Blog
Gereguleerde Cannabismarkten: Een Kijkje Naar Drie Modellen
7 min

Gereguleerde Cannabismarkten: Een Kijkje Naar Drie Modellen

7 min

Cannabisbeleid neemt over de hele wereld verschillende vormen aan. Wij presenteren Portugal, Nederland en Colorado wat betreft hun cannabiswetgeving.

Over de wereld vallen drugsbezit, -gebruik en –distributie onder verschillende wetgevingen. De meeste landen maken een onderscheid tussen de zogenaamde softdrugs en harddrugs. Harddrugs worden losjes gedefinieerd als drugs die in een onacceptabele mate verslavend zijn (lichamelijke verslaving) en/of lichamelijke schade leveren.

Cannabis valt binnen het domein van softdrugs, aangezien er zelfs bij onverantwoordelijk gebruik minimale lichamelijke schade is en de verslaving die veroorzaakt wordt bij zware gebruikers alleen psychologisch is. Daarom zijn regulaties rondom cannabis in de wereld meestal minder streng dan rondom bijvoorbeeld heroïne of cocaïne.

In dit artikel kijken we naar de regelgeving rondom drugsbeleid, vooral wat betreft cannabis, in drie verschillende landen. Portugal, Nederland en Colorado hebben alle drie vrij progressieve maar verschillende benaderingen van cannabisregulatie en we schetsen van elk van deze benaderingen de situatie.

PORTUGAL

De geschiedenis van drugsgebruik in Portugal leidt helemaal terug naar de Anjerrevolutie van 1974. De revolutie was een bloedige militaire staatsgreep die een einde maakte aan 50 jaar lang dictatuur.

Na de revolutie keerden een groot aantal Portugese staatsburgers terug van de zojuist bevrijde kolonies, zoals Mozambique en Angola. Aangezien het gebruiken van hasj en marihuana in deze landen gewoon is, werd het geïntroduceerd in Portugal. Cannabis werd in Portugal bijna als het symbool van de vrijheid geconsumeerd.

Ondanks het wijdverspreide gebruik van cannabis begon Portugal pas in de jaren ’80 ernstige drugsproblemen te ervaren, toen Europa werd overspoeld met heroïne uit Afghanistan en Pakistan. Om met de crisis van het drugsmisbruik om te gaan, werd drugsgebruik gecriminaliseerd, waardoor gebruikers het risico liepen op gevangenschap en uitsluiting.

Dit beleid kon het drugsmisbruik niet onder de duim houden en als gevolg was midden tot eind jaren ’90 ongeveer 1 procent van de hele Portugese bevolking verslaafd aan heroïne. Ook was het aantal druggerelateerde aidsdoden het hoogste ter wereld.

Deze verontrustende situatie moest opgelost worden en een elitair panel van experts, genaamd de Commissie voor de Nationale Drugsstrategie, ontwierp een plan, waaronder het idee om van het huidige model over te gaan op decriminalisering, omdat werd beargumenteerd dat opsluiting minder kosteneffectief was dan rehabilitatie.

Dit plan werd in 2001 aangenomen, wat Portugal het eerste land ter wereld maakte dat al het drugsgebruik decriminaliseerde.

DRUGSGEBRUIK VANDAAG

Het argument dat opsluiting minder kosteneffectief is dan rehabilitatie en dat het tot hogere aantallen van recidieven leidt omdat verslaafden verder in de criminele levensstijl werden gedrukt, bleek waar te zijn.

Uit de cijfers blijkt dat er vandaag de dag minder drugsgebruikers zijn in Portugal, met een snelle afname in de cijfers van zij die het afgelopen jaar en de afgelopen maand drugs hebben gebruikt. Een op rehabilitatie gerichte strijd tegen heroïnegebruik leidde tot een ernstige afname in druggerelateerde doden – inclusief het aantal druggerelateerde aidsdoden.

Op te merken valt dat het aantal mensen dat ooit in hun leven drugs heeft gebruikt, verhoogd is, maar die cijfers blijken irrelevant als een indicator voor drugsmisbruik en betekenen weinig wat betreft de effecten van drugs op de samenleving.

Hier moet aan worden toegevoegd dat Portugal naast het invoeren van haar revolutionaire drugsbeleid significante stappen heeft ondernomen wat betreft de verhoging van de kwaliteit van leven, waar deze significante afname in drugsmisbruik ook gedeeltelijk aan te danken kan zijn.

CANNABISGEBRUIK VANDAAG DE DAG

In Portugal heerst geen stigma op cannabisgebruik maar het is belangrijk om te weten dat het gebruik niet legaal is maar slechts gedecriminaliseerd. Dat betekent dat het wettelijk gezien niet toegestaan is om cannabis te bezitten of te gebruiken, maar dat het geen juridische gevolgen heeft als je betrapt wordt op het bezit van minder dan 25 gram cannabisbladeren of 5 gram hasj.

In Portugal is het kweken van cannabis illegaal, zelfs voor persoonlijk gebruik, maar het is opvallend dat cannabisgerelateerde arrestaties een echte zeldzaamheid zijn omdat de rechtshandhaving niet gericht is op het vangen van thuiskwekers. Ook is het legaal om cannabiszaden te verkopen of bezitten.

Dit betekent dat het zo makkelijk nog niet is om in Portugal aan cannabis te komen, aangezien kweken op grote schaal niet uitvoerbaar is en zij die cannabis verkopen nog steeds als criminelen worden beschouwd. Voor toeristen blijft vaak alleen de optie over om cannabis van lage kwaliteit te verkrijgen voor hele hoge prijzen, terwijl de locals via hun netwerk kunnen komen aan cannabis van goede kwaliteit van lokale kwekers.

Medicinale cannabis is nog steeds niet gereguleerd door de Portugese wet, dus mensen die lijden onder bepaalde kwalen waarvan het bekend is dat medicinale cannabis erbij kan helpen, zijn overgeleverd aan hun eigen lot. Gelukkig is hun medicatieproces niet crimineel, in tegenstelling tot in de meeste landen, en is de kans daarom klein dat hun gebruik enige consequenties zal hebben.

In Portugal is er een sterke cultuur van cannabisgebruik en als gevolg daarvan een groeiend initiatief tot de legalisering van cannabis en de introductie van een gereguleerde markt.

NEDERLAND

Veel Europese landen hebben eind jaren ’70 en in de jaren ’80 te kampen gehad met een heroïnemisbruikcrisis. Het lot van Nederland was niet veel anders en toen de Afghaanse en Pakistaanse heroïne Europa overspoelde, was er een urgente noodzaak om er iets aan te doen. Vooral Amsterdam werd getroffen, haar straten ernstig doordrenkt van dezelfde goedkopen heroïne.

Ook hasj en cannabisbladeren namen toe in populariteit, maar de toename van het cannabisgebruik was nauwelijks een issue, aangezien het effect van deze drugs op de gezondheid en de samenleving minimaal was. Uit studies bleek dat verantwoordelijk cannabisgebruik mogelijk is en vergelijkbaar met alcohol- of tabakgebruik.

In reactie op het groeiende probleem van drugsgebruik werd in 1976 de nieuwe Opiumwet ingevoerd, die onderscheid maakt tussen softdrugs en harddrugs. De overheid was heel gericht op het bestrijden van heroïnegebruik en plaatste softdrugs onder de zogenaamde gedoogbeleid, zodat de politiediensten vrij waren om de echte problemen te bestrijden.

Met de invoering van de Opiumwet begonnen er coffeeshops te verschijnen als plekken om cannabis te verkopen en te consumeren. Coffeeshops mogen cannabis en cannabis-edibles (eetbare producten) verkopen, maar geen andere drugs. Ook moeten coffeeshops bepaalde regels opvolgen, als ze willen dat hun activiteiten onbestraft blijven.

• Een maximum van 5 gram per persoon mag verkocht worden;

• Voorraad mag de 500 gram niet overschrijden

• Coffeeshops mogen geen overlast veroorzaken

• Er mogen geen harddrugs worden verkocht

• Er mogen geen softdrugs worden verkocht aan minderjarigen

• Coffeeshops mogen geen reclame maken voor softdrugs

• Coffeeshops mogen niet gesitueerd zijn binnen een straal van 250 meter van een school.

Met de opkomst van de coffeeshops ontstond een proces dat bekend staat als scheiding van de markt. Men denkt dat een volledig verbod op drugs een risicovolle omgeving creëert waarin veel verschillende types drugs samenkomen. Voorheen was het zo dat cannabisgebruikers aan veel andere soorten drugs, soft en hard, werden blootgesteld wanneer ze hun cannabis regelden. Men denkt dat de afwezigheid van deze blootstelling ervoor zorgt dat het drugsmisbruik in Nederland zo laag is – Nederland heeft zelfs de laagste drugsmisbruikcijfers van Europa.

CANNABISGEBRUIK VANDAAG DE DAG

In Nederland heeft zich een cultuur ontwikkeld waarin cannabisgebruik niet langer wordt gezien als drugsmisbruik maar als iets normaals, ongerelateerd aan de criminele activiteiten die gepaard gaan met andere drugs. In Nederland is het iedereen toegestaan om tot 5 gram cannabisbladeren of hasj te bezitten. Gebruik is niet toegestaan in publieke ruimtes behalve de coffeeshop, maar het is heel onwaarschijnlijk dat het je in de problemen zal brengen, tenzij je de orde verstoort.

Alhoewel cannabiskweek nog steeds illegaal is, worden maximaal 5 planten voor persoonlijk gebruik getolereerd, wat betekent dat ze in beslag kunnen worden genomen maar dat dit niet zal leiden tot vervolging. Het onderscheid tussen de definitie van persoonlijk en professioneel gebruik is een beetje lastig. Bij kweek voor persoonlijk gebruik mag de kweker niet meer dan 1 stuk technische apparatuur bezitten, zoals een hydrocultuur kweektent, groeilamp of afzuigsysteem. Helaas vereist kweek binnenshuis meestal meer dan een van deze onderdelen. Ondanks de verwarrende wetgeving is het heel onwaarschijnlijk dat een binnenkweker wiens doel het is om te kweken voor persoonlijk gebruik door rechtshandhaving zal worden gezocht, onafhankelijk van de gebruikte apparatuur.

In Nederland wordt het kweken grotendeels makkelijk gemaakt door het feit dat wietzaden worden beschouwd als alle andere zaden en er geen speciale wetgeving rondom is.

Medicinale cannabis is legaal maar nog steeds onderbenut door en grotendeels onbekend bij zowel dokters als patiënten, aangezien deze nog in de kinderschoenen staat. Omdat speciale campagnes hier het bewustzijn voor vergroten, is het waarschijnlijk dat de situatie de komende jaren zal verbeteren.

Het is niet moeilijk om in Nederland aan cannabis te komen. Je hoeft alleen naar een coffeeshop te gaan en daar kun je kiezen uit een selectie strains van hoge kwaliteit, alhoewel de prijs iets hoger is dan gemiddeld in de Europese underground. Gezien de prettige omgeving is het het extra geld het zeker waard. In de afgelopen jaren hebben sommige steden en regio’s de verkoop van cannabis aan buitenlanders verboden omdat ze vonden dat drugstoerisme openbare overlast veroorzaakte. Dit verbod wordt in de meeste plaatsen grotendeels genegeerd. Deze verboden zijn er niet in Amsterdam.

Wat de ogenschijnlijk simpele cannabismarktregulaties in Nederland verder compliceert, is het feit dat cannabisverkoop en -kweek op grote schaal nog steeds een strafbare handeling is. Alhoewel coffeeshops vrijgesteld zijn van vervolging en technisch gezien kleine hoeveelheden cannabis mogen verkopen, kweken en bezitten, is er veel ruimte voor manipulatie. Aangezien coffeeshops vrij vaak veel meer cannabis verkopen dan is toegestaan, doet de vraag zich voor hoe ze aan hun cannabis komen. In Nederland heeft de zwarte markt van cannabiskweek en -verkoop op grote schaal zich zeer ontwikkeld maar dit wordt grotendeels genegeerd om redenen waar we alleen naar kunnen gissen.

Zulke ondergrondse activiteiten hebben politici doen vragen om strengere verbiedende regelgeving, maar dit is nog niet gerealiseerd, aangezien de consensus van de Nederlanders en het beleid van de liberale partijen is dat verdere controle van de cannabismarkt zou moeten gebeuren via volledige legalisering.

COLORADO

Alhoewel het op federaal niveau illegaal is, is cannabisgebruik wijdverspreid in de VS.

Terwijl iets meer dan 20% van de Europeanen een keer in hun leven cannabis probeert, is het voor Amerikanen bijna twee keer zo waarschijnlijk dat ze minstens een keer in hun leven cannabis roken. Voor Amerikaanse tieners gelden vergelijkbare cijfers. Dit overwegend, is het feit dat de VS een van de strengste regelgevingen rondom cannabis ter wereld heeft onderwerp van discussie geworden, aangezien velen van mening zijn dat veranderingen noodzakelijk zijn.

Colorado is de eerste staat die een andere aanpak heeft geprobeerd en heeft als resultaat daarvan een van ’s werelds liberaalste beleidslijnen wat betreft cannabis. In tegenstelling tot de twee vorige voorbeelden kwam dit beleid niet voort uit de noodzaak om kwesties gerelateerd aan drugsmisbruik uit te roeien, maar als een wijziging gesteund door de kiezers. Medicinale cannabis werd in 2000 gelegaliseerd, recreatieve cannabis in 2014. Andere softdrugs zijn nog steeds illegaal.

Omdat de wet voor recreatieve cannabis nog in de beginfase is, worden statistieken rondom cannabisgebruik voor en na de wet landelijk nauwlettend door zowel voor- als tegenstanders gevolgd.

Het zal sommigen misschien verbazen maar sinds de legalisering is er een kleine maar niet te ontkennen afname in cannabisgebruik te merken, vooral bij tieners. Over de redenen kan alleen nog worden gespeculeerd; relevante suggesties zijn dat cannabis niet langer een verboden vrucht is en dat er beter gereguleerd wordt aan wie de cannabis wordt verkocht.

CANNABISGEBRUIK VANDAAG DE DAG

Zij die 21 jaar of ouder zijn, mogen in Colorado tot 28 gram cannabisproducten bezitten. Producten omvatten cannabis-edibles (eetbare producten), -concentraten, hasj en marihuana. Omdat sommige producten hogere concentraties bevatten dan andere, zal er in oktober 2016 een wetswijziging plaatsvinden die de toegestane hoeveelheden verder reguleert.

Gebruik in de publieke ruimte is wettelijk verboden en dit verbod is bij een bezoek aan Colorado serieus te nemen, aangezien het aantal mensen dat een boete krijg voor publiek gebruik sinds de legalisering drastisch is toegenomen. Discretie is niet alleen aan te raden maar meestal zelfs vereist wanneer het aankomt op plaatsen waar veel mensen komen. Er is geen groot aantal coffeeshops zoals in Nederland maar elke dag worden er plaatsen geopend waar je in een sociale omgeving kan genieten van cannabis.

Een andere optie is om een vaporizer te gebruiken aangezien het geen geur achterlaat en vrij onopvallend is.

Voor inwoners van Colorado is kweek voor persoonlijk gebruik legaal en ze mogen tot 6 planten bezitten, waarvan er slechts 3 tegelijkertijd mogen bloeien. Er zitten geen beperkingen aan het materiaal dus binnenshuis kunnen geavanceerde opstellingen gebruikt worden die kweken zelfs voor beginners makkelijk maken. Ook zijn zaden ruim verkrijgbaar en het zal voor een kweker geen probleem zijn om de benodigde strains te vinden.

Medicinale cannabis is sinds 2000 beschikbaar in Colorado en wordt nu veel gebruikt als een erkende behandeling bij cachexie; kanker, chronische pijn; chronische aandoeningen van het zenuwstelsel; epilepsie en andere aandoeningen gekenmerkt door aanvallen; glaucoom; hiv of aids; multiple sclerose en andere aandoeningen gekenmerkt door spierspasme; en misselijkheid.

Omdat cannabis op grote schaal kweken en verkopen legaal is, mits je de juiste vergunningen hebt, bevinden kwekers zich in een open markt en als een resultaat daarvan is de cannabismarkt van Colorado zeer gereguleerd en vol kwaliteitsproducten. Er zijn veel cannabiswinkels met ruime openingstijden en goedkope prijzen vergeleken met hun Europese tegenhangers.

Dit cannabisbeleid heeft Colorado’s toerisme doen bloeien, aangezien meer en meer Amerikaanse en buitenlandse toeristen een bezoek brengen om even te ontsnappen aan de wettelijke verboden van hun eigen landen en te genieten van een stressloze en sociaal geaccepteerde blunt. Dagelijks wordt een groot aantal cannabisgeorienteerde toeristenattracties en –accommodaties aangeboden, en terwijl sommigen het vergelijken met de wijnrondleidingen van Napa Valley, vinden anderen het een beetje overdreven. Hoe dan ook, Colorado’s marihuana-industrie heeft zelfs in haar kinderschoenen groot succes en bijna de 1 miljard bereikt.

Miguel Antonio Ordoñez
Miguel Antonio Ordoñez
Miguel Ordoñez bezit een AB Mass Media and Communications-diploma. Deze ervaren schrijver draait al 13 jaar mee en voorziet de lezer sinds 2017 van cannabisgerelateerde content. Hij heeft zijn diepgaande kennis over het onderwerp opgebouwd door persoonlijke ervaringen en nauwgezet onderzoek.
Nieuws Wetgeving
Zoeken in categorieën
of
Zoeken