Blog
Wat Is Een Delier En Wat Zijn De Oorzaken?
4 min

Wat Is Delirium En Wat Zijn De Oorzaken?

4 min

Een delier, ofwel delirium, is een neurologische aandoening die voor zowel patiënten als verzorgers angstaanjagend is. Het kan door ziektes of bepaalde soorten geneesmiddelen worden veroorzaakt. Behandeling is noodzakelijk wil de patiënt het overleven - het is een levensbedreigende aandoening.

Het is verschrikkelijk om een delirium te hebben, ookwel een delier genoemd. Dat is altijd al zo geweest. Sinds het voor het eerst medisch beschreven werd, is het in raadselen gehuld gebleven. Wat is het nu echt? En waardoor kan het veroorzaakt worden?

Een van de redenen waarom de verhalen rondom een delier zo zijn opgeblazen, is de wijze waarop de gesteldheid mensen altijd angst heeft ingeboezemd. Zelfs bij de patiënten die er aan lijden. Met name in de 18e eeuw was een delier een favoriete kwaal waar figuren uit de Gotische fictie van die tijd aan leden.

Ontdekkingsreizigers naar verre landen konden het "oplopen." "Exotische" ziektes, zoals malaria, kunnen het veroorzaken. Maar andere ziektes en aandoeningen kunnen ook de oorzaak zijn. Denk daarbij aan seksueel overdraagbare ziektes en orgaanfalen.

Gerelateerd artikel

Hoe Hallucinogenen, Dissociatieven En Delirianten Van Elkaar Verschillen

WAT IS EEN DELIER?

WAT IS EEN DELIER?

Hoewel het een groot aantal aanleidingen heeft, is de aandoening eenvoudig te beschrijven. Een delier is een tijdelijke staat van volledige geestelijke verwarring. Het is een neurologische aandoening waarbij het centraal zenuwstelsel en de hersenen aangetast worden. Het kan veroorzaakt worden door ziekte, een zware medische ingreep en geneesmiddelen. Het kan ook het gevolg zijn van ontwenning, met name van alcohol en andere drugs.

Vroeger dacht men dat een delier veroorzaakt werd door boze geesten of zelfs de duivel en alles wat daartussen zit. Duiveluitdrijvingen, uitgevoerd door priesters, waren tijdens de Middeleeuwen een algemene remedie.

Terwijl de geneeskunde moderniseerde, werd het delier aanvankelijk omschreven als "hersenkoorts." Tot op de dag van vandaag staat de moderne geneeskunde machteloos bij het behandelen van deze aandoening.

Op een bepaalde manier is het een soort "hersenkoorts", maar er is meer aan de hand. Een delier is het disfunctioneren van het brein, aangericht door een chemisch of lichamelijk defect van het menselijk lichaam. Dat heeft tot gevolg dat de hersenen prikkels niet goed kunnen verwerken. Veelvoorkomende oorzaken van een delier zijn infecties - met name in de blaas, hersenen, of de borstkas. Het kan ook ontstaan door koorts, uitdroging en grote operaties. Lever- en nierproblemen kunnen eveneens een delier veroorzaken, maar ook onthouding van drugs, zoals benzodiazepinen.

Weet je wat nog angstaanjagender is voor zowel de patiënt als de zorgverlener? Het kan plotseling toeslaan. Dat, tot grote ontsteltenis van zowel de toeschouwers als degene die de symptomen ondergaat. Symptomen kunnen bestaan uit een verminderd besef van de omgeving waar men zich bevindt. Of uit onzekerheid over iemands locatie. Er kunnen tevens hallucinaties optreden, of angstaanjagende dromen die zelfs na het ontwaken doorgaan.

Gerelateerd artikel

De Zes Soorten Hallucinaties Die Je Kunt Ervaren

Spraakmoeilijkheden en slaperigheid komen ook vaak voor. Verwarring in de avond, snelle stemmingswisselingen en slapeloosheid worden eveneens regelmatig beschreven als symptomen. Het delier is een aandoening die ook vaak in het ziekenhuis voorkomt. Bij bijna 10% van de opgenomen patiënten komt de aandoening voor. Ouderen en terminaal zieken lopen met name een verhoogd risico.

WAT VEROORZAAKT EEN DELIER?

WAT VEROORZAAKT EEN DELIER?

De aandoening manifesteert zich wanneer de normale zend- en ontvangstfuncties van de hersenen aangetast worden. Dat kan door één of meerdere factoren gebeuren. Een zeer ernstige of dodelijke ziekte kan de aanstichter zijn. Er kunnen echter ook andere oorzaken zijn.

Bepaalde drugs kunnen bijvoorbeeld het lichaam vergiftigen. Daar komt bij dat als de patiënt lijdt aan lever- of nierfalen deze vergiftiging niet kan worden bestreden. De signaalfuncties van het lichaam geven verkeerde of tegenstrijdige signalen af. Eveneens een natriumgebrek kan om dezelfde reden een delier veroorzaken. Uitdroging is dan ook een factor die de oorzaak kan zijn.

Een delier wordt daarnaast regelmatig niet herkend, of over het hoofd gezien als zijnde een "normaal" ouderdomsverschijnsel. Oudere mensen zijn met name vatbaar voor een delier veroorzaakt door medicijnen. Daar zijn verscheidene redenen voor. De eerste is dat het vermogen van het lichaam om geneesmiddelen uit het lichaam af te voeren met het ouder worden afneemt. Veel oudere patiënten gebruiken een hele waslijst aan verschillende medicijnen. Uit onderzoek is tevens geleken dat neurotransmitters naarmate men ouder wordt uit balans raken. Dat vergroot de gevoeligheid voor geneesmiddelen bij mensen - met name voor medicijnen die het centraal zenuwstelsel beïnvloeden.

EEN DOOR MEDICIJNEN VEROORZAAKTE DELIER

EEN DOOR MEDICIJNEN VEROORZAAKTE DELIER

Een door medicijnen veroorzaakte cognitieve beschadiging is een van de meest voorkomende vormen van een delier. Er bestaan bepaalde soorten geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze deze bijwerking hebben.

Benzodiazepinen, zoals slaapmiddelen en kalmerende middelen, hebben wegens gegronde redenen een slechte naam. Abrupte onthouding van dit soort medicatie kan een delier veroorzaken. Waarom? Deze medicijnen tasten het centraal zenuwstelsel aan.

Opiaten zijn ook bekende veroorzakers van een delier. Ze hebben een directe invloed op de opioïde receptoren in de hersenen. Deze geneesmiddelen kunnen niet alleen een delier, maar ook blijvende veranderingen in de hersenen veroorzaken, zoals gezien wordt bij dementie. Afkicken van opiaten kan ook een delier veroorzaken.

Tricyclische antidepressiva die zowel bij pijnbeheersing als een zware depressie worden gebruikt, kunnen dementie veroorzaken. Zo ook corticosteroïden, die ingezet worden om zeer ernstige astma aanvallen te behandelen.

HOE JE EEN DELIER BEHANDELT

HOE JE EEN DELIER BEHANDELT

De behandeling van een delier is een proces dat uit meerdere stappen bestaat. Om te beginnen, dient de diagnose vastgesteld te worden. Een delier veroorzaakt door ofwel een infectie of middelen wordt regelmatig verward met dementie. Met name bij oudere mensen. Er is nog steeds geen bloedtest beschikbaar die kan uitwijzen of een patiënt een delier heeft. In tegenstelling tot de ziekte van Alzheimer, de veroorzaker van dementie, toont een hersenscan geen delier aan.

Hoewel beide aandoeningen het cognitief vermogen aantasten, zijn dementie en het delier niet hetzelfde. Een delier kent ups en downs, soms verschrikkelijk heftig. Dementie is een aandoening die progressief verloopt en doorgaans door ouderdom wordt veroorzaakt.

Een delier kan ook een bijzonder gevaarlijke aandoening zijn. Omdat het kan schommelen, kan het blijvende schade aanrichten. Als je vermoedt dat iemand een delier heeft, zoek dan direct medische hulp. Niet alleen kan de gebeurtenis zelf levensbedreigend zijn, ook de onderliggende oorzaken kunnen dat zijn.

Om een delier te behandelen, is het noodzakelijk vast te stellen wat de toestand heeft veroorzaakt. Dat kan lastig zijn. Echter, als medicijnen de oorzaak zijn, kunnen de symptomen aanhouden. Dat zijn tevens de hoofdoorzaken waarom de aandoening zo moeilijk te behandelen is.

Mensen die dicht bij de patiënt staan, kunnen helpen met heroriëntering. Zo zijn de patiënten veiliger en hebben ze de mensen om zich heen die ze kunnen helpen weer met beide benen op de grond te komen. Op die manier kunnen ze zich sneller realiseren dat de verschrikkelijke waanvoorstellingen niet echt zijn.

Fysieke dwang dient alleen in het uiterste geval te worden toegepast. Patiënten die de aanval overleven, maken vaak melding van nachtmerrie-achtige wanen. Vergeet niet, vastgebonden zijn of in bedwang worden gehouden, is vaak net zo angstaanjagend als de wanen waar veel patiënten aan lijden.

SNELLE ACTIE

Snelle Actie Bij Een Delirium

Wanneer je vermoedt dat een familielid of vriend een delier heeft, is medische zorg de eerste stap die je moet nemen. Maar zodra de patiënt eenmaal medische zorg ontvangt, is het nog niet voorbij. Er dienen verdere maatregelen te worden getroffen om ervoor te zorgen dat het slachtoffer goed verzorgd wordt en veilig is. En dat het goed in de gaten gehouden wordt.

Houd geen dingen achter voor het medisch personeel over de conditie van de patiënt, drugs die hij gebruikt zou kunnen hebben en alle andere belangrijke medische informatie. Wees ook zo open en eerlijk mogelijk naar de patiënt toe. Dat houdt tevens in dat je niet moet meegaan in de waanideeën en hallucinaties. Verkeert hij bijvoorbeeld in de waan dat er gigantische spinnen op de stoep van de voordeur staan? Probeer hem dan te overtuigen dat die er niet zijn. Lach de patiënt niet uit. Voor hem zijn de wanen, visioenen en gewaarwordingen "levensecht."

Houd tevens in gedachten dat je jezelf niet de schuld moet geven wanneer je de symptomen niet direct herkent. Daar hebben zelfs artsen en ander medische professionals moeite mee.

Miguel Antonio Ordoñez
Miguel Antonio Ordoñez
Miguel Ordoñez bezit een AB Mass Media and Communications-diploma. Deze ervaren schrijver draait al 13 jaar mee en voorziet de lezer sinds 2017 van cannabisgerelateerde content. Hij heeft zijn diepgaande kennis over het onderwerp opgebouwd door persoonlijke ervaringen en nauwgezet onderzoek.
Nieuws Onderzoek
Zoeken in categorieën
of
Zoeken