Blog
Canada Legaliseert Cannabis Op 17 Oktober 2018
4 min

Canada Legaliseert Cannabis Op 17 Oktober 2018

4 min

Vanaf 17 oktober 2018 is cannabis officieel legaal in Canada. In dit artikel gaan we diep in op Canada’s nieuwe wietwetten. Hoe treden ze in werking?

In november 2017 heeft het Canadese parlement ingestemd met de Cannabis Act. Dit is een wetsvoorstel dat het kader vormt voor landelijke legalisatie van recreatief cannabisgebruik. In dit artikel gaan we dieper in op de Canadese Cannabis Act[1]. Hoe treedt het in werking vanaf 17 oktober 2018?

LEGALE CANNABIS IN CANADA: WAT ZEGT DE WET?

LEGALE CANNABIS IN CANADA: WAT ZEGT DE WET?

Volgens de Canadese overheid heeft de Cannabis Act 3 hoofddoelen:

1. Cannabis buiten bereik van jongeren houden;
2. De winsten van de handel in cannabis uit de zakken van criminelen houden;
3. Volwassenen legale toegang geven tot veilige, betrouwbare cannabis.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste elementen van Canada’s Cannabis Act. Houd er rekening mee dat deze regels onderworpen zijn aan provinciale en territoriale restricties.

WIE KAN CANNABIS KOPEN IN CANADA?

WIE KAN CANNABIS KOPEN IN CANADA?

Onder de nationale Cannabis Act mogen volwassenen vanaf 18 jaar tot 30 gram gedroogde cannabis bezitten. Het mag hier ook gaan om een equivalent in de vorm van een ander cannabisproduct. Denk aan edibles, vloeistoffen, wietzaden, verse cannabis en concentraten.

De overheid heeft het equivalent van deze producten vastgesteld, waarbij 1 gram gedroogde cannabis gelijkstaat aan:

 • 5 gram verse, niet gedroogde cannabis
 • 15 gram edibles
 • 70 gram cannabis e-liquid
 • 0,25 gram cannabisextract
 • 1 cannabis zaadje

Wat dit betekent? Canadese volwassenen mogen in plaats van 30 gram droge cannabis legaal 150 gram verse wiet, 450 gram edibles, 2100 gram vloeistof, 7,5 gram concentraat of 30 cannabiszaden bezitten.

Let op: de Canadese overheid schat dat edibles en concentraten pas circa 1 jaar na de inwerkingtreding van de Cannabis Act te koop zijn.

WAAR KUNNEN VOLWASSENEN CANNABIS KOPEN?

WAAR KUNNEN VOLWASSENEN CANNABIS KOPEN?

Cannabis kan gekocht en verkocht worden via retailers met een licentie van de federale of provinciale/territoriale overheid. Woont iemand in een provincie zonder legaal kader voor verkoop? Dan kan hij of zij cannabis online kopen van retailers met een federale vergunning.

De Cannabis Act verbiedt de verkoop van cannabis via selfservice platforms of verkoopautomaten. Volwassenen mogen tevens legaal tot 30 gram gedroogde wiet (of het equivalent in de vorm van een afgeleid product) met andere meerderjarigen delen.

HOE ZIT HET MET DE TEELT? MOGEN CANADEZEN LEGAAL HUN EIGEN CANNABIS KWEKEN?

HOE ZIT HET MET DE TEELT? MOGEN CANADEZEN LEGAAL HUN EIGEN CANNABIS KWEKEN?

Ja, de Cannabis Act van Canada geeft volwassenen toestemming om thuis hun eigen cannabis te kweken. Ze mogen tot 4 cannabisplanten per woning telen. Deze planten dienen gekweekt te worden uit zaden of zaailingen die zijn gekocht bij verkopers met een vergunning.

Volwassenen mogen daarnaast hun eigen edibles, vloeistoffen of concentraten maken. Tenminste, als deze niet gemaakt worden met ontvlambare organische oplosmiddelen, zoals butaan.

VERANDERT HET CANADESE MEDICINALE CANNABISPROGRAMMA?

VERANDERT HET CANADESE MEDICINALE CANNABISPROGRAMMA?

Nee. De Cannabis Act verandert niets aan hoe patiënten medicinale cannabis gebruiken of verkrijgen.

ADVERTENTIE- EN MARKETINGBEPERKINGEN VOOR CANNABIS EN DERIVATEN

ADVERTENTIE- EN MARKETINGBEPERKINGEN VOOR CANNABIS EN DERIVATEN

Canada’s Cannabis Act legt een sterke nadruk op cannabis buiten het bereik van kinderen houden. Om die reden behelst het een kader voor hoe wietondernemingen hun producten mogen adverteren. Deze restricties zijn vergelijkbaar met die voor tabaksproducten.

De restricties verbieden:

 • Het maken van producten die aantrekkelijk zijn voor mensen onder de 18 jaar.
 • Het gebruik van verpakking of labeling die aantrekkelijk is voor jonge mensen. Hieronder valt het gebruik van stripfiguren en dieren of namen die kinderen aanspreken.
 • Het promoten van cannabis, behalve in gevallen waar jonge mensen deze reclame-uitingen niet kunnen zien.

Bedrijven/personen die zich niet aan deze regels houden, kunnen boetes tot $5 miljoen CAD of maximaal 3 jaar celstraf opgelegd krijgen.

Canadese cannabisbedrijven mogen tevens niet op tv, radio, in tijdschriften of op billboards adverteren. Ook kunnen ze geen bekende personen inzetten voor reclamedoeleinden.

STRAFRECHTELIJKE SANCTIES VOOR ONWETTIGE VERKOOP, BEZIT EN TEELT VAN CANNABIS

STRAFRECHTELIJKE SANCTIES VOOR ONWETTIGE VERKOOP, BEZIT EN TEELT VAN CANNABIS

Onderdeel van Canada’s nieuwe cannabis wetgeving is het strikt reguleren van de legale marktplaats voor wiet. Hieronder valt het bestraffen van bedrijven en mensen die niet binnen deze wet opereren.

De straffen voor het handelen buiten de nieuwe Cannabis Act hangen af van de ernst van de overtreding. Mensen die een klein misdrijf begaan, kunnen een waarschuwing of boete krijgen. Ernstige vergrijpen kunnen echter leiden tot gevangenisstraffen van wel 14 jaar. De wet moet ook specifiek de georganiseerde misdaad bestrijden. Daarnaast richt de regelgeving zich speciaal op mensen die wiet aan jongeren verkopen.

Hieronder een kort overzicht van de nieuwe straffen onder Canada’s Cannabis Act:

 • Het bezit van meer dan de legale hoeveelheid cannabis resulteert in boetes voor licht strafbare feiten. De maximale straf voor ernstige bezitsdelicten is 5 jaar gevangenisstraf.
 • De straffen voor de illegale distributie en het telen/produceren van meer dan de legale hoeveelheden voor persoonlijk gebruik variëren. Kleine overtredingen kunnen met een simpele boete worden afgedaan. Serieuze misdrijven kunnen echter resulteren in wel 14 jaar gevangenschap.
 • Het vervoeren van cannabis over de Canadese grens is een ernstig vergrijp dat ook met 14 jaar celstraf kan worden bestraft.
 • Het geven of verkopen van cannabis aan een minderjarige of het inzetten van een minderjarige om een overtreding te begaan, is eveneens een zwaar delict. Ook dit wordt bestraft met maximaal 14 jaar gevangenisstraf.

TE WIET VEROORDELINGEN KRIJGEN AMNESTIE

legalisatie van recreatieve cannabis heeft Premier Justin Trudeau onder toenemende druk gezet. De vraag blijft, wat gebeurt er met de aanklachten voor drugsbezit die Canadezen hebben ontvangen voor dit historische besluit tot legalisering?

rheen kon bezit van kleine hoeveelheden cannabis bestraft worden met een boete tot $1,000 en zes maanden gevangenisstraf. Veroordeelde personen konden altijd kiezen voor een beroepsprocedure. Ze konden vijf jaar na het vonnis in beroep gaan bij de Parole Board of Canada. Velen hebben echter hun bezorgdheid geuit over de lengte van de wachttijd en de kosten van de strafkwijtschelding.

hoge Canadese ambtenaar heeft echter onthuld dat de overheid gratie zal verlenen bij wiet veroordelingen van 30 gram of minder. De veroordeelde moet echter nog steeds een verzoek tot gratie indienen. De verlaagde eis om in aanmerking te komen, is ongetwijfeld welkom nieuws.

DE GESCHIEDENIS VAN CANNABIS IN CANADA

DE GESCHIEDENIS VAN CANNABIS IN CANADA

Cannabis werd in 1923 illegaal in Canada. Dit was het gevolg van een wetswijziging op de Narcotic Drugs Act. Daarbij werden wetten tegen het oneigenlijk gebruik van drugs als opium, cocaïne, morfine en cannabis geïntroduceerd. De uitvoering van deze nieuwe cannabiswetten verliep traag. Het duurde tot 1937 voordat de Canadese politie haar eerste inbeslagname van cannabis deed.

In de daaropvolgende 20-30 jaar werd cannabisgebruik in toenemende mate populair in Canada. Zodoende kreeg het meer prioriteit van de Canadese justitie en politie. In 1968 werden meer dan 2000 mensen gearresteerd voor cannabisgebruik. In 1962 waren dat nog maar 20.

Tegen het eind van de jaren ’60 vormde de Canadese overheid Le Dain Commission. Deze was belast met het onderzoeken van, en inzicht geven in, het effect van recreatief gebruik van cannabis en andere drugs. In 1972 diende de commissie haar eerste rapport in. Hierin werd gesuggereerd het gebruik en bezit van cannabis te decriminaliseren.

DE ZAAK VAN TERRY PARKER: CANADA OPENT DE DEUREN NAAR MEDICINALE CANNABIS

DE ZAAK VAN TERRY PARKER: CANADA OPENT DE DEUREN NAAR MEDICINALE CANNABIS

Helaas begon de overheid pas begin deze eeuw naar de aanbevelingen te luisteren. Dit in navolging op de **beruchte zaak van Terrence “Terry” Parker. Hij werd gearresteerd voor de teelt en het bezit van cannabis. Hij gebruikte het om zijn epileptische aanvallen tegen te gaan.

Na onderzoek naar de zaak van de heer Parker, stelde de provinciale rechtbank van Ontario dat de wetten “onconstitutioneel” waren. Ze waren namelijk in strijd met het recht op leven van de meneer. De rechtbank gaf de lokale overheid 12 maanden om de cannabiswetgeving te herzien. Anders zou het verbod op cannabis helemaal komen te vervallen.

In navolging van de zaak Parker lanceerde de landelijke overheid de Marihuana for Medical Access Regulations. Deze wet legde de basis voor een nationaal medicinaal cannabisprogramma. Zo konden patiënten met een vergunning hun eigen cannabis kweken of wiet kopen van gelicenceerde telers.

Tussen 2003 en 2005 probeerde de Canadese overheid reguleringen door te voeren om cannabis tot op zekere hoogte te decriminaliseren. Helaas had geen van deze maatregelen succes. De regering Harper zette in 2006 een grote stap terug met zware straffen voor “dealers” en telers[2].

In 2011 werd de regering door rechter Donald Taliano gedwongen om haar medicinale cannabisprogramma te herzien. Het resultaat was de nieuwe Marihuana for Medical Purposes Regulations. Dit leidde tot een commerciële industrie, gericht op de productie en distributie van medicinale cannabis.

LEGALISATIE: TRUDEAU’S GOUDEN BELOFTE

LEGALISATIE: TRUDEAU’S GOUDEN BELOFTE

De legalisatie van recreatieve cannabis werd pas een serieus thema voor de Canadese regering na het kiezen van premier Justin Trudeau. In 2013 opperde hij voor het eerst geïnteresseerd te zijn in legaliseren. Na het winnen van de verkiezingen in 2015, kondigde Trudeau zijn plannen aan voor een legale cannabismarkt.

Het kabinet-Trudeau stelde haar oorspronkelijke plannen om cannabis in 2017 te legaliseren uit. Uiteindelijk werd eerder dit jaar de datum vastgesteld op 17 oktober 2018.

Steven Voser
Steven Voser
Steven Voser is een onafhankelijke cannabisjournalist met meer dan zes jaar ervaring in het schrijven over alles omtrent wiet: hoe je het kweekt, hoe je er optimaal van geniet, maar ook de groeiende industrie en het onduidelijke juridische landschap eromheen.
Disclaimer:
Wij proberen ons verre te houden van medische beweringen. Dit artikel is slechts bedoeld ter lering en gebaseerd op wetenschappelijke onderzoekspublicaties van andere externe bronnen.

Externe Bronnen:
 1. Justice Laws Website - Site Web de la législation (Justice) - https://laws-lois.justice.gc.ca
 2. Conservative Party of Canada - Canada's Official Opposition - https://www.conservative.ca
Nieuws Wetgeving
Zoeken in categorieën
of
Zoeken