Blog
Decriminalisering: Portugal, 14 jaar later
3 min

Decriminalisering: Portugal, 14 jaar later

3 min
Nieuws Wetgeving

In 2001 shockte Portugal de wereld en veel leiders konden het niet geloven: Portugal decriminaliseerde alle drugs!

Portugals actie om alle drugs te decriminaliseren was zonder twijfel brutaal. Het was het eerste land ter wereld die de stap zette, dus het land bevond zich in onbekende wateren. Toentertijd, in 2001, geloofden velen dat er geen alternatief was. In 1974, kreeg Portugal te maken met een bloedeloze militaire staatsgreep die bijna 50 jaar dictatuur eindigde en de weg leidde naar democratie. Deze overgang stelde een geïsoleerd en afgeschermd land bloot aan de vele narcotica op de wereld. Het verlangen om harddrugs te gebruiken werd zo groot onder de populatie, dat het land dit als een crisis beschouwde.

Om dit enthousiasme voor drugsmisbruik af te remmen, adopteerde Portugal een streng, Amerikaans beleid voor drugsmisbruik, waarbij gebruikers werden belasterd en opgesloten. Dit conservatieve standpunt stopte het toenemende drugsmisbruik niet en het resultaat was dat Portugal in 1999 het hoogste aantal drugs gerelateerde AIDS sterfgevallen had in de hele EU. Ook werd geschat dat rond die tijd 1% van de gehele natie verslaafd was aan heroïne, een huiveringwekkend aantal.

In 2001 besloot de Portugese overheid dat de maat vol was. De Oorlog tegen Drugs werkte niet en hun volk had te lijden van de gevolgen. Ze besloten tot een radicale actie en de resultaten waren revolutionair. Niet alleen heeft de decriminalisering van alle drugs geleid tot een daling in het drugsgebruik; het is zover gedaald dat Portugal nu een van de landen is met het laagste drugsmisbruik ter wereld.

14 JAAR LATER: DE STATISTIEKEN

De positieve verandering in Portugals drugsprobleem is ongekend. Om je een beter idee te geven van hoe goed het land het doet, is hier een handig overzicht:

(Bron van grafieken en statistieken: Transform Drug Policy Foundation)

De eerste grafiek gaat over "lifetime prevalence". Hierin wordt aangetoond hoeveel mensen drugs hebben gebruikt, tenminste eenmaal in hun leven, eenmaal in het laatste jaar en eenmaal in de laatste maand, voor elk jaar. De algemene trend is een afname in gebruik, wat recht ingaat tegen de gedachte dat decriminalisering het gebruik zou verhogen. De grafiek laat een kleine toename zien voor 2007, maar dit was een wereldwijde trend. Ook moet opgemerkt worden dat het laatste jaar gebruik en vorige maand gebruik worden gezien als meest accurate indicators van drugsmisbruik binnen een land.

Gebruik onder jongeren (Adolescent Lifetime Prevalence)

Adolescent_lifetime_prevalence

Sinds de decriminalisering van alle drugs in 2001, is het aantal 15-24 jarigen, die illegale stoffen gebruiken, dramatisch gedaald. Veel mensen, die zich zorgen maken over drugsmisbruik, doen dat met name over deze leeftijdscategorie, omdat deze groep wordt beschouwd als de groep met het hoogste risico. Deze zorgen kunnen nu van tafel worden geveegd, omdat aangetoond wordt dat de decriminalisering drugs niet meer toegankelijk maakt voor jongeren en in feite het gebruik vermindert. De grafiek komt overeen met de vorige, waarin over het algemeen te zien is dat het drugsmisbruik aanzienlijk is gedaald sinds decriminalisering.

Voortgezet drugsgebruik

Continuation

Deze trend van verminderd gebruik vertaalt zich door in het gehele land, waar het continue gebruik is afgenomen van 45% tot 28%. Het is een gigantische daling, die zowel geld als levens spaart.

Door drugs veroorzaakte stergevallen

Deaths

Hoewel het voorkomen van drugsgebruik de statistiek is die het meest wordt bekeken, is het ook verstandig om naar het aantal sterfgevallen door drugs te kijken. Dit toont aan hoe het verminderde gebruik zich vertaalt en ook hoe de verschuiving naar een systeem gebaseerd op gezondheid levens redt ten opzichte van een rechtssysteem. Je ziet direct dat er minder levens verloren gaan, dankzij het beleid van decriminalisering. De cijfers blijven laag, hoewel fluctuerend, maar nooit meer zo erg als in het verleden.

HIV en AIDS diagnoses onder drugsgebruikers

HIV AIDS

Tenslotte lijkt het er ook op dat nieuwe gevallen van zowel HIV als AIDS sterk zijn afgenomen sinds de decriminalisering van drugs. Het betekent dat er minder naalden worden gedeeld en minder mensen heroïne en hardere stoffen gebruiken. Het systeem gebaseerd op gezondheid functioneert. Het is geweldig dat er successen zijn behaald.

KIJKEND NAAR DE TOEKOMST

Er is geen twijfel mogelijk dat de decriminalisering het land heeft geholpen drugsmisbruik onder controle te krijgen. Door gebruikers uit de gevangenis te houden en te verzekeren dat ze toegang hebben tot hulp, zijn de mensen in Portugal beter geïnformeerd en aanvaarden zij de voor- en nadelen van drugs. Decriminalisering heeft echt niet alles opgelost, maar er zijn zeker voordelen behaald.

Natuurlijk is het niet simpelweg het implementeren van decriminalisering die het gebruik van harddrugs, sterfgevallen en ziektes vermindert. Het gaat hand in hand met andere factoren. Tegelijkertijd met de decriminalisering van alle drugs, implementeerde Portugal namelijk ook een robuust gezondheidssysteem, breidde haar sociale systeem uit en garandeerde mensen een minimum inkomen. Het zijn deze factoren die verzekeren dat mensen, die verloren gaan in de gemeenschap, hulp krijgen in plaats van straf en hierdoor kan decriminalisering helpen een land te veranderen. Hoe dan ook heeft Portugal laten zien dat decriminalisering niet alleen werkt, maar dat het ook superieur is aan elk ander systeem dat momenteel wordt gebruikt. Ze zijn al 14 jaar goed op weg en het lijkt erop dat ze dit nog wel even volhouden!


Read more about
Nieuws Wetgeving
Zoeken in categorieën
of
Zoeken