Cannabis Onderzoek: Een Selectie Van De Meest Belangrijke Medische Onderzoeken

Cannabis Onderzoek: Een selectie van de meest belangrijke medische onderzoeken

Het gebruik van cannabis, voor zowel medische als recreatieve doeleinden, geniet een lange en rijke geschiedenis. De plant wordt al sinds het begin van de geschiedenis gebruikt en gekweekt en staat in hoog aanzien. Pas de laatste honderd jaar, kreeg marihuana te maken met een verbod, grotendeels door het moddergooien van politici en industriëlen. Gelukkig is cannabis de laatste jaren begonnen aan een wederopstanding, niet in de laatste plaats vanwege vele wetenschappelijke onderzoeken die haar medicinale krachten bevestigen.

Bewijs van medisch gebruik van marihuana dateert terug tot tenminste 2900 vC, waar de Chinese keizer Fu het herkende voor de medicinale eigenschappen. Maar het is niet slechts een tijdperk of een cultuur waar het gebruikt werd. Marihuana is van aanzienlijk medicinaal belang geweest over de hele wereld. Er is bewijs geweest van het gebruik in Afrika, Europa, Azië en zelfs delen van het Amerikaanse continent voor de behandeling van diverse ziekten.

Rond de jaren 30, kreeg het marihuana verbod voor het eerst grip. Het startte in Amerika en verspreidde al snel naar de rest van de wereld, waar het uiteindelijk illegaal werd onder het VN-handvest. Cannabis is nog steeds geclassificeerd onder dezelfde categorie als schadelijke drugs in vele landen, bijvoorbeeld in Amerika, waar het nog steeds een Klasse I gecontroleerde drug is, in dezelfde klasse als heroïne.

Ondanks de oorlog tegen drugs, wordt marihuana meer en meer gebruikt en de pogingen van de overheid, om dit onder controle te krijgen, hebben allemaal gefaald. Mensen zoeken naar de voordelen van cannabis en er is zeer weinig wetenschappelijk bewijs om de classificatie te ondersteunen. De laatste tien jaar hebben we een explosieve toename gezien in onpartijdig wetenschappelijk onderzoek, omdat meer en meer mensen twijfelden aan de logica achter het marihuana verbod. Er zijn nu in totaal meer dan 26.000 wetenschappelijke verslagen gepubliceerd. En meer en meer onderzoek komt tot de conclusie dat cannabis niet alleen onschadelijk is voor diegenen die het gebruiken, maar dat het ook een echte, effectieve medicinale functie heeft.

Samen met politieke druk, hebben de onderzoeken, waarin de positieve effecten worden aangetoond, een sneeuwbaleffect veroorzaakt en deze impuls begint het politieke landschap te veranderen. Overheden, die hun falen wat betreft de oorlog tegen drugs gaan inzien, kijken nu naar hoe ze het medisch gebruik van marihuana moeten classificeren. Medische marihuana is gelegaliseerd in meer dan 20 staten in Amerika en diverse landen in Europa.

Volgend is een selectie van onderzoek naar de vele medische voordelen van cannabis.

Inhoudsopgave:

 1. Kanker
 2. Chronische pijn
 3. Diabetes
 4. Epilepsie
 5. Fibromyalgie
 6. Algemeen
 7. HIV
 8. Multiple Sclerose
 9. Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)
 10. Urine incontinentie
 11. Alzheimer
 12. Gastro-intestinale aandoeningen

Cannabis Onderzoek: Kanker

Cannabis Onderzoek: Kanker

Kanker is een grote groep ziekten die ongereguleerde en snelle celgroei veroorzaakt. Vanwege de ongecontroleerde groei, dringen kankercellen gezond weefsel binnen om dit te vernietigen. Kanker begint meestal in een deel van het lichaam, maar kan zich verspreiden door de bloedbaan en het lymfestelsel. Er zijn meer dan 200 soorten kanker bij mensen en allemaal hebben ze verschillende symptomen, afhankelijk van waar de kanker zich situeert.

Hersenkanker onderzoek:

1) Neuroprotection by Δ9-Tetrahydrocannabinol, the Main Active Compound in Marijuana, against Ouabain-Induced In Vivo Excitotoxicity (2001)

Dit onderzoek had als doel de effecten van THC op acute hersenbeschadiging en degeneratieve hersenziekten te onderzoeken. Geconcludeerd werd dat THC de hersenen beschermt tegen degeneratieve ziekten. Gepubliceerd in The Journal of Neuroscience.

2) A pilot clinical study of Δ9-tetrahydrocannabinol in patients with recurrent glioblastoma multiforme (2006)

Dit onderzoek was het eerste die de anti-tumor kwaliteiten van cannabinoïden onderzocht, binnen een klinische setting. De resultaten waren positief; ontdekt werd dat THC en andere cannabinoïden tumor groei remden bij patiënten. Gepubliceerd in het British Journal of Cancer.

3) A Combined Preclinical Therapy of Cannabinoids and Temozolomide against Glioma (2011)

Dit onderzoek doelde op de toepassing van THC in samenwerking met de drug TMZ in bij de behandeling van Gliobastoma Multiforme, de meest voorkomende en zeer resistente vorm van hersenkanker. Ontdekt werd dat de gecombineerde behandeling omkerende activiteiten in de tumor lieten zien. Gepubliceerd in het tijdschrift Molecular Cancer Therapeutics.

Borstkanker onderzoeken:

1) Anti-tumor activity of plant cannabinoids with emphasis on the effect of cannabidiol on human breast carcinoma (2006)

Dit onderzoek erkent de anti-tumor effecten van THC, maar beweert dat dit vanwege de psychoactieve eigenschappen problematisch is. Om die reden onderzochten zij de effecten van andere cannabinoïden. Ontdekt werd dat CBD veelbelovende anti-kanker eigenschappen liet zien en dat dit vraagt om verder onderzoek. Gepubliceerd in The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics.

2) Pathways mediating the effects of cannabidiol on the reduction of breast cancer cell proliferation, invasion, and metastasis (2010)

Dit onderzoek werd gestart om de effecten van CBD op borstkankercellen te onderzoeken. Ontdekt werd dat het de groei en uitzaaiing van deze kankercellen remde. Ook werd ontdekt dat CBD tumormassa aanzienlijk verminderde. Gepubliceerd in de US Library of Medicine.

3) Cannabinoids reduce ErbB2-driven breast cancer progression through Akt inhibition (2010)

Dit onderzoek noemt de hoofdpunten van experimenten die werden uitgevoerd om de effecten van cannabinoïden te onderzoeken op de zeer agressieve ErB2-positieve borstkanker. Ze concludeerden dat cannabinoïden zowel de tumorgroei als de hoeveelheid aanwezige tumoren reduceerden, waarmee de indruk wordt gewekt dat het een heuse toepassing heeft voor de therapeutische behandeling van borstkanker. Gepubliceerd in het tijdschrift Molecular Cancer.

4) The endogenous cannabinoid anandamide inhibits human breast cancer cell proliferation (1998)

In dit onderzoek werden de effecten van cannabinoïden op de vermenigvuldiging van borstkankercellen onderzocht. Ontdekt werd, dat het effectief de groei remde. Gepubliceerd in de National Acadamy of Sciences (PNAS).


Longkanker onderzoeken:

1) Δ9-Tetrahydrocannabinol inhibits epithelial growth factor-induced lung cancer cell migration in vitro as well as its growth and metastasis in vivo (2008)

Onderzoek werd uitgevoerd om de effecten van THC te onderzoeken op epitheliale groeifactor-geïnduceerde longkanker, een bijzonder agressieve, en tegen chemotherapie resistente, vorm van kanker. Ontdekt werd dat THC een belangrijke rol speelde bij het remmen van de groei van kanker, wat verder onderzoek rechtvaardigt. Gepubliceerd in het tijdschrift Oncogene.

2) Cannabidiol inhibits lung cancer cell invasion and metastasis via intercellular adhesion molecule-1 (2011)

In dit onderzoek werden de effecten van CBD op de verspreiding van longkanker onderzocht. Geconcludeerd werd, dat de cannabinoïden het verspreiden van de primaire tumorcellen bij longkanker patiënten remde. Gepubliceerd in de US National Library of Medicine.

3) Cannabinoid receptors, CB1 and CB2, as novel targets for inhibition of non-small cell lung cancer growth and metastasis (2011)

Onderzoek werd uitgevoerd om de rol van cannabinoïden receptor activatie bij longkanker vast te stellen. Ontdekt werd, dat het zowel de groei van kankercellen remde, maar ook de apoptose, het natuurlijk proces van afstervende cellen, verhoogde. Gepubliceerd in de US National Library of Medicine.


Prostaatkanker onderzoeken:

1) Anti-proliferative and apoptotic effects of anandamide in human prostatic cancer cell lines: implication of epidermal growth factor receptor down-regulation and ceramide production (2003)

Dit onderzoek schetst hoe de activatie van cannabinoïden receptoren in de prostaat anti-productieve effecten veroorzaakt in kankercellen, wat grote gevolgen heeft voor de behandeling van prostaatkanker. Gepubliceerd in de US National Library of Medicine.

2) The role of cannabinoids in prostate cancer: Basic science perspective and potential clinical applications (2012)

Dit onderzoek voerde een meta-beoordeling uit van vele andere, eerdere onderzoeksverslagen over prostaatkanker om te beoordelen of cannabinoïden een praktische klinische toepassing hebben. Er werd geconcludeerd dat het in ieders belang zou zijn om klinische proeven te doen met medicinale cannabis. Gepubliceerd in de US National Library of Medicine.

3) Non-THC cannabinoids inhibit prostate carcinoma growth in vitro and in vivo: pro-apoptotic effects and underlying mechanisms (2013)

Dit onderzoek wilde het eerder gedane onderzoek beoordelen, over hoe cannabinoïden receptor-activatie celafsterving veroorzaakte binnen prostaatkanker cellen. Er werden aanzienlijk positieve resultaten gevonden en geconcludeerd werd dat de gegevens klinische testen met CBD bij prostaatkanker patiënten ondersteunden. Gepubliceerd in de US Library of Medicine.


Bloedkanker Onderzoeken:

1) Cannabinoid Receptor-Mediated Apoptosis Induced by R(+)-Methanandamide and Win55,212-2 Is Associated with Ceramide Accumulation and p38 Activation in Mantle Cell Lymphoma (2006)

In dit onderzoek werd onderzocht of kankercellen van lymfklierkanker werden geremd door cannabinoïden. Men vond uit dat cannabinoïden de groei remden en cellen lieten afsterven bij mantelcellymfoom (bloedkanker). Gepubliceerd in het tijdschrift Molecular Pharmacology.

2) Delta9-tetrahydrocannabinol-induced apoptosis in Jurkat leukaemia T cells is regulated by translocation of Bad to mitochondria (2006)

In het onderzoek wordt beoordeeld hoe cannabinoïden konden worden gebruikt om apoptose (het gereguleerde en natuurlijke afsterven van cellen) te veroorzaken. Positieve resultaten werden behaald, waarin duidelijk werd dat cannabinoïden inderdaad leukemiecellen laat sterven. Gepubliceerd in de US National Library of Medicine.

3) Expression of cannabinoid receptors type 1 and type 2 in non-Hodgkin lymphoma: Growth inhibition by receptor activation (2008)

Het onderzoek had als doel te bepalen wat de effecten zijn van cannabinoïden receptor activatie op lymfoom. Ontdekt werd dat de activatie van de cannabinoïden receptoren de vermenigvuldiging en groei van lymfoom verminderde en ook stierven sommige kankercellen af. Gepubliceerd in het International Journal of Cancer.


Orale Kanker onderzoeken:

1) Cannabinoids inhibit cellular respiration of human oral cancer cells (2010)

Dit onderzoek had als doel de effecten te bestuderen van cannabinoïden op hoe kankercellen ademen binnen types orale kanker. Ze ontdekten dat cannabinoïden het ademen van kankercellen remmen en dat ze dus giftig zijn voor hen. Dit wekt de indruk dat cannabinoïden kunnen worden gebruikt bij de behandeling van orale kanker. Gepubliceerd in de US National Library of Medicine.


Leverkanker onderzoeken:

1) Anti-tumoral action of cannabinoids on hepatocellular carcinoma: role of AMPK-dependent activation of autophagy (2011)

Het onderzoek had als doel te bepalen wat de effecten zijn van THC op kankercellen in de lever. Ontdekt werd dat THC de groei en effectiviteit van deze kankercellen vermindert, wat de indruk wekt dat THC als therapeutische behandeling verder moet worden onderzocht. Gepubliceerd in de US National Library of Medicine.


Alvleesklierkanker onderzoeken:

1) Cannabinoids Induce Apoptosis of Pancreatic Tumor Cells via Endoplasmic Reticulum Stress–Related Genes (2006)

Dit onderzoek suggereert dat tumorweefsel in de alvleesklier een veel hoger aantal cannabinoïden receptoren lijkt te hebben, vergeleken met normaal alvleesklier weefsel. Het onderzoek ontdekte dat, wanneer cannabinoïden worden toegediend, kankercellen door apoptose afstierven, waardoor tumor groei en uitzaaiingen werden verminderd. Gepubliceerd in The American Journal of Cancer.

Cannabis Onderzoek: Chronische pijn

Cannabis Onderzoek: Chronische pijn

Chronische pijn is pijn die langer dan zes maanden duurt. Het is vaak een symptoom van een onderliggende ziekte, zoals kanker of multiple sclerose, maar kan ook worden veroorzaakt door een simpel letsel of infectie. Chronische pijn kan vele vormen aannemen, kan mild zijn of ondraaglijk, en eist langzaam maar zeker een emotionele tol van personen die eraan lijden. Voorgeschreven medicatie kan vaak niet effectief zijn of ongewenste bijwerkingen hebben en daarom is onderzoek gedaan naar cannabis als een pijnstiller.

Gerelateerde onderzoeken:

1) Smoked Medicinal Cannabis for Neuropathic Pain in HIV: A Randomized, Crossover Clinical Trial (2008)

Dit onderzoek werd uitgevoerd om uit te vinden hoe effectief cannabis kan zijn bij de behandeling van zenuw-gebaseerde chronische pijn, veroorzaakt door HIV. Ze ontdekten dat deelnemers een beter pijnverlichting meldden wanneer ze cannabis gebruikten in plaats van een placebo en dat het zeer effectief was, wanneer het werd gebruikt in samenwerking met andere pijnverlichtende therapieën. Gepubliceerd in het tijdschrift Neuropsychopharmacology.

2) Dose-dependent Effects of Smoked Cannabis on Capsaicin-induced Pain and Hyperalgesia in Healthy Volunteers (2007)

Onderzoekers in dit onderzoek wilden weten wat de effecten zijn van het roken van cannabis op de pijnbeleving bij personen lijdend aan door capsaïcine geïnduceerde pijn (de stof in chilipepers die een branderig gevoel veroorzaakt in het weefsel waarmee het in contact komt). Ze ontdekten dat diegenen die een gemiddelde dosering rookten, een aanzienlijke pijnvermindering meldden, terwijl diegenen met een hogere dosis een aanzienlijke verhoging meldden in veroorzaakte pijn. Gepubliceerd in het tijdschrift Anesthesiology.

3) Cannabinoids for treatment of chronic non-cancer pain; a systematic review of randomized trials (2011)

Dit onderzoek wilde graag veranderingen aanbrengen in de gelimiteerde opties voor diegenen die lijden aan chronische pijn. Ze voerden willekeurige proeven uit, waarbij cannabis werd vergeleken met een placebo en de effecten daarvan op pijn. Ontdekt werd, dat personen die cannabis gebruikten een aanzienlijke vermindering in pijn meldden, vergeleken met personen die een placebo gebruikten. Ze ontdekten ook dat er geen serieuze bijwerkingen kleefden aan het gebruik. Samengevat lijkt het erop dat cannabinoïden een effectieve en veilige behandeling zijn voor pijn. Gepubliceerd in de US National Library of Medicine.

Cannabis Onderzoek: Diabetes

Cannabis Onderzoek: Diabetes

Diabetes mellitus is een groep aandoeningen die over het algemeen worden geassocieerd met defecten in de insuline productie, waardoor bloedsuikerwaardes niet worden gereguleerd. Er zijn twee voornaamste typen diabetes: Type 1 diabetes en type 2 diabetes. Personen lijdend aan type 1, zijn niet in staat hun eigen natuurlijke insuline te produceren en moeten op medicatie vertrouwen om te overleven. Diegenen met type 2, produceren niet genoeg insuline om hun lichaam te onderhouden. Dit is een minder serieus type en kan vaak worden gereguleerd met een strikt dieet. Het onbehandeld laten van diabetes kan leiden tot nierfalen, blindheid, amputaties en de dood.

Gerelateerde onderzoeken:

1) Cannabinoids blocks tactile allodynia in diabetic mice without attenuation of its antinociceptive effect (2004)

Diabetes wekt zenuwpijn op die een van de meest voorkomende oorzaken is van chronische pijn. Echter, van diabetici wordt gedacht dat ze minder gevoelig zijn voor de effecten van pijnverlichtende medicijnen, zoals morfine en andere opiaten. Dit laat maar weinig opties open voor diabeten die lijden aan pijn. Dit onderzoek wilde de effectiviteit van cannabinoïden, om helpen om te gaan met de pijn, beoordelen. Door tests op diabetische muizen, ontdekten ze dat cannabinoïden mogelijk een positief effect hebben op pijnverlichting. Gepubliceerd in de US Library of Medicine.

2) Cannabidiol lowers incidence of diabetes in non-obese diabetic mice (2006)

Dit onderzoek had als doel uit te vinden of de cannabinoïde CBD enig effect heeft op de snelheid waarmee diabetes voorkomt bij type 1 diabetes vatbare muizen. Ze ontdekten dat het voorkomen van diabetes zakte van een basislijn van 86% in een onbehandelde groep tot 30% in een groep muizen die behandeld waren met CBD. Gepubliceerd op IngentaConnect.

3) Neuroprotective and Blood-Retinal Barrier-Preserving Effects if Cannabidiol in Experimental Diabetes (2006)

Dit onderzoek onderzocht hoe de niet-psychoactieve cannabinoïde CBD kan worden toegepast om schade aan het netvlies, veroorzaakt door diabetes, te verminderen. Zij ontdekten dat CBD ontstekingen, neurotoxiciteit en bloed-retina afbraak bij diabetische dieren verminderde, wat de indruk wekt dat cannabis kan worden gebruikt om diabetische retinopathie te voorkomen. Gepubliceerd in de US National Library of Medicine.

Cannabis Onderzoek: Epilepsie

Cannabis Onderzoek: Epilepsie

Epilepsie is een neurologische stoornis die intense uitbarstingen van elektrische energie in de hersenen veroorzaakt. Hierdoor ontstaat een tijdelijke, maar terugkerende storing in de manier waarop de hersenen werken en dit resulteert in een epileptische aanval. Een epileptische aanval kan leiden tot bewustzijnsverlies, sensorische storing en stuiptrekkingen in aanvulling op vele andere symptomen.

Gerelateerde onderzoeken:

1) Cannabidiol Displays Antipileptiform and Antiseizure Properties In Vitro and In Vivi (2010)

Onderzoek had als doel de verdere implicaties van CBD te onderzoeken voor de anticonvulsieve eigenschappen, waarbij zowel proefdieren als geïsoleerd weefsel werden gebruikt. Ontdekt werd dat CBD en haar effecten met CB1 receptoren de mogelijkheid had epileptische activiteit te remmen binnen geïsoleerde weefsel monsters en de zwaarte van aanvallen bij levende dieren verminderde. Gepubliceerd in de US National Library of Medicine.

2) Cannabidivarin is anticonvulsant in mouse and rats (2012)

Dit onderzoek werd uitgevoerd om de effecten van de cannabinoïde CBDV te onderzoeken op stuiptrekkingen, zoals veroorzaakt worden door epilepsie. Ontdekt werd dat de toepassing van zo een cannabinoïde effectief was bij het voorkomen van stuiptrekkingen en ook geen bijwerkingen had op normaal functioneren. Gepubliceerd in de British Journal of Pharmacology.

3) Marijuana, endocannabinoids, and epilepsy: potential and challenges for improved therapeutic intervention (2013)

Dit onderzoek is een meta-studie die schetst hoe de uitkomsten van vele andere studies de indruk lijken te wekken dat cannabinoïden, en marihuana, mogelijk heilzaam zijn bij personen die lijden aan neurologische stoornissen, zoals epilepsie. Gepubliceerd in de US National Library of Medicine.

Cannabis Onderzoek: Fibromyalgie

Cannabis Onderzoek: Fibromyalgie

Fibromyalgie is een chronisch pijn syndroom waarbij standaard pijnmedicatie grotendeels heeft aangetoond dat ze niet effectief zijn. Het veroorzaakt wijd verspreide pijn door het lichaam, maar de exacte oorzaak is nog steeds onbekend. Personen die lijden aan fibromyalgie ervaren ook moeheid en gevoelige plekken langs de ruggengraat, in de schouders en heupen.

Gerelateerde onderzoeken:

1) Cannabis Use in Patients with Fibromyalgia: Effects on Symptoms Relief and Health-Related Quality of Life (2011)

Het doel van de studie was ontdekken of het gebruik van cannabis kon helpen bij het verlichten van de symptomen bij personen lijdend aan fibromyalgie en ook de kwaliteit van het leven kon verbeteren. Ontdekt werd dat deelnemers die cannabis gebruikten een aanzienlijke vermindering in pijn en stijfheid meldden,zich beter konden ontspannen en een verbeterd gevoel van welzijn ervoeren. Ook werd een verbetering gemeld in de geestelijke gezondheidstoestand, vergeleken met een controlegroep die geen cannabis gebruikte. Gepubliceerd in de US National Library of Medicine.

Cannabis Onderzoek: Algemeen

Cannabis Onderzoek: Algemeen

Dit gedeelte gaat in op het algemene wetenschappelijke onderzoek naar cannabis gebruik die geen betrekking heeft op een bepaalde aandoening in het bijzonder.

Gerelateerde onderzoeken:

1) Marijuana Use and Mortality (1997)

Dit onderzoek was enorm, gefinancierd door de American National Institute in Drug Abuse. Ontdekt werd dat het gebruik van cannabis geen aanzienlijke toename veroorzaakt in het waarschijnlijke sterftecijfer (dood). Geconcludeerd werd dat elk risico op overlijden, geassocieerd met cannabis, werd veroorzaakt door het gelijktijdige gebruik van tabak. Gepubliceerd in de American Journal of Public Health.

2) Does Marijuana Use Have Residual Adverse Effects on Self-Reported Health Measures, Socio-Demographics or Quality of Life? A Monozygotic Co-Twin Control Study in Men (1997)

In dit onderzoek werd beoordeeld wat de effecten zijn van zwaar en langdurig gebruik van cannabis op jonge volwassenen. Door het gebruik van identieke tweelingen, waarvan er een zwaar gebruikte en de ander niet, werd ontdekt dat het gebruik van marihuana geen aanzienlijke negatieve gevolgen heeft voor geestelijke of lichamelijke gezondheid, veranderingen in maatschappelijke demografie of de kwaliteit van het leven. Gepubliceerd in het tijdschrift Addiction.

3) Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base (1999)

Onderzoek schetste hoe er een grote wetenschappelijke basis was die het gebruik van marihuana voor medische doeleinden ondersteunde en dat er maar weinig effectieve, alternatieve behandelingen zijn voor diegenen die lijden aan chronische aandoeningen. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Institute of Medicine in opdracht van het White House. De overheid hoopte dat de uitkomst negatief zou zijn en koos ervoor het geheel te negeren toen het niet in hun voordeel uitpakte. Als gevolg hiervan, stapte John A. Benson, de co-auteur van het onderzoek, met het onderzoek naar de New York Times, bewerend dat de overheid liever hoopte dat het onderzoek nooit had plaatsgevonden, dan toegeven dat het nuttig kon zijn voor het volk. Gepubliceerd door de National Academy Press.

4) Reassessing the Marijuana Gateway Effect (2002)

Dit onderzoek had als doel te onderzoeken of marihuana echt een springplank is naar hardere stoffen. Pro-verbod activisten zullen omschrijven hoe statistieken erop wijzen dat het waarschijnlijk is dat personen die marihuana gebruiken eerder overstappen op hardere drugs dan personen die nooit eerder gebruikten. Ontdekt werd dat het waarschijnlijker was dat er een onderliggend verlangen was om drugs te gebruiken en cannabis is eenvoudiger beschikbaar. Personen met deze aanleg zullen waarschijnlijk naar de hardere drugs grijpen, of ze nu cannabis gebruikten of niet. Gepubliceerd in het tijdschrift Addiction.

5) Informing America’s Policy on Illegal Drugs: What We Don’t Know Keeps Hurting Us (2001)

Dit verslag beschrijft hoe verboden en de oorlog tegen drugs het drugsgebruik niet zullen stoppen. Federale gegevens over drugsgebruik werd geanalyseerd, uitgevoerd door de National Research Council, in opdracht van het White House. Het bleek dat er "weinig duidelijk verband tussen de ernst van de sancties voor het drug gebruik en de prevalentie of de frequentie van het gebruik". Dit suggereert dat er geen bewijs is dat het verbod heeft gewerkt. Gepubliceerd door de National Academy Press in Amerika.

6) The Limited Relevance of Drug Policy: Cannabis in Amsterdam and San Francisco (2004)

Dit onderzoek werd uitgevoerd als een samenwerkingsverband tussen Nederlandse en Amerikaanse wetenschappers, ondersteund door de National Institute of Drug Abuse. Het doel was de verschillen te ontdekken tussen cannabis gebruik in San Francisco, waar recreatief gebruik illegaal is, en Amsterdam, waar recreatief gebruik is toegestaan. Er werd ontdekt dat er statistisch geen aanzienlijk verschil is tussen de twee plaatsen, behalve een. Het levenslange gebruik van harddrugs in San Francisco was aanzienlijk hoger dan in Amsterdam, waar het gebruik van marihuana "legaal" is. Dit suggereert dat het verbod het gebruik van marihuana niet stopt, maar ook als een springplank fungeert, waardoor hogere aantallen van harddrugs misbruik ontstaan. Gepubliceerd in de American Journal of Public Health.

Cannabis Onderzoek: HIV

Cannabis Onderzoek: HIV

Human Immunodeficiency Virus (HIV) is een retrovirus die het menselijke immuunsysteem aanvalt en Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) veroorzaakt, een aandoening die langzaam het immuunsysteem verslijt, waardoor personen die hieraan lijden meer vatbaar zijn voor levensbedreigende ziektes.

Gerelateerde onderzoeken:

1) Marijuana as therapy for people living with HIV/AIDS: Social and health aspects (2007)

Dit onderzoek wilde het therapeutisch gebruik van marihuana beoordelen bij HIV patiënten. De conclusie kon worden getrokken dat, ondanks de vele juridische obstakels, veel lijders aan HIV marihuana gebruikten als deel van hun behandelingen en zij leken er positieve therapeutische effecten uit te halen. Gepubliceerd in het tijdschrift AIDS Care: Psychological and Socio-medical Aspects of AIDS/HIV.

2) Dronabinol and Marijuana in HIV-Positive Marijuana Smokers: Caloric Intake, Mood, and Sleep (2007)

Dit onderzoek erkent de groep lijdend aan HIV als een van de grootste groepen die medicinale marihuana gebruiken, maar beweert dat er geen onderzoeken zijn uitgevoerd om de effectiviteit te vergelijken van het orale gebruik in deze situatie. In vergelijking met een placebo groep werd ontdekt dat diegenen die cannabis gebruikten een verhoogde voedselinname hadden en niet nadelig werden beïnvloed door de high. Gepubliceerd in het Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes.

3) Short-Term Effects of Cannabinoids in Patients with HIV-1 Infection: A Randomized, Placebo-Controlled Clinical Trial (2003)

Onderzoek schetst hoe marihuana mogelijk invloed kan hebben op het gebruik van andere HIV medicatie. Het doel van het onderzoek was beoordelen of er negatieve gevolgen kleefden aan het gebruik van marihuana. Ontdekt werd dat korte termijn gebruik van marihuana geen gevolgen had voor de virale lading bij deelnemers, wat suggereert dat marihuana geen negatieve effecten levert wanneer het in combinatie met andere medicijnen wordt gebruikt. Gepubliceerd in de Annals of Internal Medicine.

Cannabis Onderzoek: Multiple Sclerose

Cannabis Onderzoek: Multiple Sclerose

Multiple Sclerose is een ziekte die chronische degeneratie veroorzaakt aan het centrale zenuwstelsel en heeft effecten op de hersenen en ruggengraat. Dit veroorzaakt een progressief verlies van motorische controle, visie, sensatie, maar ook ontstekingen en spierzwakte.

Gerelateerde onderzoeken:

1) Effects of cannabinoids on spasticity and ataxia in multiple Sclerosis (1989)

Dit onderzoek geeft aan hoe verbaasd de doktoren waren om de symptomen van een van hun MS patiënten te zien verbeteren na het roken van marihuana op hun initiatief. Tijdens een klinische studie, werd ontdekt dat de cannabinoïden de spastische en ataxie symptomen leek te verbeteren bij een patiënt. Gepubliceerd in de Journal of Neurology.

2) Efficacy, safety and tolerability of an orally administered cannabis extract in the treatment of spasticity in patients with multiple sclerosis: a randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover study (2004)

Dit onderzoek had als doel om uit te vinden hoe patiënten lijdend aan spasticiteit, veroorzaakt door MS, reageerden op behandeling met cannabis. Ontdekt werd dat het gebruik van cannabis veilig leek te zijn en met verdraagbare bijwerkingen, terwijl het aantal spasmen werd verlaagd. Gepubliceerd in het Multiple Sclerosis Journal.

3) Randomized, controlled trial of cannabis-based medicine in central pain in multiple sclerosis (2005)

In dit onderzoek werden de effecten van op cannabis gebaseerde medicatie onderzocht op centrale pijn, veroorzaakt door MS, een symptoom die grotendeels niet reageert op andere vormen van behandeling. Geconcludeerd werd dat op cannabis gebaseerde medicijnen effectief waren bij het verminderen van de waargenomen hoeveelheid pijn en dat het ook hielp bij het verminderen van de slaapstoornissen bij patiënten. Gepubliceerd in het tijdschrift Neurology.

4) An open-label pilot study of cannabis-based extracts for bladder dysfunction in advanced multiple sclerosis (2004)

Dit onderzoek, gepubliceerd in het Multiple Sclerosis Journal, wilde anekdotische verslagen bevestigen, waarin marihuana zou helpen bij het verlichten van urinewegproblemen die door MS worden veroorzaakt. Ontdekt werd dat marihuana ervoor zorgde dat het aantal incontinente gebeurtenissen verminderde en ook de hoeveelheid. Ook werd gemeld dat patiënten minder pijnen en spasticiteit ervoeren en beter sliepen.

Cannabis Onderzoek: Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)

Cannabis Onderzoek: Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)

PTSD is een psychologische stoornis die meestal het resultaat is van het getuigen zijn van, of slachtoffer zijn van een schokkende ervaring, zoals militaire strijd, een natuurramp, serieuze ongelukken of seksueel misbruik. Deze incidenten wekken gevoelens van hulpeloosheid op, die extreme stressreacties kan opwekken in het lichaam. Het kan langdurige en extreme angst opwekken, maar ook een groot aantal andere problemen.

Gerelateerde onderzoeken:

1) Elevated brain cannabinoid CB1 receptor availability in post-traumatic stress disorder: a positron emission tomography study (2013)

In het onderzoek wilde uitweiden over de eerder gevonden implicaties van PTSD op het endocannabinoïdensysteem bij dieren. Men wilde de via hersenscans de beschikbaarheid van CB1 cannabinoïden receptoren onderzoeken binnen de hersenen van personen, lijdend aan PTSD. Ontdekt werd dat diegenen die aan deze stoornis leden, abnormaliteiten leken te hebben, waardoor een onbalans werd veroorzaakt. Dit suggereert dat cannabis een mogelijk therapeutisch voordeel biedt voor diegenen die lijden aan PTSD en dit kan mogelijk hun angst helpen reguleren. Dit onderzoek maakte de weg vrij voor verder onderzoek op dit gebied. Gepubliceerd in het tijdschrift Molecular Psychiatry.

Cannabis Onderzoek: Urine incontinentie

Cannabis Onderzoek: Urine incontinentie

Urine incontinentie is het verlies van controle over de blaas, meestal vanwege zwakke spieren, ontsteking of zenuwbeschadiging. Dit wordt het meest geassocieerd met MS of de Ziekte van Parkinson.

Gerelateerde onderzoeken:

1) A preliminary controlled study to determine whether whole-plant cannabis extracts can improve intractable neurogenic symptoms (2003)

Dit onderzoek had als doel uit te vinden of het gebruik van cannabis extracten de symptomen van MS, zoals urine incontinentie, pijn en spasticiteit, kon verlichten. Ontdekt werd dat het gebruik van cannabis de symptomen leek te verbeteren, die eerder niet reageerden op andere behandelingen. Ook werd geconcludeerd dat, hoewel de medisch ongewenste psychedelische bijwerkingen werden aangetoond, deze goed verdragen werden. Gepubliceerd in de US National Libary of Medicine.

2) An open-label pilot study of cannabis-based extracts for bladder dysfunction in advanced multiple sclerosis (2004)

Dit onderzoek wilde de anekdotische verslagen bevestigen, waarin werd gemeld dat marihuana de symptomen van urineweg problemen, veroorzaakt door MS, kon verlichten. Ontdekt werd dat gebruik van marihuana het aantal incontinente gebeurtenissen liet afnemen en ook de hoeveelheid verminderde. Ook werd gemeld dat patiënten minder pijn en spasticiteit ervoeren en beter sliepen. Gepubliceerd in het Multiple Sclerosis Journal.

Cannabis Onderzoek: Alzheimer

Cannabis Onderzoek: Alzheimer

Alzheimer is een lichamelijke ziekte van de hersenen en een van de belangrijkste oorzaken van dementie. Het veroorzaakt eiwit "plakken" en "knopen" die zich ontwikkelen in de hersenen, waardoor de cellen afsterven. Deze progressieve ziekte veroorzaakt steeds meer hersenbeschadiging, waardoor de mentale conditie van de patiënt achteruitgaat. De symptomen van Alzheimer zijn:

 • Geheugenverlies: Raakt eenvoudig in de war en worstelt om namen, plaatsen, personen en recentelijke gebeurtenissen te onthouden.
 • Stemmingswisselingen: Kan gemakkelijk boos, bang of gefrustreerd worden als gevolg van het toenemende geheugenverlies.
 • Terugtrekking: Wordt veel meer emotioneel teruggetrokken als communicatie steeds moeilijker wordt.

Gerelateerde onderzoeken:

1) Prevention of Alzheimer's Disease Pathology by Cannabinoids: Neuroprotection Mediated by Blockade of Microglial Activation (2005)

Cannabinoïden staan erom bekend te fungeren als zenuw-beschermende agenten in de hersenen. Dit was de aanleiding voor onderzoekers om de functie van cannabinoïden receptoren te beoordelen bij Alzheimer patiënten en de mogelijk beschermende kwaliteiten die de cannabinoïden in marihuana kunnen bieden. Ze ontdekten dat de cannabinoïden receptoren een rol spelen bij de ziekte en dat cannabinoïden kunnen ondersteunen bij het voorkomen van het neurodegeneratieve proces. Gepubliceerd in het Journal of Neuroscience.

2) A Molecular Link between the Active Component of Marijuana and Alzheimer's Disease Pathology (2006)

Dit onderzoek richtte zich op de rol die THC kon spelen bij de behandeling van Alzheimer, in tegenstelling tot de rol van de niet-psychoactieve cannabinoïden. Ze ontdekten dat THC de AB samenvoeging, de voornaamste pathologische peiler van Alzheimer, effectief remt. Ze vatten samen dat het effect van THC op dat moment superieur was aan de voorgeschreven medicatie van dat moment. Gepubliceerd in Molecular Pharmaceuticals.

Cannabis Onderzoek: Gastro-intestinale aandoeningen

Cannabis Onderzoek: Gastro-intestinale aandoeningen

Een gastro-intestinale aandoening is een stoornis waar de darmen normaal lijken, maar niet goed functioneren. Voorbeelden hiervan zijn: Prikkelbare Darm Syndroom (PDS), Inflammatory Bowel Disease (IBD) en constipatie.

Gerelateerde onderzoeken:

1) Cannabinoids and the gastrointestinal tract (2001)

Dit onderzoek wilde de effecten van cannabinoïden onderzoeken op het maagstelsel. Ontdekt werd dat de activering van de CB1 receptoren binnen het endocannabinoïdensysteem de productie van maagzuur remde, wat suggereert dat het gebruikt kan worden door personen die hier teveel van produceren en prikkelbare maagsymptomen hebben. Ook werd ontdekt dat er geen negatieve bijwerkingen voor lijken te komen of ontwenningsverschijnselen die worden geassocieerd met het gebruik van cannabis. Gepubliceerd in het tijdschrift Gut.

2) Differential Expression of Cannabinoid Receptors in the Human Colon: Cannabinoids Promote Epithelial Wound Healing (2005)

In dit onderzoek werd gezocht naar de locatie van de cannabinoïden receptoren binnen de dikke darm om hun functie te bepalen. Ontdekt werd dat cannabinoïden receptoren een gemeenschappelijk kenmerk hebben binnen de dikke darm en dat zij mogelijk een rol spelen in het verminderen van IBD. Gepubliceerd in het tijdschrift Gastroenterology.

3) Endocannabinoids and the gastrointestinal tract (2006)

In dit onderzoek werd gekeken naar het historisch gebruik van cannabis behandelingen om gastro-intestinale problemen te behandelen en uit te zoeken of cannabis enig effect heeft. Ontdekt werd dat het endocannabinoïden systeem werkt om het maagstelsel te beschermen tegen abnormaliteiten, wat gevolgen heeft voor mogelijke beschikbare behandelingen voor diegenen die lijden aan dit soort aandoeningen. Gepubliceerd in de US National Medical Library of Medicine.

4) Cannabis use amongst patients with inflammatory bowel disease (2011)

Eerder onderzoek suggereert dat het endocannabinoïdensysteem mogelijk een rol speelt in de preventie en bescherming tegen ontstekingen aan de dikke darm. Via enquêtes, waarin gewoontes werden gevraagd van cannabis gebruik van personen die lijden aan gerelateerde stoornissen, werd ontdekt dat cannabisgebruik een meer positief therapeutisch nut lijkt te hebben en dat meer onderzoek naar de zaak gewenst is. Gepubliceerd in de US National Library of Medicine.

Disclaimer:
Wij proberen ons verre te houden van medische beweringen. Dit artikel is slechts bedoeld ter lering en gebaseerd op wetenschappelijke onderzoekspublicaties van andere externe bronnen.

Externe Bronnen:
 1. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 2. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 3. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 4. - https://www.nature.com
 5. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 6. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 7. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 8. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 9. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 10. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 11. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 12. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 13. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 14. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 15. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 16. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 17. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 18. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 19. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 20. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 21. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 22. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 23. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 24. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 25. - https://journals.plos.org
 26. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 27. - https://onlinelibrary.wiley.com
 28. - https://www.nap.edu
 29. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 30. - https://www.nap.edu
 31. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 32. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 33. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 34. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 35. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 36. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 37. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 38. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 39. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 40. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 41. - https://www.jneurosci.org
 42. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 43. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 44. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 45. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 46. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 47. - https://www.jneurosci.org
 48. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 49. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 50. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov

Beste medische strains