Blog
LSD
5 min

Drugsmythe Bestrijders: LSD

5 min
Nieuws Onderzoek

Sommigen willen je doen geloven dat psychedelische ervaringen geen betekenis hebben. Wekt LSD slechts levendige hallucinaties op of is er meer aan de hand? Wat is feit en wat is fictie? Zamnesia helpt je graag om het allemaal te begrijpen.

ZAMNESIA MYTHE BESTRIJDERS

Juiste informatie is schaars in een tijdperk waarin voornamelijk verboden wereldwijd de boventoon hebben gevoerd, al zolang als iedereen die nu leeft zich kan herinneren. Broodjes aap en legenden, of ronduit grote leugens, omringen bewustzijnsveranderende substanties, hun bereidingswijze, gebruik en effecten. Legitiem longitudinaal wetenschappelijk onderzoek wordt in de weg gestaan door wettelijke belemmeringen waar de meeste drugs mee te kampen hebben. De muren brokkelen echter af, maar er bestaat nog veel onbegrip en misverstand.

Omdat wij graag zien dat je je vermaakt, gezond blijft en mooie herinneringen opdoet, schudt Zamnesia even aan de boom vol drugclichés en desinformatie zodat je alle kennis tot je kunt nemen die je nodig hebt. In het informatietijdperk is het belangrijk de juiste informatie te krijgen voordat je gaat inhaleren, snuiven of iets inneemt uit onze uitgebreide head-shop of van je goede vrienden.

DE MYTHE OMTRENT LSD

Er zijn mensen die je willen doen geloven dat de effecten van LSD en andere psychedelica slechts illusies zijn en geen betekenis hebben. Hoewel ze diepzinnig lijken, zijn psychotrope ervaringen volgens hen gewoon hallucinaties zonder waarde.

Dit soort hoogmoed is vormgegeven door de war-on-drugs mentaliteit die, tegen het licht bezien van hedendaagse onderzoeken, beschamend naïef blijkt te zijn. Recente klinische wetenschappelijke observaties van de effecten van LSD laten zien wat er gebeurt in de trippende menselijke hersenen. Gebruik makende van de nieuwste technieken voor het in kaart brengen van de hersenen heeft men inzicht gekregen in wat het betekent om onder invloed te zijn van psychedelische middelen.

Hersenactiviteit en verbondenheid gelijkend op de jonge hersenen van een kind zijn geobserveerd. Delen van de hersenen die normaal gesproken niet verbonden zijn, participeren in de verwerking van informatie. Dat geldt met name voor de visuele cortex. Gebieden in de hersenen die gewoonlijk niet betrokken zijn bij de verwerking van het zichtvermogen zijn onder invloed van LSD wel actief.

Welke mening je ook aanhangt, een ding is zeker: LSD en psychedelische middelen in het algemeen maken deel uit van de menselijke ervaring en zijn niet meer weg te denken. Ze worden in de samenleving steeds populairder en wetenschappelijk beter begrepen naarmate de tijd voortschrijdt. Er bestaat een absolute noodzaak om een meer verfijnde manier te ontwikkelen om er mee om te gaan in plaats van simpele verboden toe te passen, als we positieve vooruitgang willen boeken.

INLEIDING IN DE LSD

Dr. Albert Hofmann maakte in 1938 voor het eerst gesynthetiseerde LSD van lysergzuur verkregen uit moederkoren. Werkende als scheikundig onderzoeker voor Sandoz was Dr. Hofmann op zoek naar een helend of stimulerend middel voor de ademhaling. Van LSD-25 of Lysergic Acid Dimethylamide, werd gedacht dat het geen therapeutische waarde had en het verdween voor jaren in de kast.

Albert Hofmann

In 1943 ging Dr. Hofmann verder met de onderzoeken waarbij hij per ongeluk een kleine hoeveelheid absorbeerde. Waarschijnlijk via de huid. De daaropvolgende milde, maar tegelijkertijd tevens beangstigende en opwindende ervaring bemoedigde verder onderzoek. Een sterkere dosis van 0,25mg werd met water ingenomen en de allereerst trip voor de mens was een feit. Dr. Hofmann prees de deugden van LSD tot aan zijn dood in 2008.

LSD was een rariteit en werd door psychiaters bediscussieerd tot het onder de publieke aandacht gebracht werd door de legendarische Dr. Timothy Leary. Zijn Psychedelics Research Project aan de Harvard University in 1960 was de voorloper van "turn on, tune in, drop out". Deze culturele revolutie veroverde de wereld, maar uiteindelijk werden ook de negatieve aspecten van LSD duidelijk. Toch geloofde een hele generatie burn-outs nog dat je verlichting kon kopen voor een schijntje.

In de jaren zeventig was acid een deel van het maatschappelijk systeem. Vrijelijk besproken, ge- en misbruikt door kunstenaars en musici, omroepers en sportlui. Sindsdien heeft LSD in veel subculturen een plekje verworven. De Mancurian Beat van eind jaren tachtig en de opkomende rave-cultuur van de jaren negentig werden aangejaagd door LSD. Extreme poly-atleten microdoseren LSD voor een scherper zicht en fijnere beheersing over de motoriek. Evenzo wordt microdoseren toegepast als een middel om de stem in je hoofd te kalmeren en de focus te verbeteren, door jonge carrièremakers die inspiratie zoeken voor "de volgende grote klapper".

LSD EN HET BREIN

LSD en het brein

Al sinds de jaren vijftig worden er experimenten op mensen uitgevoerd, vanaf het moment dat men in de veronderstelling kwam dat LSD gebruikt zou kunnen worden bij het behandelen van diverse psychiatrische stoornissen. Ongeveer in diezelfde periode experimenteerde de CIA met LSD als een middel waarmee ze in oorlogstijd mensen zouden kunnen uitschakelen of doden zonder wapens. Het is pas sinds kort dat met gebruik van geavanceerde hersenscan-technologieën een realtime kijkje kan worden genomen in de hersenen.

Een onderzoeksproject gefinancierd door crowdfunding, uitgevoerd door de Beckley Foundation, heeft hersenen onder invloed van LSD laten zien. De voorzitter van de stichting, Amanda Fielding verklaarde: "Eindelijk zijn we in staat de mechanismen van de hersenen en de onderliggende mogelijkheden van LSD te ontsluieren, niet alleen om te genezen, maar tevens om een beter inzicht te krijgen in het bewustzijn op zich".

Onder invloed van LSD werd aangetoond dat de hiërarchische structuur van de hersenen gereorganiseerd werd, zodat de verschillende gebieden van de hersenen direct met elkaar communiceerden in plaats van dat ze geredigeerd, gefilterd en geprioriteerd werden.

Interessant genoeg lieten de gebieden die het gehoor, de aandacht, beweging en het zicht verwerken meer verbinding zien, waardoor het scheen dat de hersenen meer verenigd waren. Er deed zich een markante afname voor in de connectiviteit tussen de parahippocampus en de retrospeniale cortex, wat suggereert dat deze systemen de delen zijn waarin informatie wordt geprioriteerd en waar het zelfbewustzijn en het ego zich bevinden.

Deze reducties van connectiviteit vertoonden een correlatie met gevoelens van het verlies van het ego en veranderde betekenis. De gebieden in de hersenen die verhoogde connectiviteit aantonen, kunnen de intense visuele aard van de LSD-ervaring en de vaak voorkomende beleving waarbij kleuren worden gehoord en geluiden worden gezien, verklaren.

De auteur van het onderzoek, Professor Davis J. Nutt vertelde enthousiast: "De drug kan beschouwd worden als een omkering van het meer beperkte denken dat we vanaf onze geboorte tot onze jeugd ontwikkelen. De studie zou de weg wel eens kunnen plaveien voor het toepassen van LSD of gerelateerde chemicaliën bij de behandeling van psychiatrische stoornissen, en de hersenen helpen vrijmaken van de denkpatronen die zich voordoen bij depressie en verslaving."

WELLICHT MAAKT HET NIET UIT

Met de singulariteit aan de horizon en de mogelijke ecologische mislukking die op de loer ligt, kan de aard van de ervaring wel eens irrelevant zijn. Of het nu simpele chemische fratsenmakerij is die in de hersenen plaatsvindt of dat het de deur is naar een andere staat van "zijn", het is aan de wetenschap om verdere ontdekkingen te doen. In ieder geval geeft LSD ons een volledig zintuiglijk kijkje op de empathie die nodig is om de volgende grote stap in de menselijke evolutie te maken.

Survival of the fittest en een leefstijl-obsessie waarbij het mantra is: meer, meer, meer, bedreigt onze soort met uitsterven. De psychedelische ervaring onthult dat de toekomst afhangt van survival of the friendliest". Gezamenlijke algemene nuttige doelen, bereikt door aandachtige coöperatie, kunnen de noodzakelijke balans verschaffen in de natuurlijke wereld die de mens nog moet zien te beheren.

Bij de discussie over LSD rijzen er onvermijdelijke vragen op die al door de mens gesteld worden sinds de opkomst van complexe communicatie. Wat is het "zelf"? Wat is de geest? Wat is bewustzijn? Er wordt zoveel over gespeculeerd en er is zo weinig over bekend. Wat ze ook mogen zijn, LSD levert ervaringen op die grenzen en stereotypen, bevolkingsstatistieken en culturen tarten.

Deze algemene thema's vertegenwoordigen de werkelijke waarde van de psychedelische ervaring. Opgetogenheid, empathie, vreugde en schoonheid laten ons een gezamenlijke factor van de menselijke gesteldheid zien en onze unieke plaats in de natuur. Aan deze inzichten dient vanzelfsprekend waarde toegekend te worden om ons van onszelf te kunnen redden. Zelfs als het maar illusies zijn.

CONCLUSIE

'Hallucinatie' en 'illusie' zijn termen die impliceren dat iets niet echt is. Podium- en straatartiesten misleiden onze zintuigen tijdens het uitvoeren van illusies. LSD mag dan de zintuigen verwarren, maar recente onderzoeken geven aanwijzingen dat LSD meer is dan trippen alleen. Wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica staat nog in de kinderschoenen, maar de werkelijke positieve effecten van LSD zijn al waargenomen. Het ziet er naar uit dat LSD een krachtig geneesmiddel kan zijn en een hulpmiddel om inzicht te verwerven in de werking van het menselijk brein. Ongehinderd door verouderde wetten zouden verdere onderzoeken wel eens kunnen aantonen dat sjamanen en de wetenschap twee handen op één buik zijn.

 

Zamnesia

Geschreven door: Zamnesia
Zamnesia verbetert continu haar psychedelische producten, assortiment en kennis. Gedreven door de geest van Zammi, streeft Zamnesia ernaar om jou nauwkeurige, feitelijke en informatieve content te bieden.

Ontdek onze schrijvers

Read more about
Nieuws Onderzoek
Zoeken in categorieën
of
Zoeken