Blog
Cannabis Wet Zwitserland
3 min

Zwitserland: Rechterlijke Uitspraak Zet Nieuw Precedent

3 min
Nieuws Wetgeving

Een rechten student in Zwitserland die was aangeklaagd voor het bezit van acht gram cannabis was opgeroepen voor de rechter te verschijnen. De verrassende uitkomst: het gerechtshof in Zurich sprak de student vrij. Kan deze uitspraak een precedent scheppen voor het bezit van cannabis in Zwitserland?

De gedaagde in deze zaak nam, samen met zijn advocaat die net als hem een rechtenstudent is, het Zwitserse recht onder de loep en kwam tot de conclusie dat alleen de consumptie van cannabis strafbaar is en dat het bezit tot 10 gram marijuana voor persoonlijk hiervan vrijgesteld zou moeten zijn van straf.

De relevante passages in de Zwitserse Narcotica Wet (BetmG) staan in Artikel 19a, paragraaf 1:

“Ieder persoon die willens en wetens zonder autorisatie narcotica consumeert of ieder persoon die een overtreding begaat volgens Artikel 19 voor zijn of haar eigen consumptie kan een boete krijgen.”

In artikel 19b, paragraaf 1, zegt de wet het volgende:

“Ieder persoon die een verwaarloosbare hoeveelheid van een narcotica bereidt voor eigen consumptie of dit aan een persoon van 18 jaar of ouder verstrekt, met het doel de narcotica gezamenlijk te nuttigen, begaat geen overtreding.”

WAT GEEN OVERTREDING VORMT KAN NIET STRAFBAAR ZIJN

Hoewel artikel 19b, paragraaf 1 duidelijk stelt dat het bezit en het delen van kleine hoeveelheden marijuana geen overtreding is, was het tot voor kort nog gebruikelijk dat iemand die zelfs een kleine hoeveelheid bij zich droeg op een bekeuring van tot wel CHF 200 kon rekenen, naast een willekeurig opgelegde ‘administratieve
boete’.

Dit betekende dat het bezit van zelfs een klein zakje weed tot boetes kon en kan leiden tot wel CHF 800 francs.
Na een grondige bestudering van artikel 19 bevestigde de rechter in Zurich niet alleen dat de studenten gelijk hadden maar, belangrijker nog, erkende hij dat degenen die hoeveelheden van 10 gram of minder bij zich droegen onterecht gestraft waren.

VRIJSPRAAK OMDAT GEEN STRAFBAAR FEIT WAS BEGAAN

De rechter in Zurich argumenteerde dat niet-strafbare daden niet bestraft konden worden en spraken de gedaagde vrij. De rechter bevestigde dat de BetmG voorschrijft dat het bij zich dragen van acht gram cannabis niet illegaal is en dat er geen sprake was van consumptie (wat wel strafbaar is).

ZAL DE UITSPRAAK VAN DE RECHTER IN ZURICH INVLOED HEBBEN OP HET ZWITSERSE DRUGSBELEID?

De vraag is nu of deze uitspraak van invloed kan zijn op het algemene drugs beleid in Zwitserland.

Peter Albrecht, Emeritus Professor Crimineel Recht en voormalig President van de Baselse strafrechtbank, verklaarde tegenover de pers dat alleen de consumptie strafbaar is en niet het bij zich dragen van kleine hoeveelheden weed voor persoonlijk gebruik.

Niemand in Zwitserland heeft tot dusver juridische stappen ondernomen tegen boetes voor het bezit van kleine hoeveelheden cannabis. Een van de redenen hiervoor is dat hoewel het bij je dragen volgens Zwitsers recht niet strafbaar, het wel overduidelijk wijst op het bezit van marijuana.

Cannabis voorstanders bepleiten nu dat het weggeven van kleine hoeveelheden marijuana, bijvoorbeeld als een geschenk, niet als overtreding aangemerkt kan worden, gezien de bewoording in het Zwitserse recht.

De Zwitserse politie ziet het echter anders. Ze hebben aangegeven dat ze het huidige beleid niet zullen wijzigen en dat ze boetes zullen blijven uitdelen.

Zurich Zwitserland Cannabis

ZWITSERS RECHT IS ERG HELDER

Het is opmerkelijk dat de formulering in de BetmG vrij helder is en weinig ruimte laat voor interpretatie. Dit betekent dat of de wettekst aangepast moet worden of dat de autoriteiten moeten stoppen met beboeten van iets wat geen overtreding is.

Het is nog niet duidelijk wat de uitkomst hierin zal zijn. Een tekstaanpassing in de BetmG dan wel een veranderd beleid voor het beboeten van marijuana bezit, beide opties liggen op tafel en worden momenteel bediscussieerd.

KAN DEZE UITSPRAAK DE cannabis CULTUUR IN ZWITSERLAND BEINVLOEDEN?

Het is ironisch dat het een gewone rechtenstudent was die deze maas in de Zwitserse cannabis wet vond. Eentje die door iedereen gemist is, inclusief de Zwitserse autoriteiten.

Met betrekking tot veel voorgestelde cannabis pilot projecten in het land is dit wel een erg belangrijke maas die wel eens grote gevolgen kan hebben.

Het consumeren van cannabis in coffee shops of bepaalde Cannabis Social Clubs (CSCs) in Zwitserland kan bijvoorbeeld niet als overtreding gezien worden wanneer het bezit en de consumptie van kleine hoeveelheden cannabis voor persoonlijk gebruik niet strafbaar is. Consumptie in het openbaar, aan de andere kant, en het verspreiden van grote hoeveelheden is nog steeds strafbaar. Maar de wetgeving zou de weg voor pilot projecten zoals het CSC die vorig jaar in Bern geopend werd makkelijker maken.

Waar het om gaat is dat de consumptie op deze locaties volkomen legaal zou kunnen zijn zonder dat de politie haar beleid hoeft bij te stellen en zonder dat marijuana in Zwitserland compleet gelegaliseerd hoeft te worden.

Op dit moment bevinden cannabis voorstanders zich ondanks, of zelfs juist door de wetgeving, in een onduidelijke zo niet compleet verwarrende legale grijze zone. Anders gezegd, de Zwitsers kunnen op dit moment niet zeggen wat legaal is en wat niet.

Het staat vast dat de Zwitserse cannabis wet hoognodig aangepast moet worden, alleen al zodat medicinale cannabis gebruikers zorg kunnen krijgen zonder juridische onzekerheid hierover.

 

         
  Georg  

Geschreven door: Georg
Georg, gevestigd in Spanje, is een geek die veel tijd besteedt aan zijn computer maar ook aan zijn tuin. Met een vurige passie voor het kweken van cannabis en het onderzoeken van psychedelica, is Georg helemaal thuis in alles wat psychoactief is.

 
 
      Ontdek onze schrijvers  

Read more about
Nieuws Wetgeving
Zoeken in categorieën
of
Zoeken