Blog
DMT Buitenlichamelijke Ervaring
4 min

Kan DMT Een Buitenlichamelijke Ervaring Veroorzaken?

4 min

Uittredingen, ook wel "buitenlichamelijke ervaringen" (BLE) genoemd, kan iedereen na enige oefening bereiken. Ze worden door sommige mensen ook wel "astrale projectie" genoemd. Bij sommigen gebeurt het van nature. Voor de meeste mensen geldt; oefening baart kunst. In de westerse wereld werd ooit gedacht dat astrale projectie een teken van geestesziekte was. In andere culturen was het echter een sjamanistisch gebruik. Tegenwoordig weten we wel beter. Het is een volkomen normaal, natuurlijk verschijnsel dat absoluut geen kwaad kan.

Dimethyltryptamine, bekend onder de naam "DMT", wordt vaak liefdevol "Spirit Molecule" genoemd. Men beschouwd het als het meest krachtige psychedelische middel. De mens maakt het van nature aan in de pijnappelklier in onze hersenen - althans, zo wordt getheoretiseerd. Tientallen planten bevatten het eveneens. Peruaanse sjamanen bereiden een onvoorstelbaar complex psychedelisch brouwsel dat hoge concentraties DMT bevat, genaamd ayahuasca. Dit oeroude oerwoud-brouwsel doet alle etnobotanisten ter wereld versteld staan.

Welnu, uittredingen en DMT; bestaat er een verband? Als je je verdiept in de mysterieuze wereld van geesten en dromen ontdek je al snel dat ze onder één noemer vallen.

WAT IS EEN UITTREDING?

Wat Is Een Uittreding?

Het is eenvoudig om een buitenlichamelijke ervaring uit te leggen, maar erg lastig om op te wekken. De omschrijving is afkomstig van duizenden mensen van over de hele wereld. Weinig tovenarij komt eraan te pas en we komen steeds meer te weten over het onderwerp. Er begint nu enige unanimiteit en standaardisatie te ontstaan over hoe je een dergelijke ervaring kunt opwekken.

Sommige mensen ervaren ze van nature. Echter, de overgrote meerderheid heeft er nog nooit een gehad, of zelfs maar van het fenomeen gehoord. Honderd jaar geleden trokken psychiaters volslagen verkeerde conclusies over meldingen van uittredingen. De ervaringen werden in de geestelijke gezondheidszorg als iets slechts gezien. Dankzij de opkomst van het internet kwamen mensen met elkaar in contact. Vanwege hun grote aantal toonden zij de wereld het bestaan en de validiteit van dit ongebruikelijke fenomeen.

Tijdens uittredingen verlaat je je fysieke lichaam en ben je in staat de wereld om je heen te verkennen. Je kunt zelfs grote afstanden afleggen. Sommige mensen noemen het astrale lichaam ook wel "energie", terwijl anderen van "ziel" spreken. Sommigen noemen de ervaring een "astrale projectie"; weer anderen theoretiseren dat het hetzelfde mechanisme is als dat van de "buitenzintuiglijke waarneming". Het laatste betreft telepathie, helderziendheid en onafhankelijkheid van de bekende zintuiglijke processen. Hoe je het ook wilt noemen, het mag duidelijk zijn dat het om iets bijzonders gaat.

Uittredingen zijn niet hetzelfde als lucide dromen. Tijdens een lucide droom heb je controle over de droom omdat je je er bewust van bent. Je verandert de droom zoals je maar wilt. Het vereist enige oefening, maar iedereen kan het. Tijdens een uittreding verlaat je echter je fysieke lichaam om de fysieke wereld te verkennen. Er zijn veel buitengewone zaken gemeld en bevestigd. Mensen zijn in staat geweest naar de andere kant van de wereld te reizen. Ze zijn dingen te weten gekomen die ze op geen enkele andere manier konden weten.

Wetenschappelijke boeken staan vol met verhalen over patiënten die een bijna-doodervaring (BDE) hebben meegemaakt. Deze mensen konden tot in detail hun omgeving beschrijven nadat ze een uittreding hadden ervaren. Er zijn zelfs mensen die iets dergelijks onder narcose op de operatietafel is overkomen. Ze konden, visueel in detail, alles beschrijven wat er rond hen gebeurde, terwijl men dacht dat ze onder narcose waren. Er zijn zelfs patiënten die wisten hoe de operatie in de naastgelegen operatiezaal verliep! Al deze mensen hebben één ding gemeen. Ze hebben allemaal beschreven dat ze zweefden en hun lichaam van veraf konden zien.

DE PIJNAPPELKLIER

De Pijnappelklier

Alsof dit nog niet vreemd genoeg is; veiligheidsgordels om, we hebben nog iets voor je. Binnenin je hersenen, ongeveer in het midden, zit een klein orgaan waar weinig over bekend is. Het heet de "pijnappelklier" en we weten niet precies welke functie het heeft.

In praktisch alle culturen van de wereld bestaan er verwijzingen naar het derde oog. Zo is er het religieuze of mystieke idee van een onzichtbaar oog precies achter je voorhoofd. Dat zou ons speciale gaven geven waarmee we in de toekomst kunnen kijken en met goden en geesten kunnen spreken. Hindoes omschrijven het als toegangspoort naar een diep innerlijk koninkrijk. Taoïsten beweren dat het een energie is voor het verfijnd afstellen van ons bewustzijn op de golven van het universum.

Het is interessant om te vermelden dat sommige amfibieën en reptielen daadwerkelijk een derde oog hebben. Dit zogenaamde derde oog is verwant aan onze pijnappelklier en is lichtgevoelig. Van haaien tot salamanders, palingen en tonijnen; duizenden soorten voelen er licht mee. Brughagedissen of tuatara's hebben zelfs en kleine lens en een netvlies in hun derde oog.

Het is verbazingwekkend hoe onze voorouders in het verleden bekend waren met de pijnappelklier. De meest recente veronderstellingen wijzen erop dat we in de pijnappelklier DMT aanmaken. Tijdens onze geboorte, ons overlijden en als we dromen, is de concentratie DMT het hoogst. Dus, kan een bijna-doodervaring een DMT-boost in onze hersenen veroorzaken en mogelijk een BLE in werking zetten?

WELK EFFECT HEEFT DMT OP HET LICHAAM?

DMT zelf is niet oraal actief; daarom is ayahuasca zo'n boeiend mysterie. Want hoe leerden Zuid-Amerikaanse stammen monoamine oxidase remmers te combineren zodat DMT wel oraal actief werd in ons lichaam? Met zoveel beschikbare plantensoorten. Zonder enige scheikundige of biologische kennis. Er zijn ontelbare mogelijke combinaties. Het is werkelijk een groot mysterie.

Met hedendaagse technieken wordt DMT direct in kristalvorm geëxtraheerd of gerookt. Deze twee methoden hebben een reusachtig verschillend effect op ons. Wanneer je ayahuasca gebruikt, ga je behoorlijk onstuimig op reis. Alvorens de vier tot acht uur durende ziel-reinigende ervaring begint, moet je waarschijnlijk overgeven, word je duizelig en krijg je buikloop. De zielreiniging zelf kan erg diepgaande onthullingen veroorzaken die je leven totaal kunnen veranderen.

Het roken van DMT veroorzaakt een directe psychedelische ervaring. Die duurt echter maar vijf tot tien minuten. Als je weer een beetje terug op aarde komt, is het net alsof je ontwaakt uit een lange, rustgevende slaap. Het kan evenzeer intens zijn, maar de korte duur verhindert zelfontdekking en zielreiniging. Ondanks dat kan het een behoorlijk diepzinnige ervaring zijn.

In beide gevallen ervaar je een fysieke losmaking van je lichaam. Net alsof je uit je fysieke staat gerukt wordt en naar een andere dimensie gelanceerd wordt. Daar waar de conventionele fysieke wetten ophouden te bestaan. Woorden alleen zijn niet toereikend genoeg om het te beschrijven. Je begrip over de samenhang van het universum is ongeëvenaard.

Hoe DMT precies met je lichaam in wisselwerking staat, is een vraag die nog een bevredigend antwoord behoeft. De onderzoeken komen pas op gang. Tot op heden hebben we meer vragen dan antwoorden.

KAN DMT EEN UITTREDING VEROORZAKEN?

Kan DMT Een Uittreding Veroorzaken?

Pragmatisch gezien niet. Entheogeen wel degelijk.

DMT is een chemische stof. Het is een endogene verbinding voor ons. Om de effecten te ervaren,
moeten we het roken of innemen. Als je DMT gebruikt, wordt je uit je lichaam gesleurd, daar hadden we het al over. Je navigeert door ruimtes waarnaar de fysieke wereld geen toegang biedt. Je verlaat dus je lichaam zodat je hogere dimensies kunt bezoeken. Als je DMT gebruikt, blijft je fysieke lichaam waar het is. Je geest zweeft echter ergens op ontdekkingsreis in de ruimte. Je zou dus kunnen stellen dat je een "buitenlichamelijke ervaring" hebt.

Een echte uittreding is echter een ervaring met andere kwaliteiten. Het is helemaal geen psychedelische ervaring, maar volledig verbonden met de fysieke wereld waar we in leven. Tijdens een uittreding, beweegt je lichaam ook niet. Wanneer je je lichaam ontstijgt, blijft de wet van de zwaartekracht bestaan. Je komt in een inter-dimensionale toestand waarin je de ervaringen van de werkelijkheid kunt delen en observeren. Je kunt soms andere entiteiten (zielen) tegenkomen. Echter, niet op een caleidoscopische of multidimensionale wijze. Je energie, ziel of geest waart door de fysieke wereld.

Een uittreding is een volkomen natuurlijk verschijnsel waar geen chemische middelen of speciale gadgets voor vereist zijn. Hoewel er enkele foefjes toe te passen zijn, zoals binaural beats of isochrone geluidsgolven, stroboscopen en speciale meditatiemethoden, is het iets wat kan optreden zonder hulpmiddeltjes.

Psychonauten met veel ruimtevlieguren kennen de overeenkomsten tussen uittredingen, DMT, lucide dromen, Holotropic Breathwork en Vipassana Meditatie - om er maar eens wat op te noemen. Er bestaat zelfs een gevoel van familiariteit, verwantschap en synergie. Op de een of andere manier zijn ze onderling met elkaar verbonden. Nu de mens evolueert tot een verhoogde staat van bewustzijn is het onze plicht te erkennen dat alles met elkaar in contact staat. Modaliteiten van waarnemingen dienen we niet weg te wuiven omdat ze nieuw en beangstigend zijn - of omdat we onmachtig zijn ze volledig te omschrijven. Tot die tijd kunnen we ze beter openlijk in onze armen sluiten, er iets van leren en onszelf verbeteren.

Adam Parsons
Adam Parsons
Professioneel cannabisjournalist, copywriter en auteur Adam Parsons is al lang werkzaam bij Zamnesia. Hij behandelt een breed scala aan onderwerpen, van CBD tot psychedelica en alles daartussen. Adam schrijft blogartikelen, handleidingen en neemt een steeds groter wordend assortiment aan producten onder de loep.
Onderzoek Smartshop
Zoeken in categorieën
of
Zoeken