Blog
Hard- En Softdrugs
3 min

De Classificatie Van Hard- En Softdrugs

3 min
Nieuws Onderzoek

Het is gemakkelijk te veronderstellen dat de termen "hard" en "soft" drugs verwijzen naar de veiligheid van een bepaalde substantie. In sommige wetenschappelijke onderzoeken kan de indeling van drugs echter meer afhangen van de juridische status dan van de verslavende en giftige eigenschappen ervan.

Wanneer het gaat om de classificatie en de beoordeling van drugs, zijn de meesten van ons wel bekend met de termen "harddrugs" en "softdrugs". Deze benamingen worden vaak gebruikt om bepaalde aspecten van een drug te kenmerken, zoals de verslavende aard, toxiciteit en de ernst van de lichamelijke en psychologische effecten.

Wanneer je aan harddrugs denkt, zullen heroïne, cocaïne, meth en opium waarschijnlijk als eerste in je opkomen. Met softdrugs worden meestal cannabis, bepaalde vormen van alcohol, nicotine en mogelijk pijnstillers in een lage dosering bedoeld. Meestal is de classificatie van deze drugs geheel subjectief en wordt deze zwaar beïnvloed door het beleid van de overheid. Dit staat soms geheel los van wetenschappelijk onderzoek. Dus, wat zijn de werkelijke definities van- en verschillen tussen soft- en harddrugs?

WAT ZEGT DE WETENSCHAP?

Onderzoekers hebben de verschillen tussen "hard" en "soft" drugs onderzocht. Hoewel de termen vaak door zowel leken als in wetenschappelijke kringen worden gebruikt, lijkt er nog steeds verwarring te bestaan omtrent deze twee definities. In een wetenschappelijk paper, gepubliceerd in The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, werd onderzocht wat deze classificaties nu precies definieert.

De auteurs beweren: "Exacte terminologie en definities zijn belangrijke componenten van de wetenschappelijke taal. Hoewel de termen 'harddrugs' en 'softdrugs' vaak door deskundigen worden gebruikt, worden psychoactieve substanties niet ingedeeld in 'hard' en 'soft'-categorieën door zowel de 'International Classification of Diseases' als de 'Diagnostic and Statistical Manual'."

De auteurs beoordeelden wetenschappelijke literatuur en analyseerden het gebruik van de termen "harddrugs" en "softdrugs". Ze bestudeerden recente publicaties met als doel om een consensus te vinden voor het labelen van psychoactieve drugs. De onderzoekers analyseerden in totaal 334 artikelen die tussen 2011 en 2015 werden gepubliceerd. Ze besloten 132 artikelen te gebruiken die als relevant werden beschouwd voor de uiteindelijke beoordeling.

HOE DE TERMEN WORDEN GEBRUIKT

De onderzoekers ontdekten dat de term "harddrugs" in 124 van de artikelen werd gebruikt, waarbij 84,7 procent voorbeelden gaf van substanties die werden geclassificeerd als "hard". In 40 artikelen werd de term "softdrugs" aangehaald, waarbij 90,9 procent voorbeelden gaf van stoffen die als "soft" werden beschouwd. Een nauwkeurige analyse van deze resultaten wees uit dat de scheidslijnen tussen deze classificaties vaag bleven in de wetenschappelijke literatuur. De auteurs van het paper beweren dan ook dat deze termen moeten worden vermeden als ze niet duidelijk en goed afgebakend zijn.

WELKE DRUGS ZIJN SOFT?

Soft Drugs

Ondanks de logische conclusie die uit dit onderzoek is getrokken, is het nog steeds interessant om uit te vinden welke drugs precies in welke categorie worden ingedeeld. In alle door de onderzoekers onderzochte artikelen werd cannabis het vaakst als softdrug aangemerkt. Dit is niet verrassend, aangezien het risico op een verslaving en op toxiciteit zeer klein is. De vage scheidslijnen zijn echter meer van toepassing op alcohol en tabak/nicotine; de andere substanties die vaak worden ingedeeld in de softdrug-categorie. Dit is een voorbeeld van een verdraaide weergave van de drug door de juridische status ervan. Het gaat bij deze classificatie niet zozeer om de daadwerkelijke effecten op het lichaam.

WELKE DRUGS ZIJN HARD?

Hard Drugs

Na beoordeling bleek dat cocaïne het meest aangehaald werd als "hard", met heroïne op de tweede plaats. Deze classificatie is niet verrassend als we kijken naar de toxiciteit en het risico op misbruik. Omdat deze drugs in veel landen illegaal zijn, stemt deze classificatie ook overeen met hoe de middelen worden beschouwd in politieke sferen. Andere drugs die als "hard" worden gezien, zijn opiaten in het algemeen, amfetaminen, MDMA, stimulerende middelen, benzodiazepinen en meer.

Hallucinogenen, zoals psilocybine paddenstoelen en LSD, worden ook beschouwd als "harddrugs". Deze classificatie leidt wederom tot een problematisch grijs gebied. De substanties zijn inderdaad illegaal in veel gebieden ter wereld, waardoor ze vaak door overheidsinstanties als "harddrugs" worden bestempeld. Deze drugs worden echter niet geassocieerd met verslaving of een zware toxiciteit. Het wordt zelfs vaak beweerd dat paddo's tot de veiligste recreatieve drugs behoren.

VOOR WAT BETREFT DE TOXICITEIT

Verder onderzoek geeft inzicht in de wazige scheidslijn tussen deze classificaties. Het lijkt erop dat er sprake is van een vooroordeel bij de juridische classificatie van drugs en bij de effecten ervan op het lichaam in termen van verslaving en toxiciteit.

In een onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Scientific Reports, worden drugs bijvoorbeeld ingedeeld op basis van het sterfterisico bij consumptie. Dit onderzoek bouwt voort op eerder onderzoek waarin cannabis als de meest veilige substantie uit de bus komt, en bevestigt nogmaals de "softe" aard ervan. Het onderzoek staat echter mogelijk in contrast met het hierboven genoemde onderzoek, aangezien alcohol en nicotine als dodelijkste drugs werden aangemerkt. Ook heroïne en cocaïne werden geclassificeerd als twee van de meest gevaarlijkste drugs.

Met het oog op dit onderzoek is het belangrijk drugsclassificaties met een korreltje zout te nemen. Verzamel zelf zo veel mogelijk informatie om te bepalen of een drugscategorie wetenschappelijk gestaafd is of gebaseerd is op een politieke ideologie.

 

         
  Luke Sumpter  

Geschreven door: Luke Sumpter
Luke Sumpter is een journalist, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en gespecialiseerd in gezondheid, alternatieve geneeskunde, kruiden en psychedelisch genezen. Over deze en andere onderwerpen schreef hij onder andere voor mediakanalen als Reset.me, Medical Daily en The Mind Unleashed.

 
 
      Ontdek onze schrijvers  

Read more about
Nieuws Onderzoek
Zoeken in categorieën
of
Zoeken