Blog
Psychedelica En Boeddhisme
2 min

Psychedelica En Het Boeddhisme - Gaat Dat Samen?

2 min

Het gebruik van psychedelische middelen als onderdeel van het boeddhisme ondergaat momenteel een hernieuwde belangstelling. Wat is het toch met deze leer en het gebruik van psychedelica, dat het onderwerp zo populair maakt? En ben je wel een echte boeddhist als je ze consumeert?

Er zijn een reeks verhandelingen geschreven over het onderwerp "boeddhisme en psychedelica". Waarom? Veel mensen - vooral in het westen - hebben hun weg naar deze levensbeschouwelijke en religieuze stroming gevonden door psychedelische ervaringen.

Het boeddhisme is een religieuze stroming die per definitie moeilijk te omschrijven is. Het is oorspronkelijk in India ontstaan uit de lessen van een man die onder andere "Gautama Buddha" genoemd wordt. Het boeddhisme vloeit voort uit het hindoeïsme. Het is een manier van denken die tracht het eindeloos lijden van de mens te verlichten. De fundamentele aspecten? Alleen door het afstand doen van tijdelijke hechting vinden we vrede, zo niet verlichting. Vanaf dat punt zijn er talloze vertakkingen.

Van Boeddha wordt vermoed dat hij een prins of invloedrijk man was in een rijke gemeenschap. Na een academische opvoeding besloot hij het leven van een asceet te leiden. Daarbij werd hij onderwijzer. Tijdens zijn leven vergaarde hij veel volgers. Deze volgers begonnen op hun beurt zijn leer te verspreiden.

Door meditatie en focus op het heden kunnen boeddhisten "hun weg" vinden. Dat is vaak het moment waarop ze psychedelica gaan gebruiken, als sleutel naar de dieptes van de ervaring.

Maar volgt het gebruik van psychedelica werkelijk de boeddhistische leer?

ZIJN PSYCHEDELICA EEN "POORT" NAAR HET BOEDDHISME?

Er zijn zowel argumenten voor als tegen deze stelling. De boeddhistische leer is tegen het gebruik van externe middelen om verlichting te bereiken. Het betwist tevens "verlangen" naar iets, inclusief een "religieuze" ervaring, of een drug om de poort te ontsluiten.

Nirvana is het bereiken van de hoogste staat van geluk. Het is tevens een plaats zonder eindeloze wedergeboorte en lijden. Sommige stromingen zien dit als het toppunt van het leven. Bij andere is dit het moment waarop het "zelf" één wordt met anderen. En het is hier in het bijzonder dat psychedelica, met name LSD, in beeld komen.

Je nobel voelen, is een van de belangrijkste eigenschappen van psychedelica. En deze bewustzijnsverandering zet mensen ertoe aan de ervaring te zien door de ogen van de oosterse religie en filosofie.

GEBRUIKTE BOEDDHA PSYCHEDELICA?

Dat is een interessante vraag. Het zou best zo kunnen zijn dat hij psychedelische drugs heeft gebruikt. Het consumeren van somatische drugs was heel gewoon bij plaatselijke religies. Het is zeker mogelijk dat hij ook met deze psychedelica heeft geëxperimenteerd tijdens zijn zoektocht. Toen hij eenmaal gevestigd was, deed hij geestverruimende middelen in de ban.

Hij heeft dat dan wel gezegd, maar wat maakt dat uit? Boeddha was ook maar een mens, geen god. Als je Nirvana kunt bereiken door een psychedelische trip is er uiteindelijk niemand die je daarop kan veroordelen. Toch?

VANWAAR DE NIEUWE BELANGSTELLING VOOR DIT ISSUE?

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen waarom dit issue momenteel de kop op steekt. De eerste is een soort van culturele wedergeboorte. De ideeën werden voor het eerst populair bij de Beat Generation. Die periode wordt weer opgerakeld tijdens culturele verhandelingen. Er heerst momenteel cultureel en over het algemeen veel ontevredenheid. Overal ter wereld.

Millennials zijn zoekende naar nieuwe antwoorden. Babyboomers zoeken naar spirituele verlichting. Een van de opkomende trends? Een hernieuwde belangstelling voor oosterse religies. En die wordt doorkruist door? De heropleving van de interesse voor zowel cannabis als psychedelica. Met inbegrip van medicinale toepassingen. Dat houdt onder andere behandelingen bij zogenaamde "psychiatrische" aandoeningen, zoals een depressie, in.

Dat zorgt er op zijn beurt weer voor dat veel mensen gemotiveerd raken om de combinatie van boeddhisme en psychedelica eens te proberen. Dat geldt vooral voor paddo's en LSD. Mensen die zulke drugs integreren in hun spirituele praktijken zijn vaak ook de mensen die zich richten op een "bewust leven". Daar hoort eveneens het beoefenen van yoga bij.

Mindfulness, jezelf richten op het heten ondanks een veranderende wereld, is een van de meest "actuele" aspecten van het boeddhisme. Het verleden helemaal loslaten. In het "nu" leven. Onbaatzuchtigheid. Dat zijn de actuele concepten die deze generatie aanspreken. Theoretisch gezien dan. Als je je door psychedelische substanties verlicht kunt voelen wat dan nog? Zeker als het je in staat stelt hogere doelen te bereiken.

Tegenwoordig veranderen de opvattingen over drugs in razend tempo. Dat wordt beïnvloed door de legalisering. En de sociale media. Maar ook door de toegenomen wetenschappelijke kennis over de manier waarop de hersenen en het lichaam samenwerken onder invloed van psychoactieve substanties.

Steven Voser
Steven Voser
Steven Voser is een onafhankelijke cannabisjournalist met meer dan zes jaar ervaring in het schrijven over alles omtrent wiet: hoe je het kweekt, hoe je er optimaal van geniet, maar ook de groeiende industrie en het onduidelijke juridische landschap eromheen.
Nieuws Onderzoek
Zoeken in categorieën
of
Zoeken