Blog
Hoe Praat Je Met Je Kinderen Over Cannabis
5 min

Hoe Praat Je Met Je Kinderen Over Cannabis

5 min

Veel ouders twijfelen of ze hun kinderen cannabisvoorlichting zouden moeten geven. Experts raden echter aan dat wel en zo snel mogelijk te doen. Je kind open en eerlijk benaderen, zorgt ervoor dat de relatie verbetert en dat je van beide kanten meer begrijpt over cannabis.

Hoewel het voor kinderen verboden is om recreatieve en medicinale cannabis te gebruiken, toont onderzoek aan dat veel van hen het toch op een bepaald moment in de pubertijd gaan gebruiken. Vroeg met je kids over wiet praten, is een fantastische manier om ze voor te bereiden op het punt waarop ze er uiteindelijk zelf tegenaan lopen.

Voor veel ouders is het moeilijk om met hun kinderen over dit onderwerp te praten. Experts geloven echter dat hoe eerder je het doet, hoe beter het is. Dat resulteert er namelijk in dat je kinderen weten wat verantwoordelijk en veilig gebruik is. Laat je ze aan hun lot over en gaan ze zelf uitvinden wat er op het gebied van cannabis in omloop is? Dan heeft dat mogelijk nadelige gevolgen.

DE IMAGOVERANDERING VAN CANNABIS

Imagoverandering Van Cannabis

Het maatschappelijke imago van cannabis verandert snel in onze westerse wereld. Wat mensen ooit zagen als een levensgevaarlijke en schadelijke drug, is tegenwoordig een substantie met diverse heilzame voordelen (in de juiste verhouding weliswaar). De opkomst van cannabis als nieuw politiek hangijzer en alle berichtgeving over wiet in journaaluitzendingen en de entertainmentindustrie maken het nog noodzakelijker je kinderen voorlichting te geven.

De publieke opinie is door de opkomst van medicinale cannabis drastisch veranderd. 33 van de 50 Amerikaanse staten zijn overgegaan tot het legaliseren van medicinale wiet. Daarbij zetten mensen het in voor het verlichten van diverse aandoeningen; van stressstoornissen tot kanker. De erkenning van de medicinale eigenschappen van cannabis door diverse overheden heeft de maatschappelijke houding enorm veranderd.

Medicinale cannabis is ook in staat op een veilige en doeltreffende manier verlichting te bieden aan kinderen. Dat heeft een enorme bijdrage geleverd aan de erkenning van legitieme medicinale behandelingen. Het vermogen van cannabidiol (CBD) om zeldzame vormen van epilepsie bij kinderen te bestrijden, heeft de kranten gehaald in zowel Europa als de beide Amerika's.

De veranderde toegankelijkheid en beschikbaarheid van cannabis heeft ook een omslag in de publieke opinie inzake de drug veroorzaakt. Met steeds meer mogelijkheden om medicinale en recreatieve cannabis te kopen, lopen mensen vaker tegen wiet aan dan ooit tevoren. Dat heeft tot gevolg dat het imago van wiet verandert. Het is niet langer zozeer een straatdrug, maar steeds meer een consumentenproduct. Net zoals alcohol of tabak.

Gerelateerd artikel

Top 10 Alternatieven Voor Tabak In Joints

HUIDIG ONDERZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN CANNABIS OP MINDERJARIGEN

Huidig Onderzoek Naar De Effecten

Bijna iedereen vindt het een slechte zaak als tieners cannabis gebruiken. De tienerjaren zijn voor de ontwikkeling van de hersenen een cruciale fase. Geestverruimende middelen als THC-rijke cannabis en alcohol blijken een negatief effect te hebben op deze ontwikkeling en de breinfunctie. Bovendien blijkt dat tieners die veel blowen vaak te maken krijgen met slechte schoolprestaties. Daarbij stoppen ze regelmatig met school en vinden ze moeilijker werk.

Diverse onderzoeken bevestigen dat cannabis de hersenen beperkt en dat het brein zich in de pubertijd zo niet volledig kan ontwikkelen. Toch zijn er ook deskundigen die daar hun twijfels bij hebben.

Zo werd er bijvoorbeeld in een belangrijk onderzoek geen onderscheid gemaakt tussen proefpersonen die uitsluitend cannabis gebruikten en deelnemers die zowel wiet als alcohol nuttigden. Bovendien kwamen andere onderzoeken tot de keiharde conclusie dat marihuana geen effect heeft op de uiteindelijke structuur van hersenen in ontwikkeling. Er is dan ook meer onderzoek nodig om alles te weten te komen over de effecten van cannabis op het zich ontwikkelende brein.

Onderzoek naar de effecten van cannabis op tieners is nog in volle gang. De resultaten lijken echter een tweeslachtig beeld te geven. Zoals het er nu voor staat, weten onderzoekers niet of cannabis echt nadelige gevolgen heeft voor tieners of dat rebellerende pubers juist eerder geneigd zijn wiet te gebruiken.

HOE VERTEL IK HET MIJN KINDEREN?

Tips Voor De Benadering

Met kinderen over cannabis praten, is niet altijd eenvoudig. Het is een gevoelig onderwerp dat je moeilijk ter sprake brengt. Gelukkig wordt de jeugd van tegenwoordig getrakteerd op evenwichtige beschouwingen over cannabis door journaaluitzendingen en andere objectieve media. Dat maakt de taak als ouder wellicht iets makkelijker. Toch pleit het je niet vrij van de discussie met je kind over verantwoordelijk cannabisgebruik. Hier volgen 5 tips die je helpen dit onderwerp bij je kinderen aan te snijden.

  •  FORCEER DE BOEL NIET - GA STAPSGEWIJS TE WERK!

Het is belangrijk de boel niet te forceren als je zo'n gewichtig onderwerp bespreekt. Als je agressief overkomt of te zwart-wit bent, heeft dat mogelijk tot gevolg dat je kinderen het gesprek gaan mijden.

Het helpt als je op zoek gaat naar aanknopingspunten om de dialoog te beginnen. Gedwongen of formele situaties, zoals "familieoverleg", zorgen er soms voor dat je kids de kriebels krijgen en zich ongemakkelijk voelen. Beter zou het zijn om erover te praten als je langs een coffeeshop fietst of mensen op TV ziet blowen. Zorg dat je kind zich tijdens deze gesprekken zo comfortabel mogelijk voelt. Dan praat het openhartiger met je.

  •  STA OPEN VOOR ZE

Je kinderen moeten weten dat ze altijd bij je mogen aankloppen als ze het over wiet willen hebben. Wees onbevooroordeeld en probeer een gesprek aan te knopen. Eenzijdige donderpreken zou je moeten zien te vermijden. Door open en ontspannen te blijven, moedig je je kind aan om ook in de toekomst drugsgerelateerde issues met je te bespreken.

Wees bovendien duidelijk over hetgeen je van je kind verwacht. Ouders dienen hun verwachtingen helder, open en eerlijk naar voren te brengen. Ze mogen daarbij niet agressief zijn of hun kind blootstellen aan excessieve of gewetenloze psychische druk.

  •  WEES EEN LEERMEESTER VOOR ZE

Laat je kinderen zien hoe wiet eruitziet en wat je ermee kunt doen. Dan weten ze dat alvast als ze er later mogelijk mee te maken krijgen. Het is belangrijk dat je een leermeester voor ze bent. Praat daarbij objectief over cannabis. Kinderen doodsangsten aanpraten met lariekoek is contraproductief. Ze nemen je misschien wel nooit meer serieus als ze ontdekken dat cannabis gewoon een veilig genotsmiddel is.

Wees eerlijk over zaken als hoe cannabis het ontwikkelende brein beïnvloedt en het risico op verslaving. Dit draagt ertoe bij dat kinderen evenwichtige persoonlijke beslissingen leren nemen. Wijs ze er ook op dat cannabis soms bepaalde aandoeningen verlicht. Dit helpt kinderen begrijpen dat er meer is dan recreatieve wiet.

Gerelateerd artikel

7 Tips Als Je Voor Het Eerst Cannabis Rookt
  •  BESPREEK DE EVENTUELE GEVAREN MET ZE

Het is ook belangrijk de eventuele gevaren van cannabisgebruik kalm en bedaard met je kinderen te bediscussiëren. Bewezen is dat cannabisrook schoner is dan tabaksrook. Toch bevat het kankerverwekkende en giftige stoffen, die niet echt bevorderlijk voor de gezondheid zijn. Wijs daarom je kinderen ook op de eventuele problemen van geregeld gebruik.

Behalve de gezondheidsrisico's zou je als ouder ook de mogelijke juridische consequenties van cannabisgebruik moeten bespreken. Het is vooral belangrijk duidelijk te maken wat mogelijk de gevolgen zijn als je onder invloed van cannabis of andere geestverruimende middelen aan het verkeer deelneemt. Ook zou je je kroost erop moeten wijzen dat geregeld blowen school- en sportprestaties soms negatief beïnvloedt. Dit geldt eigenlijk voor alle activiteiten die aandacht opeisen.

Zijn er mensen in je familie verslavingsgevoelig, vertel dat dan ook eerlijk aan je kinderen. Als ze dit weten, is de kans groter dat ze cannabis verantwoordelijk gaan gebruiken.

  •  VERTEL ZE DE WAARHEID

Als je geregeld blowt of je kind vraagt of je weleens wiet gebruikt hebt, vertel dan gewoon de waarheid. Je hoeft echter niet in geuren en kleuren te beschrijven wat je allemaal uitgespookt hebt. Maar als je kind ernaar vraagt en je het ervan overtuigt dat je een verantwoordelijke recreatieve of medicinale gebruiker bent, kom je een stuk geloofwaardiger over.

VERANTWOORDELIJK ROKEN, OOK MET DE KIDS IN DE BUURT

Verantwoordelijk Roken

Als je een rooksessie inlast en de kids in de buurt zijn, doe dat dan op een verantwoordelijke en veilige manier. Zorg er altijd voor dat je kinderen niet te maken krijgen met tweedehands rook.

Er is een hoop gedoe geweest over de blootstelling aan tweedehands tabaksrook. Tweedehands cannabisrook is echter mogelijk net zo schadelijk. Het vergroot het risico op long- en oorinfecties en op de lange duur longkanker. En hoewel cannabisrook minder kankerverwekkende en giftige stoffen dan tabaksrook bevat, zijn ze wel aanwezig.

Onderzoek toont daarnaast aan dat je bij het inademen van tweedehands cannabisrook ook cannabinoïden, zoals THC, binnenkrijgt. Je zou dan echter wel kolossale rookwolken binnen moeten krijgen om high te worden. Toch raden we het af kinderen bloot te stellen aan cannabinoïden.

ALLEEN JIJ WEET WAAR JE KIND BIJ GEBAAT IS

Alleen Jij Weet Waar Je Kind Bij Gebaat Is

De beslissing om zo'n gevoelig onderwerp met een kind te bespreken rust volledig bij de ouders. Misschien zijn je kinderen simpelweg nooit van plan om wiet te gaan gebruiken. En zoals we reeds eerder hebben aangehaald; dwing je kind nooit het gesprek aan te gaan.

Iedere familie, relatie en situatie is verschillend. Daarom zijn deze tips slechts bedoeld als advies om met je kinderen over cannabis te praten. De adviezen dienen niet als dogma. We adviseren ouders vooral hun eigen situatie in ogenschouw te nemen. Overweeg daarna pas het gesprek met je kind aan te gaan. Voor meer informatie over dit onderwerp vind je bij Zamnesia diverse blogartikelen. Daarmee helpen we je een stukje op weg.

Luke Sumpter
Luke Sumpter
Luke Sumpter heeft een diploma in de Klinische Gezondheidswetenschappen en een passie voor het kweken van planten. Inmiddels werkt hij al zeven jaar als professioneel journalist en schrijver op het gebied van cannabis en de wetenschap.
How To Nieuws
Zoeken in categorieën
of
Zoeken