Blog
Maak kennis met de onwaarschijnlijke voorstanders van Cannabis Legalisatie
4 min

Maak kennis met de onwaarschijnlijke voorstanders van Cannabis Legalisatie

4 min
Een korte blik op een aantal van 's werelds meest onwaarschijnlijke voorstanders van de legalisering van cannabis en hun motieven.

De problemen van cannabis en de wetten ertegen zijn een zeer besproken onderwerp over de hele wereld. Medische toepassingen voor cannabis worden gevonden en voortdurend getest, de aanname dat cannabis een ernstig negatieve invloed zou hebben op het individu en de samenleving wordt langzaam achtergelaten. Het lijkt erop dat met de dag de cannabis legalisatie meer aanhangers krijgt, want het wordt steeds meer sociaal aanvaardbaar om zelfs op recreatieve basis van cannabis te genieten. Toch is het nog steeds een zeer polariserende kwestie, en hoe de situatie aan het veranderen is kan het beste worden waargenomen in de Verenigde Staten van Amerika.

Als het gaat om de Verenigde Staten, is cannabis nog steeds op grote schaal verboden door de wet. De federale wet verbiedt in feite elke hoeveelheid cannabis te bezitten, zij het voor medisch of recreatief gebruik. Die wetten zijn vervangen door staatswetten, en deze zijn de afgelopen 50 jaar langzaam aan het veranderen. Het is namelijk zo dat een gedeelte van de staten kiest voor de decriminalisering van cannabis, sommigen kiezen voor de legalisering van medicinaal gebruik, en recentelijk gaan andere staten zelfs zover dat recreatief gebruik van cannabis wettig wordt gemaakt. Medicinale cannabis is gelegaliseerd in 20 staten en in 4 andere staten is recreatief gebruik ook gelegaliseerd. Het proces wordt versneld, waarmee er in 2015 meer dan 50 wetgevende initiatieven zijn die het gebruik van cannabis overwegen. Sommige peilingen tonen aan dat een meerderheid van de burgers (52%) voor een landelijke legalisatie zijn, maar bij een kritische massa van de supporters is een dergelijke handeling nog niet bereikt. Het is precies de reden waarom vocale voorstanders van cannabis vandaag belangrijker kunnen zijn dan ooit tevoren - het verhogen van het bewustzijn en een verschuiving in de perceptie is precies wat nodig is voor hun zaak.

Naarmate het aantal cannabis supporters in de VS stijgt, ontstaan er onwaarschijnlijke voorstanders die nadere legitimiteit geven aan de zaak, omdat ze laten zien dat de beweging allesomvattend is en niet beperkt tot bepaalde subculturen. Verder in het artikel presenteren we een aantal van hen.

MOEDERS

Als er een groep is in de maatschappij waar op neer gekeken wordt voor het gebruik van marihuana is het zeker een moeder. Dergelijke ideeën komen uit het feit dat marihuana gebruikers als onverantwoordelijk worden gezien en over het algemeen slechte rolmodellen zijn.

Nou, er zijn zeker moeders die het hiermee oneens zijn. Zij geloven dat cannabis hen eigenlijk betere moeders maakt omdat ze zich rustiger voelen, geduldiger, zelfs optimistisch en open voor leuke activiteiten. Al deze eigenschappen zijn zeker die van een goede ouder.

Onder een groot aantal cannabis voorstandersgroepen, valt er één zeker op. De Beverly Hills "Marihuana Mama's" vinden dat ze marihuana stijlvol maken. Ze genieten ervan door een luxe draai te geven aan het gebruik van marihuana, met een privéchef die overvloedige, met cannabis verrijkte gerechten bereidt voor hun gastronomische diners.

Hun doel is het beeld van de gemiddelde cannabis gebruiker te wijzigen. Om één van hun leden te citeren: "We nemen het op tegen mensen die zeggen dat marihuana voor vuile druggies is, maar wij zijn het bewijs dat je als marihuanagebruiker een goede ouder kunt zijn en een productief lid van de samenleving."

VETERANEN

Militaire veteranen, met name die lijden aan een post traumatische stress stoornis (PTSS) hebben goed nieuws gekregen in mei 2016, toen het Congres besloot om het federale verbod op medicinale cannabis op te heffen. Zowel het parlement als de senaat hebben bepaald dat the Department of Veteran Affairs (VA) de regel - die zelfs zover gaat artsen te verbieden een behandeling met marihuana te bespreken - niet meer mogen handhaven.

Volgens de resultaten van de zevende jaarlijkse enquête onder de leden van het IAVA (Irak en Afghanistan Veterans of Amerika), zegt 68% van de veteranen dat medicinale cannabis legaal zou moeten zijn, en 75% is van mening dat VA-artsen in staat moeten kunnen zijn om marihuanatherapie te adviseren voor patiënten die daarvoor in aanmerking komen.

Veteranen vieren deze ontwikkeling, omdat ze misschien snel in staat zullen zijn om toegang te krijgen tot medicinale cannabis. Er is veel anekdotisch bewijs binnen hun gemeenschap dat medicinale cannabis een natuurlijke en minder verslavend alternatief biedt in tegenstelling tot de reguliere geneesmiddelen op recept, met name pijnstillers. Marihuana blijkt te helpen met aandoeningen zoals PTSS, angst, slapeloosheid en chronische pijn.

POLITIE

Er is altijd een slechte relatie geweest tussen de politie en de regelmatige marihuana gebruiker. De politie is immers degene die de stoners in de boeien slaat en achter de tralies zet, en de rechtshandhaving heeft een lange geschiedenis van het lobbyen tegen de hervorming van het marihuanabeleid. Het is precies die reden waarom de meeste mensen niet aan de politie zouden denken als gedacht wordt aan voorstanders van de legalisatie.

Law Enforcement Against Prohibition (LEAP), die zichzelf omschrijft als "een groep van politieagenten, rechters, officieren van justitie en andere strafrecht professionals die pleiten voor de legalisering van marihuana" doorbreekt die stereotypen en geeft een nieuw inzicht op de wijze waarop de meest kritische rechtshandhaving denkt.

In hun woorden: "LEAP is toegewijd aan het beëindigen van de tientallen jaren van een mislukt marihuanabeleid, dat de levens van talloze Amerikanen en hun families heeft beschadigd, het rechtsstelsel op elk niveau heeft vertraagd, en het vertrouwen tussen de gemeenschap en de politie heeft geschaad.”

ARTSEN

De grootste organisatie van artsen in Amerika is de American Medical Association en hun officiële standpunt is dat ze de legalisering van marihuana voor recreatief gebruik door de vingers zien. Een afleiding van een dergelijke houding biedt een nieuw opgerichte organisatie genaamd Doctors for Cannabis Regulation. Tot nu toe bestaat de groep uit 50 gevestigde en gerenommeerde artsen en hun missie is om een beroep te doen op staten en de federale overheid om recreatief gebruik van marihuana in het belang van de volksgezondheid te legaliseren en te reguleren.

Zij stellen dat het verbod meer kwaad doet dan goed en dat, zoals het geval is met alcohol en tabak, misbruik dient te worden behandeld als een gezondheidsprobleem, en niet als een crimineel feit. Zij vinden dat door dagelijkse betrokkenheid, anekdotische ervaringen van patiënten en het groeiende wetenschappelijk bewijs, goed geïnformeerde Amerikaanse artsen het volgende moeten realiseren:

• Het gebruik van cannabis door gezonde volwassenen is over het algemeen goedaardig, waardoor het verbod overbodig wordt.

• Cannabis is veel minder schadelijk voor volwassenen dan alcohol en tabak, die beide legaal zijn vanwege de onuitvoerbaarheid van een verbod op de zogenaamde 'soft' drugs.

• Cannabis kan schadelijk zijn voor minderjarigen, maar een verbod voorkomt niet dat kinderen en tieners toegang hebben tot de drug.

• De last van het cannabis verbod valt onevenredig op gemeenschappen van kleur en de armen.

LERAREN

In het kielzog van het initiatief van Californië om recreatief gebruik van cannabis te legaliseren voor mensen ouder dan 21, uitte directeur van de American Federation of Teachers, Randi Weingarten, haar aanvaarding van persoonlijk gebruik van cannabis en zei: 'Alles met mate is vrijwel ok", maar voegde ook toe: "Ik keur het gebruik van marihuana door kinderen niet goed, of enige andere illegale drug, net zoals ik alcoholgebruik door minderjarigen ook afkeur. En mocht marihuana legaal worden, vind ik dat het verboden en illegaal moet blijven voor de kinderen."

Zoals te verwachten is haar mening niet algemeen geaccepteerd in het onderwijs, omdat de meeste leraren vinden dat marihuana dan het zoveelste goedje is dat, samen met alcohol, tabak en andere bedwelmende middelen, veel te makkelijk te verkrijgen zou worden, en scahde zou berokkenen aan de jongeren die zijn juist willen onderrichten.

 

         
  Guest Writer  

Gastschrijver
Zo af en toe dragen gastschrijvers bij aan ons blog op Zamnesia. Ze hebben allemaal een andere achtergrond en verschillende ervaringen, waardoor hun kennis van onschatbare waarde is.

 
 
      Ontdek onze schrijvers  

Steven Voser
Steven Voser
Steven Voser is een onafhankelijke cannabisjournalist met meer dan zes jaar ervaring in het schrijven over alles omtrent wiet: hoe je het kweekt, hoe je er optimaal van geniet, maar ook de groeiende industrie en het onduidelijke juridische landschap eromheen.
Nieuws Wetgeving
Zoeken in categorieën
of
Zoeken