Blog
Spinnen Onder Invloed
2 min

Spinnen Onder Invloed: Welke Effecten Hebben Drugs Op Dieren En Insecten?

2 min

Mensen weten heel goed hoe de verschillende drugs mensen beïnvloeden. Van cannabis ontspan je doorgaans, van alcohol wordt je ongeremd, en van slaappillen val je in slaap. Laten we eens wat onderzoeken nader beschouwen, met name hoe spinnen door drugs beïnvloed worden en waarom verder onderzoek zo belangrijk is.

De meeste mensen weten redelijk goed welke effecten bepaalde soorten drugs hebben op het gedrag en de gewoontes van de mens. Van alcohol worden mensen luidruchtiger, zelfverzekerder en soms zelf agressief. Cannabis zorgt er voor dat mensen ontspannen raken, creatiever gaan denken, het verdiept de gedachtenstroom en veroorzaakt soms paranoia. Van cafeïne is bekend dat het een stimulerend effect heeft en het zorgt ervoor dat studenten en arbeiders bij de les blijven. Dat is allemaal leuk en aardig, maar heb jij je ooit wel eens afgevraagd welk effect deze drugs op dieren hebben? Of op spinnen, om precies te zijn?

Zo vreemd als het mag lijken, er zijn onderzoeken uitgevoerd die de effecten van bepaalde drugs op het gedrag van spinnen bepaalden. Wetenschappers observeerden hoe bepaalde drugs veroorzaakten dat spinnen hun web afwijkend construeerden. Onderstaand enkele inzichten over het ontstaan van deze onderzoeken en de conclusies die de wetenschappers daaruit getrokken hebben.

HET ONDERZOEK UIT 1948

In het jaar 1948 voerde een man genaamd Hans Peters misschien wel het allereerste onderzoek uit waarbij spinnen drugs toegediend kregen. Peters, die toevallig zoöloog was, wilde een documentaire maken waarin te zien zou zijn hoe spinnen hun web weefden. Hij kwam echter voor een probleem te staan, Het bleek dat spinnen de gewoonte hebben hun web op minder gewenste uren van de dag te weven. Om dat probleem te doorbreken gebruikte Peters suikerwater met bepaalde drugs in de hoop dat dit tot gevolg zou hebben dat de spinnen op een ander moment van de dag hun web zouden bouwen.

Peters verzocht zijn collega en farmacoloog Peter Witt de brouwsels met de drugs te maken. Witt ging aan de slag en voegde een reeks drugs toe aan verschillende hoeveelheden suikerwater waaronder cannabis, LSD, morfine, peyote, amfetamine en scopolamine. Ondanks het toedienen van zo'n verscheidenheid aan drugs aan verschillende spinnen bleven de beestjes hun web in het holst van de nacht weven, zelfs nu ze naar alle waarschijnlijkheid behoorlijk onder invloed van al die hallucinogene middelen waren.

Er werd echter wel geconstateerd dat de spinnen hun web met een ander patroon construeerden, afhankelijk van welke drug ze toegediend kregen. Nieuwsgierig geworden door deze resultaten besloot Witt verder onderzoek naar dit onderwerp te doen waarbij hij ook cafeïne gebruikte.

DE GEVOLGEN VOOR DE SPINNENWEBBEN

Na de spinnen enige tijd bestudeerd te hebben besloot Witt zich in de eerste plaats te richten op een soort tuinspin die een bolvormig web weeft. Hij ontdekte dat cafeïne ervoor zorgde dat spinnen een kleiner web weefden, terwijl cannabis tot gevolg had dat spinnen afgeleid waren en geen aandacht besteedden aan de binnenste structuur van hun web. Scopolamine daarentegen veroorzaakte dat spinnen hun richtingsgevoel kwijt raakten. Een kleine dosis LSD leek de spinnen aan te zetten gewoon functionele en goed ontworpen webben te weven. De resultaten van Witt concludeerden uiteindelijk dat verschillende drugs inderdaad het gedrag van spinnen veranderden.

NASA ONDERZOEK

In 1995 besloot de NASA het onderzoek van Witt na te bootsen. Maar ze gingen echter een stapje verder, ze maakten gebruik van computertechnologie om de verschillen van de structuur van de webben te bepalen, om zodoende de graad van giftigheid te bepalen. Tijdens deze onderzoeken kregen de spinnen cannabis, slaappillen, amfetamine en cafeïne toegediend. De Europese tuinspinnen werden uitgekozen om de klus te klaren.

De wetenschappers ontdekten dat de meer giftige substanties tot gevolg hebben dat de spinnenwebben er meer verstoord uitzien. De spinsels onder invloed van cannabis zagen er wat vreemd uit maar ze leken toch nog op een normaal web. Het web onder invloed van amfetaminen was onregelmatig maar kon er toch mee door. De webben die geweven werden op cafeïne en slaappillen zagen er echter behoorlijk rommelig en chaotisch uit.

Luke Sholl
Luke Sholl
Luke Sholl schrijft al meer dan tien jaar over cannabis, het gezondheidspotentieel van cannabinoïden en de positieve invloed van de natuur. Hij werkt voor diverse op cannabinoïden gerichte websites en publiceert gevarieerde digitale content, ondersteund door gedegen technische kennis en grondig onderzoek.
Nieuws Onderzoek
Zoeken in categorieën
of
Zoeken