Blog
Tolkien, Hobbits en cannabis
3 min

Tolkien, Hobbits en cannabis

3 min
Lifestyle Nieuws
Je bent je wellicht bewust van de liefde die de Hobbits voor dit blad hebben dat ze pijptabak noemen, ook wel Longbottom Leaf, Old Toby en Southern Star genoemd. Bij de uitkomst van Peter Jackson’s versie van de trilogie op het witte doek vroegen vele fans zich af of het daadwerkelijk tabak was dat de Hobbits in hun pijpen rookten?

Je bent wellicht wel bekend met de voorkeur van de Hobbits voor dit speciale blad dat zij pijptabak noemen. Zij noemen het ook wel ‘Longbottom Leaf’, ‘Old Toby’ of Southern Star’. Toen Peter Jackson de trilogie op het witte doek uitbracht, vroegen vele fans zich af of de Hobbits daadwerkelijk tabak in hun pijpen stopten.

     

Het is niet ondenkbaar dat J.R.R. Tolkien aan tabak dacht toen hij de Hobbits neerzette als een pijprokend volk. Aangezien hij een respectabele professor in de Nederlandse taal was en hij de verhalen over Midden-Aarde vóór 1949 geschreven had, mag aangenomen worden dat hij niet bekend was met het wijdverspreide gebruik van cannabis, zoals dat vandaag de dag het geval is.

Bovendien had Engeland, net zoals Egypte en Turkije, cannabis in 1925 verboden (door het Comité van toezicht op verdovende middelen). In die tijd was cannabis dus als product niet van groot belang in Engeland.

In 1925 was er nog weinig bekend over de schadelijke gevolgen van het roken van tabak. Er is zelfs voldoende aanleiding voor om aan te nemen dat artsen positief tegenover het roken van tabak stonden. Denk maar aan de vele reclame-uitingen uit die tijd. Begin 20st eeuw gaf men dus duidelijk de voorkeur aan het roken van tabak in een pijp.

 

J.R.R Tolkien

J.R.R. Tolkien

Tolkien is in 1892 in Engeland geboren en ook hij gaf de voorkeur aan het roken van tabak. Het recreatief gebruik van cannabis was in die tijd zeldzaam. Sommigen gebruikten cannabis als traditioneel medicijn, maar ook medicinaal gebruik van deze plant werd snel vervangen door andere uitvindingen, zoals de aspirine.

     

 

Houten pijp met tabak

 

In de proloog van The Lord of the Rings beschreef Tolkien de pijptabak als: ‘een mogelijke variant op Nicotine’, oftewel tabak. Dat Tolkien zichzelf vergelijkt met een Hobbit zegt veel: ‘Ik ben in feite ook een Hobbit (afgezien van het feit dat ik niet zo klein ben) … Ik rook een pijp, ik houd van goed eenvoudig eten (ongekoeld) en ik heb een hekel aan de Franse keuken.’

Misschien dat dit anders zou zijn geweest als Tolkien zich bewust was geweest van de gevaren van het roken van tabak? Het massasucces van Tolkien’s schrijven en dat van cannabisgebruik bereikte zijn piek in de jaren ’60 en ’70. Tegen het einde van de jaren ’60 konden er wereldwijd bij vele studenten en jonge progressisten een kopie van Tolkien’s boek in de boekenkast gevonden worden.

‘Ontdaan door het bloedbad in Vietnam en de daarmee gepaard gaande dreiging van een nucleaire hel, was een hele generatie jonge Amerikanen maar wat blij hun zorgen te vergeten door zich mentaal terug te trekken in het drieluik van Tolkien, zo stelt Ralph C. Wood, theoloog en professor in de literatuur. Wood heeft een speciale interesse in het werk van Tolkien en stelt: ‘Het gerucht – en stiekem de wens van velen - gaat dat Tolkien The Lord of the Rings onder de invloed van drugs heeft geschreven.

In de boeken van Tolkien staan thema’s centraal als: ‘ecologische duurzaamheid’, ‘anti-industrialisme’, ‘grote machthebbers onder de zwakkeren in de samenleving’ en ‘sterke vrouwen’.

‘In de jaren ’60 was Tolkien dan ook erg populair onder de groeiende tegenbeweging die zich hard maakte voor het milieu’, zo schrijft Davis Doughan, lid van het Tolkien Genootschap, in zijn biografie.

     

Iedereen die weleens in de verhalen van Midden-Aarde gedoken is onder de invloed van cannabis weet dat de twee een zeer goede combinatie vormen. De boeken van Tolkien werden populair onder een wijdverbreide subcultuur van personen die zich sterk aangetrokken voelden tot het vechten voor gelijke burgerrechten, die een tegenbeweging vormden tegen de bestaande structuren van de samenleving en die van psychedelische drugs hielden. Dit is wellicht ook de reden dat de aanpassingen in Peter Jackson’s film eerder een substantie vergelijkbaar met cannabis dan met tabak verbeelden.

In ‘In de ban van de ring’ werpt Saruman een afkeurende blik naar Gandalf toe en zegt: ‘Jouw liefde voor de Halflingen komt vast voort uit een verstandsverbijstering door de bladeren die je gebruikt.’ In de eerste verfilming van The Hobbit door Jackson wordt Radagast in beeld gebracht. Te zien is hoe hij zijn ogen wegrolt en een grote trek neemt van Gandalf’s pijp. De aanpassingen die Jackson in deze verfilming heeft gedaan, kunnen gezien worden als een speelse zienswijze op dat wat de Hobbits wellicht zouden hebben gerookt als zij in onze tijd tot de verbeelding geroepen waren.

 

Hobbit cannabis

Wellicht vond Tolkien geestverruimende kwaliteiten in het roken van tabak, net zoals velen van ons dat nu vinden in het roken van cannabis. Tolkien laat zijn waardering voor het roken van een pijp met daarin je favoriete plant duidelijk blijken door hier in detail aandacht voor te hebben. De vele soorten die in zijn verhaal genoemd worden, zoals ‘Old Toby’, ‘Gandalf OG’, ‘Longbottom Leaf’, ‘Green Dragon’ en ‘Hobbit’ hebben ongetwijfeld voor een grote waardering voor zijn werk gezorgd binnen de cannabisrokende gemeenschap.

Er wordt een hint gegeven in Tolkien’s boek ‘Onafgemaakte verhalen’, een collectie van notities en verhalen die later bewerkt en gepubliceerd zijn door zijn zoon Christopher:

‘Zowel de stilte als de rook leken Saruman aardig te irriteren. Voordat de Raad uiteenging zij hij tegen Gandalf: “Wanneer er dergelijke zware onderwerpen op tafel liggen, Mithrandir, vraag ik me af of je met jouw speeltjes van vuur en rook zou moeten spelen terwijl de anderen druk in gesprek zijn”. Daarop lacht Gandalf en zegt: “Dat zou je je niet afvragen als je deze plant zelf zou gebruiken. Je zou tot de conclusie kunnen komen dat de schaduwen uit je hoofd verdwijnen met de rook die je uitademt en dat je gedachten helderder worden. Hoe dan ook, geduld is vereist om te kunnen luisteren naar je fouten zonder boos te worden. Het is echter geen speeltje, maar een kunst van het Kleine Volk van het Westen: Vrolijk en waardig volk, dat wellicht in jouw ijdele ogen niet noemenswaardig is.”

 

         
  Guest Writer  

Gastschrijver
Zo af en toe dragen gastschrijvers bij aan ons blog op Zamnesia. Ze hebben allemaal een andere achtergrond en verschillende ervaringen, waardoor hun kennis van onschatbare waarde is.

 
 
      Ontdek onze schrijvers  

Read more about
Lifestyle Nieuws
Zoeken in categorieën
of
Zoeken