Blog
Paddo's en studeren
4 min

Paddo’s Gebruiken Voor Het Studeren: Van Hersencellen Tot Microdosering

4 min

Als mensen aan paddo’s denken, associëren ze de substantie meestal met sterke psychedelische ervaringen. Paddo’s kunnen echter ook een rol spelen bij het studeren, geheugen en leren.

Paddo’s staan bekend om het opwekken van krachtige psychedelische effecten, door het actieve bestanddeel psilocybine. Psychedelische paddo’s zijn eeuwenlang in vele culturen gebruikt en worden ook tegenwoordig nog steeds geconsumeerd om psychoactieve ervaringen teweeg te brengen.

Hoewel deze paddo’s in bepaalde delen van de wereld verboden zijn en als gevaarlijke drug worden gezien, schijnt onderzoek nieuw licht op het middel. 

HET POTENTIEEL VAN PADDO’S

Het potentieel van paddo's

Theoretisch gezien kunnen psychedelische paddo’s de manier waarop we informatie waarnemen, opnemen en verwerken, veranderen. Dit kan resulteren in betere tentamenscores en een groter vermogen om creatief te denken. Hieronder bespreken we de validiteit van deze beweringen om te zien in hoeverre paddo’s van nut zijn bij het studeren.

PADDO’S CONSUMEREN VOOR EEN TENTAMEN

Het consumeren van paddo’s voor een tentamen lijkt misschien een gek idee voor de meeste mensen. En terecht, want een grote dosis kan een intens psychedelisch effect opwekken bij gebruikers. Het hangt echter allemaal af van het relatieve tijdsbestek en de hoeveelheid geconsumeerde paddo’s.

Volgens anekdotisch bewijs helpen paddo’s sommige mensen om tijdens het studeren nieuwe concepten beter te begrijpen. Anderen stellen dat de sensaties een grote afleiding zijn. Op basis van deze aannames, leidt het consumeren van een grote dosis paddo’s net voor een tentamen niet tot een beter cijfer.

Het innemen van een kleinere dosis voor een toets kan echter noemenswaardige voordelen opleveren als we kijken naar tentamenresultaten. Hoewel er hierbij een tekort is aan hard bewijs, bestaan er enkele studies die suggereren dat paddo's de neurale activatie en connectiviteit positief beïnvloeden. Deze studies zijn echter alleen uitgevoerd op muizen en andere niet-menselijke wezens.

EEN MOGELIJK SUCCESRECEPT VOOR TENTAMENS

Paddo's consumeren voor een examen

Uit een studie aan de Johns Hopkins University blijkt dat één dosis paddo’s kan leiden tot persoonlijkheidsveranderingen op de lange termijn. Deze blijvende effecten omvatten veranderingen in iemands verbeelding, gevoelens en openheid. Uit dit onderzoek kan worden afgeleid dat paddo's abstracte ideeën en gedachten stimuleren en dat ze daarom een relevant leermiddel kunnen zijn. Dat is niet altijd voordelig bij een tentamen, maar kan je wel helpen om denkprocessen uit te breiden bij het studeren. Ook helpt het je om informatie weer op te halen tijdens een tentamen.

NA HET TENTAMEN

We hebben nu de mogelijkheid besproken om paddo’s te consumeren vóór een tentamen, maar is het ook voordelig om ze erna te nemen? Ervan uitgaande dat de toets goed ging, is hierbij misschien wel het grootste voordeel de gemoedstoestand waarin de persoon zich bevindt. De setting en omgeving zijn belangrijke factoren bij het trippen met paddo's. De opluchting na een tentamen is misschien wel de perfecte gemoedstoestand om een positieve paddo ervaring te beleven.

ZULLEN DE RESULTATEN VERBETEREN?

Zullen de resultaten verbeteren?

Hoewel het veel te vroeg is om aan te nemen dat paddo’s daadwerkelijk toetsresultaten verbeteren, bestaat er empirisch bewijs dat wijst op een positieve uitwerking.

Gezien de vele variabelen die de werking van paddo’s beïnvloeden, is het lastig om consistent bewijsmateriaal te verzamelen van individuen die de stof gebruiken als studiehulpmiddel. Resultaten zijn ook afhankelijk van de leerinhoud en andere niet-paddo verwante factoren.

In een wetenschappelijk paper, getiteld "Effects of psilocybin on hippocampal neurogenesis and extinction of trace fear conditioning", gepubliceerd in het tijdschrift Experimental Brain Research, zijn de effecten van het toedienen van psilocybine aan muizen bestudeerd. In het onderzoek werd bekeken in hoeverre psilocybine neurogenese moduleert; het ontstaan van nieuwe neuronen in de hersenen. Ook werd onderzocht hoe dit vervolgens angstconditionering bij de muizen beïnvloedde.

Ontdekt werd dat specifieke doses psilocybine de groei van nieuwe hersencellen aanmoedigen. Dit uitte zich in een reactie met receptoren in de hippocampus, een gebied in de hersenen dat deel uitmaakt van het limbisch systeem. De hippocampus is ook betrokken bij geheugen, emoties en motivatie.

De onderzoeksleider van de studie verklaarde het volgende: "Het is zeer waarschijnlijk dat we in de toekomst met deze studies zullen doorgaan, omdat deze experimenten interessante vragen hebben voortgebracht [...] De hoop is dat we dezelfde bevindingen kunnen aantonen bij mensen in klinische proeven."

Hoewel het onderzoek hiernaar nog in de kinderschoenen staat en nog niet op mensen wordt uitgevoerd, wijst het op de vele mogelijkheden van psilocybine voor de hersenen. Uiteindelijk, als studies op mensen zijn uitgevoerd, en we beter begrijpen hoe psilocybine werkt, kunnen paddo's misschien worden gebruikt om het geheugen te verbeteren en om succesvoller te studeren.

VERANDERING IN DE NETWERKEN VAN HET BREIN

Verandering in de netwerken van het brein

Een ander paper, getiteld "Homological scaffolds of brain functional networks", gepubliceerd in het Journal of the Royal Society Interface, documenteert een studie die aantoont dat psilocybine de communicatie in de hersenen herorganiseert om eerder gescheiden gebieden met elkaar te verbinden.

Tijdens de studie kregen 15 deelnemers psilocybine toegediend. Vervolgens werd hun hersenactiviteit gemeten met behulp van functionele magnetische resonantie beeldvorming. Hiermee kunnen onderzoekers nieuwgevormde verbindingen in de hersenen zien. Een van de auteurs van de studie stelde: "We kunnen alleen maar speculeren over de implicaties van deze connectiviteit. Een mogelijke bijkomstigheid van deze versterkte communicatie in de hersenen is het fenomeen synesthesie, dat vaak in verband wordt gebracht met psychedelische ervaringen."

Het mechanisme achter deze verbindingen is nog onduidelijk. Toch zouden we mogen aannemen dat het vermogen van paddo's om de hersenen te herstructureren en de stemming te veranderen, kan worden ingezet bij de behandeling van depressie en andere psychologische aandoeningen. Het is interessant om na te gaan hoe deze veranderde staat van geest in te zetten is voor andere doeleinden dan alleen recreatief gebruik. Denk aan informatieverwerking, het geheugen, studeren of het afleggen van tentamens.

ANDERE OPTIES?

De bovengenoemde studies betreffen vooral omstandigheden waarin vrij veel paddo’s werden gebruikt. Hoewel de consumptie van deze hoeveelheden paddo's zeker voordelen kan opleveren bij het studeren, is het waarschijnlijk verstandiger en productiever om de regel “minder=meer” op te volgen.

Het is absoluut mogelijk om veel kleinere doses paddo’s te consumeren om het studeren te bevorderen. Misschien zouden de nieuwsgierigen onder ons zelfs paddo’s kunnen gebruiken tijdens een tentamen, als de omstandigheden zich daarvoor lenen. We betreden de wereld van microdosering. Deze meer praktische methode brengt het beste van beide werelden bijeen - de creatieve en productieve motivatie, maar geen gekke psychedelische trip.

MICRODOSERING

Microdosering

Microdosering betreft het innemen van een niet-merkbare dosis paddo’s; een dosis die zo klein is, dat de gebruiker geen psychedelische toestand bereikt of zelfs maar een begin ervan voelt. Microdosering is een zeer populair fenomeen aan het worden. Veel pioniers en ondernemers hanteren het om creativiteit op te wekken en hun concurrenten te verslaan met baanbrekende ideeën.

ONDERZOEK

Hoewel er geen wetenschappelijk onderzoek is dat het rijk van het microdoseren van psilocybine paddo’s heeft verkend, bestaat er veel anekdotisch bewijs. Dr. James Fadiman, auteur van "The Psychedelic Explorer's Guide" heeft veel meldingen ontvangen van mensen die het fenomeen hebben ervaren. Fadiman legt uit: 'Iemand die een dergelijke kleine dosis inneemt, functioneert, voor zover de buitenwereld betreft, iets beter dan normaal. Tot nu toe heb ik geen berichten ontvangen waaruit blijkt dat een niet-merkbare dosis sociale problemen, persoonlijke ontsporing of andere arbeidsgerelateerde complicaties heeft veroorzaakt."

Microdosering lijkt het studeren te bevorderen, vooral, volgens Fadiman, omdat het niet tot afleiding leidt. Bovendien lijken de waargenomen voordelen op factoren die het leerproces aanzienlijk kunnen optimaliseren. Een microdosis psilocybine kan mensen motiveren om te studeren en hun energieniveau verhogen.

DOSERING EN ROUTINE

Bij het bepalen van de hoeveelheid psilocybine voor een "microdosis", kun je het beste het advies van deskundigen opvolgen. Zij raden een dosis van 0,2-0,5g aan. Houd er rekening mee dat factoren zoals lichaamsgewicht en gevoeligheid ook in overweging moeten worden genomen.

Fadiman beveelt mensen die psilocybine willen microdoseren aan om een routine te hanteren. Hij raadt aan om een microdosis op zondag te consumeren, de resterende effecten op maandag te observeren, en om dinsdag een dag niets te nemen. Vervolgens adviseert hij om nog een microdosis te nemen op woensdag, waarbij je de resultaten op donderdag bekijkt, en vervolgens vrijdag en zaterdag niets neemt. Deze cyclus herhaal je tien weken lang. Je wordt geadviseerd om ondertussen notities over je ervaringen te maken.

 

Steven Voser
Steven Voser
Steven Voser is een onafhankelijke cannabisjournalist met meer dan zes jaar ervaring in het schrijven over alles omtrent wiet: hoe je het kweekt, hoe je er optimaal van geniet, maar ook de groeiende industrie en het onduidelijke juridische landschap eromheen.
Onderzoek Shroomshop
Zoeken in categorieën
of
Zoeken