wiet mag daarentegen in kleine hoeveelheden worden gekocht en verkocht in coffeeshops of dispensaria. Je kunt dus als patiënt gemakkelijk bij een coffeeshop terecht. Het is echter belangrijk om te onthouden dat wiet uit een coffeeshop minder streng gereguleerd is als dat uit een apotheek via het medicinale-cannabisprogramma van de overheid.

Medicinale wiet wordt vaker gelegaliseerd dan recreatieve wiet. Dit geldt niet alleen voor veel Amerikaanse staten, maar ook in de rest van de wereld. Maar aangezien meer overheden hun standpunten over cannabiswetten herzien, is dit langzaam aan het veranderen.

Op plaatsen waar mensen geen toegang hebben tot apotheken, coffeeshops en cannabisclubs, kun je wiet nog steeds op straat kopen. Dit gaat uiteraard gepaard met een gebrek aan productkennis en grote inconsistentie.

✔️ Waar het legaal is, mag recreatieve wiet worden verkocht aan iedereen die de wettelijke leeftijd heeft
✔️ Recreatieve gebruikers hoeven zich doorgaans niet te registreren bij de overheid
❌ Recreatieve wiet is in veel minder landen legaal dan medicinale wiet
❌ Bezit- en aankooplimieten liggen voor recreatieve gebruikers vaak lager dan voor patiënten

Gerelateerd artikel

Top 15 Coffeeshops In Amsterdam

Kweek

Kweek

Het kweken van wiet is tot op zekere hoogte vrij eenvoudig. Wietplanten zijn robuust en groeien goed in diverse omstandigheden, zelfs als deze minder optimaal zijn. Toch gebruiken professionele kwekers vaak hightech apparatuur, gecontroleerde kweekomgevingen en talloze voedingsstoffen en supplementen. Zo krijgen ze planten die grotere oogsten van hogere kwaliteit produceren.

Medicinale wiet

Over het algemeen gelden voor medicinale wiet veel meer beperkingen dan wanneer het voor recreatieve doeleinden wordt gekweekt. De meeste landen met een gelegaliseerd therapeutisch wietprogramma beschouwen medicinale wiet als elk ander medicijn. Het wordt dus zorgvuldig gecontroleerd op kwaliteit, kracht en productie.

Hier in Nederland zijn er verschillende normen voor de teelt van medicinale en recreatieve wiet. Recreatieve wiet die je in de coffeeshop kunt kopen, ondergaat bijvoorbeeld geen kwaliteitscontrole. Er zijn namelijk geen wetten voor.

Medicinale wiet moet daarentegen voldoen aan verschillende normen. Deze zijn door de Nederlandse overheid vastgesteld volgens het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC). Wiet die wordt verkocht onder het Nederlandse medicinale cannabisprogramma moet worden gekweekt volgens strikte farmaceutische richtlijnen. Het wordt bovendien gecontroleerd door het BMC en moet regelmatig worden getest door gecertificeerde laboratoria.

✔️ Geproduceerd onder strikte regels en onderworpen aan regelmatige tests
✔️ Voldoet aan farmaceutische normen
❌ Mogelijk minder variatie in beschikbare soorten, omdat ze allemaal volgens dezelfde normen worden gekweekt

Recreatieve wiet

Sommige landen met gelegaliseerde therapeutische en recreatieve wietprogramma's volgen een iets andere aanpak. Zo leggen Amerika, Canada en Uruguay bijvoorbeeld veel meer nadruk op het produceren van recreatieve wiet volgens even strenge normen als medicinale cannabis.

Een recreatieve wietplant groeit namelijk precies hetzelfde als een medicinale. De wetten die bepalen hoe producenten planten mogen kweken en aan welke normen ze moeten voldoen, kunnen echter aanzienlijk verschillen.

Waar medicinale wiet aan zeer strenge regels moet voldoen, geldt dat voor de recreatieve variant vaak niet. Er kunnen dus meer verontreinigende stoffen in zitten. Ook kan het worden gekweekt met agressievere meststoffen of methoden voor ongediertebestrijding. Er zijn daarnaast vaak minder regels over hoe recreatieve wiet wordt verwerkt, verpakt en verzonden.

✔️ Meer variatie in soorten
❌ Minder kwaliteitscontrole
❌ In het eindproduct kunnen schadelijke stoffen zitten

Kwaliteit

Kwaliteit

En tot slot is er nog de kwaliteit. Er is een discussie gaande over het verschil tussen de beide wietsoorten in dit opzicht. Er spelen echter veel variabelen mee.

Medicinale wiet

Medicinale wiet is vaak onderworpen aan strengere beperkingen, controles en wetgeving. Sommige mensen denken daarom dat de kwaliteit beter is. Het is nog maar de vraag of dit klopt.

In 2006 publiceerde de Nederlandse cannabisonderzoeker Arno Hazekamp een rapport waarin de kwaliteitsverschillen werden geanalyseerd. Ze testten medicinale wiet van Bedrocan, de enige geautoriseerde medicinale cannabisleverancier in Nederland. Ook kochten ze recreatieve wiet bij coffeeshops. Uit het onderzoek bleek dat de verschillen tussen de twee verwaarloosbaar waren voor wat betreft de kracht en waterniveaus.

De therapeutische en recreatieve monsters die in het onderzoek werden gebruikt, verschilden echter aanzienlijk in het volgende:

  • Gewicht: veel coffeeshops vervalsten het droge gewicht van de door hen verkochte wiet (soms zelfs met enkele grammen).

  • Verontreinigingen: de wiet uit de coffeeshops testte veel hoger op schimmels en bacteriën. Dit kan als een gezondheidsrisico worden beschouwd, vooral wanneer de toppen worden verwarmd en ingeademd.

Vergeet niet dat dit onderzoek zich richtte op het verschil tussen recreatieve en medicinale wiet in Nederland. Tot op heden zijn er geen vergelijkbare onderzoeken uitgevoerd in andere gelegaliseerde markten. Toch suggereert wetgeving uit landen als Canada en Amerika dat overheden daar ook strengere kwaliteitscontroles beginnen af te dwingen voor recreatieve wiet.

✔️ Vaak ten onrechte beschouwd als 'krachtiger' dan recreatieve wiet
✔️ Onderhevig aan strengere kwaliteitscontrole, wat kan helpen problemen met verontreinigingen uit te sluiten
❌ Kan duurder zijn

Recreatieve wiet

Naarmate we meer leren over cannabis, maken consumenten zich steeds meer zorgen over de productkwaliteit. We hebben gezien dat in gebieden waar wiet wordt gelegaliseerd, de vraag naar wiet van hogere kwaliteit snel toeneemt. Als gevolg hiervan wordt de kwaliteitskloof tussen therapeutische en niet- therapeutische wiet kleiner.

✔️ Is vaak net zo krachtig als medicinale wiet
✔️ Kwaliteitscontrole is verbeterd, maar loopt nog steeds achter op de medicinale variant
❌ Is in het algemeen aan minder kwaliteitscontrole onderworpen, wat kan leiden tot een slechtere kwaliteit

De beste medicinale wietsoorten

Er zijn veel soorten medicinale wiet verkrijgbaar. Afhankelijk van de bedoelingen van de zadenbank of breeder bevatten therapeutische soorten unieke cannabinoïde- en terpeenprofielen. Deze zijn bedoeld om verschillende symptomen te verzachten of het welzijn in het algemeen te bevorderen. Deze planten produceren toppen met veel hars. Hierdoor zijn ze perfect om te gebruiken voor olie, tincturen en andere extracten voor verbeterde effecten. De mogelijkheden zijn echt eindeloos.

Enkele bekende medicinale wietsoorten zijn:

  • Cannatonic van Resin Seeds: met een minimaal THC-gehalte en een hoog gehalte CBD is dit de perfecte soort als je van de potentiële voordelen van CBD wilt profiteren zonder de bedwelmende effecten te ervaren die vaak met wiet geassocieerd worden.

  • Fast Eddy van Royal Queen Seeds: deze unieke autoflower is gekweekt om zowel veel THC als CBD te bevatten. Dit zorgt voor evenwichtige effecten die door veel therapeutisch gebruikers gewaardeerd worden.

Fast Eddy Automatic (Royal Queen Seeds) feminized

(31)
Ouders: Cheese x Juanita La Lagrimosa x Ruderalis
Genetica: Ruderalis/Indica/Sativa
Bloeitijd: 10-11 weken van zaadje tot oogst
THC: 9%
CBD: Hoog

De beste recreatieve soorten

De beste recreatieve soorten

Net als de medicinale strains, is recreatieve wiet er in allerlei soorten. De meeste van hen zijn gekweekt om veel THC te ontwikkelen. Toch beginnen breeders de selectie uit te breiden met soorten die rijk zijn aan onder andere CBD en THCV. Het chemische profiel van recreatieve soorten kan sterk variëren. Ze zijn echter allemaal bedoeld om het genot te bevorderen.

Enkele klassieke recreatieve soorten zijn:

  • Blue Dream: een kruising van Blueberry en Haze. Deze in Amerika geboren soort is inmiddels een begrip onder fans van wiet. Dit komt onder meer door het krachtige, uitgebalanceerde effect en het heerlijke aroma.

  • AK-47: dit is een waar sativa-monster, ontwikkeld voor rokers die van een intense, opbeurende en euforische high houden. Ook deze soort is een ware klassieker die soms meer dan 20% THC produceert. Ze heeft dan ook wereldwijd haar plekje veroverd in de harten van veel cannabisliefhebbers.

Blue Dream (Zamnesia Seeds) feminized

(94)
Ouders: Blueberry x Haze
Genetica: 20% Indica / 80% Sativa
Bloeitijd: 9-10 weken
THC: 19%
CBD: 0-1%
Bloei soort: Fotoperiode

Wat is beter: medicinale of recreatieve wiet?

Wat is beter: medicinale of recreatieve wiet?

Als het gaat om medicinale versus recreatieve wiet is er geen betere of slechtere optie. Wat je kiest, heeft alles te maken met je persoonlijke voorkeur en hoe je van plan bent om de wietplant te gebruiken. En dan hebben we het nog niet gehad over de wetgeving rondom recreatief en medicinaal gebruik in jouw regio.

Als je op zoek bent naar betrouwbare verlichting, raden we je natuurlijk aan om je aan te melden voor een programma voor medicinale wiet. Stel samen met je huisarts een gepersonaliseerd actieplan op. Als je simpelweg van wiet wilt genieten vanwege de smaak en het effect, kijk dan eens naar de recreatieve wiet die in jouw regio verkrijgbaar is.

Steven Voser
Steven Voser
Steven Voser is een onafhankelijke cannabisjournalist met meer dan zes jaar ervaring in het schrijven over alles omtrent wiet: hoe je het kweekt, hoe je er optimaal van geniet, maar ook de groeiende industrie en het onduidelijke juridische landschap eromheen.
Bronnen
Facts Nieuws
Zoeken in categorieën
of
Zoeken