Blog
Nederlandse overheid moet compensatie bieden voor schade wietpas
1 min

Nederlandse overheid moet compensatie bieden voor schade wietpas

1 min
Nieuws Wetgeving
Nederlandse overheid door het gerecht in Den Haag opgedragen om compensatie te bieden voor schade door wietpas. De nieuwe wetgeving die onlangs door de Nederlandse overheid is ingevoerd, de wietpas,

Nederlandse overheid door het gerecht in Den Haag opgedragen om compensatie te bieden voor schade door wietpas

5 juni 2013. Anna Holligan van BBC News Den Haag brengt ons vandaag een interessant verhaal.

De nieuwe wetgeving die onlangs door de Nederlandse overheid is ingevoerd, de wietpas, heeft nieuwe beperkingen opgelegd voor cannabis, in een poging de zogenaamde drugstoeristen uit het land te houden, toeristen die enkel komen vanwege het mildere softdrugsbeleid.

De run van buitenlanders op cannabis, een gebruikelijke gang van zaken in steden zoals Maastricht, die vrij cannabis kunnen verkopen aan klanten op straat, trekken ook buitenlandse, criminele drugsdealers aan. Buitenlanders vliegen in en gebruiken Nederlandse steden als een soort ‘cannabis pit stop’, en het gemak waarmee cannabis te krijgen is, trekt criminele dealers aan die harddrugs naar de Nederlandse steden brengen, aldus de rechter.

Maar sommige coffeeshopeigenaren en inwoners van Maastricht zijn een andere mening toegedaan. Holligan interviewde Marc Josemans van de Maastrichtse Coffeeshop Vereniging. Hij zei:

“Alle klanten die uit de Nederlandse coffeeshops worden geweerd, tenminste in Maastricht, moeten hun toevlucht nemen tot het illegale circuit in hun eigen land. Daarom zal het in die landen een groter probleem worden, met meer criminaliteit.”

Na invoering van de wietpas kunnen buitenlanders en toeristen niet langer legaal cannabis kopen in de Nederlandse coffeeshops. Als Nederlandse burger moet je je bovendien bij een specifieke coffeeshop inschrijven om legaal daar je wiet te kunnen kopen, alsof je lid wordt van een ‘casino syle’ members club.

Coffeeshopeigenaren zeggen dat de wietpas een zware klap heeft uitgedeeld aan de industrie: de verkoop is enorm aan beperkingen onderhevig en coffeeshops zien zich gedwongen om de privacy van hun klanten te schenden.

De rechtbank in Den Haag was het er gedeeltelijk mee eens dat de regels van de wietpas te restrictief zijn en de zaken van de Nederlandse coffeeshops onredelijk veel schade hebben toegebracht. De rechter heeft nu bepaald dat de Nederlandse overheid als compensatie voor gederfde inkomsten de coffeeshopeigenaren een schadevergoeding moet betalen.

De wietpas bleef echter van kracht en zijn beperkingen worden nog steeds gehandhaafd. De coffeeshopindustrie en verschillende Nederlandse steden blijven doorvechten tegen deze nieuwe beperkingen, en verschillende coffeeshopeigenaren, zoals die in Maastricht, zeggen dat ze van plan zijn om op dezelfde manier door te werken, zonder zich daarbij iets aan te trekken van de wietpas.

Maar deze wet wordt nog steeds als een verloren strijd beschouwd door degenen die zich het afgelopen decennium in Nederland hebben ingezet voor cannabis.


Read more about
Nieuws Wetgeving
Zoeken in categorieën
of
Zoeken