Blog
Duitsland En Oostenrijk: De Status Van Legale Cannabis
4 min

Duitsland En Oostenrijk: De Status Van Legale Cannabis

4 min

Er worden in Duitsland en Oostenrijk miljarden uitgegeven aan het opjagen van cannabisgebruikers. Laten we de legale cannabis situatie in deze fascinerende landen eens nader bekijken.

Gemengde gevoelens en verschillende meningen betreffende de legale status van cannabis in Duitsland en Oostenrijk hebben opschudding veroorzaakt tijdens de vele debatten. Beide landen, die een rijke fascinerende geschiedenis hebben, hebben op het gebied van de marihuanacultuur veel te bieden. Veel medicinale- en recreatieve gebruikers zwerven door de straten van Wenen en Berlijn in de hoop op een betere toekomst, door het aanpakken van de verouderde cannabis-wetgeving. Er worden miljoenen uitgegeven aan de oorlog tegen gebruikers, kwekers en verkopers. De tolerantie tegenover marihuana beweegt zich op en neer. Wat heeft de toekomst in petto, betreffende de legale status van cannabis, zowel in Duitsland als Oostenrijk?

DUITSLAND

Volgens het EMCDDA, heeft het Federale Constitutionele Hof in 1994 geoordeeld dat een "onbeduidende hoeveelheid" cannabis, voor persoonlijk gebruik zal worden toegestaan en niet worden vervolgd, wat er in wezen op neer komt dat het in bezit hebben van marihuana wordt getolereerd, mits de aangeklaagde kan aantonen dat het is aangeschaft voor persoonlijk gebruik. Hoewel deze legale houding dramatisch kan verschillen, afhankelijk van de verschillende geografische Staten in het land. In het liberale Berlijn is tot 15 gram toegestaan voor persoonlijk gebruik, terwijl in de staat Thüringen, in het midden van Duitsland, zelfs de kleinste hoeveelheid cannabis tot arrestatie kan leiden. In Sleeswijk-Holstein wordt tot 30 gram getolereerd. Voortaan is het dus belangrijk dit in gedachten te houden wanneer men spreekt over Duitsland als een eenheid, met het oog op de wettigheid van de cannabis-kwestie.

Een peiling die in Januari 2014 in opdracht van het Stern magazine gehouden werd, heeft aangetoond dat 65% verdere versoepeling van cannabis-legalisering zou willen afwijzen, hoewel in een latere (meer legitiemere) studie die in Oktober 2014 werd gedaan, aangetoond werd dat 82% van de Duitsers vóór legalisering van cannabis voor medicinaal gebruik is, terwijl 30% van mening is dat het volkomen legaal, voor zowel medicinaal als recreatief gebruik, zou moeten zijn. Er dient opgemerkt te worden dat de statistieken ter discussie staan, maar het wijdverspreide gebruik van marihuana in Duitsland kan eenvoudig worden waargenomen.

Er zijn gemengde berichten betreffende de legale status van cannabis. Verleden jaar heeft Frank Henkel, de Duitse Minister van Binnenlandse Zaken, besloten dat het roken van cannabis in het liberale gebied, het Görlitzer Park in Berlijn, waar het normaal was voor mensen om er cannabis te kopen of te roken, tot een zero-tolrerance gebied werd verklaard, en waar het roken van een joint nu een strafbaar feit is. Maar over het algemeen gesproken is Berlijn nog steeds erg relaxed wat betreft persoonlijk gebruik, en organisaties zoals de DHV (Duitse Hennep Vereniging) en politieke pro-cannabis partijen die zich inzetten voor de goede zaak.

Hoewel het er de schijn van heeft dat Duitsland zich in een neerwaartse spiraal bevindt, neemt de wettigheid van cannabisgebruik voor ernstig zieke patiënten toe. In Mei van dit jaar heeft de Duitse Minister voor Volksgezondheid een voorstel ingediend cannabis beter verkrijgbaar te maken voor zieke patiënten, en dat het toegestaan zou moeten worden om het in plaatselijke apotheken te verkopen. Hoewel dit baanbrekend mag klinken, zal dit uitsluitend gelden voor patiënten die gekwalificeerd zijn als ernstig zieken, die lijden aan de ziekte van Parkinson, AIDS, Kanker, Hepatitis C enzovoort. De voorspelling luidt dat, als deze wet erdoorheen komt in 2017, 800.000 gebruikers in aanmerking zullen komen voor legale cannabis recepten, hoewel dit aantal discutabel is, gelet op de voorgestelde vereisten om in aanmerking voor marihuana te komen. Als de wet wordt aangenomen zal het verbouwen van cannabis alleen toegestaan worden voor de overheid, dus de patiënten zullen diep in de buidel moeten tasten, tenzij ze deelnemen aan een cannabis-onderzoek, dat ze zal vrijstellen van de enorme kosten voor medicinale cannabis. De voorzitter van de Duitse Hennep Vereniging, Georg Wurth, is een grote tegenstander van deze methodologie, met de bewering dat het meedoen aan een wetenschappelijk experiment vrijwillig zou moeten zijn, en niet worden opgedrongen aan de patiënten. De legalisering voor medicinaal gebruik gaat ontegenzeggelijk de goede kant op, maar er is nog een lange weg af te leggen.

De politie in Duitsland is 58.000 manuren kwijt aan het observeren van het Görlitzer Park, of Görli, en dat kost zo'n 2 miljoen euro. Vanwege deze surveillances hebben dealers en gebruikers ongedwongen het park verlaten, en zijn naar omliggende locaties getrokken. Duitsland geeft ongeveer 5,2 tot 6,1 miljoen euro uit aan drugsinvallen waarvan 75% betrekking heeft op cannabis-activiteiten.

OOSTENRIJK

Oostenrijk heeft een bevolking van 8,5 miljoen mensen, die een veelbetekenende cannabis tolerantie hebben. De wet maakt sinds 1971 een verschil tussen persoonlijk gebruik en het commercieel verspreiden, waarbij de overheid prioriteit gaf aan behandeling, boven criminalisering. Tussen 1971 en 2008 maakte de hoeveelheid cannabis die een persoon in bezit heeft, het verschil tussen de wettelijke status van commercieel en persoonlijk gebruik. De wettelijke beperking was 2 gram pure THC, wat 20 gram cannabis betekent als het THC-gehalte 10% bedraagt (of 10 gram cannabis met een THC-gehalte van 20%). In 2008 werd er een wet aangenomen die de scheiding tussen commercieel en persoonlijk gebruik niet langer baseerde op de hoeveelheid, maar de commerciële activiteiten die kunnen worden vastgesteld. Het is derhalve legaal een aanzienlijke hoeveelheid cannabis in bezit te hebben zolang maar kan worden aangetoond dat het voor persoonlijk gebruik is. Hoewel dit baanbrekend mag klinken, zijn de wetten aangaande de distributie aangescherpt, een vriend een joint geven kan worden aangemerkt als verkoop. Betreffende de verspreiding kan elke hoeveelheid boven de 20 gram zuivere THC bestempeld worden als een strafbaar feit, en kan tot een eventuele gevangenisstraf leiden. Wat betreft de verkoop van apparatuur om cannabis te kweken, er zijn meer dan twintig Grow-Shops in Wenen. Het is toegestaan deze apparatuur te verkopen, maar jammergenoeg lokken deze winkels het risico uit direct met cannabis distributie verbonden te zijn.

Het is legaal om cannabis te kweken zolang de plant maar niet in bloei staat, omdat de wettigheid wordt bepaald door het THC-gehalte, en niet het geheel als plant. THC-gehaltes tot 0,3% vormen niet iets illegaals volgens de Europese voorschriften, het kweken van hennep voor commercieel gebruik is dus acceptabel. De Oostenrijkse regering heeft in 2008 een wetsontwerp aangenomen waardoor het Ministerie voor Volksgezondheid exclusief verantwoordelijk zal zijn voor het kweken van cannabis voor medicinale en wetenschappelijke doeleinden, ofschoon er geen kweekactiviteiten zijn waargenomen van het Ministerie voor Volksgezondheid, dus Oostenrijk importeerde synthetische cannabis, Dronabinol en Sativex, uit Duitsland voor patiënten die, via hun dokter, in het bezit waren van de juiste vergunningen. Het kweken voor medicinaal gebruik blijft dus illegaal, hoewel het is voorgekomen dat kwekers hun zaak met succes verdedigd hebben met het argument dat de planten voor persoonlijk medicinaal gebruik bestemd waren.

Hanf Institut (Hennep Instituut) wat gebaseerd is in Wenen, beweert dat het land 400 miljoen euro uitgeeft aan het vervolgen van cannabisgebruikers. Dit artikel stelt dat de overheid al dit geld uitgeeft aan het vervolgen van 29.000 "misdaadloze misdadigers". Zij stellen ook dat één veroordeling gemiddeld 15.000 euro kost, voor het bezit van het equivalent van 40 gram cannabis, dat zijn ongeveer 100 joints, die een marktwaarde van ruwweg 320 euro vertegenwoordigen.

Dit jaar is er op 1 Juni een aanscherping van de Narcoticawetgeving geweest, waarbij de politie bijzonder actieve straatverkopers, in Wenen en andere grote steden, vervolgt. Er zijn berekeningen uitgevoerd die aantonen dat Oostenrijk ongeveer 600 miljoen euro aan mogelijke belastingen zou kunnen innen als cannabis gelegaliseerd zou worden. Dat cijfer is gebaseerd op wat de politie in beslag heeft genomen, dus dat bedrag is waarschijnlijk een stuk hoger.

SLOTSOM

De Europese economie heeft een behoorlijk tekort, geeft miljarden uit aan overbodige cannabis heksenjachten, wat een teken is van de absurditeit. De beste pro-cannabis argumenten zijn: het verbeteren van de volksgezondheid, het stoppen met het brandmerken van cannabisgebruikers, de eerder genoemde miljoenen naar sociaal innovatieve instituten laten vloeien, en Europa weer groot te maken. De veelbetekenende statistieken die betrekking hebben op het afnemen van de criminaliteit in Colorado na de legalisering dienen een voorbeeld te zijn voor de huidige cannabis-wetgeving in alle Europese landen. Dus wat heeft de toekomst in petto voor de legale status van cannabis in Duitsland en Oostenrijk? De tijd zal het leren.

Luke Sumpter
Luke Sumpter
Luke Sumpter heeft een diploma in de Klinische Gezondheidswetenschappen en een passie voor het kweken van planten. Inmiddels werkt hij al zeven jaar als professioneel journalist en schrijver op het gebied van cannabis en de wetenschap.
Nieuws Wetgeving
Zoeken in categorieën
of
Zoeken